tisdag, januari 21, 2014

Spårväg eller motorvägsavfarter, vad vill du ha?

Vänsterpartiet har idag lämnat in följande skrivelse till kommunstyrelsen. Vi föreslår helt enkelt att Lund ska kräva att de pengar som statliga Trafikverket har avsatt för två nya motorvägsavfarter och ombyggnaden av en tredje på E22 mellan Lund och Malmö istället läggs på att bygga en mer miljövänlig och effektiv spårväg från Lund C till Brunnshög. Politik handlar alltid om att välja. Vad vill du ha - spårväg eller motorvägsavfarter?

Finansiera spårväg med slopade motorvägsavfarter!

Den borgerliga majoriteten i Lunds kommun talar med dubbla tungor i spårvagnsfrågan. Å ena sidan vill man ha statligt stöd för att betala hälften av spårbygget. Å andra sidan vill man med statliga och kommunala medel anlägga två nya motorvägsavfarter på E22, en vid Östra Torn och en vid ESS, för att möjliggöra att Ideon och Brunnshög trafikförsörjs med massiv privatbilism.

Kostnaden för de bägge motorvägsavfarterna överstiger 300 miljoner kronor. Lunds kommun vill samtidigt att staten finansierar halva kostnaden för spårvägen med 360 miljoner kronor.

Detta går inte ihop. Trovärdigheten i en kraftfull satsning på kollektivtrafik minskar då kommunen samtidigt vill lägga hundratals miljoner av skattemedel för fortsatt utbyggnad av privatbilismen.

Lunds verkliga vägval står inte mellan spårväg och monsterbussar, utan mellan spårväg och motorvägsavfarter. Brunnshög och den fortsatta utbyggnaden av Ideon innebär ett vägval och Lund måste visa att man är beredd att välja det moderna, smarta och miljömässigt riktiga alternativet.

Vänsterpartiet föreslår att Lunds kommun omedelbart meddelar Trafikverket att man inte är intresserad av att medverka till de bägge motorvägsavfarterna. I stället bör kommunen göra anspråk på att dessa resurser avsätts för att bygga spårväg mellan Lunds C och Brunnshög. 

fredag, januari 17, 2014

Politiken är ingen fotbollsplan

Vänsterpartiet har fått en ny medlem idag, rapporterar flera olika medier. En tidigare kommunpolitiker från Karlskrona, tillika tidigare utredare inom narkotikafrågor, har blivit vänsterpartist. Det är jätteroligt att medierna rapporterar att vänsterpartiet växer, och vi väntar nu på att Sydsvenskan ska följa upp detta intresse för vänsterpartiets nya medlemmar med intervjuer med någon eller några av våra femtio nya medlemmar som (v) Lund fick 2013!  

Det speciella med just den här nya medlemmen är att han fram till nyligen har varit socialdemokrat. Det är visserligen inte unikt, i vänsterpartiet finns medlemmar som tidigare har varit medlemmar i flera olika partier. Det är inte på något sätt konstigt. Vissa av dessa personer är kända för allmänheten, andra är helt vanliga personer.

Så varför gör Aftonbladet och Expressen artiklar om att Björn Fries från Karlskrona har blivit medlem i vänsterpartiet? Detta är den andra händelsen på kort tid som rapporteras på ett liknande sätt i medierna. För en kort tid sedan gjordes liknande artiklar när Claes Borgström, advokat och tidigare jämställdhetsombudsman, också blev medlem i vänsterpartiet.

Är det av allmänt intresse att Fries och Borgström blir vänsterpartister? Nej, knappast. De är visserligen välkända personer, men att rapportera om vilka partier välkända personer stödjer platsar mer på skvallersidorna än i mer seriösa nyhetsmedier. Varken Fries eller Borgström hade när de blev medlemmar i vänsterpartiet politiska uppdrag för några andra partier och därmed inga väljare att redovisa sitt arbete för. (Om en politiker som har uppdrag för ett visst parti väljer att lämna det partiet och bli "partilös" eller gå med i ett annat parti mitt i en mandatperiod, vore detta självklart en viktig nyhet för medierna att rapportera om. Det hände till exempel när Gudrun Schyman lämnade vänsterpartiet  som riksdagsledamot eller när Ulf Nymark gjorde detsamma här i Lund.)

Eftersom det inte kan anses vara av allmänt intresse att veta vilken partitillhörighet personer som Fries och Borgström har, känner jag mig väldigt kritisk till den typen av artiklar. Politiken är nämligen ingen fotbollsplan. I politiska partier finns inga "transferfönster", "spelarkontrakt" eller "övergångssummor". Det må vara intressant när Zlatan väljer vilken klubb han ska spela i och för vilka summor, men de politiska partierna ska inte värva politiker från varandra eller bjuda över varandra med uppdrag eller arvoden. Politiken fungerar inte så och ska inte fungera så. En person ska välja sitt politiska parti och sina uppdrag efter sin egen ideologiska övertygelse, och inte bli påhejad av varken medier eller allmänhet i dessa val. Därför blir den typen av artiklar som nu skrivs om Björn Fries och tidigare om Clas Borgström väldigt underliga.

Effekten av mediernas beskrivningar av icke aktiva politikers partibyten blir bara ett allmänt ryggdunkande. Just nu är vi lite glada i vänsterpartiet för att folk tycker att vi är bättre än socialdemokraterna. Andra gånger kommer vi bli sura för att andra personer går åt andra hållet för att de då anser att socialdemokraterna är bättre än vänsterpartiet. Låt den politiska debatten ske just i form av politisk debatt istället, så som Birger Schlaug föredömligt gör när han skriver en debattartikel om vad han anser om svensk politik just nu. Debatten måste flyttas från sportinspirerade presskonferenser till vanliga hederliga debattsidor, där den hör hemma!

Dock, välkommen till vänsterpartiet, Björn Fries!

lördag, januari 11, 2014

Jonas Sjöstedt omvald till partiledare!


Tidigare idag valdes Jonas Sjöstedt om till partiledare för vänsterpartiet. Det fanns inga fler nominerade  till posten och valet var därför enigt. Valberedningen beskrev Sjöstedt som positiv, karismatisk, lugn och stabil, samt att han talar så att alla begriper. Jag är ett stort fan av Sjöstedt, just för att han är så tydlig. Det inget tvivel på vad vänsterpartiet är, tycker och vill under Sjöstedts ledning. Det korta tacktalet var verkligen fantastiskt. Sjöstedt berättade om sina många besök i vänsterpartiföreningar runt om i landet och att intresset hos folk för att komma och lyssna är stort, och beskrev på ett väldigt fint sätt hur brett vårt parti är. 


Partikongressen diskuterar nu bland annat den väldigt viktiga frågan om 6 timmars arbetsdag, och har avhandlat en förmiddag med organisationsmotioner: bland annat om kongressernas format, framtagande av olika politiska program (bland att en motion om högskolepolitiskt program som jag varit med och undertecknat, tyvärr avslag) och om hur vi på bästa sätt arbetar för att våra valda organ har så bred representation som möjligt. Det har varit mycket intressanta diskussioner (så intressant att det inte blev några museumbesök för mig idag).

fredag, januari 10, 2014

Besök i Stockholm och #vkongress!


Nu i helgen, 10-12 januari, håller Vänsterpartiet kongress i Stockholm, den 40:e i ordningen. Att samla hela partiet för att diskutera vänsterpartiets politik och organisation, utbyta erfarenheter och lära känna varandra är det bästa sättet att inleda ett valår!

Jag är inte ombud (och ställde inte heller upp i ombudsvalet), utan är här som besökare och ska lyssna på debatterna under delar av helgen. Anledningen till att jag inte har velat vara ombud är helt enkelt att det tar väldigt lång tid, men mycket förberedelser, inläsning och diskussioner. Partiets framtida inriktning är visserligen väldigt viktig, men jag har total tilltro till att de kamrater som är ombud för sina distrikt kommer fatta kloka beslut (även om jag säkert inte kommer hålla med om allt). Det är lite lyxigt och bekvämt att få sitta längst bak och lyssna på det som intresserar en, och annars kunna springa iväg på något museum (jag har siktet inställt på Nationalmuseum och Bergrummet) och äta middagar med vänner. 

Jag missade tyvärr Jonas Sjöstedts inledningstal, men tack och lov finns ju allt att se i efterhand. Allt går ju även att se på SVT direkt, både på tv och på nätet. Det ger alla politiskt intresserade en riktigt bra möjlighet att höra debatterna i sin helhet, utan att behöva gå genom mediernas tolkningar, och en inblick i hur vänsterpartiets kongress fungerar.

Kongressen inleddes med separatistiska/uppdelade träffar för kvinnor och män, med syfte att få en jämställd kongress. För att nå detta mål måste kvinnorna ta lite mer plats i talarstolen och männen lite mindre. De första riktiga diskussionerna handlar nu om organisationsmotioner som påverkar val. Det är motioner om att minska partistyrelsens storlek för att få ett mer effektivt arbete, och frågan om delat partiledarskap (som även var uppe på förra kongressen och då avslogs). Precis nu fattade kongressen beslut att inte minska partistyrelsens storlek samt att inte införa delat partiledarskap (131-88 röster).

På kongressen kommer vi även besluta om två uttalanden (korta strategidokument) som slår fast inriktningen inför vanliga valet samt inför EU-valet.

Vänsterpartiet föreslår intensivare arbete mot korruption och mutor

Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2014-01-08 

Inrätta en funktion för att ta emot anmälningar om mutor och korrupt beteende

Vänsterpartiet föreslog i kommunstyrelsen att kommunen skulle utreda möjligheten att inrätta en speciell funktion, förslagsvis internetbaserad, för att ta emot tips från kommunmedborgarna när det gäller mutor och korrupt beteende.

Lunds kommun hade som ett av sina kontrollmål för intern kontroll under 2013 att granska kommunens arbete mot mutor och korruption. I rapporten konstaterar kommunkontoret att det inte finns några speciell funktion för att ta emot tips eller anmälningar från anställda eller allmänhet vad gäller mutor eller korrupt beteende. Medborgare eller anställda som vill rapportera misstänkta mutor eller korrupt beteende hänvisas därmed till den vanliga klagomålshanteringen, alltså att göra en felanmälan.

Mutor och korrupt beteende är ett allvarligt hot mot kommunens offentliga och demokratiska verksamhet och riskerar att på ett allvarligt sätt underminera medborgarnas tilltro till att kommunens verksamhet sköts på ett korrekt sätt. Sverige, och kanske inte heller Lund, är inte förskonade från mutor och korrupt beteende och måste ständigt arbeta för att motverka att sådant skadligt beteende uppstår.

Vänsterpartiet föreslog därför i kommunstyrelsen att en speciell funktion för att ta emot tips från kommunmedborgarna när det gäller mutor och korrupt beteende samt att en sådan funktion med fördel är internetbaserad. Tyvärr vann inte vårt yrkande gehör utan blev avslaget.


Vårt yrkande i sin helhet:

Vänsterpartiet yrkar
Att:
Införa ytterligare en åtgärd med anledning av kommunstyrelsens granskningsrapport för intern kontroll 2013: ”Att utreda möjligheten att inrätta en speciell funktion för att ta emot tips från kommunmedborgarna när det gäller mutor och korrupt beteende”.
Att: En sådan funktion föreslagsvis är internetbaserad och går att finna på lund.se 

Inga ytterligare pengar till mötesmarknadsföring!

Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2014-01-08

Inga ytterligare pengar till mötesmarknadsföring!

Vänsterpartiet röstade i kommunstyrelsen mot att kommunen skulle satsa ytterligare 900 000 kronor på ”Lund Convention Bureau”. 


Lund Convention Bureau arbetar med att marknadsföra Lunds kommun som en stad som passar för stora möten, kongresser och konferenser. Convention Bureaun hjälper även mötesanordnare, som ofta är organisationer, företag eller samarbetsorgan, att boka hotell, sociala aktiviteter m.m.

Vänsterpartiet tycker att Lund är en mycket passande stad för stora möten och konferenser, framförallt med tanke på att vi har ett stort universitet, sjukhus och många stora och små företag i staden, och välkomnar möten, evenemang och konferenser. Men vi menar också att kommunen måste hushålla med sina pengar och använda sina ekonomiska resurser på det sätt som kommer kommuninvånarna till nytta på bästa sätt.

Vänsterpartiet menar att de 900 000 kronor som kommunen vill satsa på att utöka Convention Bureaun skulle komma bättre till nytta i den kommunala kärnverksamheten, i skolan, äldreomsorgen eller som stöd till kommunens föreningar.