lördag, april 28, 2007

Lunds 16:e Ungdomsting

I veckan var jag på Ungdomstingets stormöte, det sextonde i ordningen sedan starten. Det var det andra Ungdomstinget jag bevistade, och blev lika imponerad den här gången av hur väl ungdomarna organiserar tinget. Temat den här gången var "kultur", ett enligt mina erfarenheter ett tacksamt tema för att dra igång diskussioner hos ungdomar. Diskussionerna rörde sig mycket kring arbetet med att Lund ska bli EU:s kulturhuvudstad 2014.

Vänsterpartiet stödjer Lunds ansökan om att bli kulturhuvudstad, under förutsättningar att det samtidigt görs långsiktiga satsningar på all kultur i kommunen. Men de nedskärningar som nu sker (2,5 miljoner per år) håller på att förstöra dessa långsiktiga satsningar... Temat för Lunds ansökan är "den femte friheten - fri rörlighet för tankar, idéer och drömmar..."

Jag har väldigt varma känslor för denna typen av ungdomsting/-råd/-forum. Det var nämligen så jag började min politiska "karriär". I gymnasiet var jag en av ledamöterna i region Skånes ungdomsråd "Ungdomskraft". Vi träffade regionpolitiker en gång i månaden och diskuterade allt möjligt, åkte på studieresor, var remissinstans för motioner till regionfullmäktige och organiserade dialogforumet "Unga Tankar" där ungdomar och politiker möts. Det femtonde Unga Tankar ägde rum förra veckan. Tiden i Ungdomskraft och Unga Tankar gav mig otroligt mycket, inte bara kunskaper om och intresse för politik utan även vänner från hela Skåne med olika politiska åsikter. Det var även det som gjorde att jag gick med i Ung Vänster.

Det är roligt att vara på Lunds Ungdomsting i rollen som politiker. Jag hoppas att jag kan vara en "bra" politiker i sådana sammanhang - jag vet ju hur vi i Ungdomskraft pratade om att det fanns "bra" och "dåliga" politiker i ungdomsrådssammanhang. Förhoppningsvis kan vi se några av de ungdomar som idag är aktiva i Ungdomstinget i kommunfullmäktige om några år...

torsdag, april 26, 2007

Live från kommunfullmäktige!

Tack vare Stadshallens trådlösa nätverk är vi flera ledamöter som kan erbjuda liverapportering från Lunds kommunfullmäktige. Kvällens möte har hittills tyvärr inte varit så värst spännande... Flera timmar ägnades åt debatt om årsredovisningen från förra året, en debatt som snabbt utvecklade sig till en tradig allmänpolitisk debatt. Men sedan hettade det till lite...

... när nedskärningarna på kultur- och fritidsområdet diskuterades

Den borgerliga majoriteten beslutade att skära ner 2,5 miljoner på Kultur-och Fritidsnämnden. En socialdemokratisk ledamot ville veta hur detta kommer att påverka biblioteken i staden. En mycket relevant fråga. Bibliotekens betydelse för demokratin kan inte nog understrykas.
Kultur- och Fritidsnämndens folkpartistiska ordförande sa i sitt första inlägg i debatten att det inte kommer att ske några försämringar. När det, av en annan socialdemokrat, påpekades att det visst har skett förändringar: bland annat har en halv miljon skurits ned på inköp av böcker. Så då ändrade folkpartisten sig och sa att, visst har det skett förändringar, men att det dels är svmp:s fel då nämnden hade underskott sedan tidigare, och att det ändå bara var ett par hundra tusen! Dessutom var det kanske nästan bra att det skedde, eftersom det kunde leda till nytänkande vad gällde inköp av medier till biblioteken...

Sanningen är att det sker nedskärningar på många ställen i kommunen, på grund av att den borgerliga majoriteten har sänkt skatten med 25 öre. Är färre böcker på biblioteken värt cirka 50 spänn mer i plånboken varje månad?

Två koppar kaffe senare...

Kommunfullmäktige börjar lida mot sitt slut. Den senaste en och en halv timmen har vi beslutat om en ny motorvägsavfart vid Råby (dåligt) och 144 nya bostäder och förskola vid Kung Oscars bro (bra).