torsdag, mars 27, 2008

Kommunfullmäktige, mars - del 5: Äntligen motioner

Lunds kommunfullmäktige är kända för att prata mycket. När man pratar mycket blir ärenden bordlagda för att man inte hinner med (vi har 22.30 som sluttid). Sedan november har väldigt många motioner bordlagts. Idag har vi 6 bordlagda motioner. Vi har länge väntat på att få igång voteringsanläggningen för att effektivisera mötena. Detta sammanträde är det första då den funkar, och vi har faktiskt sett att mötet har blivit effektivare! Det går helt enkelt snabbare att rösta och det verkar som att färre personer sätter upp sig på talarlistan när man tydligt ser på skärmen hur många som redan står uppsatta. Det betyder att vi idag kan behandla motioner!

Den första har redan avslagits, en motion från Demokratisk vänster: "Bättre lekplatser för alla barn - gör lekplatserna tillgängliga och användbara för barn med funktionshinder". I Lund finns planer på en lekplats för barn med funktionshinder, där man kan leka med rullstol. Dv vill att fler ska byggas. Det gäller inte bara barn med funktionshinder, utan även barn vars föräldrar är exempelvis rullstolsbundna. Med ombyggda lekplatser kan dessa föräldrar vara mer aktiva i leken med barnen. Alla är eniga om att kunskapen finns och att man har koll på vilka lekplatser som behöver upprustas, det som behövs är pengar. Men det är inte borgarna redo att tillsätta nu. Så den blev besvarad med just detta, att kunskapen finns. Vi vill bifalla motionen för att på så sätt få fram pengar.

Den andra handlar om hemlöshet, också den från demokratisk vänster: "Åtgärder för att på kort och lång sikt motverka hemlöshet i Lunds kommun". Borgarna menar att man tänker på kort och lång sikt och arbetar med att åtgärda, så den blir också besvarad med just detta: "vi jobbar på det". Vi vill bifalla motionen eftersom vi tycker att man inte jobbar hårt nog. Men socialnämnden ska ha lite cred för att man den senaste tiden har jobbat med att lösa problemen med hemlöshet.

För övrigt får vi idag lägga till följande, under avdelning "humor":
"Ännu en motion från dv för att visa att man existerar, i sin korta bubbla i historien innan man försvinner igen".
(sagt av en av de mer främlingsfientliga ledamöterna)

Kommunfullmäktige, mars - del 4: Genusperspektiv på stadsplanering

Mats Olsson från (v) höll precis ett mycket bra inlägg om genusperspektiv på stadsplanering. Vi diskuterar nu riktlinjer för revidering av Lunds översiktsplan (ÖPL). Alla kommuner måste ha en översiktsplan, som helt enkelt beskriver översiktligt hur och var man får bygga i kommunen. I ÖPL pekar man ut grönområden och bostadsområden, sedan skriver man detaljplaner som reglerar hur det ska byggas mer i detalj (och sedan ges bygglov som ger ramarna exakt hur ett hus får se ut). Detta är tidsödande projekt, och revideringen av översiktsplanen kommer att ta ett tag. En sådan revidering måste göras varje mandatperiod (alltså vart fjärde år). Den ÖPL som gäller idag skrevs 1998 och är fortfarande väldigt aktuell, och väntas hålla i 40 år till.

Nu har alltså en grupp politiker tagit fram riktlinjer för hur arbetet med revideringen ska se ut. Eftersom det är borgare som styr nu är riktlinjerna inte helt bra, men överlag har vi sagt ja till det och koncentrerar vår kritik till en punkt: Genusperspektivet. Vi är de enda som lyfter fram det specifikt, vilket ju inte är så konstigt eftersom vi är det enda riktiga feministiska partiet. (Nu har jag tid att skriva mycket eftersom det står en babblig folkpartist i talarstolen och visar bilder från 1960-talet, efter honom kom en långrandig sosse med nya bilder och kartor).

Borgarna och sossarna vill bara skriva in luddiga skrivningar om att man ska ta "sociala hänsyn" i planerandet. Det räcker inte, genusperspektivet är inte bara ett i mängden av sociala hänsyn. Man måste ha ett genusperspektiv på stadsplanering från första början! Vi vill kort skriva in något i stil med "genusperspektivet bör genomsyra översiktsplanen, och planens konsekvenser för män och kvinnor ska redovisas". Vi var påväg att få med oss sossarna på skrivningar om genusperspektiv, men i sista sekund förhandlade de med borgarna och genusperspektivet försvann även ur sossarnas tankegångar. Då blir man lite trött...

Vi fortsätter dock att uppmärksamma genusperspektivet i kommande arbetet med revideringen av översiktsplanen!

Andra intressanta frågor i reviderandet är synen på externa köpcenter och eventuell utbyggnad av Sturup (flygplatsen ligger inte i Lunds kommun utan i Svedala, men precis utanför kommungränsen och dess framtid är såklart högintressant för Lund).

Debatten har pågått ganska länge nu, och jag fick i en liten replik möjlighet att trycka till moderaterna för att de saknar feministisk analys. Dessutom var jag första kvinna uppe i debatten. Det är ju alltid trevligt, både att vara första kvinna i debatten och att trycka till borgarna.

En kamrat tipsade via msn om en ny punkt i riktlinjerna för revidering av ÖPL:
"Översiktsplanen ska utgå från att sociala skillnader ska minimeras och ett klasslöst Lund skapas." Det är ju helt rätt, men jag tänker inte yrka på det...

Mitt i voteringen ville sossarna ajournera sig (ta en paus och snacka lite), så jag trodde att de ändrat sig och ville gå med oss. Men det gjorde de inte, de valde att avstå. Mesar.

Kommunfullmäktige, mars - del 3: Fotboll och vård/omsorg

Det går så snabbt med voteringsmaskinen att jag knappt hinner blogga. Tidigare hann man skriva nästan ett helt inlägg under tiden vi voterade manuellet och rösterna räknades ihop. Vi har avgjort två ärenden till nu. Ett om Klostergårdens idrottsmöjligheter och ett om Plan för stöd, service och omvårdnad.

På Klostergården byggs just nu en arena. Den är nästan klar, de hade taklagsfest i vintras. På grund av arenan och den sammankopplade ishallen (som vi röstade emot, vi ville ha ishallen men inte arenan), kommer ett par fotbollsplaner att försvinna, samt klubbhus och läktare. Nya planer, läktare och klubbhus ska anläggas på annat ställe i samma område, och detta beslutade vi nu. Den första etappen är en investering på 39 miljoner kronor, och innehåller just matchplan, omklädningsrum och klubbhus för Lunds BK . Matchplanen ska byggas så att den uppfyller kraven för spel i Superettan. Lunds BK:s herrar spelar idag i division 2 södra och ligger i dagsläget på nionde plats. Jag hittar inte vilken division damerna spelar, så om någon vill upplysa mig om detta vore jag glad! Att planen byggs i enlighet med reglerna för Superettan känns som en bra ambition för Lunds BK, hoppas att de snart tar sig upp dit!

Det andra ärendet vi har avgjort var Plan för stöd, service och omvårdnad. Jag måste erkänna att jag inte har så bra koll på den, har inte hunnit läsa så noga. Vi beslutade att minoritets-återremittera den, vilket betyder att en minoritet i kommunfullmäktige (vi i v s och mp) kan besluta att skicka tillbaka frågan till tjänstemännen för att utreda lite till. Vi får alltså tillbaka ärendet (vilket ju är bra, då hinner jag läsa lite noggrannare och blogga bättre).

Kommunfullmäktige, mars - del 2

Kommunen öppnar för konkurrerande verksamhet

Vår första riktiga ärende på dagordningen handlar om att kommunens anställda inom vården ska kunna gå utbildning för att lära sig starta eget. Borgarna i Lund har bestämt sig för att privatisera, bland annat hemtjänst och äldreboende. För att möjliggöra för att personalen som idag jobbar inom kommunens vård och omsorg ska kunna lägga anbud, vill man låta personalen gå ner i tjänst för att kunna lägga tid på att lära sig att starta ett företag och sedan kunna driva det. Det betyder alltså att en kommunalt anställd kan jobb halvtid för kommunen, och sedan lägga den andra halvan av sin arbetstid på att göra samma sorts arbete, fast i sitt eget företag och konkurrera om jobben och uppdragen med kommunen. Det är väldigt rörigt, och väldigt underligt. Borgarna vill minska den offentliga sektorn, i det här fallet hemtjänsten, och detta gör man genom att låta sina egna anställda "sno" jobb från kommunen! Vi i oppositionen menar att detta är emot lagen* och röstar därför emot det hela. Borgarna tolkar lagen annorlunda och förslaget går igenom som ett led i "valfriheten" och privatiseringarna.

* Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet (om rätt till ledighet i 6 månader), § 3, "Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet"

För övrigt är det lite underhållande och lite irriterande att det bara sitter borgare på ersättarbänken bakom mig. De har en tendens att småprata väldigt mycket, och suckar, fnissar och svär ibland när ledamöter från oppositionen pratar. Jag vill vända mig om och ryta lite...

Kommunfullmäktige, mars - del 1: Film!

Då, mina damer och herrar, var det återigen dags igen för kommunfullmäktige. Dagens sammanträde började mycket bra. Först prov-voterade vi med den nya voteringsmaskinen, vilket gick mycket bra både i provomgången och på riktigt när vi tryckte in oss på mötet.

Sedan fick vi se film! Kommunrevisionen hade gjort en liten film om tillgänglighet. Kompat till mycket fin och gullig musik (jag och min bänkgranne Oskar knäppte fingrarna och fnissade genom hela filmen) fick vi se hur man ökat tillgängligheten för människor med olika former av handikapp här i Stadshallen där vi sitter nu, och i en av gatukorsningarna på Klostergården. Dessutom talade Lars Larsson, kommunrevisionens ordförande, om kommunens ambitioner på området. Jag och Oskar konstaterade att han hade hög prediknings-potential (vilket är roligt när man vet att Lars är en av mina kursare på Teologen!).

måndag, mars 24, 2008

Älskade ungdomsförbund

Det har varit kongress, den 44:e i ordningen. Det var en helt fantastisk tillställning! En kamrat beskrev det väldigt bra under en rökpaus*: En tung sten har lyfts från mitt hjärta. Jag kände det redan på rikstinget förra våren, att allt skit är över. Tack vare alla nya underbara medlemmar kan man se framåt igen. Lundaklubben var representerad av många ombud som skötte sig utmärkt i talarstolen. Debatterna var bra och intressanta, talen fantastiska, kongressfesten fruktansvärt rolig och det bästa av allt: Vi i världens bästa valberedning avslutade vårt arbete med flaggan i topp. I två och ett halvt år har vi i valberedningen glidit runt på centrala arrangemang för att lyssna, titta och anteckna. Den senaste månaden har jag tänkt på FS, PK, SK och revisorer dygnet runt. Det kändes totalt overkligt att presentera förslagen på kongressen i förrgår. Helt plötsligt hade vi nått målet och gjort det vi skulle. Det har varit otroligt roligt att sitta i valberedningen och vi har haft väldigt trevligt när vi har setts på centrala arrangemang, och arbetet på kongressen gick väldigt bra och smidigt tack vare att grundjobbet gjordes förra helgen. Men jag är färdig med det nu och kandiderade inte för ännu en period. Jag kände inte att jag kunde upprätthålla den ambitionsnivå som jag vill att en valberedare ska ha ytterligare tre år.


Innan kongressen kändes det som ett avslut. Det var nästan lite sorgligt när Ida öppnade mötet och förhandlingarna tog vid. Men någonting hände och påväg därifrån kändes det istället som en nystart, och jag var nog inte den enda som var peppad till max när de sista tonerna av Internationalen klingade ut. Det kanske inte var min sista kongress ändå.


Förresten, jag glömde ju det viktigaste. Förslagen på FS, PK och SK samt revisorer gick igenom helt i enlighet med våra förslag, till och med suppleantordningen till FS! Dessutom gick FS-förslaget igenom med stor majoritet. Hur stor är sannolikheten att det händer? Vi var helt enkelt världens bästa valberedning.

Tack alla ombud, funktionärer och förbudsstyrelsen för en underbar kongress!


* Jag röker såklart inte, men alla vet ju att de mest intressanta diskussionerna alltid förs under rökpauserna!

ovan: Avslutningen med Internationalen. Och den grymma banderollen!
nedan: En av alla de rösträkningsbilder jag tog. Det är så vackert när alla räcker upp röstkorten!
tisdag, mars 18, 2008

Föräldraprotester

Igår på KomPol hade vi besök av en av frontpersonerna för det senate föräldrauppropet i Lund. Hon berättade hur de hade blivit uppmärksammade på nedskärningarna i skolan och förskolan i Lund, samt den för utomstående mycket förvirrade direkta skolpengen, genom medierna och börjat agera tillsammans med andra föräldrar på sin förskoleavdelning. Hon kontaktade tidigt oss i vänsterpartiet, eftersom våra reservationer i kommunstyrelsen var de vettigaste (!), och vi försåg såklart föräldrarna med siffror, reservationer, argument och andra underlag för de besluts om fattats. Sånt som vi lätt plockar fram ur den kommunala administrationen (och våra egna oräkneliga pärmar med kommunala handlingar). Föräldrarna startade en namninsamling och när de lämnade in den i januari hade de över 2000 namn. Nyligen fick jag ett mejl från en förälder i Södra Sandby i samma ämne (nedskärningar och större barngrupper), och vi har fått besök på Barn- och skolnmämndens möte flera gånger senaste halvåret av föräldrar från förskolorna ute på Öster. Det rör sig på föräldraprotest-fronten.

söndag, mars 16, 2008

Valberedningsmöte i Stockholm

Under lördagen (igår) hade vi heldagsvalberedningsmöte i Stockholm, hemma hos Pär på Sveriges Bästa Ö: Kungsholmen. (Se den grymma banderollen nedan som klubben där har gjort). Förmiddagen ägnades åt funderingar om förbundsstyrelsen, sedan tog vi paus för att demonstrera med Ung Vänster Storstockholm, eftermiddagen ägnades åt fortsatta FS-diskussioner. Till kvällen blev det såklart ett halvt öga på Melodifestivalen, och efter alla låtarna framförts, diskussioner om program- och stadgekommitté. Det var ett mycket bra och väldigt effektivt möte. På torsdag börjar kongressen...
Bensträckarpaus i valberedningsmötet. Vi lyssnar igenom Pärs samling av politisk satir-musik (Någon som kommer ihåg Wykmans rap om förorten? För övrigt lär väl snart den där "I love Europe" hamna i Pärs satir-samling).

USA ut ur IRAK!

I lördags tillminneshölls femårsdagen av USAs ockupation av Irak. Jag var på möte i Stockholm och vi tog en paus för att kunna gå med i demonstrationen från Norra Bantorget till Sergels torg. Där var Ung Vänsters Seluah Alsaati konferencier och höll ett mycket bra inledande tal.
Vänster: snygg banderoll, mitten: långt tåg, höger: sjukt lång irakisk flagga.
Höger: "sektologi"torsdag, mars 13, 2008

Live från Lunds 19:e Ungdomsting

Nu sitter jag på Ungdomstinget i Lund igen. Hela fullmäktigesalen är full av ungdomar, vilket ju såklart är lite mäktigt. Eftersom jag är här som politiker sitter jag längst bak, trots att jag tror att jag fortfarande har rösträtt här (alla upp till 24 har rösträtt). Jag ser några politiker till, fyra, men eftersom jag kom precis innan det började så hann jag inte sätta mig där. Vilket kanske är lite tur, så slipper jag socialisera med borgare som precis har avslagit det ungdomspolitiska programmet och gjort det till ett "underlag". Politiskt program för Unga i Lunds kommun står faktiskt på dagordningen, det ska bli intressant att höra vad som sägs där. I början får ungdomarna också en liten presentation av Vision för Lunds centrum 2020 (en föredömligt kort presentation) och ungdomarna uppmuntrades att lämna sina åsikter i en liten låda utanför.

Ungdomarna inleder med lite historik om ungdomstinget med avstamp i ett möte på Ven 2002 mellan ungdomar och politiker. Ungdomstinget (ett ungdomsparlament) är en av de konkreta saker som kom fram på det mötet. Stortinget, det vi sitter på nu, är i centrum och hålls ett par gånger per termin. Kopplat till Stortinget finns ett antal utskott (skola, miljö, internationellt, kultur, jämlikhet m.m.). I samordningsgruppen sitter representanter från alla utskotten.

Det formella mötet är igång. Utskotten har presenterat sig, vilket följdes av handviftande och tysta applåder, och nu har ekonomin för 2007 presenterats. Ungdomstinget har 100 000 kronor per år att spendera på projekt som ansöker om pengar, och under 2007 delades allt ut till totalt fyra projekt. Skolutskottet berättade att de ska diskutera avskaffandet av T + för gymnasiebusskorten. Vi i vänsterpartiet var de enda som var emot detta...!

Då har Ungdomstinget kommit in på punkten Politiskt program för Unga. De två ungdomarna som presenterar detta låter ganska irriterade när de berättar att kommunfullmäktige röstat nej till programmet. De påpekar att Lund ligger långt fram i arbetet med ungdomsinflytande och ses som förebilder i detta arbete i landet, och att många av de som sitter i salen har varit med och skrivet. "När vi väl var klara så röstar kommunen ner det, det känns som att snubbla på mållinjen. (...) Vi känner oss svikna av Lunds kommun". De vill bjuda in politiker till nästa ungdomsting och skriva en debattartikel i Ungdomstinget namn, vilket röstades igenom av tinget. De borgerliga politikerna längst ner i salen viftar och vill begära ordet och försvara sig... Tove Klette (fp) läser upp beslutet om att programmet blivit ett underlag och att alla nämnder inte kan jobba med ungdomsfrågor (...och nämner att vård och omsorg har jobbat med "alla vinner"-programmet och att det har uppmärksammat ungdomar - det är ju precis det det handlar om att ha ett program. Det kan ju VoO redovisa detta då vi utvärderar programmet varje år! Inga problem!). Kultur och fritids moderata representant säger att det inte har någon betydelse vad det heter, program eller underlag, utan att vi ändå jobbar med ungdomsfrågorna. Det han missar då är att det är stor skillnad på ett program och ett underlag, ett program går inte att strunta i utan måste utvärderas varje år. Jag låter mp och s representera oppositionen i den här frågan (de får mer handviftningar än fp och m), det är ju inte meningen att Ungdomstinget ska bli ett forum för partipolitisk debatt. Den politiska debatten tar vi på nästa Ungdomsting när vi blir specifikt inbjudna. En MUF-are får sista ordet i den här debatten... (kanske inte helt lyckat), innan tinget går in på motionsbehandling.

onsdag, mars 12, 2008

Godisfri zon och bilfri vecka

Igår var jag på skolkonferens på Nyvångskolan i Dalby. På dagordningen stod bland annat ovanstående två punkter: godisfri zon och bilfri vecka. Dessutom diskuterades IT-kostnaderna (en följetong) och bokslutet för 2007.

Skolans representanter la fram en tanke om att skolan ska bli en godisfri zon. För ett tag sedan öppnade en kiosk i närheten av skolan och dit går såklart eleverna under dagarna för att köpa godis, något som inte uppskattas av skolans vuxna. Elevrepresentanterna stämde inte upp i några stora hejarrop, utan påpekade att de ville ha en bättre cafeteria på skolan, med mer personal, längre öppettider och ett större utbud. Ett ganska självklart krav. Eleverna påpekade att de behövde starta ett cafeteriaråd inom elevrådet, för "utan ett fungerande råd får vi ingen fungerande cafeteria" (ett sånt uttalande gör en gammal ungdomsrådsperson glad!). Nyvångskolan har ett mycket bra eleverådsarbete, berömt långt utanför kommunens gränser. Så istället för att förbjuda godis ville eleverna ha en cafeteria med frukt och mackor. Hoppas att de får igenom sina krav.

Den bilfria veckan var också en tanke från skolans sida, för att minska bilkaoset runt skolan. Föräldrarådet har länge krävt bättre trafikmöjligheter runt om skolan, men fått avslag från tekniska nämnden. Därför lanserades nu istället en tanke om bilfri vecka av miljöskäl, hälsoskäl och trafiksäkerhetsskäl. Personligen tycker jag att det låter väldigt bra.

Det var tre eleverna med på mötet igår, vilket såklart är superkul (och ännu roligare att en av dem är nybliven styrelseledamot i Ung Vänster-klubben!). De tre är ordförande för varsitt råd på Nyvångskolan och sitter därför i elevrådets styrelse. Uppdraget att vara med på skolkonferensen skiftar mellan ungdomarna i elevrådsstyrelsen, och som tack för sin insats på mötet någon timme på kvällen får de en pizza!

Dessutom har Nyvångskolan nyligen fått Myndigheten för skolutvecklings utmärkelse Skola för Hållbar Utveckling! Skolorna på Öster är väldigt bra på hållbar utveckling och ekologisk mat, och flera av våra skolor och förskolor har Grön Flagg. En av förskolorna fick i dagarna diplom från kommunen för att de är en av de enheter som har nått målet om minst 40 procent ekologisk mat. Förskolan hade nått målet med råge - 80 procent av alla livsmedel är ekologiska!

måndag, mars 10, 2008

Äldreboenden privatiseras i rasande takt

Snart kommer Vård och Omsorgsnämnden att besluta om att privatisera 6 av kommunens äldreboenden. Det hela blir inte offentligt förrän i april, så vi vet inte så mycket om vilka företag som lägger anbud och hur mycket pengar det handlar om. Vi kan bara spekulera, och vi ser på andra ställen att det bara är stora vårdbolag som tar hem sådana här upphandlingar. För ett litet tag sedan la Carema ett nollbud i någon stad (kommer inte ihåg vilken), vilket betyder att man helt enkelt erbjuder sig att driva verksamheten gratis bara för att "få in en fot" i kommunens verksamhet. Detta är absurt och vi hoppas innerligt att det inte sker i Lund om ett par veckor.

Public Private Partnership

Liveblogg och referat från måndagsmöte med kommunalpolitiska gruppen.

Dagens Kompol har temat PPP - Public Private Partnership, eller på svenska OPS - Offentlig Privat Samverkan. PPP är ett system där det offentliga och privata gemensamt finansierar stora investeringsprojekt. Ofta handlar det om vägar, järnvägar och broar, alltså projekt som kostar miljarder. Man skulle också kunna finansiera kraftvärmeverk och andra energiinvesteringar på detta sätt, eller kanske en ESS-anläggning i Lund. Även för E22:an tvärs över Skåne och Simrishamnsbanan Malmö-Dalby diskuteras PPP/OPS-lösningar. I Sverige har Arlandabanan finasierats genom PPP, något som snart ska utvärderas.

Det hela funkar så att det offentliga (en eller flera kommuner eller regioner) sätter upp mål och krav för projektet, medan det privata utför och finansierar. Man skriver sedan ett avtal på ett antal år (kanske 25-50 år), där det privata under tiden ska stå för underhåll och det offentliga efter avtalstiden slut ska ta över anläggningen. Det sägs att de enda som tjänar på detta är de advokater som skriver dessa avtal...

Fördelarna med PPP är att stora infrastrukturprojekt kan komma igång snabbt, eftersom det är privata pengar som ska plockas fram och inte offentliga (färre/kortare beslutsvägar). Projekten kan också bli klara snabbt eftersom det privata såklart vill vara klara snabbt för att komma igång med nya projekt. Nackdelarna är att det riskerar att bli dyrare än om det offentliga stor för hela projektet själva, eftersom det privata räknar in en riskprocent. Dessutom skjuts betalningarna på framtiden, och kommande generationer får betala. Kommunen/regionen använder pengar idag som egentligen inte finns, och som inte riskerar att finnas i framtiden heller. Det riskerar även att bli a-kommuner och b-kommuner, de som har möjlighet att skriva avtal med stora företag får nya fina vägar och järnvägar. Samtidigt kommer stora projekt som kan generera vinst att byggas till förmån för mindre (kanske högre prioriterade) projekt. Motorvägar framför cykelvägar.

PPP-projekt är inte heller särskilt flexibla. Under den tid det tar att bygga kan nya grejor komma till genom nya politiska prioriteringar eller nya lagar. Då måste avtalen med det privata skrivas om. På samma sätt blir det problem om det under den långa avtalstiden blir stora förändringar i användandet av exempelvis motorvägen man har byggt. Kanske finns det inte längre lastbilar om tjugo år, då alla transporter går via järnväg. Då kommer motorvägen som byggdes med hjälp av PPP inte längre behöva underhållas på samma sätt, men det är fortfarande 3o år kvar på avtalet som det offentliga ska betala av.

Idag höjs röster lite då och då för att starta upp sådana här projekt (E22 och Simrishamnsbanan, se ovan), men den moderata finansministern är faktiskt motståndare!

De som gynnas av detta är de stora företagen (inga små företag kan kamma hem denna typ av miljardprojekt), de får göra stora häftiga grejor som drar in stora summor pengar till företaget. Andra som gynnas är enskilda politiker som kan stoltsera med att se handlingskraftiga ut när kommunen får ny infrastruktur.

Förutom diskussioner om PPP har vi idag diskuterat att vi ska knacka dörr på Östra Torn som ett led i partiets kampanj Operation Dörrknackning. Vi har tidigare knackat på Klostergården, vilket gick väldigt bra. Klostergården och Östra Torn är områden där vi har stort stöd.

lördag, mars 08, 2008

Alla nämndsmöten borde vara öppna!

Den närmaste tiden kommer vänsterpartiet att lämna in skrivelser till samtliga nämnder i kommunen vars sammanträden inte är öppna för allmänheten. I dagslägen har bara fyra nämnder öppna möten: Barn- och skolnämnderna, Renhållningsstyrelsen och Servicenämnden. De två BSN-arna har tagit över traditionen att vara öppna efter "kommundelsnämndstiden" (en mytomspunnen era för längesedan som jag inte vet så mycket om). De två andra hade en miljöpartistisk respektive vänsterpartistisk ordförande förra mandatperioden som drev igenom denna förändring.

Vi anser att öppna nämndsmöten handlar om demokrati. Det är i nämnderna de flesta beslut i kommunen fattas och därför borde medborgarna kunna ta del av diskussionen där direkt. När de ärenden som går vidare från nämnderna kommer till fullmäktige, är ju besluten oftast i praktiken redan fattade. Det största motargumentet brukar vara att nämnderna behandlar många ärenden som har sekretess, och att medborgarna därför inte får komma och lyssna. Det är enkelt att lösa detta, genom att lägga dessa ärenden i slutet av sammanträdet och helt enkelt stänga det när de sista två-fem punkterna behandlas. Sådana ärenden är till exempel ärenden som rör enskilda personer, eller ärenden som behandlar upphandlingar.

Nu är det upp till varje nämnd att besluta i denna fråga och vi hoppas såklart att flera nämnder inser den demokratiska poängen med att ha offentliga sammanträden.

Vår skrivelse till samtliga nämnder lyder:

Öppna nämndsmöten

Förra mandatperioden togs nya initiativ för att öka lundabornas möjlighet att få information och att påverka kommunens verksamhet. Flera projekt påbörjades, bland annat medborgarstämmor och "Tyck om Lund". Sedan maktskiftet 2006 har arbetet med att öka demokratin i kommunen stannat upp. Vi i vänsterpartiet vill återigen sätta fokus på demokratiarbetet i Lund. Ett viktigt
inslag i detta är öppna nämndsmöten.

Det är i nämnderna som den största delen av kommunens verksamhet formas och beslutas. När frågor kommer till kommunfullmäktige kan medborgarna ta del av den politiska debatten fullt ut, men då har frågorna ofta redan diskuterats och bearbetats under lång tid. Vi anser att det är en stor demokratisk brist att medborgarna inte kan ta del av debatten redan på nämndsnivå.

Det är upp till varje nämnd att själv besluta om deras möten ska vara offentliga. Under kommundelsnämndstiden höll alla tio KDN sina nämndsmöten öppna för allmänheten. Idag är det enbart de bägge barn- och skolnämnderna och servicenämnden som inte skyr offentlighetens ljus. Trots detta finns det bara positiva erfarenheter av öppenheten. Barn- och skolnämnderna brukar låta sina nämndsmöten föregås av en frågestund för den intresserade allmänheten. På initiativ från sin dåvarande vänsterpartistiske ordförande visade servicenämnden, som behandlar många sekretesstämplade ärenden i form av anbud, efter valet 2002 att även en sådan
nämnd kan hantera öppenheten. Allmänheten har tillträde till större delen av mötet, men sekretessärenden behandlas för sig sist på dagordningen när mötets offentliga del avslutats.

Likalydande skrivelser läggs samtidigt i alla nämnder som ännu inte håller sina möten öppna för allmänheten. Med denna skrivelse föreslås

att nämnd X beslutar att hålla sina sammanträden öppna för allmänheten.

tisdag, mars 04, 2008

Strategi och taktik

Idag har jag suttit på två möten. Eftermiddagen inleddes med sammanträde i kommunfullmäktiges demokratiberedning. Det är vi som har upphandlat voteringsanläggningen, som inte funkar, vilket ju är ett problem. Därför beslutade vi att vi ska ha ytterligare ett genrep en halvtimme innan nästa KF. Det ska bli spännande. Det verkar nu som att det inte kommer att ta tre år att se till att handlingar kommer upp på nätet, utan kanske bara ett, vilket ju är bra. Vidare ska en "attityd-enkät" göras bland KF-ledamöterna. Förutom det sades det inte så mycket mer intressant under mötet.

Efter det var jag på budgetdiskussion med s och mp. Vi pratade om hur samarbetet har funkat under mandatperioden, hur vi ska göra inför budgeten 2009 och lite inför valet 2010. Jag förstod inte så mycket, men sossarna hade fixat gott fika. Fast det var intressant att ta del av dessa diskussioner om strategi och taktik.

söndag, mars 02, 2008

Borgarna struntar i ungdomsfrågorna

Insändare införd i Sydsvenskan lördag 1 mars. Kanske lite hård, men man kan inte vara snäll hela tiden...

Till torsdagens kommunfullmäktigemöte hade vi fått ett förslag till politiskt program för unga i Lunds kommun. Detta är ett program som har diskuterats under många år, och många av Lunds ungdomar har varit med och tagit fram förslaget till program. De har haft möjlighet att skriva ner vad som är viktigt just för dem, just nu!

Programmet innehåller många bra och konkreta saker som vi i vänsterpartiet, tillsammans med s mp och dv, stödjer helt och hållet. Vi ville därför anta programmet. Men när programmet skulle beslutas ville borgarna inte längre ha det, utan göra om det till först ett ”idéprogram” (vilket inte betyder någonting) och sedan till ett ”underlag”. Att göra programmet till endast ett underlag är att degradera ungdomarnas arbete, ge dem en klapp på huvudet och ett ”tack för att ni är så engagerade”. ”Underlaget” riskerar sedan att hamna i byrålådan. Vi i oppositionen protesterar mot denna nonchalanta behandling av Lunds ungdomar. Poängen med att ha ett program är att det årligen utvärderas. Vid denna utvärdering får vi politiker se vad som händer, och om vi inte tycker att det händer tillräckligt mycket i ungdomsfrågorna har vi möjlighet att se till att förbättringarna i ungdomars vardagsliv snabbas på!

Borgarna tycker att kommunen har för många program, och väljer därför att strunta i det ungdomspolitiska programmet. De tycker att det är jobbigt att utvärdera ungdomspolitiken, kanske för att dessa utvärderingar kommer att visa att den borgerliga politiken inte gynnar ungdomar. En av de borgerliga ledamöterna ville till och med lägga ner programmet helt och hållet!

Jag uppmanar er ungdomar som vill ha en bättre ungdomspolitik i Lund, att fortsätta kämpa för att den borgerliga majoriteten ska ta Lunds ungdomars engagemang på allvar!

Hanna Gunnarsson (v)