torsdag, februari 06, 2014

Djur och natur i kommunstyrelsen: Skånsk björn, dansk flygplats och en fri nationalpark.

Kommunstyrelsen igår var återigen ett sånt där mastodontiskt femtimmars möte. Vi pratar mycket, helt enkelt, och fastnar på vissa ärenden där majoritet och oppositionen tjaffsar lite extra med varandra. Två av de mindre ärenden på mötet handlade om djur och natur, med ett litet inspel från oss i vänsterpartiet om en flygplats.

Djuren...  
Skånes djurpark i Höör har under en tid haft stora ekonomiska problem och lever idag under hot om konkurs och nedläggning. Djurparken är ett av Skånes finaste utflyktsmål med sin samling av nordiska djur i naturliga miljöer. Jag var där varje sommar som barn, såg aldrig någonsin järven eller mården, men var alltid väldigt fascinerad av att se på när lokatterna matades. I början av 2013 drog Skånes nya landshövding igång ett stort arbete för att rädda djurparken för att bevara den både som utflyktsmål och som utomhusklassrum för elever i södra Sverige. En kampanj riktad till Skånes kommuner om att skänka en krona per kommuninvånare inleddes. För Lund skulle detta betyda 115 000 kronor.

... flygplatsen... 
För att kunna vara med och bidra till att rädda Skånes djurpark föreslog Vänsterpartiet att Lunds kommuns bidrag till den danska storflygplatsen Kastrup ska omdirigeras till att rädda Skånes djurpark. Lunds kommun bidrar varje år med 200 000 kronor till Kastrup som ett bidrag till flygplatsens marknadsföring. Det är precis lika absurt som det låter. Lunds kommun bidrar alltså med skattepengar för att en dansk organisation ska kunna marknadsföra ett transportmedel som är ett av vår tids största miljöhot. Vårt förslag nu var alltså att skifta fokus på det bidraget vi betalar ut, från flygplan till björnar. Den borgerliga majoriteten, men centerpartiet i spetsen, visade viss förståelse för betydelsen av Skånes djurpark och valde att skicka tillbaka ärendet för fortsatt utredning (vilket ofta betyder att borgerligheten inte är överens och måste ha tid att förhandla lite).

... och naturen
När kommunstyrelsen pratat klart om björnarna skiftade vi fokus till Lunds kommuns enda och Sveriges minsta nationalpark, Dalby Söderskog. Idag finns ett regelverk som säger att det är förbjudet att bedriva kommersiell (alltså vinstdrivande) verksamhet i landets nationalparker, vilket ju är fullt rimligt. Nationalparkerna finns ju för att vi ska njuta av naturen och lära oss mer om den, inte för att vi ska handla saker eller betala en massa pengar för olika tjänster. Naturvårdsverket, som bestämmer över nationalparkerna, vill nu förändra detta för flera parker och göra det enklare att bedriva kommersiell verksamhet i parkerna. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att säga nej till en sådan förändring för att garantera att nationalparkerna även i fortsättningen arbetar för det allmänna bästa och inte börjar gynna privata företag. Döm av vår förvåning när hela kommunstyrelsen, även borgarna, gick med på vårt förslag. Lunds kommun svarar nu Naturvårdsverket att vi även i fortsättningen vill att Dalby Söderskog ska vara en plats fri från kommersiella intressen! Heja Lund!


tisdag, februari 04, 2014

Spårvägen, nu med träd, gräs och stenar!Den framtida spårvägen på Sölvegatan, förbi LTH (Ideon Gateway i bakgrunden) 

Den eventuellt framtida spårvägen i Lund blir mer och mer verklig. Imorgon kommer kommunstyrelsen diskutera ett "gestalningsprogram", som tagits fram för att visa på hur spårvägen och marken omkring den rent konkret, på riktigt, skulle kunna se ut. Det är 130 sidor med olika möjliga lösningar med gräs, grus, stenar, träd, buskar, plattor, färgmarkeringar, korsningar, passager och belysning. Hur spännande som helst, men också väldigt tekniskt. Det är svårt för en samhällsvetarhumanist som jag att ta ställning till vad som är bäst: gräs eller grus, betong eller tegel, smågatsten eller storgatsen? Egentligen vill man bara säga: "Gör något som blir bra!"

Olika typer av stenar...

De övergripande förslagen för hur själva spårvägen i Lund ska se ut är att gaturummet ska vara öppet, det ska inte finnas några stängsel eller stora avgränsningar mellan cykelväg, trottoar och spårväg. De flesta nya spårvägar i Europa är just öppna (inspiration hämtas ofta från bland annat Bergen). Det föreslås också att underlaget runt själva spåren så långt som möjligt ska vara gräs och att spårvägen på den allra största delen av sträckningen ska köras på egen bana, endast på St Laurentiigatan är det tillåtet att köra bil på samma sträcka som spårvägen. Det senare är ingen nyhet, eftersom Lundalänken, där det idag går bussar, från början byggdes just för att vara en blivande spårvägsbana. På bilden längst upp ser ni också den "vita linjen", som är den markering som ska signalera var spårvägsområdet börjar.

Vi har nåtts av en del kritik inför mötet imorgon från Lunds handikapporganisationer, som anser att tillgänglighetsaspekterna inte är tillräckligt belysta. Det är såklart en självklarhet att både handikapporganisationernas företrädare och experter på tillgänglighetsfrågor i stadsmiljön är med när de slutgiltiga besluten om hur spårvägsmiljön kommer att se ut.

Läs mer om spårvägsprojektet i Lund på http://www.sparvaglund.se/, där gestaltningsprogrammet läggs upp när det är beslutat. På sidan finns alla de dokument och utredningar som redan är gjorda.

Hållplatserna och sträckan för spårvägen (9 hållplatser, 5,5 km)