torsdag, december 14, 2017

Kommunstyrelsen i december: Jämställda löner, Almedalen/Mipim, Personalcyklar och LKFs borttappade vinstutdelningEfter kommunstyrelsens möte i december blev det fem Vänsterparti-reservationer som förklaringar när vi inte höll med om de beslut som kommunstyrelsen fattade.

Jämställ lönerna i Lund på riktigt! 
Enligt lagen måste kommunen göra lönekartläggningar för att ta reda på om lönerna i kommunen är jämställda, eller om det finns problem i lönesättningen i kommunen. Jämställda löner är en av Vänsterpartiets viktigaste frågor, och vi är inte nöjda med den lönekartläggning som kommunen har gjort. Vi anser att den visar att lönerna i kommunen är ojämställda och att kommunen måste ta krafttag för att jämställa lönerna. 

Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8424-L%C3%B6nekartl%C3%A4ggning-2017-.pdf


Kommunen ska inte åka till politikerveckan i Visby (Almedalen) och fastighetsmässan i Cannes (Mipim)
Under flera år har Lunds kommun deltagit på Almedalen (politikerveckan i Visby) och på Mipim (fastighetsmässa i Cannes). Detta kostar upp emot en miljon om året och Vänsterpartiet menar att kommunen inte bör vara på plats varken på Almedalen eller Mipim.
Läs hela reservationen här:
http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8411-KS-internbudget.pdf

Ge kommunens personal rabatt på cyklar!Ett förslag om förmånscyklar för kommunens anställda hade lagts fram till kommunstyrelsen. Det betyder att personalen skulle kunna köpa en cykel med så kallat "bruttolöneavdrag", att det dras en summa från lönen varje månad. Vänsterpartiet ville istället införa personalrabatt, ett enklare system för både de anställda och kommunen.
Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8432-Cykelrabatt-f%C3%B6r-anst%C3%A4llda.pdf 

Vad hände med den ökade vinstutdelningen från LKF? 
För något år sedan beslutade kommunfullmäktige att ta ut mer vinster från vårt kommunala bostadsbolag LKF. Vi i Vänsterpartiet protesterade mot detta tillsammans med hyresgästföreningen. LKFs överskott ska gå till renoveringar och förbättringar av LKFs hus, inte till kommunens egen kassa. Vi ville veta vad pengarna har gått till, men vi fick inga klara svar.

Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8434-LKF-vinstutdelning.pdf

Stoppa nedskärningarna i gymnasieskolan och på komvux! 

Utbildningsnämnden, som har hand om gymnasieskolan och komvux, hade skrivit till kommunstyrelsen för att slippa göra nedskärningar nästa år. Vänsterpartiet röstade självklart nej till nedskärningarna, men de andra partierna höll tyvärr inte med.

Läs hela reservationen här: http://www.lundavanstern.se/wp-content/uploads/2016/04/Reservation-v-KS-2017-12-06-%C3%8419-Utbildningsn%C3%A4mndens-budget.pdffredag, oktober 13, 2017

Jonas Sjöstedt i Lund: “Att höja pensionerna är feminism i praktiken”

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets partiledare, kom till Lund 12 oktober, som första stopp på sin förvalsturné till tio utvalda städer. Under dagen besökte han Polhemsskolan där han fick träffa en klass gymnasieettor och sedan diskutera viktiga och aktuella skolfrågor med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund, och spelade in ett samtal på temat LSS med en familj i Lund som drabbats av nedskärningar och negativa beslut. Detta samtal kommer finnas att lyssna på via Vänsterpartiets hemsida.


Det viktigaste var dock det öppna mötet på kvällen, som hölls i Kulturens auditorium. Det var nästan fullsatt, så ungefär 200 personer kom för att lyssna. Publiken var blandad i åldrarna, men en stor del var ungdomar.


Jonas Sjöstedt talade på temat ojämlikhet och vad vi kan göra åt den. Det var ett starkt ideologiskt tal, med en allvarlig stämning och det tog lång tid innan de första skämten och skratten kom. Sjöstedt inledde med att prata om sina “favoritakademiker” (en lämplig inledning i en universitetsstad): Kate Pickett och Richard Wilkinson, författarna till Jämlikhetsanden, som besökte Vänsterdagarna i Malmö nyligen.


Wilkinsons och Pickets budskap är enkelt: Jämlika samhällen är bättre och tryggare. Ojämlikhet i samhället är ett problem även i samhällen där de flesta i befolkningen har det relativt bra. I Sverige ökar ojämlikheten ökar när skatterna för de rika sänks. En sådan politik konserverar ett system där de rikaste drar ifrån och klyftorna ökar. I ett materialistiskt samhälle drivet av konsumtion och vinstjakt kommer många känna sig som ständiga förlorare och känna sig otillräckliga och känna att de inte riktigt hör hemma i en allt svagare gemenskap. Målet är såklart att samhället ska vara jämlikt, ett krav som också har stark feministisk profil. Kvinnor tjänar mindre och har lägre pension, det är männen som har de stora förmögenheterna. Feminismen och jämlikheten finns därför alltid med i Vänsterpartiets förhandlingar med regeringen.

Vänsterpartiet har fått igenom många reformer som gör livet bättre för de som har det tuffast i samhället, i förhandlingarna med regeringen. Det som vi inte har fått igenom är samtidigt det viktigaste: Att beskatta de rikaste, återinföra förmögenhetsskatt och arvsskatt. Därför har inte trenden mot ett mer ojämlikt samhälle i Sverige kunnat vändas. Även de stora kraven som sänkt arbetstid och höjd garantipension är regeringen helt ointresserade av.

Jonas Sjöstedt kopplade också politiken för mer jämlikhet till klimatfrågorna. De största utsläppen gör de rikaste personerna, genom sina resor och sin konsumtion. Vi behöver mer social och kulturell utveckling istället för privat konsumtion för de rikaste. Den ökade produktivitet ska gå till att korta arbetstiden, inte till mer konsumtion. Klimatfrågan kräver gemensamma lösningar och planering och även gemensamt ägande.

Vi är mycket glada för att Jonas Sjöstedt kom till Lund under sin förvalsturné. Nu drar planeringen av valrörelsen igång på riktigt, med nomineringar och diskussioner om valplattform. Vi hoppas att många av de som kom på dagens möte vill vara med och arbeta för ökad jämlikhet i valrörelsen nästa år!

torsdag, september 28, 2017

Kommunfullmäktige: Ensamkommandes boende och arbetskläder i förskolan

Kommunfullmäktige hade en rekordkort dagordning på sitt september-möte. Som en motreaktion mot den korta dagordningen lämnade ledamöterna in en stor mängd så kallade enkla frågor, korta frågor till kommunalråden och nämndsordföranden i aktuella ämnen.

Det viktigaste på kommunfullmäktigemötet var dock de två motioner som fanns från Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ. Båda motionerna blev lämnade utan konkret åtgärd.

Först diskuterades Vänsterpartiets motion om att alla anställda i förskola och fritidshem ska få tillgång till kostnadsfria arbetskläder. Det kan handla om kläder för utomhusbruk för att hålla sig varm eller utan att tveka kunna leka i leran med barnen, eller kläder för inomhusbruk så att ens egna kläder inte blir smutsiga på olika sätt. Kostnadsfria arbetskläder finns idag på några förskolor i kommunen, utifrån lokala beslut av varje rektor. Det betyder att det inte finns en rättvisa i denna förmån inom kommunen. Kostnadsfria arbetskläder är en viktig arbetsmiljöfråga och visar tydligt vilka som är personal när elevgrupper är utomhus. “Ett positivt initiativ” menade både socialdemokraterna och liberalerna, men de var inte intresserade av att genomföra detta nu utan ville vänta på en utredning och föreskrifter från arbetsmiljöverket.

Den andra motionen kom från Feministiskt initiativ och handlade om att låta ensamkommande ungdomar som blivit åldersuppskrivna få stanna i Lund under överklagandetiden. Samma förslag finns också i ett Lundaförslag, som tidigare refererats har i Veckobladet. Flera kommunen har redan fattat beslut om detta. Det är ju såklart väldigt viktigt att ungdomarna får stanna kvar i den stad där de har fått vänner, går i skolan och förhoppningsvis känner sig trygga. De ungdomar som behöver flytta till ett annat boende måste börja om i en ny klass och skaffa nya vänner på den nya orten, något som inte gynnar ungdomens trygghet och kunskapsutveckling. I kommunstyrelsen fanns inte en majoritet för att bifalla motionen, det var V, MP (!), FNL och FI som sa ja. Inför kommunfullmäktiges möte hade socialdemokraterna föreslagit en återremiss för att invänta statsbudgeten, och det blev också kommunfullmäktiges besut. Frågan kommer därför komma tillbaka någon gång i december eller januari. Fram till dess kommer åldersuppskrivna ungdomar fortfarande riskera att behöva flytta från Lund. Om någon har ett rum över för någon av dessa ungdomar är det mycket välkommet!

lördag, september 09, 2017

Roller derby playoffs: If you can dream it, you can do it!Jag har spenderat större delen av helgen på Roller derby playoffs i Malmö, en jättestor internationell turnering som Malmös Crime City Rollers (CCR) är värdar för. Turneringen är en kvaltävling där lagen kan kvalificera sig för Roller derby Championships i Philadelphia i november i år. Detta är inte bara första gången som en kvaltävling, en playoff, arrangeras i Europa, utan också första gången som Crime City Rollers från Malmö kvalificerar sig till Championships! Historiskt på flera sätt.

If you can dream it, you can do it! Crime City vann sin första match mot Helsingfors, och lyckades därmed sluta bland de främsta fyra lagen och bli kvalificerade till Championships. CCR förlorade sedan sin andra match, mot Gotham (New York), ett av världens bästa roller derby lag. Ljudnivåerna i Baltiska hallen när CCR vann fick lead jammer mot Gotham var öronbedövande.

Roller derby är en helt fantastisk sport. Återupplivad på 2000-talet i USA, av kvinnor, för kvinnor. I huvudsak bärs sporten av spelare som identifierar sig som kvinnor. Män spelar också, men det är kvinnornas idrottande som står i centrum. Män deltar som domare och coacher, men det är kvinnorna som står för blod och svett.

Det är inte bara fruktansvärt roligt att se på roller derby, utan också otroligt peppande. Det är hög fart, tuffa tag och en jämn match kan svänga snabbt. Det är peppande att se kvinnor kämpa och strida för sitt lag och varandra, att se en sport där alla oavsett styrkor och svagheter har sin plats i laget och få vara publik i en sport där både spelare och publik verkligen omfamnar ideal som gemenskap, solidaritet och allas lika värde. I taket hänger Crime City Rollers stora Refugees Welcome banderoll. Roller derby gör helt enkelt världen lite bättre ett jam och ett bout i taget.
torsdag, augusti 31, 2017

Smått och gott från höstens första kommunfullmäktige

Augusti månads kommunfullmäktige började redan klockan 13, med förhoppningen att kommunfullmäktige skulle kunna klara av en del motioner som blivit liggande länge. Och så blev det, flera stora diskussioner hanns med under mötet. Men vi började med att beslut om nya valdistrikt inför nästa års allmänna val. Valnämnden ser kontinuerligt över antalet valdistrikt i kommunen och har beslutat att redan nu skapa nya distrikt i bland annat Brunnshög och Råbylund, två av kommunens utbyggnadsområden. Ett valdistrikt ska ha max 1500 valberättigade för att undvika köer på valdagen. Kommunfullmäktige beslutade vidare om två av de fem vattenplanerna, en om sjöar och vattendrag och en om vattenförsörjning. De är mycket läsvärda, planen och sjöar och vattendrag kan användas för att planera utflykter till kommunens mindre kända vatten!

När det gäller de större diskussionerna hann kommunfullmäktige med att diskutera Vänstepartiets motion om att avskaffa individuell lönesättning i kommunen. Kommunen är, i egenskap av arbetsgivare, skyldig att arbeta med frågan om rättvisa löner, något som inte kan nås med hjälpa av individuella förhandlingar. En annan motion handlade om samhällsorientering för nyanlända, som Liberalerna motionerat om. Motionen slog dock in öppna dörrar då kommunen redan arbetar med detta, både i egen verksamhet och tillsammans med ideella föreningar. Sverigedemokraterna ville återinföra medborgarstämmorna i de olika stadsdelarna, men en majoritet i kommunfullmäktige ville fortsätta på det nu gällande dialogarbetet med olika former av medborgardialog i olika frågor. En motion från Feministiskt initiativ handlade om att kommunen inte längre skulle använda begreppet “tjänsteman” utan istället det könsneutrala “tjänsteperson”. Motionen fick väldigt lite stöd, även vi i vänsterpartiet menar att ordet tjänsteman är etablerat och inte bara syftar på män. En motion om obligatoriskt skolval blev avslagen, och samma öde fick en motion om att införa betyg i årskurs fyra. I den senare frågan finns inget intresse från rektorerna att göra ett sådant försök.

Nu är det ett år till valet och förhoppningsvis kommer debatterna i kommunfullmäktige präglas av valåret och bli både mer aktuella och mer intensiva ju närmare valet vi kommer!

fredag, juli 07, 2017

Almedalen 2017 dag 6 - fredag

Sista dagen med seminarier. Och dagen då nazisterna (Nordfront) kom till Visby. De satte upp sitt tält, började dela ut tidningar, gå runt med en banderoll och hålla tal om svenskt blod. Helt sinnessjukt. Men det vägdes upp lite  av en fantastisk Mångfaldsparad! 

Sista dagen såg ut så här: 

1) "Palestinakonflikten 100 år - kommer konflikten någonsin att lösas?", en del av statsvetardagen, som ser till att fylla fredagen med relevanta seminarier. Ett nytt ledarskap både i Israel och Palestina krävs enligt panelen, och Trump sades ha 1 % chans att bidra till en lösning, "vilket ju är mer än noll", som en paneldeltagare sa. 
2) "Utdelningen av priset Hetast i Almedalen". Delas ut av PR-firman Westanders till den person eller kampanj som har synts mest eller gjort störst intryck. Priset gick till kampanjen #ochjagprotesterade en kampanj mot nazisternas deltagande där en installation med skor har skapats. Installationen sparkades sönder av nazisterna natten till fredagen.
3) "Ryssland och ett nytt världspolitiskt läge", också det på statsvetardagen. Diskussion om  demokratin i Europa i relation till Ryssland, om att våra demokratiska samhällen inte kan/bör ha för många förbud, vilket Ryssland har, och om hur ryssat utsätts för propagande om att västerländsk demokrati innebär kaos.
4) Den lokalpolitiska debatten! Ett måste varje år. Den arrangeras av Gotlanda Allehanda och det satt nog 250 personer i publiken. Är man politiknörd så tycker man ju att det är intressant att höra om gotländsk bostadsmarknad, lösningar på vattenbrist och den nya hamnavgiften. 
5) MÅNGFALDSPARADEN! Flera hundra personer gick genom Visby med regnbågsflaggor och partisymboler, förbi nazisternas tält där vi möttes av skrikande tal - och skrek tillbaka. 
6) "Har ideologierna någon framtid?", sista passet på statsvetardagen. Svart var ja. 
7) Det allra sista på vår Almedalsvecka blev inspelningen av Lantzkampen på Sveriges radios scen. 

Imorgon är det utflyktsdag, och då åker vi till Stora Karlsö! 

torsdag, juli 06, 2017

Almedalen 2017 dag 5 - torsdag

Vi närmar oss slutet, Almedalsveckan är snart över. Under eftermiddagen började de stora tälten tömmas och plockas ner, de små står någon dag till. Vi som är kvar går in i en andra andning och stressnivån sjunker rejält. 

Såhär var torsdagen: 

1) "Kris i språkfrågan?" Schweiziska ambassaden ordnade tillsammans med Uppsala universitet en diskussion om språkundervisningens ställning. Många intressanta trådar och frågeställningar. 
2) "Den politiska kulturen i Sverige och Finland - vad skiljer oss åt och vad förenar oss?" Spännande samtal om Sverige och Finland, bland annat om att Finland har ett väldigt starkt personvalssystem som gör att ledamöterna inte så enkelt kan "ta ledigt" från riksdagen för att vara på annan plats om det behövs. Arrangerat av Hanaholmen, finskt-svenskt kultur och utbildningscentrum.
3) "Mind the gap - how to obtain audience trust in a shifting media landscape", arrangerat av Sveriges Radio. En kanadensisk och en amerikansk journalist om falska nyheter, och vikten av att förstå dessa för att kunna bemöta dem, att samma falska nyheter dyker upp på många olika hemsidor samt sttd e som producerar falska nyheter tjänar massor med pengar. Sveriges radio bjöd sedan på lunch! 
4) "Granskning av den mediatränade politikern". SVTs Uppdrag granskning-redaktion spelade upp några intervju-situationer där politiker/företagare inte riktigt klarat av intervjusituationen. 
5) "Nätet, makten och yttrandefriheten - vad är politikens och juridikens ansvar", med bland annat demokratiministerb hos Sveriges radio. Inte så mycket nytt egentligen, men väldigt viktigt att prata om näthatet. En jurist rekommenderade alla som blir utsatta för näthat att aldrig svara i affekt. 
6) "Kyrkovalet 2017 - vad har politiken där att göra?" Almedalens sämsta debatt, på G som i Gud, arrangerat av tidningen Dagen. Socialdemokraternas kyrko-gruppledare klarade sig väldigt bra, men blev hårt attackerad av Frimodig kyrka. Diskussion om organisation, inte sakfrågor. 
7) "Behövs lokala banker med samhällsengagemang?". Sparbankerna bjöd in till mingel (för alla men krävde anmälan) och diskussion om de lokala bankernas betydelse för utveckling på landsbygden.
8) Ebba Busch-Thors tal i Almedalen. 
9) Nikodemussamtalet i domkyrkan, med kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg. Fint, intressant och plats för reflektion, som vanligt. Fjärde nattvarden den här veckan. 

onsdag, juli 05, 2017

Almedalen 2017 dag 4 - onsdag

Nu är vi lite trötta... men vi kämpar på! Folkbildningsfstivalen fortsätter några dagar till. Det här gjprde jag under onsdagen:

1) "Är socialdemokraterna i Europa i kris?" Journalisten Helle Klein ledde samtal med journalisten Katrin Marcal och IF Metalls ordförande Marie Nilsson. De pratade en del om känslornas plats i politiken.
2) "Tre religioner i mötet med EU - samverkan eller kollision?" Almedalsveckans mest spännande panel: Ärkebiskop Antje Jackelén, Aron Verständig från judiska församlingen i Stockholm och Mohammad Muslim Eneborg från Ayshamoskén. De diskuterade religionen som en samhällskraft och vikten av dialog mellan religionerna och samhället.
3) Ett snabbt stopp på seminariet "Den politiserade kyrkan" i domkyrkan, men det var svårt att höra och jag ville komma i tid till...
4) ... "De religiösa samfundens roll i samhället - aktörer eller privata serviceställen?" där en av paneldeltagarna var kardinalen och Stockholms katolska stifts biskop Anders Arborelius. Det var ett väldigt bra samtal, mellan flera personer, om religionens roll i samhället. Visserligen inte så många nya saker, men häftigt att få hälsa på kardinalen! 
5) Glass på M/S Sigrids däck! Sigrid är SKB (Svensk kärnbränsleavfall) skepp som fraktar avfall från kärnkraftverken till mellanlagringen i Oskarshamn. Sigrid är ett årligt stopp för oss, vi brukar fråga om de skrivit avtal om ESS, som efter nedmontering måste förvaras i slutlagret. Det finns inget avtal ännu, SKB väntar på tillstånd att bygga ett större slutlager. 
6) Özz Nujen höll en liten öppen standup-föreställning på Kallis, en del av hans turné med Akademikerförbundet SSR. Viktigt med antirasism på Almedalen, speciellt detta år. 
7) Finansminister Ulla Andersson (S) tal. Vi hörde och såg det i TV4:s tält eftersom det regnade...
8) "Medieklimatet - får vem som helst säga vad som helst i det offentliga rummet!" Samtal med Alexandra Pascalidou i Vårdklockans kyrka. Det blev ett känslosamt samtal, om sorg, rasism och motstånd. 

Almedalen 2017 dag 3 - tisdag

Nu börjar vi röra ihop dagar och datumet - det viktigaste är att vara på rätt sidor i programboken. Tisdagen är dagen med de blåmarkerade sidorna. Förmodligen är tisdagen almedalens mest intensiva dag, måndag-onsdag hålls tre fjärdedelar av veckans alla programpunkter. Det blir trångt, men eftersom det finns så mycket att välja mellan sprids ändå alla besökare ut. 

Det spöregnade i Visby på morgonen, så det blev inget planerat frukostseminarium (jag hade tänkt lyssna på Birgitta Ohlsson om "duktiga flickan", men flydde in på Almedalsbiblioteket istället). Men solen kom tillbaka, och detta gjorde jag under tisdagen: 

1) "Folket och försvaret - en återuppväckt plikt", på försvarets hangarfartyg HMS Carlskrona. Ett seminarietält har rests på helikopterplattan, och där förklarades och diskuterades den nya värnplikten. Efter seminariet fick vi se när en korvett la till precis bredvid och kunde gå runt på HMS Carlskrona.
2) "Politisk korrekthet och populism - den postmoderna konsumtionsdemokratins öde". Ett riktigt bra samtal i katolska kyrkans trädgård, ett som jag definitivt ska höra igen i efterhand. Arrangerat av studieförbundet Bilda och tidningen Signum. Passadr på att titta in i katolska kyrkan också. Kanske det finaste kyrkorum jag sett! 
3) "Var bor Sveriges nya skogsägare?". Ett seminarium hos Västerbotten, arrangerat av SLU och Umeå universitet med både Södra och Norra skogsägarföreningarna på plats. Forskning om skogsägare presenterades, om de bor på sin mark eller någon annanstans. Diskussionen handlade om behovet av kunskap och vikten av känsla för skogen. Mycket relevant för mig personligen, som skogsägardotter.
4) "Vem ställer in den politiska kompassen". Ett fantastiskt samtal mellan ärkebiskopen Antje Jackelén och diplomaten Jan Eliasson om populism, att ta ansvar, vara konkret, tillit och att våga vara djup. 
5) "Everything you might not want to know about Brexit". En lite underlig diskussion mellan brittiska ambassadören och EU-kommissionens chef i Sverige. Ambassadören försökte förklara det han kunde, och fick frågor från både tyska och norska ambassadören. Brexit ställer till det i de diplomatiska kretsarna. 
6) Lite allmänt häng i DNs "tält" med analyser inför Annie Lööfs tal i Almedalsparken, ett tal där hon satte ner foten rejält mot rasism. 
7) Uppsala universitets mingel, för det gamla kårengagemangets skull. Uppsalas forskare som är på plats samlades, och så sådana som vi, universitets/studentlivs-hangaround.
8) Den politiska allsången! Årlig tradition, som jag gjort nästan varje år i Almedalen. En trubadur, ett sånghäfte, sånger från vänster och höger. Riktigt roligt. Arrangerat av Västerbotten.
9) Nikodemussamtal i Visby domkyrka med Annie Lööf. Mycket bra, samma tydlighet mot rasism och fina tillbakablickar på uppväxt och starten på det politiska engagemanget.

tisdag, juli 04, 2017

Almedalen 2017 dag 2 - måndag

Såhär såg andra dagen i Almedalen ut!

1) "Konsten att hantera geopolitiska risker", arrangerat av ett företag som vi inte riktigt vet vad de gör. Vi gick mest dit för att lyssna på Fredrik Reinfeldt, som inledningstalade. Han var frispråkig.

2) Jonas Sjöstedt i Tankesmedjan i P3 i Sveriges radios tält. Enda partiledaren som ställer upp på denna intervju. Bra och roligt! Men det blåste kallt på radions innergård.

3) "Vad har Gud i skolan att göra", arangerat av Frälsningsarmén och tidningen Dagen, i deras prliga serier (G) som i Gud. En debatt om religiösa friskolor som krävde djupa andetag...

4) "Ryssland och Östersjön - hur hanterar vi det nya sökerhetspolitiska läget" med överbefälhavaren och Finlands ambassadör. Mycket intrssant om "demokratikampen" i Ukraina och Rysslands syn på "demokratipropaganda" mot Ryssland från västeuropa.

5) Almega. En snabb runda till Almegas innergård, där de skulle prata om Vänsterpartiets dag. Men det var istället almedalen som pratar om almedalen på almedalen, vilket panelen själva sa att de inte ville prata om, så jag gick vidare.

5) "Den nya frivilligheten". Röda Korset, MSB och frivilliga försvarsorganisationerna om detta med det ideella arbetet, hur det ser ut idag med fokus på försvarsorganisationen. Extremt viktigt.

6) Tillbaka i EUs mycket populära tält för seminariet "EUs framtid - integration eller sönderfall". Ann Linde (s) och Birgitta Ohlsson (L), nuvarande och tidigare EU-minister berättade hue mycket de tycker om EU.

7) såg sista minutrarna av inspelningen av Sveriges radios Europapodden och passade på att ta ma producenten för gott arbete.

8) Fackförbundet Vision arrangerade "Chefsduellen" där chefer i olika branscher fick spela lite rollspel och ta sig än utmaningar i chefers samtal med medarbetare. Publiken fick rösta och Lunds stifts biskop vann! Efteråt var det trevligt vegetariskt och alkoholfritt mingel.

9) Vi sprang vidare och lyssnade på ett halvt seminarium om Västkustbanan. Trafikverket, politiken och SJ diskuterade de 4,5 kilomentrarna mellan Helsingborg C och Maria station. Det är problem där och alla parter kräver dubbelspår.

10) Jan Björklund (L) tal i Almedalsparken. Mycket intessant!

11) Västsvenska arenan bjöd in till frågesport, med fem västsvenska universitets- och högskolerektorer som specialdeltagare. Chalmers rektor vann bland de fem.

12) Nikodemussamtalet i Visby domkyrka, Birgitta Ohlsson (L) samtalade om sitt val att kandidera till partiledare och vilka konsekvenser det har fått. 

måndag, juli 03, 2017

Almedalen 2017 dag 1 - söndagen

Det här gjorde jag under söndagen, almedalens första dag. Programmet är inte så hetsigt än, de riktiga många seminarierna är på måndag och tisdag.

1) "Europas framtid - hur ska EU återvinna medborgarnas förtroende?" arrangerat av Europaparlamentet, med bland andra Stig Henriksson (v)
2) "Efter valen i Frankrike - hur påverkas EU av landets nya president". Mycket proffsig genomgång av Macrons syn på EU och hur det är en förändring från tidigare Frankrikepolitik.
3) "Den akademiska friheten och populismen", arrangerat av Högskolan Väst, om bland annat krocken mellan akademins långsiktiga arbete och politikens ofta kortsiktiga tänkande.
4) "Vad hände egentligen på EU-toppmötet?". Tillbaka i EU-tältet och klyschor från M och L.
5) "Mitt arbete i demokratins tjänst - uppdraget som riksdagsledamot". Håkan Svenneling (v) berättade om sin riksdagsvardag

6) Almedalsdrinkens lansering på Soberian! Årets alkoholfria drink innehåller bland annat svart vinbär, tranbär och blåbär. Mycket god!
7) Invigning av Öresundshuset, där Lunds kommun är med.
8) Jonas Sjöstedts (v) tal 
9) Mingel på Västsvenska arenan 
10) Nikodemussamtal i domkyrkan, Jonas Sjöstedt om livet och politiken.


lördag, juli 01, 2017

Almedalen: Politisk festival möter sommarkollo i landets vackras stad.

Idag åker jag till Almedalsveckan i Visby igen - för sjunde året i rad! Årets delegation består av fem vänner, med den gemensamma nämnaren att vi alla har varit aktiva i studentkårer i olika städer och att vi alla är väldigt intresserade av politik och samhällsfrågor. I delegationen finns två aktiva politiker, de tre andra jobbar inom universitetssektorn. Vissa år har vi bott i tält, men det här året har vi kostat på oss en stuga på Norderstrands camping strax norr om Visby.

Som vanligt åker jag till Almedalen på egen bekostnad. En stor drös av politiker från Lunds kommun åker som en del av kommunens delegation. I år kostar kommunens deltagande, med boende, resor och hyra av lokaler för seminarier, hela 700 000 kronor. Otroligt mycket pengar. Vänsterpartiet röstar varje år nej till kommunens Almedalsresa (tillsammans med resan till fastighetsmässan Mipim). 

Jag åker till Almedalen för att det är så väldigt roligt och intressant. Det finns tusentals seminarier att välja mellan, i alla möjliga olika ämnen. Långt ifrån allt handlar om det som vi oftast tänker på som politik, även om mycket kopplas till lagstiftning eller samhällsutveckling på olika sätt. Alla olika delar av samhället är på plats: De ideella organisationerna (stora som små), myndigheter, näringslivet och de politiska partierna. Det är ett otroligt stort och mångfaldigt utbud. De ideella organisationerna brukar synas mest, de har kampanjer som syns och hörs och anordnar massor av debatter, samtal och föreläsningar. PR-byråerna, de som en gång fick hela veckan att explodera i storlek, syns relativt lite. De har sina små ganska privata arrangemang som oftast kräver personlig inbjudan.

Flera av mina partikamrater har i år valt att inte åka till Almedalsveckan, eftersom det kommer vara en större närvaro av nazister än någonsin tidigare. Nazisterna är ett hot mot oss alla, men speciellt mot vissa personer och utsatta grupper, och måste bekämpas varje dag. Mina partikamrater som valt att bojkotta gör helt rätt, men jag tror också att det är rätt att åka dit. Visby får inte bli en spelplan för nazisterna fritt från motstånd, samtidigt som vi också gör motstånd genom att tydligt visa för arrangören att nazister inte är välkomna. 

Under de sju år jag har deltagit har veckan förändrats rejält på en stor och viktig punkt: Alkoholen. Första året jag var där var det fritt fram på ett helt otroligt underligt sätt. Sedan tvingades även Almedalen börja följa lagen (tur det) och nu krävs det personlig inbjudan eller anmälan i förväg för de mingel där det serveras alkohol. På de stora minglen serveras inte alkohol alls, det har istället blivit ett uppsving för olika vanliga alkoholfria juicer och muster. Och såklart, den alkoholfria Almedalsdrinken!

Det som framförallt är så häftigt med Almedalsveckan är att det är så mycket folk, så många ämnen, så mycket pågång överallt (inte bara seminarier, det är liveradio, tv-inspelningar, filmvisning, teater, musik...) - som en blandning mellan festival och utställningsmässa. Och att nästan alla är där. Under en vecka hinner man se och lyssna på ministrar, religösa ledare, näringslivstoppar och försvarsledningen. Det är bara en enda gång om året detta händer, första veckan i juli i landets vackraste stad, Visby. 

tisdag, juni 20, 2017

Nedskärningsbudgeten blev beslutad i kommunfullmäktige

Det årliga budgetmötet var som vanligt två dagar långt och hölls som vanligt mitt i studentveckan. När försommaren är som finast sitter kommunfullmäktige inomhus och debatterar siffror. Det var i det stora hela socialdemokraternas och miljöpartiets budget som gick igenom i kommunfullmäktige, förutom på kultur- och fritidsnämnden där den borgerliga budgeten vann. Alla Lunds kommuns nämnder, utom just kultur- och fritidsnämnden, kommer tvingas göra nedskärningar nästa år.

Precis som tidigare år fanns ett stort antal budgetförslag på bordet, totalt sju stycken. S och Mp la fram en gemensam budget som kommunens styrande partier och M, C och KD samarbetar. Övriga partier la helt egna förslag.

Budgetarna kan sammanfattas med ett enda ord: “nedskärningar”. Det var bara Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs budget som innehåller satsningar på välfärden, men även de borgerliga partierna har en del specifika satsningar på olika hjärtefrågor.

Den socialdemokratiska och miljöpartistiska budgeten var tyvärr en besvikelse. Från början fanns inte en enda satsning, de enda ökningarna var kostnader som vi redan visste att vi skulle ha (ett dyrare färdtjänstavtal, ökning av undersöterskornas löner, finansiering av nästa års riksdagsval). Nedskärningar var det genomgående temat hos S och Mp. Varje nämnd ska göra besparingar. S-Mp-budgeten var väldigt lik de budgetar som borgarna la under sin senaste mandatperiod: Nedskärningar på en eller två procent, och inga särskilda satsningar. En passiv, tråkig och sorglig budget.

De få satsningar som kom in i budgeten var 3,6 miljoner för fortbildning på lärare och en satsning på ökat arbete mot hedersrelaterat våld, båda satsningarna efter samarbete S-Mp-L. Den borgerliga budgeten gick igenom på kultur- och fritidsnämnden, vilket betyder att nämnden får ett generell ökning på 3,3 miljoner.

Generella nedskärningar nämnd för nämnd:
Kommunkontoret (med mera): 4 miljoner kronor
Byggnadsnämnden: 496 000 kronor
Tekniska nämnden: 3,6 miljoner kronor
Socialnämnden: 4,4 miljoner kronor
Miljönämnden: 281 000 kronor
Vård- och omsorgsnämnden: 28 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: 5,3 miljoner kronor
Barn- och skolnämnden: 37 miljoner kronor

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte behöva göra någon nedskärning. Kommunfullmäktige beslutade också att tillsätta pengar för att införa en “check” för musikundervisning, något som ska genomföras av kultur- och fritidsnämnden.

Vänsterpartiets budget
Vänsterpartiets budget innehåller däremot stora satsningar på välfärden: 40 miljoner extra till vård och omsorg (äldreomsorgen m.m.) och 35 miljoner extra till skolan, från förskolan till vuxenutbildningen. I vänsterpartiets budget finns dessutom viktiga feministiska satsningar på jämställda löner, avskaffa delade turer och prova 6 timmars arbetsdag i äldreomsorgen. Vi stryker kommunens deltagande på Almedalen och fastighetsmässan Mipim, avskaffar kommunens kostnader för alla internfakturor, ger extra resurser till byggnadsnämnden och tekniska nämnden för planering och underhåll samt lägger nästan 15 miljoner på kultur- och fritid för att sänka avgifter och ge fler ungdomar möjlighet att utöva kultur och idrott.

Vänsterpartiets budget finns att läsa i sin helhet, och i sammanfattning, här: http://www.lundavanstern.se/inlagg/vansterpartiets-budget-for-aren-2018-2020/

Vänsterpartiets inledningsanförande finns att läsa här: http://hannagunnarsson.blogspot.se/2017/06/inledningsanforande-i-budgetdebatten.html
onsdag, juni 14, 2017

Inledningsanförande i budgetdebatten 2017 - om en vänsterbudget i Lunds kommun!

Vänsterpartiet inledningsanförande Lunds kommuns budget 2017-06-14
Hanna Gunnarsson, gruppledare

Kära lundabor och kommunfullmäktige!

Vänsterpartiet kommer idag att lägga fram en budget i Lunds kommun som bygger på att stärka välfärden och att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda, framförallt för alla som jobbar inom omsorgen där arbetsbelastningen idag är väldigt hög. En stor del av de som jobbar inom omsorgen är kvinnor. Vänsterpartiets budget är en stark feministiskt budget som omfördelar resurser och utjämnar klyftor i samhället.

Vänsterpartiets budget innehåller rejäla satsningar på välfärden, på det som är grunden i kommunens arbete. Vår budget ger möjligheten att anställa fler i skolan och omsorgen, ge mer tid för varje enskilt barn och äldre, att höja löner, förbättra arbetsmiljön eller sänka arbetstiden. Sådant som gör att välfärden blir starkare och kommunen anställda får en bättre vardag. Vi vet att det behövs, vi ser det i den lundensiska verkligheten varje dag. I vänsterpartiets budget finns 40 miljoner mer till äldreomsorgen och 35 miljoner mer till Lunds skolor och vuxenutbildning. Det är pengar som vi vet behövs.

I Vänsterpartiets budget finns flera viktiga feministiska satsningar, framförallt att förbättra arbetsmiljön för de anställda, oftast kvinnor, inom äldreomsorgen. Vi går från ord till handling med tre viktiga förbättringar. Den första är att avskaffa de ofrivilliga delade turerna i kommunen. Kommunfullmäktige har redan sagt ja till att avskaffa de delade turerna genom att bifalla en motion från Vänsterpartiet. Att avskaffa de delade turerna är inte bara en förbättring för de som arbetar i Lunds kommun nu utan också en satsning som kommer göra det enklare att rekrytera personal och behålla den personal som vi redan har.

Den andra är att sänka arbetstiden inom delar av äldreomsorgen till 6 timmar. Inom äldreomsorgen är det idag en stor risk att personalen inte orkar arbeta hela arbetsdagar och tvingas gå ner i arbetstid för att orka med sitt jobb. Runt om i landet, i både offentlig och privat verksamhet, har 6 timmars arbetsdag provats med goda resultat, framförallt för arbetsmiljön och i minskning av sjukskrivningar, men också genom mer effektivt arbete under de timmar som man jobbar. Vi tror att detta är framtiden och Vänsterpartiet vill att Lund sällar sig till kommuner som provar detta.

Den tredje satsningen är på att jämställa lönerna. Det finns ett lönegap mellan yrken som domineras av kvinnor respektive män med likartad utbildningsnivå. Vi måste aktivt satsa på löneökningar inom de branscher som har lägst löner idag. Dessa arbetsplatser domineras av kvinnor.

Men det absolut viktigaste i Lunds kommuns budget är att stoppa nedskärningar. I Vänsterpartiets budget finns inga nedskärningar i välfärden. Inga alls. Inte någonstans.

Det är både svårt och lätt att vara ett vänsterparti i Lunds kommunfullmäktige. Det är svårt eftersom vi som står till vänster i kommunpolitiken inte får särskilt mycket draghjälp från det rödgröna styret i arbetet för en starkare välfärd och mer rättvist Lund. Men det är också lätt, eftersom vi nästan helt saknar konkurrens på vänstersidan. Vi som står till vänster kan relativt ohotat visa på vad det faktiskt skulle gå att göra i Lund om det fanns lite större vilja och lite mer mod. Det går att lägga fram förslag på förändringar och, håll i er, det går att göra satsningar på välfärden om man bara vill.

Jag ska erkänna att jag blev lite dyster när jag såg S och Mp-s budgetförslag. Jag vet inte hur jag ska säga det här på ett snällt sätt - S och Mp:s budget är inte bra. Om man lägger den bredvid någon av alliansens budgetar från slutet av förra mandatperioden så ser man knappt några skillnader. I S och Mps budgetförslag för Lunds kommun finns nästan inte en enda satsning. Ingenting som gör Lunds välfärd starkare eller vårt lundasamhälle mer rättvist. De enda tilläggen är sådana kostnader vi vet att vi ändå kommer att ha, som färdtjänstavtalet. Istället innehåller S och Mps budgetförslag en lång rad av nedskärningar. Varje nämnd ska spara, oavsett om det är på skolan, äldreomsorgen, miljötillsynen eller det sociala arbetet. Nedskärningar överallt.

En tröst för S och Mp är att borgarnas budgetar är sämre. Antalet miljoner som sparas in på välfärden, barnen, de gamla, de som behöver mest stöd av samhället, är hisnande.

Vänsterpartiet protesterar å det bestämdaste mot alla försök att ta ut mer pengar ur våra kommunala bolag. Nu börjar det nästan likna en plundring. De extra vinstutdelningarna ur de kommunala bolagen hindrar bolagen att använda dessa pengar för nödvändiga förbättringar i sin egen verksamhet. Våra bolag är framförallt bra på att arbeta med miljö- och energifrågor.  
Det absolut värsta är när de borgerliga partierna vill ta ut mer pengar ur vårt kommunala bostadsbolag LKF. Detta är pengar som kommer direkt från hyresgästernas hyresinbetalningar, och är pengar som skulle gå till renoveringar och upprustningar i LKFs områden. Att ta ut mer pengar ur vårt kommunala bolag är en dubbelbeskattning av oss som bor i hyresrätt. LKFs överskott ska investeras i LKFs lägenheter, inte tas till någon annan del av kommunen. Ett extra vinstuttag drabbar hyresgästerna och gör kommunen mindre jämlik. Det hedrar S och Mp att de inte har följt de borgerliga i detta.

Kommunpolitiken handlar om det som ligger allra närmast människor. Det är här i kommunfullmäktige vi pratar om skolan och äldreomsorgen, om att motverka utsatthet och hemlöshet, om bättre cykelvägar och ökat bostadsbyggande. Det är i kommunpolitiken som vi kan se de största skillnaderna mellan de politiska partierna och de ideologiska skiljelinjerna i samhället. Det spelar roll vilka partier man röstar på och vilka partier som styr.  Vänsterpartiet är i opposition i Lunds kommunpoltik. Vi lägger en egen budget och vi lägger den budget som har det tydligaste vänsteralternativet i Lunds politik. Vi vill att kommunens verksamheter ska styras av lundaborna tillsammans, utan vinstintressen för privata företag och där resurser fördelas efte behov, inte efter plånbokens storlek eller till den som skriker högst.

Lund är en fantastisk stad. Vår stad ska genomsyras av feminism och antirasism, och till och med socialism. Men detta gör vi inte på en dag och inte heller med en enda kommunal budget. Från vänsterpartiets sida lovar vi att vi i alla sammanhang ska arbeta för en starkare välfärd, mer makt och inflytande för lundaborna och en hållbar politik på alla plan - helt enkelt mer vänsterpolitik, varje dag och överallt.