måndag, december 09, 2013

Säg upp avtalet om Lunds färdtjänst: Gör om, gör rätt!

Idag kunde vi i Sydsvenskan läsa en artikel som på ett rakt och tydligt sätt beskrev hur färdtjänsten i Lund fungerar idag. Svaret är: Inte alls. I artikeln ger en chaufför en inblick i hur hans och hans kollegors arbetsvardag ser ut, med långa arbetsdag (sällan under 10 timmar), ständig utsatthet för utskällningar och klagomål från besvikna och arga färdtjänstresenärer och omfattande administrativa arbetsuppgifter som måste utföras samtidigt som själva bilkörandet. Samtidigt vittnar resenärerna, alltså de personer som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder har rätt till färdtjänst, om att de inte längre vågar beställa en färdtjänstbil på grund av den låga tilltron till att bilen kommer i tid. De väljer istället att ta den vanliga bussen.

Läs artikeln om chauffören: "Vi känner oss utnyttjade" och artikeln som beskriver situationen ur resenärernas perspektiv: "Färdtjänsten fungerar ännu inte som en ska" .

Vänsterpartiet kräver nu att avtalet med Helsingborgstaxi, som kör färdtjänsten i Lund, rivs upp. Vi visste redan när avtalet skrevs att upphandlingen gjordes till ett alldeles för lågt pris, så långt att verksamheten inte skulle kunna bedrivas på ett vettigt sätt.

Det bästa vore att färdtjänsten kördes av kommunen själv, i egen regi. Då skulle kommunen ha insyn och kontroll över hela verksamheten och det skulle vara mycket enklare för resenärerna att komma med åsikter och vara med i ett bra kvalitets- och förändringsarbete.

Pressmeddelande skickat av en av Vänsterpartiets representanter i tekniska nämnden, Anders Jarfjord, idag
Som Sydsvenskan rapporterat har det nya färdtjänstavtalet inte blivit vad man förväntade sig. Problemen har varit och är fortfarande stora. Trots att man haft mer än två månader på sig har Taxi Helsingborg inte lyckats leverera vad man sagt sig kunna göra. Frågan är om det överhuvudtaget är möjligt. 
Genom att försöka planera ett större mått av samkörning menar Taxi Helsingborg att kostnaden också ska bli lägre. Tidigare kostade färdtjänsten i Lunds kommun cirka 25 miljoner per år. Enligt nuvarande avtal menar bolaget att det ska vara möjligt att erbjuda samma service för cirka 17,5 miljoner. Ett ökat samkörande är klart positivt men inte hela sanningen bakom prispressen. För att den ska vara möjlig förutsätts en rejäl löne- och ersättningsdumpning till åkarna. 
En chaufför berättar att han kan få en färdtjänstkörning från Lund till Malmö när han står uppställd på Sturup. För den timme som denna körning beräknas ta kan ersättningen vara så låg som 30 kronor. Att det inte går ihop är klart och det speglas också i Sydsvenskans artikel där vd Tommy Edlund berättar att de som inte vill blanda olika körningar inte har någon plats hos Taxi Helsingborg. Åkarnas vägran är här förståelig.  
Vänsterpartiet i Lund menar att det är dags att se över Lunds kommuns upphandlingspolicy. Det kan inte vara rimligt att kommunen genom sina upphandlingar stöder en osund konkurrens som bygger på lönedumpning. Om det kommer in ett anbud som verkar orimligt lågt bör upphandlande myndighet kräva in ett ordentligt underlag som kan stödja anbudets nivå. Att enbart hänvisa till Lagen om offentlig upphandling (LOU) räcker inte. Göteborgs kommun har t ex fått rätt när de avvisat anbud som varit orimligt låga. 
Situationen är akut och det verkar inte som Taxi Helsingborg klarar av att lösa problemen med färdtjänsten. Trots upprepade försök och kontakter från Tekniska förvaltningen med bolaget har det inte skett någon förbättring. Läget är akut och måste lösas. Det är hög tid att säga upp avtalet så fort man har en akut lösning klar. Göra en ny upphandling som bygger på faktiska kostnader och inte på ett utnyttjande av chaufförer. För färdtjänstens brukare, för åkarna och för justa villkor i kommunens upphandlingar.

tisdag, december 03, 2013

Dagens mediautspel!

En blogg om en tweet i en papperstidning! Ur dagens (2013-12-03) City Lund.

Alltså inte en enda finmiddag i egenskap av politiker, that is. I egenskap av gammal studentkårsaktiv ska jag i mitten av december på universitetets tre-år-före-350-årsjubileum-fest.