torsdag, september 24, 2015

Vänsterpartiet föreslår extra val i Lunds kommun

Vänsterpartiet har lämnat in ett förslag om att utlysa extra val i Lunds kommun, för att välja ett nytt kommunfullmäktige. Vi har gjort det av två huvudsakliga anledningar:

1) Lundaborna röstade för ett maktskifte när de fyra rödgrönrosa partierna blev större än de fyra allianspartierna. Men trots att vi har ett rödgrönrosa styre i kommunen, har Lunds kommun numera en borgerlig budget. Det betyder att den borgerliga nedskärningspolitiken fortsätter i hela den kommunala verksamheten, trots att alliansen inte vann kommunvalet i Lund. Den borgerliga budgeten gäller med stöd av FörNyaLund-partiet och Sverigedemokraterna.

2) Lunds kommun har idag ett mycket svårt parlamentariskt läge. Kommunen har borgerlig majoritet med FNL och SD i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men rödgrönrosa majoritet i nästan alla facknämnder. Nämnderna är de som faktiskt utför verksamheten och spenderar pengarna. Och de som också måste göra nedskärningar. Det ger flera svårigheter i styrningen av kommunen, framförallt att blir det svårt att förutse det kommunala beslutsfattande och därmed svårt för både tjänstemän och politiker att planera. Det blir helt enkelt hattigt, stor risk för ogenomtänkta och oförberedda förslag som medför extraarbete för våra tjänstemän (det ser vi till exempel i de många uppdrag som nämnderna fick i budgeten, många som är nästintill omöjliga att genomföra).

Att gå till extra val är självklart riskabelt, ett val går ju precis så som lundaborna vill. Men det är vår största och viktigaste möjlighet att fråga lundaborna hur de vill ha den politiska situationen i Lund.

På kommunfullmäktiges debatt idag röstades vårt förslag ner, det blir alltså inget extra kommunfullmäktigeval i Lunds kommun. De borgerliga partierna är relativt nöjda med situationen, de får igenom sin budget men slipper ta ansvar för den. Socialdemokraterna och miljöpartiet vill visa sig ansvarstagande och göra så gott de kan med en borgerlig budget.

Läs vår skrivelse om extra val här.