tisdag, augusti 28, 2012

Kommunens hus faller sönder - men inget görs!

Ett av Lunds stora sorgebarn är fastighetsskötseln. Kommunen äger en stor mängd fastigheter: skolor, äldreboenden och kontorslokaler för kommunens tjänstemän (till exempel Rådhuset). Hus behöver tas hand om, värmas upp och ventileras för att inte falla sönder, mögla eller ruttna. Fastighetsunderhåll kostar en del pengar, anställda fastighetsskötare behöver ha kontinuerlig koll på husen och reparera vid behov. De senaste åren har kommunen minskat rejält på fastighetsunderhållet. Det märks kanske inte första året, men efter ett par år börjar problemen komma upp i dagen. Hus som är drabbade av mögel eller har börjat ruttna kostar en hel del att reparera - mer än det kostar att ha kontinuerlig kontroll från början för att förhindra att problem uppstår.

Lunds servicenämnd har ansvar för fastighetsunderhållet. Nämnden har under flera år dragits med stora underskott - verksamheten kostar mer än vad kommunen är beredd att ge nämnden i budget. Just nu tror nämnden att de kommer ha 15 miljoner i underskott för 2012. Det betyder att man måste göra nedskärningar. Men vad ska man göra nedskärningar i?

Det finns tre saker man kan göra:

1. Minska på fastighetsunderhållet, ännu mer. Det vill vi absolut inte göra! Fastighetsunderhållet behöver ökas, för att rädda de byggnader  vi har kvar.

2. Lägga över kostnader för mögliga skollokaler på skolnämnderna. Det vill vi inte heller göra, eftersom det vore att skicka runt kostnaderna och ta av pengar som ska gå till undervisning.

3. Sälja fastigheter som kommunen äger. Det vill vi absolut inte göra! Kommunens fastigheter är vår gemensamma egendom, som vi kan använda till verksamhet för skolor, teatergrupper, äldreomsorg m.m. Att sälja fastigheter ger en enkel engångsinkomst, men ger inga långsiktiga inkomster att använda till verksamhet.

Så vad vill den borgerliga kommunledningen göra? Igår var servicenämndens presidium (ordföranden) på kommunstyrelsens arbetsutskott för att framföra sin analys av underskottet. De efterfrågade vägledning, men fick inte särskilt mycket från den borgerliga kommunledningen. Imorgon har servicenämnden möte för att diskutera sitt underskott och sina nedskärningar. Vi väntar med spänning på vad som kommer av det.

Oppositionen (v, s, mp och dv) har hela tiden försvarat att servicenämnden ska ha en budget utan nedskärningar. Idag är vi överens om att servicenämnden måste tillföras mer pengar för att kunna ta hand om kommunens fastigheter. Tillsammans måste vi satsa på att kommunens fasta egendom tas omhand på ett bra sätt.

måndag, augusti 13, 2012

Skolskjutsar, vigselförrättare, fanor och grundvatten

Den kommunala höst-säsongen är definitivt igång! I förra veckan smygstartade kommunstyrelsen och idag var det första kommunstyrelse-arbetsutskottet (KSAU) för hösten. Ikväll har kompol sitt första möte, Vänsterpartiet Lunds måndagsmöten om kommunpolitiska frågor. Det betyder också att kalendern har tjocknat till sig med möten, möten, möten...

Dagens kommunstyrelse-arbetsutskottsmöte bjöd på en omväxlande dagordning, ett axplock av de olika typer av frågor som KSAU hanterar. Vi yttrade oss om ett nytt skolskjutsreglemente, med uppdateringar i enlighet med den nya skollagen. Det har snurrat runt ett tag, och borde egentligen ha fastställts för längesedan. KSAU har nu godkänt reglementet och skickat vidare till kommunfullmäktige för beslut. När man pratar om skolskjutsar kommer alltid ett par olika frågor upp: Växelvis boende för barn med separerade vårdnadshavare, och som kan ha rätt till skolskjuts varannan vecka (vilket nu är helt okej), skolskjuts för barn som behöver det temporärt, exempelvis på grund av sjukdom (vilket i första hand ska bekostas av föräldrarna, något som mötte motstånd på mötet) och bedömningar om vilka avstånd mellan skolan och hemmet som ska gälla. KSAU utsåg vidare en ny kommunal/borgerlig vigselförrättare, gav bidrag till ett seniordag i Dalby, uttalade sig positivt om kameraövervakning vid företagsområdet Medicon Village och skickar en representant till samarbetskommittén för Sydsvästskånes Grundvattensförbund, som ska se till att Alpnarsströmmen, en underjordisk grundvattenflod (typ?) mår bra.

Men dagens största fråga var ändå den om de heraldiskt korrekta fanorna, som också den har blivit lite av en långbänk. För nästan två år sedan behandlades ett medborgarförslag om att kommunen ska byta ut fanorna med kommunens logga som vajar på Stortorget. Förslagsställaren föreslog att logotyp-fanorna skulle ersättas med heraldiskt korrekta fanor, med vapensköld istället för logga. Vi var några stycken som höll med om detta, härförda av Lars Trägen (fp), och kommunfullmäktiges beslut blev till viss del positivt, men lite luddigt. Nu behövde kommunkontoret hjälp med att tolka beslutet, och KSAU fick, efter munter diskussion, välja mellan tre förslag. En heraldiskt korrekt fana ska vara kvadratisk och endast visa själva bilden i vapenskölden, i LUnds fall en röd borg. Och KSAU beslutade därför i enlighet med förslag nr. 1 (med viss modifiering så att det inte ser ut som ett legoslott...). Rätt!