onsdag, maj 04, 2011

Högre bussbiljettpris - igen


Återigen väljer Lunds kommun att höja priset på en bussbiljett inom staden (busstaxan). 2006 var priset på en bussbiljett 12 kr. Sedan höjdes priset till 15 kr, senare till 17 kr och nu, från 1 juni, till 19 kr. Själva höjningen kommer diskuteras och klubbas av kommunfullmäktige, men vi kan redan nu konstatera att det bara var vänsterpartiet, socialdemokraterna och demokratisk vänster som röstade emot det i kommunstyrelsen. Miljöpartiet är därmed för en höjning från 17 till 19 kr. Det är synd.

Bygg mer - bygg högt!


Kommunstyrelsens mindre byggnadsärende berörde byggandet av nya bostäder på en gräsmatta i närheten av mitt första hem i Lund (som var Michael Hansens kollegium, Dag Hammarskjölds väg), på Tuna. Mellan Tunaskolan och det som tidigare var Astras område precis vid motorvägen, finns en liten liten park med en anslutande tennisbana. Den är ganska illa skött, och består mest av en gräsmatta. Ett litet byggföretag har nu ansökt om att få bygga bostäder på området.

Vår utgångspunkt är att vi måste bygga fler bostäder i Lund. Idag tycker alla partier det. Men frågan är: hur? I många byggärenden finns motstående intressen. I det förra ärendet, om Landsarkivet, handlade det om bevarande av äldre byggnader, eller byggnader med arkitektoniska och kulturella värden. I det här fallet handlar det om grönområden och parker.

Man ska självklart vara restriktiv med byggande på parkmark och grönområden. Vi ville i det här fallet bygga högre än vad förslaget var - för att utnyttja marken så bra som möjligt. När vi nu tvingas bygga bort en liten park, vill vi ta chansen att bygga ordentligt, med 6 våningar istället för 4. Men den borgerliga majoriteten ville inte bygga högre, tyvärr, så det blir ett litet hus den här gången. Dock ett hus.

Bygg mer - bygg vettigt: Två byggnadsärenden


Kommunstyrelsen beslutar på dagens möte om två byggnadsärenden, ett riktigt stort och ett litet.

Det stora ärendet är byggandet av studentbostäder i Landsarkivet. Lunds nation har under många år velat bygga fler bostäder i Lund, men har gång på gång förvägrats köpa mark att bygga på. Ett genombrott skedde för något år sedan, när de köpte det gamla Landsarkivet, precis vid gymnasieskolan Spyken, ganska centralt i Lund. De planerar nu för byggande av 180 små lägenheter. Ganska snart efter köpet kom protester från personer och grupper som vill bevara byggnaden som den är, då den är ritad av en känd arkitekt och har en säregen stil. Om bostäder ska byggas måste exempelvis fönster tas upp i fasaden. Som ju händer i Lund, har debatten rasat mellan professorer, förståsigpåare och övriga lundabor, nya förslag har presenterats - och nu ratats av kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet har haft en intern debatt i ärendet. Vi måste verkligen bygga mer i den här stan, främst vanliga hyresrätter, men även studentbostäder eftersom bostadssituationen för studenter är så svår i Lund. Det är därför omöjligt att gå emot Lunds nations planer. Samtidigt vill vi att Lund ska vara en stad där speciella byggnader bevaras, där arbetet för att säkra ett kulturarv ges hög prioritet. Vänsterpartiet föreslog därför en lösning, där gymnasieskolan Spyken får tillgång till Landsarkivet, då de är trångbodda med lokaler för estetiska programmet, och att Lunds nation ges mark i grannkvarteret ("Stenkrossen"). Detta skulle dock tyvärr försena planerna en del.

Kommunstyrelsen ratade vår lösning, och tillstyrkte den detaljplan som har upprättats. Byggnadsnämnden kommer snart att låta detaljplanen passera första steget i planprocessen ("samråd"). Detaljplanen går nu tillbaka för eventuell omarbetning, sedan ut på ytterligare en remissrunda och efter antagande finns möjlighet för överklagande. Vi har alltså en lång process framför oss innan fler studentbostäder kan byggas av Lunds nation.

Läs om Lunds nations kamp för att bygga bostäder i Lund i Sydsvenskan och vänsterpartietsförslag om byte av mark mellan Lunds nation och kommunen (missa inte kommentarerna!). Även fantastiska studenttidningen Lundagård har skrivit om ärendet.

Det papperslösa samhället - har det kommit nu?


Kommunstyrelsens tjugo ledamöter har idag fått (låna) varsin ipad. (En läsplatta för er som vill prata riktigt språk). Lunds kommun kör en testperiod där först kommunstyrelsens arbetsutskott fick plattor och nu hela kommunstyrelsen. Under året kommer försöket att utvärderas. I slutändan ska även kommunfullmäktiges ledamöter få paddor.

Syftet är att minska mängden papper, och att sluta göra pappersutskick till ledamöterna, vilket är både en hållbarhetsfråga, en ekonomisk fråga (portot för dagens handlingar kostar 75 kronor) och en demokratifråga - ledamöterna ska kunna kolla epost och kommunicera med medborgarna oftare och effektivare. I grunden ligger en digitalisering av kommunens ärendehantering: kommunala handlingar ska skrivas på dator, pdf:as och sedan skickas genom systemet digitalt, fram till beslut, och inte skrivas ut, kopieras upp och fysiskt skickas runt. En stor del av de handlingar, säkert två tredjedelar av dagordningen, är sådant som vi bara bläddrar igenom, bifaller/lägger till handlingarna, och sedan slänger när vi kommer hem.

Nu ska alla få varsin entimmes privatlektion för att förstå hur allt fungerar, och till nästa möte, om en månad, kommer inga pappershandlingar ut! Istället får vi ta med oss ipaden. Jag är lite konservativ, men får se till att lära mig det där pdf-programmet där man kan göra anteckningar. Så blir det nog bra sedan.

Och om man skriver in en felaktig kod fem gånger raderas hela ipaden. När detta meddelades drog hela kommunstyrelsen kollektivt efter andan. IT-snubben försäkrade dock att de inte kommer explodera, eller gå sönder.

"Men hej, det var längesedan, vad har hänt sedan sist?"


Vi vaknar till liv igen, tror jag bestämt. Det har inte blivit något bloggande sedan november. Det blev så. Någon annan gång ska jag göra en liten utläggning om det här med att sitta i kommunstyrelsen, ha ett heltidsuppdrag/jobb och liv samtidigt. En annan gång.