onsdag, december 07, 2016

Stora nedskärningar på vuxenutbildningen i Lund 2018?

Lunds kommun har börjat arbeta med budgeten för 2018. Stora nedskärningar är pågång, alla olika nämnder ska göra besparingar på antingen 3 %, 5 % eller 7 %. Det är ganska mycket pengar. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget för 2018 i juni 2017. 

Min partikamrat Jesper har skrivit om utbildningsnämndens förslag på besparingar:

"Bland dessa besparingar finns minskade möjligheter för människor att läsa på Komvux, stora allmänna ospecificerade effektiviseringar i gymnasieskolan, Komvux och Internationella grundskolan på totalt 18 miljoner. Hur det egentligen är tänkt att dessa effektiviseringar är tänkta och genomföras är ytterst oklart i de handlingar som finns tillgängliga hittills och därmed är det ytterst oklart vilka konsekvenser som dessa kommer att få. Det är därmed också oklart om det faktiskt rör sig om några effektiviseringar eller ifall detta snarare är en vackrare omskrivning av att genomföra nedskärningar i dessa verksamheter."

Läs hela Jespers artikel här, i Vänsterpartiet Lunds nyhetsblad Politiken

tisdag, december 06, 2016

En liten e-post-kampanj om spårvägen - och mitt svar

Under den gångna veckan har Lunds politiker fått ta emot en liten e-post-kampanj om spårvägen från ett trettiotal lundabor som är kritiska mot bygget. Kritiken som har framförts i mejlen handlar om stadsmiljön, avverkning av träd, trafikproblem för bussar och kostnaden. 

Såhär har jag svarat på mejlen, utifrån vad Vänsterpartiet tycker om spårvägen: 


Hej!

Tack för ditt mejl!

Vänsterpartiet har varit starkt drivande i både byggandet av Lundalänken för ungefär 20 år sedan och sedan i planerna på att bygga spårväg. Inom Vänsterpartiet har det hela tiden funnits personer som har haft en annan åsikt om spårvägen, men medlemmarna har varje gång frågan har varit uppe för diskussion och beslut varit för byggandet, med stor majoritet.

Vänsterpartiet är av den åsikten att spårväg är en effektiv och miljövänlig infrastruktur, och dessutom finns i flera städer i Europa idag exempel på moderna och bekväma vagnar (jag var själv i Berlin i förra veckan och provade deras spårvägar med stor nöjdhet).

Jag håller inte med om era farhågor. Spårvägen kommer till största delen byggas på en väg (Lundalänken) som redan finns och som är anpassad för spårväg. Väldigt få ombyggnationer kommer behöva göras. Vi kommer inte behöva ta ner särskilt många träd (ett fåtal på Clemenstorget). De omledningar av bussar på St Laurentiigatan som måste göras är det största problemet med bygget. Det har diskuterats länge och mycket, och Lunds kommun har bestämt att en utvärdering ska göras av de nya sträckningarna för se till att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt.

Den största anledningen till att Lunds kommun bygger spårväg är miljön. För att motverka klimatförändringarna måste bilåkandet minska. Det är alldeles för mycket bilar i Lunds stad, speciellt i Ideon-området. Snabb, bekväm och effektiv kollektivtrafik är kommunens bästa medel för att minska bilåkandet.

Jag hoppas att mitt svar har kunnat förtydliga lite om hur jag och vänsterpartiet ser på spårvägen. Det har funnits många olika alternativ på vägen och kommunen har valt att gå vidare med ett av dessa. Jag ser fram emot när spårvägen är på plats och hoppas att vi alla, oavsett vad vi har tyckt under arbetets gång, kommer vara iallafall lite glada och nöjda när allt är klart.

Mvh
Hanna Gunnarsson (v)