onsdag, augusti 29, 2007

Höga hus - bra eller dåligt?

Denna fråga kommer att diskuteras på höstens första KF imorgon. Ett fastighetsbolag vill bygga ett 19 våningar högt hus på industriområdet Ideon. Vad tycker ni om 19 våningars-hus - bra eller dåligt? Dagen idag kommer därför att ägnas åt att läsa handlingar. Den blåa boken ska få en rejäl genomläsning, jag har ju fortfarande sommarlov och en massa tid!
19 våningars-huset ska byggas rakt över vägen från det företag där mina föräldrar arbetar. Detta företag har därför fått yttra sig, och fick efter det ett mycket underhållande svar från tekniska förvaltningen:
"Företag X har inte några betydande synpunkter på själva byggnationen. Däremot måste trafiksituationen på och omkring Scheelevägen och Getingevägen med anslutningar grundligt studeras och förbättras pga tidvis långa köer och blockeringar för ex. vis räddningstjänsten.
Kommentar från tekniska förvaltningen
Trafikproblemen har kommenterats ovan. Vad som kan vara intressant för enskilda företag inom området är den beteendepåverkan som företaget kan medverka till bland sina anställda, t ex använda kollektivtrafik istället för bil eller utnyttja cykel både som transportmedel och som ett inslag i företagshälsovården"
Ett svar helt i min smak! Det kan tilläggas att föräldrarna mina pendlar med bil, även om de på senare tid har insett att det där med tåg kanske inte är så dumt då och då...

Den blå boken med KF-handlingarna och detaljplan för kvarteret Syret (19-våningars-huset)

tisdag, augusti 28, 2007

Mer om friskolorna: mediabevakningen

Skånskan skrev, efter en lite irriterande och lång telefonintervju i torsdags, en bra artikel om nämndsmötet som handlade om friskolorna. Framförallt var de intresserade av vad vi tyckte om ansökan som handlade om den judiska skolan. Se artikeln nedan, från Skånska Dagbladet 24/8. Jag fick representera oppositionen och borgarna är som vanligt intetsägande (för att inte säga djupt förvirrade).


Absurd prishöjning på kollektivtrafiken i Skåne!

Nu blir det en liten utsvävning till regionpolitiken. Jag ska försöka hålla mig sansad, men det kan bli svårt, eftersom beslutet att höja priset på resor i Skåne är totalt vansinnigt. Återigen ett exempel på borgerlig logik och matematik. Vi såg det i Lund i våras (här höjs priset på bussbiljetten 1 oktober) och nu ser vi det i regionen. Logiken är som följer:

KLIMATFÖRÄNDRINGAR + ÖKAT RESANDE = HÖGRE BILJETTPRIS

I Lund höjdes bussbiljetten från 12 till 15 kronor. I Skåne kommer Skånetrafikens månadskort att höjas rejält, mellan 25 och 100 kronor beroende på vilket kort man har. Dessutom höjs priset för en kontantbiljett ett par kronor per zon. Skånekortet, som gäller i hela Skåne i 30 dagar, blir 100 kronor dyrare (alltså 990 kronor). Det är det kort som studenter som pendlar mellan ex. Lund och Helsingborg har. Just nu är jag väldigt glad över att jag inte ska pendla till Malmö för studier i höst! Skånetrafiken drar med detta in 100 miljoner kronor och visar upp ett vackert exempel på hur man tjänar in till skattesänkningar! Att Skånetrafiken samtidigt inför ett kvälls- och helgkort för ungdomar, som på pappret verkar ganska bra, lindrar bara lite i sammanhanget.

Borgerlig logik är alltså som följer (något vi har konstaterat tidigare): Som tack för att vi åker mycket kollektivtrafik får vi betala mer för våra biljetter. Åkandet i Skåne har ökat under 2007: + 7,1 % i antalet resor, varav tåget står för den absolut största ökningen (+ 28 % över bron och +10,5 % i Skåne). Det är alltså pendlare som väljer att låta bilen stå och istället ta tåget till jobb och skola.

Kravet på gratis kollektivtrafik känns som en liten suck just nu, när vi hela tiden måste försvara tidigare reformer och kämpa emot borgarnas höjningar.

Jag blir så förbannad.

Läs Sydsvenskans artikel: "Dyrare att resa kollektivt i Skåne nästa år"

måndag, augusti 27, 2007

Ibland är det helt enkelt bara tråkigt.

Idag satt jag på möte i en och en halv timme med kommunfullmäktiges demokratiberedning. Såg att jag har samma mobiltelefon och ringsignal som L. Prytz, kommunstyrelseordförande förra mandatperioden (s). Han och miljöpartikeln hade glömt att stänga av telefonerna. Det var det roligaste på det mötet. Ibland är det helt enkelt bara tråkigt. Inte ofta, men det händer. Den stora grejen på mötet var kravspecifikationen och anbudsunderlaget för en upphandling av voteringsanläggning till kommunfullmäktigesalen. Ja, det är precis så tråkigt som det låter. Efter tre sekunder var jag totalt borta i diskussionerna om ljusstyrka på projektorn, kvalitetskrav på ditten och datten och något med XGA-grafik. Det var mer spännande att titta ut genom fönstret på ett blåsigt Stortorget och fundera på om jag skulle äta lunch på stan eller gå hem. Jag bestämde mig för att gå till biblioteket lite snabbt och kolla artikeln i Skånskan från i fredags och sedan gå hem. Demokratiberedningen beslutade att, för andra gången, skicka tillbaka anbudsunderlaget till upphandlingsenheten för omskrivningar. Förutom detta beslutade vi om en intern demokratidag för fullmäktigeledamöterna. Ja, ibland är helt enkelt bara tråkigt. Men det gav iallafall ytterligare hundrafemtio kronor i partiskatt. Snart drar min partiskatt runt hela VSF Lunds verksamhet ekonomiskt. Jag står nog ut med ett tråkigt möte lite då och då.

söndag, augusti 26, 2007

Reservationer mot friskoleansökningar

På det senaste nämndsmötet med Barn och Skolnämnd Lund Öster hade vi två friskoleansökningar på vårt bord. Kanske kommer det att droppa in många sådana i framtiden, då kommunen numera har en friskolepositiv ledning. Nedan finns reservationerna att läsa. Det kanske inte behöver sägas, men borgarna var positiva. Dock skruvade de på sig lite vad gällde den judiska skolan, men biföll ändå förvaltningens ganska neutrala skrivning.

Ärende 8, 2007-08-22, judisk friskola.
Hanna Gunnarsson (v), Tord Persson (s), Emma Berginger (mp)


Barn- skolnämnd östra Lund har att lämna ett remissyttrande över start av friskola i Lund. Denna friskola skall endast vara tillgängliga för barn med judiskt påbrå. Skälet är att den sökandes religion omöjliggör att hennes barn går i ”vanlig svensk skola”. Den sökande uppger att skolan skall drivas efter Chabads ideologi.

Endast denna formulering gör att ansökan måste avslås med både skollag och läroplan som motiv.

Den nu gällande läroplanen (Lpo 94) inleds med skolans värdegrund och uppdrag. Där står att läsa om att skolans uppdrag är att främja grundläggande demokratiska värderingar, alla människors lika värde. Det står också att den svenska skolan skall vara icke-konfessionell. Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram.

Ordet ”Chabad”, som fanns med på ansökan om att starta en friskola, var och är okänt för de flesta av oss. Vid sökande efter vad Chabads ideologi egentligen innebär har vi möts av olika värderingar. Syftet presenterar man själv på sin hemsida: att befrämja judarnas andliga och fysiska välbefinnande runt omkring i världen. Syftet är att befrämja judendomen, och verksamheten är endast öppen för judar. Vad Chabads ideologi står för måste anses väsentligt och vi förutsätter att utbildningsnämnden och skolverket gör en utvärdering av denna.

Nämnden föreslås: att som remissvar föreslå att ansökan avslås.


Reservation, Barn och skolnämnd Lund Öster, §9 2007-08-22
”Yttrande över ansökan från Hjärnverket svensk-engelsk skola i Lund”
Hanna Gunnarsson (v), Tord Persson (s)


Barn- och skolnämnd Lund Öster har fått möjlighet att yttra sig över en ansökan från Hjärnverket ekonomisk förening som vill starta en fristående grundskola och förskoleklass i Lund. Vi har valt att avstyrka Hjärnverkets ansökan då vi tror att det kommer att innebära påtagliga negativa följder för skolan i Lunds kommun. Vi ser att antalet elever i grundskoleålder minskar i kommunen och fler skolor skulle därmed innebära större konkurrens om eleverna, och förmodligen leda till att den kommunala skolan står med tomma platser och överflödiga lärare. Vi befarar även att de fristående skolorna kommer att innebära en ökad segregering i Lunds skolor, och motverkar den mångfald vi vill se i den kommunala skolan, där möjligheten finns för elever med olika bakgrund och erfarenheter att träffas och arbeta
ihop.

Stoppa rasismen!

Det är inte bara VSF som driver en bra kampanj just nu, även Ung Vänster gör det. Ung Vänsters kampanj heter Stoppa rasismen och hade kampanjupptakt på rikstinget i maj. Dagligen möts vi av rapporter och händelser som visar på rasismen i dagens samhälle, och därför känns den här antirasistiska kampanjen viktigare än någonsin.

Igår anordnade en av Ung Vänster-klubbarna i Stockholm en konsert mot rasism. Den blev attackerad av nasister. Man skulle kunna skriva en lång text om "hotet mot demokratin" och vikten av att stå upp för ett samhälle fritt från rasism. Eller bara konstatera att den antirasitiska och antifascistiska kampen måste fortsätta och intensifieras.

Läs
Ung Vänsters pressmeddelande
Artiklar i Aftonbladet och DN

Vägra vara tacksam!

Torsdagen och fredagen spenderades i Stockholm (Sollentuna) för kampanjupptakt för Vänsterns Studentförbunds höstkampanj Vägra vara tacksam! Det var en mycket bra kampanjupptakt, och det verkar bli en mycket bra kampanj som kommer att ge VSF en stor spark framåt som förbund och politisk kraft. Det skissades kampanjplaneringar i anteckningsblocken så pennorna glödde.

Kampanjen innehållet kravet att studiemedlet ska höjas med 1500, till 8700 kronor. (Skriver detta trots risken att få en lång debatt i kommentatorsfältet om studenters livsvillkor...). Det är väldigt enkelt. Sverige är ett rikt land, som blir rikare hela tiden. 1995 låg studiemedlet ett par procentenheter över det som EU betraktar som ett lands fattigdomsgräns. 2005 var studiemedlet endast 84 procent av detta fattigdomsmått. Studenter som grupp har alltså blivit relativt fattigare de senaste tio åren. Det låga studiemedlet får självklart konsekvenser. Den tydligaste är att färre ungdomar börjar studera, att universiteten återigen stänger dörren för de ungdomar som inte har föräldrar som kan hjälpa till att få budgeten att gå ihop. En annan konsekvens är att studenter ger sig in på arbetmarknaden och där fungerar som löne- och villkorsdumpare för resten av den arbetande befolkningen. Förutom detta har vi ju stressen och otryggheten som infinner sig i slutet av varje månad, och i slutet av vårterminen då man inte har lyckats skaffa sig ett sommarjobb. Framförallt var diskussionerna om bemanningsföretagen, exempelvis Academic Work, intressanta och givande.

På det hela taget var det en mycket peppande kampanjupptakt och en trevlig after-work-gårdsfest på partikansliet/förbundscentralen på fredagkvällen!

tisdag, augusti 21, 2007

Lite smått och gott från måndagsmötet

Hösten är här! Iallafall om man ser till vädret och den så smått påbörjade aktiviteten i den kommunalpolitiska världen. Igår kväll hade vänsterpartiet Lund sitt första måndagsmöte för terminen. Kommunalpolitiska gruppen diskuterade bland annat följande intressanta företeelser:

Projektet med de jämställda lönerna. För ett par år sedan drog Lunds kommun, efter initiativ från vänsterpartiet, igång ett arbete med att jämställa lönerna i den offentliga sektorn i staden. Det betyder kort att klyftan mellan de högsta och lägsta lönerna i olika yrkesgrupper skulle försvinna. Nu är det en fas kvar på detta projekt, med en budget på 7,5 miljoner. Tyvärr har vi bytt majoritet i kommunen och borgarna behöver verkligen jagas för att denna sista fas också ska genomföras och inte trixas bort på något skumt sätt.

Träden. Höstens politiska följetong? En motion till kommunfullmäktige kommer att författas om hur trädplantering ska genomföras på ett mer spexigt sätt. Vi konstaterade återigen att beslutet att avslå vårt förslag på en miljon extra till trädplantering var dumt och vi kan därmed konstatera att skattesänkning går före nya träd.

Länge leve trafikkaoset! De borgerliga partierna i Lund gillar parkeringshus, men vi tycker istället om kollektivtrafik. Därför har vi gått emot byggandet av ett nytt parkeringshus vid den kommande publika arenan på Klostergården. Konstigt nog röstade även miljöpartiet ja till p-huset. Rapporterna om klimathotet gör att vi måste minska vårt bilkörande, och varje ny parkeringsplats eller parkeringshus är ett steg i den MOTSATTA riktningen. Kanske behövs det mer trafikkaos för att få folk att åka kollektivt? (Som en liten bisats kan nämnas att vägarbetena på motorvägen mellan Lund och Helsingborg i somras gjorde att mina bilfrälsta föräldrar valde tåget istället. Heja trafikkaoset!)

fredag, augusti 17, 2007

Skattesänkningar och böter

Jan Björklund, skolminster, har utspelat igen. Den har gången vill han ta tag i de långa köerna till förkolan som finns på många håll i landet. Den nationella barnomsorgsgarantin säger att man har rätt till en förskoleplats inom 4 månader efter man har anmält intresse. I Lund har vi en lokal garanti som ger rätt till plats inom 3 månader. Björklund menar att ett hot om böter kommer att få kommunerna att ta tag i dessa köer. Tyvärr visar ministern upp samma typ av politikerförakt som många medborgare när han gör detta utspel. Det verkar som om Björklund tror att bara man hotar med lite pengaböter kommer problemen att lösas, som om kommunernas tjänstemän och politiker sitter och rullar tummerna och nu plötsligt inser att det är allvar. Så är det ju naturligtvis inte. Förskolan och skolan är kommunernas största utgift och viktigaste uppgift. Därför slår de skattesäkningar som många borgerliga kommuner (däribland Lund) genomför direkt mot skolan och förskolan. Att först uppmuntra sänkningar av kommunalskatten och sedan hota om böter när verksamheten inte är tillräckligt bra är en mycket konstig politik från de borgerliga ministrarnas sida. Kommunerna betalar redan idag böter när verksamheterna inte når de uppsatta målen (Lund betalar exempelvis böter inom vård och omsorgsområdet), utan att problemen löses. I Lund erbjuder vi alltid plats i förskolan inom tre månader, men vi ser också att barngrupperna blir större. Det som behövs är investeringar och nyanställningar. Och för att nå dit funkar varken skattesänkningar eller böter. Bra verksamhet kostar pengar, det måste även borgarna våga inse.

torsdag, augusti 16, 2007

Heja modersmålslärarna!

Idag var jag, för en gångs skull, på en manifestation jag inte alls hade varit med och organiserat. Jag hann bevista modersmålslärarnas manifestation på Stortorget ett litet tag efter mötet med KF:s valberedning. Borgarna har bestämt att förskolan och skolan från och med 2008 ska finansieras med så kallad "direkt skolpeng". Det betyder att skolpengen skickas direkt från kommunfullmäktige till den enskilde skolan. Skolnämnderna kommer i fortsättningen inte att kunna behålla en del av pengarna för verksamheter som nämnden organiserar för alla skolor. Det finns ganska många sådana verksamheter som i fortsättningen därför måste finansieras av varje skola efter beslut av varje rektor. Vi befarar att dessa extra-verksamheter (exempelvis didaktiker som handleder lärare) kommer att bli nedprioriterade eller försvinna helt. Framförallt befarar vi att helhetssynen kommer att försvinna.

Modersmålsundervisningen är en sådan "extra-verksamhet", trots att den är lagstadgad. Modersmålsundervisningen har finansierats vid sidan om den ordinarie skolpengen med en egen rektor, vilket enligt många lärare har medfört en väldigt bra undervisning som erbjuder mycket mer än vad vi enligt lagen måste erbjuda. Nu kommer denna undervisning att behöva finansieras av varje skola och rektor. Vi tror att det kommer att försämra undervisningen då dessa kostnader måste vägas mot andra kostnader som skolböcker och studiebesök. Det kan finnas en risk att elever på skolor med få elever som har rätt till modersmålsundervisning nu kommer att försvinna i mängden av andra kostnader som prioriteras högre.

Manifestationen på Stortorget, som arrangerades av modersmålslärarna själva, lockade 200 lärare, föräldrar och elever. Läs sydsvenskans artikel. Införandet av den direkta skolpengen har på grund av dåligt förarbete och en ibland oeniga borgerlig allians skjutits upp flera gånger. Förhoppningsvis är striden för modersmålslärarna inte slut än.

onsdag, augusti 15, 2007

Citat; gubbe, republikan

"När folk får det bättre röstar de på republikanerna,
om de inte fått för mycket utbildning och röstar på demokraterna istället,
vilket bevisar att det alltid kan bli för mycket av det goda."
.
Karl Rove, Bush:s före detta rådgivare, hittat i Sydsvenskan 14/8
.
I avsaknad av riktigt politiskt arbete (visserligen gruppmöte i nämnden ikväll) så blir det lite fler roliga citat. Sitter just nu och lyssnar på Paolo Robertos sommarprogram från tidigare i somras. Det finns en massa bra/roligt/galet att hitta i Sveriges Radios arkiv. Paolo Robertos sommarprogram är... en upplevelse. Han har hunnit spytt galla över sossarna, proffsboxningsförbudet och feministerna.
.
Det är lite kvar av sommaren, och en del kvar av den där sommarläsningen jag skulle ta mig igen. Kan tipsa om en bra krönika i Metro nyligen och ännu en bra krönika i ett halvgammalt nummer av Vagabond.
.
För övrigt var det roligt så länge det varade. Och för övrigt håller jag på Hillary.

lördag, augusti 11, 2007

Citat, kvinna (fp)

Som ung och ny parlamentariker suger man gärna åt sig den äldre generationens vishet, framförallt när man får äran att samarbeta med starka kvinnor som varit med länge. Då och då skriver jag ner citat i pärmen på min kalender, och ibland tittar jag på dem och nickar tyst för mig själv.

"Bara för att folk inte får som de vill betyder inte det att man inte har lyssnat"
Kvinna (fp) någon gång under 2007

onsdag, augusti 08, 2007

Upptäcksfärd i östra Lund, del 2: Torna Hällestad

To all of you byhåle-lovers out there. Jag förstår att ni har väntat och längtat på den andra delen av reseberättelsen om min upptäcksfärd i den östra delen av Lund, eller kort och gott "i Öster" som vi byfanatiker säger. Idag var det dags igen. Kommunpolitiker från "innerstan" åker ut till byarna för att "se hur folket har det". Kommunpolitiker från innerstan åker sedan tillbaka till innerstan och berättar hur "gemytligt" och "charmigt" det är på landet. Eller nåt. Idag styrdes kosan mot Torna Hällestad, ett par kilometer nordöst om Dalby utanför Lund.

I Torna Hällestad bor 600 personer. Det finns en kyrka, en skola, en förskola (två avdelningar), en ICA-butik (!) och ett café som har öppet söndagar mellan 14 och 17! Skolan har årskurs F-3, och både skolan och förskolan är under om- och tillbyggnad för att kunna minska barngrupperna och ta emot fler förskoleelever. Runt omkring finns naturreservat, åkrar och beteshagar med hästar, ännu fler hästar och kor... Jag traskade runt i byn i en timme och tog bland annat en titt på utbyggnadsområdet. Det finns tyvärr inga LKF-lägenheter. Efter en timme i gassande sol intog jag min lunch under en ek i Prästaskogens naturreservat precis utanför byn.

Torna Hällestad och Revinge är ganska olika till sin uppbyggnad. Revinge liknar mer ett villaområde som slängts ut på slätten, med en väg som går runt byn i en cirkel och villagator parallellt innanför "ringvägen". Torna Hällestad ser ut som "en riktig by", med en väg rakt igenom byn, från vilken villagatorna utgör tvärgator. Kyrkan ligger mitt i byn, med skolan på ena sidan och butiken på den andra. Torna Hällestad känns lite mer levande.

På eftermiddagen åkte jag ut till Södra Sandby för att ha arbetsutskottsmöte med Barn- och skolnämnd Lund Öster. Ganska okomplicerad dagordning förutom de två friskoleansökningarna. Sossarna i min nämnd har ett starkt ideologiskt motstånd mot friskolor så från vår sida är vi helt eniga. Men den borgerliga majoriteten jublar såklart.

Stolt som en tupp berättade jag på fikat efter mötet (ja, man har sånt, mycket trevligt) att jag varit på upptäcksfärd i Öster (alla mina nämndskollegor bor i någon av byarna, och har gjort det sedan urminnestider. De känner till varenda träd, krök och gubbe). Genast började diskussionerna om vilka andra (mindre) byar, våtmarker och fågelsjöar jag borde besöka, det tipsades om den kortaste vägen till Sturup (över Genarp) och förelästes om gamla kommungränser och -sammanslagningar. Innan mötet hörde jag mig själv yppa orden "det ska bli kul att träffa alla igen". Och det är faktiskt kul att den politiska verksamheten kommer igång så smått igen...

Jag insåg att mitt resereportage från Revinge saknade idylliska bilder. Därför lånade jag föräldrarnas digitalkamera för att fånga den gemytliga stämningen i Torna Hällestad:


Skolan, utbyggnadsområdet och kyrkan. Man vet att man är i en by när det är hästskit på trottoaren. Och längst ner till höger ICA-butiken.

För er som är utsocknes...


För er som är utomsocknes som inte känner till Lund, och för alla er geografiskt okunniga inomsocknes, finns här en (inte jättebra) karta över Lund (lånad från www.lkf.se) så att ni kan följa min upptäcksfärd:

Tyvärr finns inte Torna Hällestad med på kartan. Byn ligger strax nordöst om Dalby.

tisdag, augusti 07, 2007

Sommar, sommar, sommar...

För övrigt var det ännu en dag helt utan politisk verksamhet. Ännu en dag på stranden med bad i Öresund, läsandes Vagabond och Rak Vänster (med en intressant artikel om Marockos ockupation av Väst-Sahara - så lite politik blir det, ja). Och även idag gavs en möjlighet att träffa en long lost vän på strandpromenaden på Gröningen. Helsingborg är världens vackraste stad och visar verkligen upp sig från sin bästa sida när solen skiner. Kryssningsfartyg i Sundet och ett vackert soldis som gjorde att Helsingör med lite fantasi såg ut som en stad långt borta med en skyline av minareter.

För övrigt måste jag säga att sommarens bästa köp, utan att för den delen göra den här bloggen blir någon dålig modeblogg, är den stora blå sjalen jag köpte i juni. Oumbärlig i alla väder! Det räcker med att ha ett illrött hjärta, jag försöker skona mina axlar från att få samma färg...

En av bryggorna på Råå, ett stenkast söder om Helsingborg. Stans bästa badplats!

lördag, augusti 04, 2007

Ung Vänster, jag älskar er!

När jag tog tåget idag från Ramlösa station för en dagsutflykt till Malmö med föräldrarna, lade jag märke till ett klistermärke på en av de elektroniska tavlorna på stationen. Mitt tränade öga såg direkt att det var ett nasistklistermärke. Ibland hatar jag Helsingborg. För några dagar sedan karvade jag sönder ett par sådana på vägen hem från just Ramlösa station. Tänkte att jag skulle sms:a någon (exempelvis hjälten) som fixar det (det satt nämligen väldigt högt upp), men sedan glömde jag bort det. När jag efter ett antal timmar kommer tillbaka till Ramlösa har nasistklistermärket ersatts av ett Ung Vänster-klistermärke! Ung Vänster Helsingborg, jag älskar er! No pasarán!

fredag, augusti 03, 2007

Upptäcksfärd i östra Lund, del 1: Revingeby

Idag har jag varit i Revingeby! Jag tog mitt sommarkort, Lunds kommuns cykelkarta (Revinge finns inte med som ortskarta på de andra kommunkartorna) och åkte buss ut på den skånska landsbygden. Jag har ett litet projekt såhär i slutet av sommaren att besöka de orter i östra Lund som ligger inom min Barn- och skolnämnds geografiska område.

Revingeby ligger 8 km nordöst om Södra Sandby (10 minuter med buss). Bussen går genom lövskog och fält, förbi hundpensionat och hästgårdar. I Revingeby bor 540 personer. Det är inte så mycket, och ja, Revingeby är helt enkelt inte så stort. Efter en timme hade jag sett det mesta: kyrkan, skolan (årskurs 1-5, 46 elever), en förskola (Reveljen, ca 30 barn), en ridskola, en brandstation och pizzerian (som öppnar kl. 16). Tyvärr var det sommarstängt på förskolan, jag hade velat knacka på och kolla läget. Det får bli en annan gång helt enkelt. Jag passade också på att ta en titt på de fält där det ska byggas ett tiotal nya villor i utkanten av byn (vilket gör att den tredje avdelningen på Reveljen börjar bli lite akut...). Kyrkan var liten och gullig. Man kan läsa mer om Revingeby på byaföreningens hemsida. Och ja, LKF har hyreslägenheter/radhus i Revingeby! Där kanske man kan bo efter studentkorridorseran...

Men Revinge är inte bara byn. På andra sidan den stora vägen till Södra Sandby ligger Räddningsverket och en av Statens räddningsskolor. Lite längre bort ligger Södra Skånes Regemente p7, där Nordic Battle Group som strider i Afghanistan utbildas och som har hela Revingefältet söder om Revinge som sitt övningsområde. På Revingehed finns också de berömda fritt kringsströvande korna, som efter många om och med fick myndigheternas tillstånd att fortsätta leva sina liv utan ligghallar med tak.

I nästa vecka bär det av på vidare upptäcksfärder! Torna Hällestad blir nog nästa stopp.

För övrigt har min dator lagt av. Efter fem års lång och trogen tjänst har den somnat in. Det var väntat men sorgen är ändå stor. Så därför sitter jag här med en ny Dell som min korridorare Björn direkt döpte till Silvermoon... Och den har Vista!

För övrigt intervjuades min svåger i Smålandsposten idag. Han har blivit en av Växjös skolor/förskolors jämställdhetspiloter. Heja!