onsdag, juni 17, 2009

Budget-KF 2009, dag 2, 16.30
Min plats, dator, kaffekopp och massor av papper.


Vi är framme vid skattesatsen. Borgarna vill ha oförändrat på 20,84 kr (per hundralapp), det som har inneburit en sänkning av skatten med 40 öre under mandatperioden. Vänsterpartiet och sossarna vill återställa skatten till 21,24. Moderaterna oroar sig för att Lund med vår skattesats skulle ha den näst högsta skatten i Skåne, men vi tror ju såklart att Lund även med denna högre skatt skulle vara en mycket attraktiv kommun att bo i!


I slutet av budgetdebatten ska vi även besluta om lite andra saker, bland annat utredningsuppdrag som ska göras av kommunen. Borgarna vill här ge servicenämnden i uppdrag att titta på möjligheten att sälja fastigheter för att frigöra pengar, att alla nämnder ska ta fram förslag på entreprenader (privatiseringar) samt att "särskild anställningsprövning ska tillämpas från 1 september - vilket i dagligt tal innebär ett anställningsstopp.

Budget-KF 2009, dag 2, 15.30Blev lite segt med bloggandet nu ett tag... Sedan sist har vi fått en ny minister, Tobias Krantz. Folkpartisten som sitter bredvid mig (med samma efternamn som den nya ministern!) såg lite surmulen ut vid beskedet.

Vi har diskuterat och klubbat skola. Skolan är en av de viktigaste politiska frågorna i Lunds kommun. Svårt att säga vad som är viktigast, skolan eller bostadsbyggandet. Debatten blev lugn, nästan lite avslagen. Skoldebatterna har varit hårda under hela mandatperioden. Nedskärningar, hopslagning av skolnämnder och byte av resursfördelningssystem till "direkt skolpeng" har varit stora debattfrågor som vi har haft mycket olika åsikter om mellan blocken. Men nu känns det som att vi inte orkar ta debatten en gång till, utan vi nöjer oss med att konstatera att oppositionen lägger betydligt mer pengar på skolan i Lund än vad majoriteten gör. Vänsterpartiet lägger mest pengar, totalt 39 miljoner extra på skolan. Till detta kommer ytterligare 32,3 miljoner kronor för de löneökningar som borgarna och sossarna inte lägger till. Lönerna kommer höjas runt 2 %, men majoriteten och sossarna budgeterar bara 1 %. Den resterande procenten måste alltså, när de nya högre lönerna som facken förhandlat fram med arebtsgivarna ska betalas ut, tas från verksamheten.
Vi har valt att lägga ut pengarna i klump till de två nämnderna, för att nämndspolitikerna sedan tillsammans med förvaltningarna ska få bestämma vart pengarna ska gå, utifrån sina fackkunskaper.

Budget-KF 2009, dag 2, 12.30Vi diskuterar skolan och vårdnadsbidrag. Det enda vi beslutar om innan lunch är just vårdnadsbidraget. Kd har lagt förslaget, ingen annan är beredd att gå med på förslaget om finansieringen av detta nu, även om de andra borgerliga partierna stödjer den utredning som är beslutad och pågående.

Argumentationen mot vårdnadsbidraget är lätt, det är en kvinnofälla (både för mammor och aupair-kvinnor), ett "hemmafrubidrag". Oppositionen raljerar lite lätt över det faktum att de som inte väljer att utnyttja kommunal service ska få ersättningar för det. Ska de som inte cyklar istället få ett bensinbidrag, eller de som inte lånar böcker på bibliotek få bokköparbidrag istället? En av kd:s ledamöter tyckte synd om mig då hon trodde att jag bara hade träffat elaka män som inte vill delta i barnens uppfostran. Jag tycker vi avslutar debatten just där.


Gruppledarmötet framme vid presidiet

Budget-KF 2009, dag 2, 10.30Inom vård- och omsorgsnämnden är ett av de stora diskussionsämnena entreprenader. Inom äldreomsorgen har flera boenden privatiserats under mandatperioden. Vi protesterar självklart mot privatiseringarna, eftersom vi anser att kommunal verksamhet ska bedrivas av kommunen. Jag hade en intressant diskussion om detta igår, med en folkpartist, om det finns ett egenvärde i att bedriva verksamhet i kommunal regi. Jag menar att det finns det. Förutom det demokratiska inflytandet och möjligheten för folkvalda politiker att göra det vi ska: styra, både med verksamhetsmål och internbudgetar, ger den kommunala driften en stabilitet. Ett privat företag kan gå i konkurs (vi ser det på privata skolor lite då och då) och en ideell förening som är beroende av volontärer kan i perioder ha ont om "arbetskraft". Men den kommunala verksamheten måste vara öppen för olika typer av innehåll. Privatiseringar är inte lösningen för att få en "roligare" eller "mer engagerad" verksamhet. Igår diskuterade vi boenden för hemlösa, och folkpartisten menade att det fanns många som gärna ville hjälpa till ett par timmar i veckan på volontär grund, och att detta var lättare hos stadsmissionen än hos kommunen. Det borde vara möjligt att på något sätt delta i kommunens verksamhet för de som vill vara med och hjälpa till, utan att vi hamnar i en situation där verksamheten blir volontärbaserad enligt amerikansk modell. Självklart ska vi ha utbildad och fast anställd personal, det är den absoluta grunden för kommunal verksamhet. I förskolan ska det jobba förskollärare, i vården utbildad vårdpersonal och på boende för hemlösa personer som har den utbildning som krävs där (socionomer och vårdpersonal till exempel). Men kanske kan också utbildade volontärer bidra, med matlagning, promenader, social samvaro m.m. Att ta del av andra människors vardagsliv, som man inte vanligtvis möter i sitt eget liv, är väldigt nyttigt för att nå en bra förståelse för hur samhället fungerar.

Nu går vi in på skoldebatten.

tisdag, juni 16, 2009

Budget-KF 2009, dag 1, 21.00Efter middagen har vi klarat av miljönämnden. Det är den nämnden som har minst budget, endast 11 miljoner. Miljönämnden håller inte, som man kanske kan tro, på med koldioxidutsläpp och energieffektivitet, utan med olika former av mätningar av exempelvis luft, vatten, restauranger och festivalbodar. Mätningarna betalas av de företag och förvaltningar som enligt lag är skyldiga att utföra dessa. Miljönämdnen har också fått en enprocentig nedskärning, en liten på 112 000 kronor. Vi lägger tillbaka den i vår budget, och utökar, tillsammans med resten av oppositionen nämndens budget med 600 000, det som de behöver för att upprätthålla nivån i den verksamhet som de enligt lag måste utföra.

Nu diskuterar vi kultur- och fritidsnämnden. Moderaten som föredrog punkten menade att det är en "tuff budgetsituation". Kultur- och fritid är en av de nämnder som har fått ta hårdast smällar under de borgerliga nedskärningarna och skattesänkningarna, då den har hand om få lagstadgade verksamhet och ibland betraktas som lite "lyxig". Vi lägger först och främst tillbaka ramreduceringarna, som i det här fallet uppgår till 2,5 miljoner, samt den reducering borgarna gör genom att skjuta Folkparken och Mötesplats Klostergården på framtiden. Vi lägger även till satsningar på framförallt ungdomar: sänkta taxor i kulturskolan (500 000), ökning av föreningsbidragen (2 miljoner), sänkt simtaxa (300 000) och gratis simundervisning under skoltid (en miljon).

Lund satsar hårt på att få utmärkelsen Kulturhuvudstad 2014. Beslutet fattas i september så nu börjar slutspurten. I debatten har flera gånger framförst från oppositionens sida att det är underligt att det görs så stora besparingar på kultur och fritid när kommunen satsar på att ro i hamn detta stora projekt!

Budget-KF 2009, dag 1, 1700Det har varit lite segt med bloggandet nu några timmar. Byggnadsnämnden och tekniska nämnden är ganska sega, eftersom det tenderar att bli gubbar som håller långa inlägg om hur det var för längesedan och vem som sa och gjorde vad för tio år sedan och annat tråkigt.

Nu diskuterar vi tekniska nämnden. Den moderata ordföranden inledde med att säga att tekniska egentligen är en "mjuk" nämnd, som ligger nära människors vardag. Och det har han rätt i. De satsningar som har valt att göra handlar om sådant som just påverkar människor direkt: bussbiljettpriset, färdtjänsttaxan, parkskötsel, upprustning av lekplatser, renhållning och kolonilottsarrendetaxan.

Det är många viktiga saker, men jag måste säga att busstaxan är det viktigaste. För ett antal år sedan kostade biljetten 10 kronor. Det höjdes till 12, sedan till 15 och nu till 17 kronor. Vi budgeterar 4 miljoner kronor för att hålla taxan oförändad på 15 kronor. Det är alldeles för högt, vi siktar fortfarande på att återställa bussbiljettpriset till 10 kronor för vuxna. Borgarna har med årets sista höjning höjt taxan tre gånger under mandatperioden, med sammanlagt 5 kronor - nästan 30 %. Jag har skrivit om detta många gånger tidigare. Att höja priset på bussbiljetten är först och främst idiotiskt ur klimat- och miljösynpunkt. Vi vill att folk ska åka buss istället för bil in till stan för lördagsshoppningen, speciellt nu på sommaren då det är hyfsat varmt och skönt att gå från hemmet till hållplatsen och mellan hållplatserna i stan. Bussbiljetten är också en mycket tydlig klassmarkör. Arbetarklassen, ungdomar och studenter har ofta inte möjlighet att köra bil till och inom stan och måste åka buss. Höjningarna drabbar därför hårdast dessa grupper! Undersökningar visar även att kvinnor oftare åker kollektivt än män, och därmed får kollektivtrafikfrågorna ett genusperspektiv.

Ung Vänster har anordnat en manifestation på Stortorget idag för att protestera mot borgarnas budget i största allmänhet, bland annat med fokus på bussbiljettpriset. Ung Vänster Lund är starkare än på många många år och det är otroligt bra att de står utanför kommunfullmäktige!

Ung Vänster

"Vi skapade inte krisen, vi vill inte betala" (en gammal VPK-banderoll)

Budget-KF 2009, dag 1, 14.30Det har varit lunch, och jag bryter mot regeln om att man inte får dricka kaffe inne i fullmäktigesalen.

Vi har klarat av Kommunkontorets budget, den centrala förvaltningen för hela kommunen. Där vill vi skifta pengar från näringslivsenheten till miljöstrategiskt arbete. Vi tycker helt enkelt att det är viktigare med miljöarbete än att hålla företagen i handen när de fyller i papper. Detta skifte är på 800.000 kronor. Borgarna går i taket, de gillar näringslivsarbete, och vårt yrkande blir såklart avslaget.

Förutom ovanstående yrkar vi bort borgarnas generella besparing, ("ramreducering"). Alla nämnder utom skolnämnderna, socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden, har fått en enprocentig nedskärning i budgeten (precis som många gånger förut). Vi yrkar konsekvent bort dessa nedskärningar.

Nu har vi kommit in i ett block av "hårda" nämnder: servicenämnden, tekniska och byggnadsnämnden. Servicenämnden har, precis som flera gånger förutom, fått ett sparkrav på 25 miljoner. Det kallas "ökat resultatkrav", det vill säga att nämnden ska gå med 25 miljoner extra plus. Det enda sättet att genomföra detta är att skära ner på underhållet av kommunens fastigheter (skolor, förskolor, äldreboenden, butikslokaler m.m.). Att göra färre reparationer och renoveringar i fastigheterna är ren kapitalförstöring! Kommunens fastigheter tillåts förfalla mer och mer. Tidigare har nämnden, i tilldelningen av ramarna i början av året, fått ett sådant krav på "ökat resurskrav" på 35 miljoner, det gör att underhållet på kommunens fastigheter på 60 miljoner. Totalt ligger kostnaden för underhållet på kommunens fastigheter på 90 miljoner per år. Att dra ner på underhållet är också en ågärd som går stick i stäv mot de satsningar som behöver göras i kristider, då vi i offentlig sektor behöver upprätthålla investeringar och byggprojekt för att människor inte ska behöva lämna sina jobb.

Budget-KF 2009, dag 1, 12.00Frågan om frysta politiker-arvoden

(M) "Kommunstyrelsens ordförande har en orimligt låg lön"
(Månadslönen ligger på runt 50 000)

Centerpartiet har väckt frågan om frysta arvoden för kommunens politiker under ett år (det år som är kvar till valet). Moderaterna går emot, precis som socialdemokraterna, vilket betyder att förslaget inte kommer att bifallas. Det är en intressant diskussion, tycker jag. En frysning av arvodena ger en besparing på, i sammanhanget ganska ynkliga, 200 000 kr.

Det finns flera intressanta argument när det gäller frysta löner:

(1) Det är hyckleri att frysa fritidspolitikernas arvoden samtidigt som kommunalråden har höga löner (runt 50 000).

(2) Det är också hyckleri att samtidigt som borgarna skär ner på verksamhet nästan överallt, med både generella nedskärningar på en procent och specifika nedläggningar av vissa verksamheter, frysa politikernas arvoden som "plåster på såren".

(3) Vi håller inte på med politik för pengarna, jag skulle göra detta även om jag inte fick några penar för det. Men samtidigt tar det mycket tid, och för exempelvis en småbarnsfamilj kan de arvoden man får på möten vara ett extra tillskott i semesterkassan när man har ledigt från politiken och verkligen kan ägna tid åt familjen.

(4) Sänkta arvoden är en symbolhandling i tider av ekonomisk kris. Vi har varsel och eventuellt uppsägningar på gång i kommunen, och i det sammanhanget bör politikernas arvoden och kommunalrådens löner inte höjas.

(5) Det är ett helt igenom populistiskt förslag som varken ger från eller till i kommunens budget som helhet.

(6) Sänkning eller frysta arvoden ger en bild av att fritidspolitiker lyfter en massa pengar från kommunen, vilket inte är sant, och speciellt inte sant om man räknar ut en timpeng (som jag gjorde inför mitt första budgetfullmäktige, timpengen blev runt 30 kronor, om jag inte missminner mig).

Vi röstade inte för förslaget i kommunstyrelsen, men kommer att göra det i kommunfullmäktige. Det handlar inte om så mycket pengar, utan är mer en symbolhandling som inte går att gå emot just nu. Demokratisk vänster menar att det är en utpressningssituation, vilket jag håller med om. Det är den borgerliga budgeten som tvingar fram ett sådant förslag, och de borde ta beslutet. Ibland måste man vara en tråkig och pragmatisk politiker, på gränsen till populist...

Inför nästa mandatperiod kommer partierna att förhandla bland annat arvoden, löner och politiska sekreterare inför de kommande fyra åren, och denna diskussion lär återkomma då.

Budget-KF 2009, dag 1, 11.30Vi har nu avslutat den allmänna budgetdebatten, en debatt som på många sätt var intressant, lite ideologisk och en bra smygstart på valrörelsen. Nu pågår en diskussion om kommunens vision och finansiella mål.

Kommunen har en visionstext, som med lite fina ord beskriver vad Lunds kommun ska sträva mot. Vi har även verksamhetsmål, där hela oppositionen har ett gemensamt motförslag mot borgarnas. Våra mål är lite mer konkreta och såklart mera grön-vänster. Dessa mål ska sedan ligga till grund för nämndernas egna målformuleringar, som ska vara ett snäpp mer konkreta. Sedan utformar varje verksamhet sina mål, som är superkonkreta.

Till detta kommer finansiella mål, som beskriver målen för kommunens budget. Det första målet är att kommunen ska sträva efter ett årligt positivt resultat som uppgår till "2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag", vilket betyder att kommunens budget ska gå med ett plus på runt 90 miljoner per år. Detta är något som vi sällan når, speciellt inte i år. Inget av de budgetsförslag som ligger för beslut, varken från majoriteten eller oppositionen, når ens ett noll-resultat. Vi vill därför stryka detta mål och ersätta det med ett mål som säger att kommunen ska ha ett positivt resultat över en konjunkturcykel, för att på så sätt möjliggöra satsningar i lågkonjunktur (som nu). Sossarna vill ha kvar det ursprunliga, men även bifalla vårt, vilket ju är ett steg på vägen.

Beslutet vad gäller verksamhetsmål och finansiella mål utföll (såklart) till borgarnas favör.

Budget-KF 2009, dag 1, 09.00Kommunstyrelsens ordförade, Mats Helmfrid (m), inleder den allmänna budgetdebatten. Han menar att budgetperioden (2010-2012) handlar om att prioritera. Det som prioriteras bort är t.ex. att räkna upp lönerna med hela den framförhandlade löneökningen och tillräckligt mycket underhåll på kommunens fastigheter. Vi återkommer till båda dessa två saker, eftersom det är två "hål-i-huvudet"-resonemang för att spara pengar.

Helmfrid attackerar oppositionen och menar att man inte vet vad vi vill, förutom på en punkt - att höja skatten. [Han tillåter sig också att göra en analys av EU-valresultatet mitt i alltihopa...]. Vårt budgetsförslag kallas "våld mot välfärdsstaten", vilket ju är lite roligt. Jämfört med borgarna satsar vi 39 miljoner mer på skolan, 27 miljoner mer på socialnämnden och 25 miljoner mer på äldreomsorgen - vilket i alla rimliga analyser måste sägas vara en satsning på välfärden!

Socialdemokraterna, genom Anders Almgren, frågar sig vad som är strategiska frågor. Vi är ofta överens över partigränserna, vad gäller utbyggnadsområdenn och stora satsningar (eller, sossarna och borgarna iallafall), men mer sällan i de viktiga frågorna som rör skola och omsorg - det som borde vara de strategiska frågorna. På ett mycket riktigt sätt konstaterar han att Lunds universitets forskningspengar (störst summa i landet) inte är något som den vanliga lundabon möter i sin vardag. I vardagen märks nedskärningarna i skolan, social verksamhet och omsorgen samt bostadsbristen. Almgren efterfrågar ett samhällskritiskt förhållningssätt, bekämpande av orättvisor och ökande av jämlikhet och solidaritet "under dygnets alla vakna timmar". Socialdemokraterna erkänner att de inte har nått ända fram, men menar att de har lagt en väldigt bra budget utifrån förutsättningarna. Sossarna har bestämt sig för att inte lägga en budget som går med mer underskott än borgarnas (minus 27 miljoner) och tvingas därför att acceptera en del av borgarnas dåliga politik (bland annat den bristande uppräkningen av lönerna).

Folkpartiet, genom Tove Klette, försvarar neddragningarna (minus 1 % på alla nämnder utom skolnämnderna, vård och omsorg och socialnämnden). "Extraordinära tider kräver extraordinära åtgärder", det vill säga: folkpartiet väljer att bemöta krisen genom att försvara neddragningar. Vård-och omsorgsnämnden får en neddragning på 8 miljoner, då man inte väljer att uppräkna budgeten med antalet nya äldre, som kommunen tidigare har gjort. Detta är ett klassiskt sätt att spara pengar för den borgerliga majoriteten: att inte räkna upp budgeten per barn eller äldre lika mycket som vi brukar göra, vilket en nedskärning som inte direkt syns i budgeten. Klette är, som vanligt, mästaren av de fina orden, och beskriver Lund med fina ord om hur många barn som föds (hittills 660 barn i år) och hur många timmar hemtjänst som utförs.

Miljöpartiet menar att vi är i en vändpunkt, där vi "kommer till insikt om hur ekonomin svajar och pandemin hotar". Lösningen finns inte i liberalism, eller socialism, menar de, utan i "balansen". Balans innebär, enligt miljöpartiet, att vi höjer skatten lite och gör lite nedskärningar. Jag menar att det är ett sätt att lösa det faktum att man inte vill, eller inte kan, ta ställning för att bevara välfärdssatsningarna i Lund. Mp hamnar på minus 70 miljoner. "Det räcker inte med att bromsa, som majoriteten, eller gasa, som delar av vänstern". Det enda område de vill gasa på är klimatinvesteringarna, vilket ju är logiskt och nödvändigt.

Centerpartiet menar att "det inte finns så mycket att glädjas åt i vårt budgetsförslag". De vill göra lite satsningar på miljöarbete, en hel halv miljon till miljönämnden för att göra luftmätningar, och bygga miljöanpassat.

Vårt förslag från vänsterpartiet presenteras av Mats Olsson. Att göra nedskärningar och bibehåller den sänkta skatten är det sämsta man kan göra i en lågkonjunktur. Även regeringens finansiella rådgivare menar att kommunerna just nu måste satsa och anställa. Det gamla keynesianska budskapet är lätt, man behöver inte vara ekonom för att förstå: den som har jobb och pengar kan konsumera och sätta fart på hjulen igen. Att satsa, och därmed under en tid behöva underbudgetera, är därför en ansvarsfull ekonomisk politik. Regeringen måste ta sitt ansvar och ge kommunerna ekonomiska bidrag för att klara av satsningarna. Finanskrisen var inte den borgerliga majoritetens i Lund fel, men de spär på krisen genom nedskärningar och nedläggningar av arbetsmarknadsprojekt. Något av det allvarligaste är "prognosbedrägeriet" med lönerna. SKL prognostiserar minst 2 % löneökningar, men Lunds kommun räknar bara upp med 1 %. Alla fackligt framförhandlade löneökningar över en procent innebär alltså direkta nedskärningar på verksamheten i personalintensiva verksamheter som skola och omsorg. Borgarna chansar lite vad gäller lönerna. Men tro får de göra någon annanstans!

Kristdemokraterna menar att Lund är möjligheternas kommun, tycker det är tråkigt att kommunen inte har fler miljoner att spendera och att oppositionen borde höja skatten ännu mer. Kd menar att många människor väljer att bo i en kommun med lägre skatt, men ändå utnyttjar Lunds service. Det är ett underligt resonemang. Barn och ungdomar går i huvudsak i skolan i den kommun där de är skrivna, om de väljer att gå i Lund kommer ju hemkommunen att få betala, vilket på lång sikt dränerar den kommunens ekonomi. De äldre får också omsorg i den kommun där de bor. Kd vill även ha vårdnadsbidrag, något som kommunen utreder, men som uppenbarligen har glömts bort någonstans.

Det mer rasistiska partiet i fullmäktige anser att vi alla sitter i samma båt. Men vi vet att de tycker att vissa inte ska få sitta i båtar i Sverige utan får sitta i båtar i hemländer där de ofta möts av krig och förtryck. Resonemangen är de gamla vanliga, (mass)invandringen har ökat samtidigt som arbetslösheten, och beräkningar för invandringens kostnader presenteras.

Demokratisk vänster menar att Lund kan bli en ännu bättre kommun att bo i. De vill göra satsningar som kräver skattehöjning, men har inte berättat hur mycket de kommer att yrka på. "En del av resurserna" måste tillbaka till skolan. Parker och grönområden, samt den ökade biltrafiken, anser dv vara frågor som engagerar lundaborna. Det finns en "grönområdesskuld" som måste betalas tillbaka. Gång- och cykelvägarna ska rustas upp, istället för att underhålla bilvägar, avgifterna ska sänkas i kulturskolan och i simhallarna. Dv vill inte underbalansera budgeten i kristider, men menar att vi är goda vänner i oppositionen (vilket vi ju är)!

Budget-KF 2009, dag 1, 08.40Årets höjdpunkt är här! Budgetkommunfullmäktige. Under två dagar ska vi anta kommunens budget som uppgår till 4 miljarder (6 miljarder om man räknar hela omsättningen). Vi kommer att inleda med en allmän budgetdebatt, sedan ta nämnd för nämnd för att avsluta med skattesatsen. Förra året gick budgetmötet ganska "fort", vi behövde inte sitta till 22.30 andra dagen. Vi får se hur det går den här gången.

Om man vill ladda upp genom att läsa inlägg från förra årets budget-KF, finns de under rubriken "budget 09". Till exempel här.

Vår budget går i korta drag, precis som förra året, ut på att återställa den skattesänkning som borgarna genomfört under mandatperioden. Det innebär en återställning på 40 öre, som ger oss 77 miljoner extra i budgeten. En stor del av dessa pengar, 39 miljoner, läggs på skolan, men de två andra stora och viktiga nämnderna, vård och omsorg samt socialnämnden, får en rejäl höjning i vår budget jämfört med borgarnas. Det är glädjande att se att socialdemokraterna även detta år följer med oss på att återställa hela skattesänkningen, vilket borgar för ett gott samarbete efter valet.
Lund, precis som resten av världen, befinner sig mitt i en ekonomisk kris. Vi i vänsterpartiet menar att det vettigaste sättet för offentlig sektor att bemöta en ekonomisk nedgång är att investera. Vi har därför valt att lägga en budget som innebär att kommunen kan göra rejäla satsningar, och hamnar därför på ett minus på 95 miljoner. Borgarnas budget hamnar på minus 27 miljoner.

Vi har nu inlett med allmän budgetdebatt.

lördag, juni 06, 2009

Förhandsröstning på universitetetskrivelse till valnämnden, mest för skojs skull. (v) har inte ledamöter i valnämnden.

Inför valet till Europaparlamentet i juni 2009 röstade jag på Malmö högskola, där jag då var student. I Lärarutbildningens atriumgård (”Orkanen”), precis utanför restaurangen, fanns ett stort och färgglatt röstbås som var bemannat varje dag. Otroligt många studenter passerade förbi vallokalen varje dag och många valde säkert att rösta i en föreläsnings- eller lunchpaus.

I Lund finns runt 30 000 studenter. I universitetets lokaler vistas ett stort antal personer varje dag, varav många unga studenter är förstagångsväljare, både i 2009 och 2010 års val. Det går dock bara att förhandsrösta på kommunens egna bibliotek.

Efter en snabb sökning på valmyndighetens sida ser jag att det går att förhandsrösta på universitet och högskolor på flera orter i landet (bland annat Stockholm, Uppsala, Göteborg och Kristianstad). Det finns en förhandsröstningslokal på Campus Helsingborg, men inte på universitetets lokaler i Lund. För många studenter är förhandsröstningen en viktig möjlighet, då man (speciellt i början av höstterminen) bor men inte folkbokförd i Lunds kommun och därmed inte kan rösta i sin tilldelade vallokal på valdagen.

Jag hoppas med denna skrivelse att valnämnden inför det ordinarie valet hösten 2010, undersöker möjligheten till förhandsröstning på Lunds universitet. Lämpliga lokaler kan exempelvis vara LTH:s studiecentrum, Universitetsbiblioteket, Språk-och litteraturcentrum och Ekonomicentrum.

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet, kommunfullmäktigeledamot