Kommunpolitisk ordlista

BSN = Barn- och skolnämnd. Finns två, en för östra tätorterna och en för staden.

KF = Kommunfullmäktige, 65 ledamöter. Kommunens högsta beslutande organ.

KS = Kommunstyrelsen, 13 ledamöter. Representanter från nästan alla partier. Bereder KF och ger beslutsförslag.

avslag=rösta nej

bifall=rösta ja

yrka=lägga ett förslag

yrkande=ett förslag, inleds med ordet "att" ("Vi yrkar att förslaget bifalls")

att-sats=meningen efter ordet "att" i yrkandet (se ovan). Det som man vill att KF/KS/en nämnd ska besluta.

nämnd = sammansättning av politiker som hanterar ett visst område (ex. skola)

fövaltning = tjänstemän som tar fram underlag och siffror till en viss nämnd, samt fixar så verksamheten funkar som den ska.

motion = förslag från en ledamot till KF

ledamot = en person som är vald till ett visst uppdrag (politiker)

detaljplan = dokument som beskriver exakt vad som får byggas i ett visst område (hushöjd, parker, vägar, skolor m.m.). Tar cirka två år att ta fram.

interpellation= skriftlig fråga från en ledamot av KF till en nämndsordförande eller ett kommunalråd, ofta i ett aktuellt ämne. Debatteras på KF mellan 20.00 och 21.00 varje möte.

kommunalråd= heltidsanställd politiker. Lund har fem: Tre för majoriteten och två för oppositionen.

KomPol = kommunalpolitiskt gruppmöte i vänsterpartiet Lund. Varje måndag klockan 19.00

kommunkontoret=kommunstyrelsens förvaltning, kommunens högsta tjänstemän, bland annat kommundirektören och juristerna.

bordlägga=inte besluta nu utan skjuta upp hela frågan till nästa möte, används om man inte har tid att behandla ärendet eller om någon som bedöms som extra viktig i diskussionen inte är på plats.

återremittera=skicka tillbaka ett ärenden/en fråga till tjänstemännen för att göra om ärendet, ta fram nya siffror, förtydliga något m.m.

mediehyror=hyra för el, värme och vatten