fredag, januari 10, 2014

Vänsterpartiet föreslår intensivare arbete mot korruption och mutor

Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen 2014-01-08 

Inrätta en funktion för att ta emot anmälningar om mutor och korrupt beteende

Vänsterpartiet föreslog i kommunstyrelsen att kommunen skulle utreda möjligheten att inrätta en speciell funktion, förslagsvis internetbaserad, för att ta emot tips från kommunmedborgarna när det gäller mutor och korrupt beteende.

Lunds kommun hade som ett av sina kontrollmål för intern kontroll under 2013 att granska kommunens arbete mot mutor och korruption. I rapporten konstaterar kommunkontoret att det inte finns några speciell funktion för att ta emot tips eller anmälningar från anställda eller allmänhet vad gäller mutor eller korrupt beteende. Medborgare eller anställda som vill rapportera misstänkta mutor eller korrupt beteende hänvisas därmed till den vanliga klagomålshanteringen, alltså att göra en felanmälan.

Mutor och korrupt beteende är ett allvarligt hot mot kommunens offentliga och demokratiska verksamhet och riskerar att på ett allvarligt sätt underminera medborgarnas tilltro till att kommunens verksamhet sköts på ett korrekt sätt. Sverige, och kanske inte heller Lund, är inte förskonade från mutor och korrupt beteende och måste ständigt arbeta för att motverka att sådant skadligt beteende uppstår.

Vänsterpartiet föreslog därför i kommunstyrelsen att en speciell funktion för att ta emot tips från kommunmedborgarna när det gäller mutor och korrupt beteende samt att en sådan funktion med fördel är internetbaserad. Tyvärr vann inte vårt yrkande gehör utan blev avslaget.


Vårt yrkande i sin helhet:

Vänsterpartiet yrkar
Att:
Införa ytterligare en åtgärd med anledning av kommunstyrelsens granskningsrapport för intern kontroll 2013: ”Att utreda möjligheten att inrätta en speciell funktion för att ta emot tips från kommunmedborgarna när det gäller mutor och korrupt beteende”.
Att: En sådan funktion föreslagsvis är internetbaserad och går att finna på lund.se