onsdag, april 30, 2008

Ibland blir man helt lycklig...

Parkeringsplats på köpcentrum i västra Skåne.
Avsändare SEKO
Se även den fantastiska hemsidan, Svenska modellen 2.0,
där man kan skicka vykort med bilderna ovan!

lördag, april 26, 2008

Att prata så att alla förstår

Jag håller på att rensa inför en nära förestående flytt. I en av de eviga pappershögarna jag har på mitt skrivbord, nästan längst ner, hittade jag ett papper med anteckningar från en valdebatt jag var på 2006, anordnad av ungdomar i Veberöd. På pappret fanns en lång rad ord, nerklottrade under debattens gång. När jag läste igenom listan insåg jag varför jag skrivit ner dem - det var typiska politikerord, som jag var helt säker på att 15-åringarna som frågade ut oss inte förstod. (För övrigt kommer jag ihåg att jag varvade två Ung Vänster-sympare den kvällen. De hade palestinasjal).

Listan med ord (i urval):

verka för, stimulera, regionen, kommundelstiden, häromdagen, bibehåller, differentierat devalverat, separata, värdegrund, avsedda, upplåta, offentliga, enskild, initiativ, Kultur och Fritid, sanering, skyddsrond, anslag, budget, bedriva, inventarier, skrivelse, medborgarkontoret, långbänk, principiellt, kommunikationsmedel, social funktion, ställer oss positiva...

Kommentarer överflödiga.

torsdag, april 24, 2008

KF 24 april, del 3: Papegoj-politik

Nu diskuterar vi kommunens styrdokument. Det är program som vi har antagit i kommunfullmäktige som på olika sätt styr kommunens verksamhet. Vi har program för kultur, bostadsbyggande, park- och naturvård m.m. En del av dessa måste man ha enligt kommunallagen, andra har vi valt att ha för att vi tycker att det är viktigt. Det är lite som kommunens partiprogram - vad vi tycker och vad vi vill göra.

Varje gång vi diskuterar en fråga som rör program så har borgarna bara ett enda argument: "Vi har för många program." Detta upprepas ofta - programmen är i sig inte dåliga eller inaktuella, utan bara kvatitativt för många. Antal går före innehåll, ett typiskt dåligt sätt att bedriva verksamhet. Jag är trött på borgarnas papegoj-politik. Nästa gång jag hör en borgare säga "Vi har X antal program, enligt lagen behöver vi X antal, vi har X antal för många", så vill jag skrika högt. Detta var för övrigt det enda argumentet när borgarna i februari valde att inte anta det ungdomspolitiska programmet (jag är fortfarande arg över det).

(Det-där-rasistiska-partiet-som-inte-är-värt-att-nämnas-vid-namn har också bara ett budskap, att ta bort mångfaldsplanen. Den är enligt en företrädare "ett förståndsmässigt sammanbrott").

KF 24 april, del 2: Klarar vi de höjda lönerna?

Då har vi kommit fram till ett spännande ärende om löner. Det har varit avtalsrörelser i många fackförbund under året som gått, och detta måste vi som arbetsgivare i kommunen rätta oss efter (såklart). Detta har man löst på ett mycket underligt sätt. Hela löneökningarna för de grupper som fått löneökningar (inom skolan och för kommunal inom vården) är 76 miljoner (eller rättare sagt 75 999 000 kr). Det lägger vi i oppositionen till, såklart. Lönerna måste ju betalas ut, och vi vill inte att pengarna för de höjda lönerna ska tas från välfärden! Den borgerliga majoriteten väljer dock att endast lägga till 58 miljoner kronor.

Hur går det ihop, frågar ni er kanske. Kommer vissa inte få ut hela sin lön? Ja, det kan man fråga sig. Skolnämnderna får hela löneökningen täckt för sina anställda, 27 miljoner för 2008, Vård och omsorgsnämnden får endast 24,5 miljoner - vilket är 12 miljoner mindre än vad de behöver! Dessa 12 miljoner får då tas från verksamheten, alltså själva vården och omsorgen, eller genom minskning av personal. Man skulle kunna säga att det är en nedskärning. För övriga nämnder där de anställda fått löneökningar saknas 4,8 miljoner (7,2 miljoner delas ut).

Skolan får alltså full täckning för lärarnas och annan personals löneökningar. Det är ju bra. Vi tolkar det som en seger för den kamp mot försämringar som föräldrarna inom förskolan har drivit de senaste månaderna. När detta blev offentligt skrev en av dessa föräldrar en insändare med budskapet: "Ska vi vara nöjda nu, när skolan och förskolan visserligen får full täckning, men när vi vet att det är på de gamlas bekostnad?". Ja, det kan man ju undra. Vi vet inte om vi ska skratta eller gråta.

Ungdomstinget: "Tänk om alla politiker var som du..."*

Detta är bloggens 200:e inlägg...

I förmiddags var det Ungdomsting! Det är alltid lika trevligt att delta i och lyssna på! Så idag har jag bott i fullmäktigesalen - Ungdomstinget var här 8-12 och nu är jag här igen. Dagens ungdomsting var lite speciellt, vi var nämligen inbjudna till debatt. Ämnena var det ungdomspolitiska programmet (som fullmäktige i februari valde att inte anta) och miljö (med fokus på taxorna i kollektivtrafiken och avskaffandet av Tplus). Efter det formella mötet, där det redovisades att Ungdomstinget har delat ut 25 000 av sina 100 000 detta år, vilket ju är bra eftersom vi bara är halvvägs (ungdomar får söka pengar till olika projekt). Ungdomstinget fick även ett bidrag från "Skandia, Idéer för livet" på 25 000 för att de gör ett så bra arbetet, vilket möttes av ljudliga tysta applåder.

Det blev mycket bra diskussioner. Ungdomarna satt i grupper och skrev frågor (medan vi "vuxna" lekte lekar inspirerade av äventyrspedagogik och hade värderingsövningar), och ställde sedan dem till oss fem i panelen (två borgare och tre från oppositionen). Alla frågor var väldigt bra och jag tycker av vi politiker svarade ganska kort och ganska förståeligt, även om vissa är bättre än andra. En höjdare var när en av ungdomarna motbevisade folkpartistens rättviseargument om fritidskorten på Skånetrafiken, genom att helt enkelt fråga de 80 ungdomarna på plats vad som var mest rättvist. Handuppräckningen utföll inte till borgarnas fördel och folkpartistens argument föll platt. Frågorna angående det ungdomspolitiska progammet var inte nådiga. Ungdomarna är helt enkelt förbannade.

Efter tingets avslutande var det "politikermingel" och tårta. Det var det 20:e ungdomstinget, och kommunfullmäktige bjöd därför ungdomarna på tårta (innan lunch!). Jag hade många bra samtal med ungdomar mellan tårttuggorna och jag hoppas att de fortsätter att bjuda in politiker, fixa möten, hålla diskussioner, skriva debattartiklar och demonstrera.

* Sagt av en av ungdomarna efter Ungdomstinget idag, till mig.

Ungdomstinget in action

Tårtan, 20:e Ungdomstinget


Kommunfullmäktige 24 april

Äntligen är jag igång och bloggar. Jag hade föreläsning till kl 18 idag, och mötet började ju 17. Så jag kom försent, och eftersom man inte kan gå in och byta av sin ersättare mitt i en dagordningspunkt fick jag vänta. Den första punkten på dagordningen var årsredovisning för 2007. Ett mastodontdokument, och det tråkigaste att behandla i KF av alla ärenden tycker jag. Det är bara pajkastning i talarstolen. "Se här så bra vi har gjort det här året" - "Äh, det där hade inte funnits om inte vi gjorde såhär bra förra mandatperioden". Ett viktigt dokument, men ack så tråkigt. Eftersom debatten om årsredovisningen tar fruktansvärt lång tid så jag har mest gått runt i två timmar och hängt i allmänhet, ätit mat, pratat med folk av olika färg och form.

Nu har vi avbrutit diskussionen om årsredovisningen för ett litet tag för att behandla inkommande interpellationer (skriftliga frågor till nämndsordföranden). Det gör vi alltid mellan 20.00 och 21.00. Dagens interpellation handlar om vindkraftverk, och en av sossarna frågar byggnadsnämndens ordförande om var man kan ha sådana. Han kan inte svara på den frågan utan hänvisar till kommande översiktsplan. Så det gav ju tyvärr inte så mycket. Som vanligt ska vissa ledamöter (just nu en kd) säga saker som inte har med debatten alls att göra... Härligt.

tisdag, april 22, 2008

Fler nämnder får öppna nämndsmöten!

För några veckor sedan lämnade vi in skrivelser i alla nämnder som inte har offentliga nämndsmöten, och krävde öppenhet överallt. Nu börjar skrivelserna komma upp på nämndsmöten, och hittills har två nämnder behandlat dem: Utbildningsnämnden (som har hand om gymnasiet) sa ja medan Vård och Omsorgsnämnden sa nej. De har båda moderata ordföranden. Dessa nämnder är ju av olika karaktär, men vi menar att även Vård och Omsorgsnämnden skulle kunna ha öppna nämndsmöten. De ärenden som har sekretess (personärenden eller upphandlingar m.m.) kan placeras sist på dagordningen och nämndsmötet kan stängas för allmänheten innan dessa ärenden behandlas. Mycket enkelt, om man bara vill. Men det betyder ju att vanliga människor kan komma och se hur det ser ut, och det kanske är lite jobbigt för vissa delar av borgerligheten.

Vi ser fram emot hur det går när fler nämnder behandlar vår skrivelse!

söndag, april 20, 2008

Blommor och rehabilitering

Motion till Lunds kommunfullmäktige, av vänsterpartiets Mats Olsson


För länge sedan hade Lunds kommun egna växthus och drog upp egna plantor för utsmyckning av staden. I samband med att de gamla växthusen inte längre kunde användas avvecklades denna verksamhet. Numera köps blommor in för dyra pengar från leverantörer, vilket ständigt skapar frågetecken om hur mycket kommunen egentligen har råd att satsa på blomsterprakt. Det är dessutom en källa till ständig träta med Lunds Handelsförening då kommunen, med vissa rätta, hävdar att dess medlemmar bör vara med att betala utsmyckningen.

Samtidigt vet vi att antalet arbetsplatser där personer med permanent eller tillfälligt nedsatt arbetsförmåga, eller med olika typer av psykiska eller fysiska funktionshinder, kan anställas minskat betydligt. De kommunalt anställda förväntas idag undantagslöst vara ständigt högpresterande, vara sig de arbetar inom service eller förvaltning, eller vare sig de arbetar inom kommunens mjuka eller hårda sektorer.

Det finns en god lösning som kan åtgärda bägge dessa problem. Återupprätta de kommunala växthusen, med inriktning på rehabilitering. Det är välbekant att odling är en lisa för själen. Att så ett frö, eller att sätta en stickling, är att tro på framtiden. Genom att tillskapa en nyttig, utvecklande och fast verksamhet ökar kommunens möjlighet att bedriva bra rehabiliteringsverksamhet. Samtidigt skulle blomsterutsmyckningen av Lunds kommun kunna få ett verkligt lyft.

En lämplig tomt finns direkt intill Lunds energis anläggning på Gunnesbo. Denna placering skulle antagligen möjliggöra utnyttjande av spillvärme från värmeverket.

Jag föreslår

att Lunds kommun startar rehabiliteringsverksamhet genom att inrätta växthus för sitt blomsterprogram

Mats Olsson
vänsterpartiet

Heja sjuksköterskorna!

Jag har bloggat dåligt på sistone, vilket till viss del beror på att jag inte har gjort så mycket politik - men jag ska bättra mig vad gäller bloggandet...

Heja Vårdförbundet!

Jag vill bara helt kort uppmana alla att med alla till buds stående medel stödja Vårdförbundets strejk som börjar imorgon, måndag 12.00. Det är lätt att ta ställning - Vårdförbundets medlemmar måste ha högre löner! De gör ett av samhällets viktigaste jobb (om inte det viktigaste) och har inte bara dåliga arbetsförhållande (då de måste jobba natt och ofta stressa) utan också riktiga dåliga löner. Att det samtidigt är ett kvinnodominerat fackförbund vars motpart är den offentliga sektorn, gör inte saken lättare. Följ förhandlingarna och strejken på Vårdförbundets hemsida och hos tidningen Vårdfacket. Läs också i Sydsvenskan.

För övrigt vill jag rekommendera ett mycket intressant P1-program: Teologiska rummet om samhällets sekularisering. Alltid ett mycket intressant ämne. På KF på torsdag ska vi äntligen diskutera vänsterpartiets motion om skolavslutningar i kyrkan. Inför den diskussionen vill jag också rekommendera en intressant artikel i gårdagens Helsingborgs Dagblad, Avslutning i både skola och kyrka, som presenterar en intressant modell.

söndag, april 13, 2008

"Jag vaknar varje dag och tycker att det är otroligt kul med EU..."

Idag tog jag en paus i pluggandet och lyssnade på Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker (v) på Smålands nation. Hon pratade på temat Feminism och EU, då feminismen är det hon jobbar mest med i EU. Jag har lyssnat på henne tidigare och slås av den otroliga entusiasm hon visar inför sitt arbete. Hon menade att hon vaknar upp varje morgon och tycker att det är otroligt roligt att jobba med EU-frågorna. Jag är fruktansvärt imponerad av detta, att hon, precis som Jens Holm och tidigare Jonas Sjöstedt och övriga EU-parlamentariker vi har haft, har kraft att lägga ner så mycket tid på att arbeta i en organisation som vi inte ens vill vara medlemmar i!

Eva-Britt jobbar i utskottet för kvinnors rättigheter och i det näst intill heliga utskottet för den inre marknaden. Kvinnoutskottet har låg status i EU (inte så oväntat) och dess frågor hamnar alltid sist på dagordningen på sessionerna i Strasbourg. Dessutom har de begåvats med en galen man från Storbritannien som ledamot i utskottet, vars mål är att motarbeta "de manshatade lesbianerna"... De flesta av kvinnoutskottets ledamöter kommer inte på mötena, utan prioriterar andra frågor som de anser vara viktiga. Eva-Britt befarade att utskottet inte kommer att finnas kvar i under nästa mandatperiod (som börjar hösten 2009). Sedan utvidgningarna har det blivit svårare att driva kvinnofrågor i parlamentet, vilket Eva-Britt menade kanske berodde på att många av de nya länderna har en stark katolisk inriktning på sin familjepolitik. Många av de andra vänsterpartierna vi samarbetar med i GUE/NGL-gruppen har en politik som vi inte skulle kalla feministisk, framförallt vad gäller prostitution, så Eva-Britts arbete i parlamentet handlar även om att diskutera med deras representanter för att sprida vår feministiska politik i våra systerpartier i Europa, och även i resten av världen.

Eva-Britt hann även med att säga några ord om Lissabonfördraget. Vänsterpartiet driver just nu kampanjen "Fråga Folket!", som propagerar för en folkomröstning om det nya EU-fördraget. Detta fördrag är samma som tidigare har röstats ner i Frankrike och Holland, det har bara ändrats lite ord här och där. Det flyttar otroligt mycket mer beslutandemakt till EU, och öppnar upp för att kunna flytta ännu mer makt. Absurt. Det krävs 3/4 för att rösta ner det i Sveriges riksdag. Det räcker att vi och sossarna röstar emot så är det klart. Eftersom EU på senare tid har avgjort domar till våra kollektivavtals nackdel, ställer vi vårt hopp till att fackföreningsrörelsen förmår att få sossarna att rösta emot fördraget i riksdagen.

På utflykt med oppositionen...

I början av veckan var den samlade oppositionen i Barn och skolnämnd Lund Öster på utflykt i Öster. Under en hel dag besökte vi alla sex byarna i vårt skolområde, östra lund, och totalt 10 förskolor/skolor. Syftet var främst att gå runt och se hur det ser ut, så vi fick rundvandringar och korta presentationer av verksamheten, och såklart framfördes en hel del åsikter och önskemål inför framtiden som vi tog till oss. Det är trots allt bara lite mer än två år till vi tar makten igen. Nu har jag en massa bilder i huvudet på hur våra förskolor och skolor ser ut! Den här gången blir det alltså lite bildblogg:
Örtagårdens förskola i Genarp. De har köpt in cyklar
och kan frakta 4-6 barn i varje kärra för att cykla ut i skogen!
Parkstugan i Veberöd, där barnen alltid sover utomhus!
De har fleece-pyjamas på vintern.
Parkstugan i Veberöd, en relativt ny förskola.
Förevisning av en "smart-board" på Nyvångskolan.
Det är en mycket häftig uppfinning!
Rundvandring på Nyvångskolan (F-9) i Dalby med elevrådet. Här i
elevrådsrummet.
Torna Hällestad skola (F-3) har den vackraste utsikten från skolgården!
Den återinvigdes i januari, och är nu otroligt fin och fräsch!
Revinge skola (F-5), där vi fick se ett bildspel och elevernas inspelade filmer.
Skolan ska byggas om under sommaren och hösten för att få plats med
ytterligare en förekoleavdelning.
Sista stoppet: Byskolan i S Sandby, där man gärna vill ha fler lokaler...

söndag, april 06, 2008

Lyft debatten från sandlådenivå!

Egentligen borde jag inte, men jag har gått runt och irriterat mig i ett dygn nu (kanske för att jag inte har kunnat göra så mycket annat då jag har åkt på en rejäl förkylning). I går kunde vi läsa i sydsvenskan att en av lunds mer främlingsfientliga politiker blivit hotad (igen) av AFA (sedär, de finns fortfarande alltså). Det är såklart beklagligt. Nej, det är förjävligt. Jag hatar små obskyra autonoma grupper som AFA, och alla andra grupper i den riktningen. De förstör mer för mig än de gör för de främlingsfientliga. Den utsatta politikerna bloggade om eländet, vilket i sig är i sin ordning. Däremot blir jag irriterad när folk beter sig som småbarn. Att publicera en bloggpost som är så låg och barnslig som denna är långt bort från den politiska världens vett och sans. Det är att låta den politiska debatten sjunka till pajkastning på sandlådenivå. Jag biter mig i tungan och undviker att ge igen med samma mynt (alla organisationer har ju kopplingar till sådant folk som de egentligen inte vill ha med att göra, vissa mer än andra). Skärp dig!