lördag, december 27, 2008

Gör Ungdomstinget till remissinstans!Nedanstående motion lämnades in till kommunfullmäktige strax innan jul.

Gör Ungdomstinget till remissinstans!

Hösten 2003 bildades Lunds Ungdomsting. Sedan dess har Ungdomstingets goda rykte spridits långt utanför Lunds gränser, nu senast ända till Nepal*. 2004 blev Lund årets ungdomskommun, mycket tack vare Ungdomstingets arbete. Grundpelarna för ungdomstinget är dialog, påverkan och egna aktiviteter, och i december 2008 lyftes punkten ”påverkan” upp på ett Storting. Ett av de krav som då ställdes var ”att varje beslut som politiker ska ta som rör ungdomar ska gå genom Ungdomstinget”.

Ungdomarna som är engagerade i Ungdomstinget har en enorm kompetens samt mängder av erfarenhet och åsikter av hur det är att vara ung i Lund idag, något som borde användas i den kommunala beslutsprocessen. Vänsterpartiet vill ta Ungdomstingets önskemål på allvar och vill härmed lyfta frågan om att göra Ungdomstinget till en officiell remissinstans i frågor som rör ungdomar.

*Läs mer om Ungdomstingets samarbetsprojekt med ungdomsorganisationer i Nepal på www.ungilund.se

Jag föreslår att Lunds kommunfullmäktige beslutar

att ungdomstinget blir remissorgan i alla frågor som berör ungdomars intressen att nämnder och styrelser, i sin ordinarie ärendeberedning, ger ungdomstinget möjlighet att yttra sig över så många ärenden som möjligt som berör ungdomars intressen.

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet

HoppsanNär man läser vissa nyheter är den enda möjliga reaktionen ett ljudligt långdraget "jävlar". Just så var reaktionen på den här nyheten. Kommentarer överflödiga.*

Domaren gick i främlingsfientlig demonstration

___
*Nej, man ska inte behöva stå tillsvars för sina ungdomssynder hela livet
Ja, en rasist är alltid en rasist
Vilka krav har vi rätt att ställa på våra jurister?torsdag, december 25, 2008

Bort med kungen!Jag har precis tittat på knugens jultal, och vill ta detta tillfälle i akt att propagera lite för avskaffandet av monarkin. Jag tror att det är läge för det nu. Det hade varit en fin (försenad) julklapp till svenska folket.

torsdag, december 18, 2008

Kommunfullmäktige 18 december, 4Kommunfullmäktige har precis avslagit en motion om att bolagsstyrelserna i kommunens bolag (ex. LKF, Parkeringsbolaget, Lunds energi m.fl) ska vara öppna för allmänheten. En självklar fråga, såklart. Det tycker inte borgarna, men det tog lång tid innan de tog sig upp i debatten. De hade ganska tama argument som "det går ändå inte att påverka på en bolagsstämma" och "bolagsstämmorna gör inte så mycket, tar bara årsredovisningen". Vad är då problemet att de är öppna för demokratisk insyn?

Vi är nu inne på sista interpellationen. Det ser ut som att vi kommer att ta oss igenom hela dagordningen - för första gången den här mandatperioden (eller?)! Fantastiskt!

Kommunfullmäktige 18 december, 3Klockan har passerat 20 och vi är inne i interpellationsdebatten. Först ut är en interpellation från demokratisk vänster om bostadsbyggande i finanskrisens spår. Siffrorna visar att det påbörjas betydligt färre än vad som beslutats i mark- och bostadsförsörjningsprogrammet. Som vanligt blir det en fajt i talarstolen om olika siffror och definitioner. Klart är att det byggs färre. Bostadsbolagen har inte pengar, hyresrätterna är dyrare och folk vill inte köpa bostadsrätter. Bygg oss ut ur krisen!

De senaste timmarna har vi behandlat taxorna i kultur- och fritidslivet. Vi vill sänka priset på lektioner inom Kulturskolan med 20 % (det som höjts de senaste åren). Det gick inte de andra med på såklart. De fem-sex andra ärendena vi har behandlat har rört vanliga konsensus-ärenden (pensionsriktlinjer, begäran om lån från Arenan, utökad borgensram för LKF, upphandlingspolicy). Ett intressant ärende har det varit mer, som vi också var överens om, var en fortsättning av projektet "Naturbussen", som nu ska utvecklas till en "Ekoexpress" (töntigt namn) som ska gälla fler kommuner i Skåne.

Kommunfullmäktige 18 december, 2Kommunen har nu beslutat att köpa ett hus i Dalby enligt den kommunala förköpsrätten. Det ligger strategiskt vid stationsområdet, där vi önskar att det någon gång ska finnas en järnväg till Simrishamn. Huset kostar 995 000. Moderaterna är emot och tror att det finns företagare i området som också hade velat vara med och bjuda.

Kommunfullmäktige 18 decemberVi har den fantastiska glädjen att återigen få ta plats i kommunfullmäktigesalen!

Mötet inleds med prisutdelningar. Först miljöledningsdiplomering av de förvaltningar som är nycertifierade. Alla förvaltningar och helägda bolag ska certifieras, och godkännas av en utomstående revision. Idag diplomeras en hel drös förvaltningar: stadsbyggnadskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Kommunen har även granskats av miljöledningsforskare, och centerpartistiske miljöutskotts-ordföranden tycker att Lund ligger bra till på området.

Sedan stadsbyggnadspriset, instiftat av LKF och som tilldelas ett nybyggt hus varje år. Syftet är att premiera arkitekter som bidragit till stadens utveckling. Pristagare är arkitekten Lotta någonting som bidragit till att plocka fram en gammal fasad på en vanlig villa på Arkivgatan. Ena fasaden gränsar till en park, och arkitekten har funderat mycket på hur man ska undvika att privatisera parken och bygga in den. Intressant. Huset är, precis som en utbyggnad av Polhemsskolan, underhållsfritt eftersom det inte finns några lister t.ex. Hon får en summa pengar och en modell av Domkyrkan (som bara jubilarer inom LKF och stadsbyggnadspristagare kan få).

Se blogg från förra årets prisutdelning, och samtliga pristagare här.

söndag, december 14, 2008

Cykla till Nova!I min iver att snabbt ta mig igenom veckans olästa tidningar såg jag den årliga artikeln om jultrafikkaoset på Nova. Jag suckar djupt och tänker att det hela är så enkelt - cykla eller åk buss till Nova (vilket också påpekas i en liten fotnot till artikeln)! Nästa år vill jag hellre se ett reportage som beskriver hur smidigt det går att cykla och åka buss till Nova, framförallt för alla oss som bor på fel sida av järnvägen.

Betydligt mer glädjande är projektet på IKDC att planera ett Lund helt utan bilar. Jag är väldigt mycket för den tanken. Stäng av centrum för biltrafik inom den gamla stadsmurens gräns (stationen - UB - Botan - Esplanaden - Mejeriet).

onsdag, december 10, 2008

Julbord och bokslutsprognosDet börjar dra ihop sig till jul, verkar det som. Jag missade hela nobelfesten på tv idag (jag älskar att se prisutdelningen), eftersom jag var på nämndsmöte med Barn- och skolnämnd Lund Öster med efterföljande julbord.

Mötet var inte så speciellt, förutom de vanliga rapporterna om gruppstorlekarna i förskolan och information om lokalsituationen (vi har en fantastisk förvaltning som ger oss uppdateringar av detta varje månad) behandlade vi ett remissvar på den nya skolplanen, bokslutsprognos och hade en diskussion om en ny skola vi ska bygga i Dalby.

Skolplanen är, ja, nästan ett skämt skulle man kunna säga. Jag har suttit med i gruppen som tagit fram den, och borgarna ville ha ett kort (och intetsägande) dokument, där vi lyckades få bort det värsta om entreprenörskap och annat. Vi har skrivit ett remissvar tillsammans med s och mp, som lägger till lite mer substans, men grunden är fortfarande ganska intetsägande. Borgarna ville på nämnden bara skicka in förvaltningens svar, och inte tycka något själva alls, och röstade därför ner vårt tillägg. Jaja, debatten får väl tas i kommunfullmäktige.

Bokslutsprognosen ser sådär ut. Vi kommer att gå back 4 miljoner, enligt prognosen, vilket är mer än prognosen från i augusti som sa 1,5 miljon back. En stor anledning är att en av våra stora grundskolor går rejält minus då elevantalet på högstadiet minskar. Antalet förskolebarn ökar, men eftersom skolpengen är högre för äldre barn blir inkomsterna mindre, samtidigt som kostnader för vaktmästare, administrativ personal, bibliotek m.m. är desamma.

Diskussionen om den nya skolan på Påskagänget i Dalby går äntligen framåt. Vi har redan beslutat att den ska ha kulturprofil, vilket man har jobbat bra med sedan det beslutet togs. Dock har vi fått en mycket dålig tomt, som sluttar mycket. Det blir svårt att anlägga fotbollsplan om hela skolgården ligger i en backe. Nu verkar det som att vi äntligen har fått gehör för våra klagomål och fått en liten bit extra tomt som kan passa. Det ska bli spännande att se ritningarna för hur huset ska se ut.

Det efterföljande julbordet var såklart trevligt. Genarps rektorer framförde ett litet julspel och skolchefen höll ett tal med budskap om frid och fred. Vi fick varsin pannlampa i julklapp och jag satt vid ett bord med en massa trevliga och bra rektorer.

måndag, december 08, 2008

Veckans feministhjälteVeckans feministhjälte. Det är dock lite mesigt att han bara tar ut två månaders föräldraledighet och inte hälften, men Rom byggdes inte på en dag sägs det.
ps. Jag vill påpeka att jag är ironisk när jag upphöjer Danielsson till "feministhjälte". Det påpekas norrifrån att Danielsson egentligen är en mycket dålig feminist (vilket inte är så underligt då han är moderat). Dock tycker jag att det är bra att kommunalråd tar ut föräldraledighet, men det borde ha varit hälften av tiden.