fredag, november 30, 2007

Oppositionen pratar skolpolitik (och dricker kaffe...)

Ett par timmar under gårdagskvällen (innan glöggfesten på vår systerkorridor) träffades vi skolpolitiker ur oppositionen för att diskutera skolpolitiken i Lund. Det var andra mötet (rapporten från det första kan ni läsa här). Det är ganska trevliga små diskussionträffar, där en hel drös sossar (det finns så många sossar överallt!) och några få vänsterpartister (vi är inte så många...) och ibland någon miljöpartist, pratar stort och fritt om skolan. Sossarna i Lund är ju dokumenterat bra, så vi har väldigt intressanta diskussioner. Igår pratade vi profilskolor, demokrati och lite om den direkta skolpengen. Vi var ganska överens om profilskolor, även om vi inte vill tvinga föräldrarna att välja en inriktning för sina barn. Kommunen har några skolor, främst förskolor, där man arbetar efter andra pedagogiker (montessori, reggion emilia, bifrost), samtliga initierade av personalen. Demokratidiskussionen var intressant. Vi pratade om skolkonferenser och lokala styrelser, öppna möten och liknande. I utbildningsnämnden, som har hand om gymnasieskolorna (det finns nu 18 gymnasier i Lund, endast fyra av dem är kommunala!), fanns tidigare en elevrådsutvecklare som, förutom att hjälpa elevråden att utvecklas, också inledde samarbeten dem emellan. Denna har borgarna avskaffat.
Beslutet om den direkta skolpengen är nu fattat, men det återstår att utforma detaljerna i de olika skolnämnderna, som exempelvis till vilken enhet pengarna ska betalas ut. Ska en rektor få sin lilla pengapåse eller ska en grupp rektorer i samma område (ex. i Dalby) få en större pengapåse tillsammans. Det kan ha konkreta och praktiska konsekvenser för verksamheten. Dessutom ska vi bestämma hur vi fördelar de cirka 12 miljoner som nämnden får besluta om själv. Det återstår att se hur detta går.

För övrigt gläds vi idag åt den stora skillnaden mellan blocken som DN/Synovate presenterade idag. Regeringen har bara 38 procent, medan vi i oppositionen har 57 procent. Dags att avgå, Reinfeldt?

torsdag, november 22, 2007

November-KF, del 3 - om rättvis upphandling

Nu går vi till beslut, liv och rörelse i salen. Efter tre timmar debatt. Spänningen är olidlig... not. Med röstsiffrorna 34 mot 31 har kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Helmfrid m.fl, alltså ja till förslaget om direkt skolpeng. Så var det med det.

Nu lägger vi de sista en och en halv timmen på att prata motioner, den första ut är en motion om rättvis upphandling, att kommunen ska lägga till i sina krav när man handlar saker och ting att det ska vara ekologiskt och rättvisemärkt (när det finns sådana varor, så klart). Motionen är skriven av (v), (s) och (mp), efter påhälsning från Röda Korsets ungdomsförbund. Motionen fanns inte på vår hemsida, men hos mp.

I somras blev Lund en fair trade city. Det var en bra start på ett arbete för mer rättvis produktion. Kommunen handlar mycket och har därmed makt att ställa krav på producenter. Motionen säger att kommunen inte ska bryta mot de mänskliga rättigheterna och ILO:s konventioner i sin upphandling. Det tycker borgarna är ok, men håller inte med oss om att vi ska påbörja dialog om mänskliga och fackliga rättigheter med kommunens leverantörer av livsmedel och kläder. Varför? Borgarna säger att "vi inte ska bygga upp en egen kontrollorganisation". Men hallå, det är ju dialog med leverantörer det handlar om! Vi ska inte själva åka och kontrollera fackliga rättigheter. Är det bara prestige det handlar om? Eller vågar inte borgarna ställa krav på lokala privata bananleverantörer?

lite humor i talarstolen ibland...

Kvällens roligaste var nog när en av sd:arna kallade övriga partier för "sås och potatis, höger och vänster", och sitt eget parti "krydda". Så kan man också se det. Undrar om han är en vanlig hederlig svenska krydda eller en importerad (assimilierad?) ... muskotnöt?

Debatten om direkt skolpeng har pågått i två timmar, och börjar gå på repeat.

November-KF, del 2

Kvällens stora begivelse...

... Direkt skolpeng!

Detta ärende har diskuterats under ett år, och idag kommer vi (kanske) att ta beslutet. Idag finansieras Lunds skolor och förskolor genom att varje skolnämnd får en budget, som den sedan delar upp mellan sina skolor/förskolor och andra verksamheter. Nu vill den borgerliga majoriteten göra en stor förändring. Skolans pengar ska gå direkt från kommunfullmäktige ut till skolorna, utan att passera nämnderna, det är detta som kallas "direkt skolpeng". Borgarna menar att detta ger mer pengar till undervisning och större självstyre för skolorna. Vi i oppositionen menar att det ger mer administration och mindre möjlighet till demokratisk politisk ledning av verksamheten.

Det finns stora problem med detta nya system. Främst har vi inriktat oss på modersmålsundervisningen. Den är idag ett eget rektorsområde som får en egen budget. Det betyder att de enskilda skolorna inte behöver blandas in när eleverna ska ha modersmålsundervisning - utan det sköts av modersmålsrektorn och modersmålslärarna. Nu kommer det att behöva gå genom varje enskild rektor, som ska finansiera sina elever genom den direkta skolpengen, i konkurrens med allt annat skolan ska betala. Det riskerar att försämra modersmålsundervisningen. Vi vill att modersmålsundervisningen ska tas bort ur den direkta skolpengen och finansieras bredvid.
Vi har även varit oroliga för de små skolorna, exempelvis skolan i Revingeby, som inte klarar sig på sina skolpengar. Den kommer vi att behöva finansiera vid sidan om.

I den direkta skolpengen ingår att varje skolnämnd får 2,5 procent att fördela på annat än skolpengen. För min nämnd på Öster handlar det om 12 miljoner. Dessa pengar ska gå till skolkontoret med tjänstemännen och allt som man som arbetsgivare behöver (exempelvis företagshälsovård). Här har vi också möjlighet att ha verksamheter som nämnden tycker är viktiga men som inte ryms i skolpengen, t.ex. extra pengar till Revinge skola.

Direkt skolpeng kommer att leda till mer administration, det är vi helt säkra på. Just administrationen har borgarna pratat mycket om, att den ska minska och minska och minska... "Administration" har blivit det nya fula ordet. I vår skolnämnd har vi en massa verksamhet som inte "ägs" av en skola/förskola, utan som "ägs" av nämnden och alla skolor/förskolor tillsammans. Detta är t.ex. genuspedagogerna, didaktikerna (som handleder lärare), matteprojekt m.m. Tidigare har skolledarna varit överrens om att dessa verksamheter ska finansieras av nämnden, och de har då accepterat att få lite mindre pengar till sin egen undervisning. I framtiden kommer alla pengar att finnas hos skolorna, om vi vill ha kvar genuspedagogerna måste tjänstemännen på förvaltningen varje gång en genuspedagog används, timme för timme skicka en räkning till respektive skola och ta in pengar från skolpengen. Detta kommer att ge mycket mer administration (den dåliga formen av adminstration - pappersskickande fram och tillbaka).

Vi hade debatt om direkt skolpeng i tre timmar förra mötet. Nu har denna debatt snart pågått i en timme, och talarlistan är mycket lång. Det är viktigt att vi har debatt i fullmäktige (trots att alla oftast redan har bestämt sig). Men ibland blir det för mycket. Speciellt när inlägg från förra mötet helt enkelt återvinns och läser upp igen.

November-KF, del 1

Efter nästan en halvtimmes "uppvärmning" (utdelning av miljödiplom, uppläsning av meddelanden om ditten och datten och upprop), är vi igång med november månads fullmäktigesammanträde!

Min nämnds förvaltning, Barn- och skolförvaltning Lund Öster, fick innan möten började diplom för sitt miljöarbete. Det är jag mycket stolt över! Vår förvaltningschef menade att detta är ett resultat av intensivt arbete från alla anställda i skolor och förskolor. Många skolor har Grön flagg och någon är certifierad som skola för hållbar utveckling, och andelen ekologisk mat är hög. Heja!

Glöm inte att ni kan se oss på nätet.

Dagens först riktiga ärende är en detaljplan som gäller kvarteret "Måsen 16", på Väster. Där ska det byggas 200 bostäder, istället för de kontor och verkstäder som finns där idag. Det är bra, och i linje med den vilja om förtätning som finns (för att undvika att bygga på park- eller åkermark). Men det finns problem. Kommunen har ett beslut om att alla byggföretag, och inte bara det kommunala LKF, ska avstå lägenheter till socialförvaltningens bruk - för flyktingar, hemlösa och andra personer som behöver ha kommunens hjälp att skaffa en lägenhet. JM, som ska bygga här, vill inte detta, och den borgerliga majoriteten är inte beredda att trycka på. Detta är vansinne - hur ska man verka för en bra socialpolitik som ger alla en egen bostad om man inte är beredd att tvinga de privata byggbolagen till att skriva avtal om att avstå lägenheter till socialförvaltningen? Därför kommer vi att rösta nej till planen, trots att den i sig i är bra, och ger fler bostäder - vilket kommunen verkligen behöver. Varken s eller mp var beredda att följa med oss, och beslutet blev därför ett starkt bifall.

Nu börjar diskussionen om direkt skolpeng, för andra fullmäktigemötet i rad (förra gången återremitterade vi med en minoritetsåtermiss). Jag ska hämta en kopp kaffe, luta mig tillbaka och njuta av debatten...

Ladda upp inför KF!

Ikväll är det kommunfullmäktige! Ni kan se oss på tv och kanske på nätet, med avspark kl 17. Innan dess ska jag hinna läsa alla handlingar noga, ringa vår ledamot i socialnämnden, skriva lite stödord och äta lunch med en kursare.

På dagordningen inför ikväll finns många intressanta punkter, lite osäkert dock hur långt vi hinner:

- deltaljplan för nytt bostadsområde på Väster (Måsen 16). Stridsfråga om bostäder för sociala förturen
- direkt skolpeng, höstens maratonärende som man nästan börjar bli lite trött på...
- motion om offentlig upphandling för hållbar utveckling och socialt ansvar, från vsmp
- motion om att göra Lund tryggare, från fp
- motion om att inrätta en kommunal bostadsförmedling, från oss i v
- motion om att det ska byggas lekplatser som är tillgängliga för ALLA barn från dv
- motion om religionsfrihet i skolans verksamhet, från oss i v

Spännande dagordning alltså. Förhoppningsvis funkar det trådlösa nätverket i fullmäktigesalen!

-

onsdag, november 21, 2007

Biologiskt avfall - vår vän

nedanstående är ett gästinlägg från Daniel Larsson, vår kamrat i Lunds renhållningsstyrelse

Alla har vi väl tänkt tanken att man borde anlägga en liten kompost för sitt mat- och trädgårdsavfall? Ofta blir sådana idéer inte mycket mer än idéer, ibland på grund av brist på trädgård att hämta avfall ifrån, ibland för att man inte har något bra ställe att komposten på. Hur som helst bör den som anlägger en kompost tänka på att den inte får vara alltför stor. En låda på en kubikmeter ä nästan för mycket. Är komposten större än så tar det väldigt lång tid för naturens små djur att omvandla överbliven ugnspannkaka och räfsade löv till fin matjord. Det är här våra vänner på Lunds Renhållningsverk (LRV) kommer in i bilden!

Biologiskt avfall som sorterats och samlats in kan nämligen användas för att producera biogas som man kan driva lokaltrafikens bussar, eller helt vanliga miljöbilar, med. Om man dessutom torkar avfallet i en stor ugn när det kommer in till LRVs anläggning krymper det till cirka 20% av sin ursprungliga storlek, lukten försvinner, och de biologiska cellerna deaktiveras. Då får man en lättlagrad och luktfri massa som vid behov kan blötas upp igen, de biologiska cellerna vakar till liv igen, och man kan röta avfallet till gas.

Ett alternativ till att producera gas på detta sätt är att man helt enkelt bränner upp avfallet tillsammans med övrigt avfall och producerar el eller fjärrvärme. Detta är mindre effektivt än rötning, och dessutom dyrare, eftersom det sedan några år tillbaka finns en något knepigt formulerad, men dock högst effektiv skatt på sådan förbränning. Dessutom är det sämre för miljön.

Vad verkar då rimligast att göra? Sortera sitt biologiska avfall och göra miljövänlig gas, eller bränna det och smutsa ner luften? Svaret på denna fråga förefaller enkelt, och LRV har påbörjat insamling av sorterat biologiskt avfall i olika bostadsområden, för att kunna se vilka volymer det handlar om, hur väl sorterat det är, etc. Detta kommer att spridas till fler bostadsområden, och snart får även DU skaffa dig en särskild liten soptunna för matavfall, och glädjas över din insats för miljön varje gång du använder den. Dessutom har det sökts klimatinvesteringsbidrag från staten för att skaffa avfallskvarnar till kommunala storkök för att kunna samla in deras matavfall mer effektivt.

Om detta nu är så bra, varför har detta inte gjorts tidigare? Jo, därför att det hela blir en aning småskaligt om man bara gör det i Lunds kommun. Det vore ekonomiskt bättre att bygga en anläggning för behandling av det biologiska avfallet som är gemensam för flera kommuner i sydvästra Skåne. Så är också fallet med flera andra typer av avfall, och därför har ett antal kommuner gått ihop och bildat SYSAV, ett företag som hanterar mycket av avfallet i sydvästra Skåne. Ordförande i SYSAVs styrelse är Göran Holm, känd moderat från Vellinge. Han är också ordförande i SYSAVs dotterbolag SYSAV Biotec AB, som har ansvar för biologisk behandling av avfall. Göran Holm tycker att biologiskt avfall är oviktigt Han ägnar sig hellre åt att skryta om sina jaktmeriter än att värna om miljön. Göran Holm har kort sagt en käpp i sydvästra Skånes sophjul. Därför försenas investeringar som förbättrar miljön, och därför blir det dyrare än vad som är nödvändigt.

Och vem är det som får betala notan för det här? Jo, det är du! Du som bor i Lunds kommun får sämre miljö och högre taxa för din sophämtning för att Göran Holm inte sköter sitt uppdrag.

Så går det när borgarna får makten över din kommun och dina sopor.

tisdag, november 20, 2007

fröken kårfullmäktigeledamot

Jaha, då har man gått och blivit kårfullmäktigeledamot! Jag är numera medlem i Lunds teologkår, som hade 6 (av 13) platser i fullmäktige vakanta inför denna termin. Så då ställde jag upp, tillsammans med fem andra. Av kårens 442 medlemar (en av Lunds minst kårer) röstade 53 personer, 12 % alltså. Det är ju inte precis ett jättebra valdeltagande... Valnämnden konstaterade att rutinerna för val måste stramas upp till vårens ordinarie val, det ser jag fram emot att vara med och göra. Undertecknad fick 27 "kryss", flest av alla i valet! Det ska bli superroligt att jobba kårpolitiskt i Lund, mycket nytt att lära och fundera på!

söndag, november 18, 2007

barndomsnostalgi om sopsortering

"I allt som rör sig, lyser eller låter - finns ett batteri som ska lämnas åter". Reklamjingeln för sopsortering flyttar mig tillbaka ett antal år till de där sommarmorgnarna då man satt klistrad framför tv:n och hejade på Morgan och Lasse när de pantade burkar på tid. "Ingenting försvinner - allt finns kvar!" löd den ytterst pedagogiska avslutningsramsan, och jag formades till att bli en mycket sopsorteringsmedveten människa (jag var självklart med i Tippen-klubben och jagade autografer en sommardag på lokala folkets park). Denna minnesbild, tillsammans med ett halvt avsnitt av favoriten Fem myror (det handlade om bokstaven Y och att man ska vara tyst på biblioteket) och statsvetaren som på Aktuellt kallade regeringen för "ett knattelag som inte har lärt sig reglerna och istället bara springer fram och tillbaka" - gjorde verkligen min söndag till en mycket bra dag. Pedagogiska barnprogram och regeringskritiska statsvetare - kan det bli bättre?

Nu ska jag återvända till mini-uppsatsen om religionsfrihet.

fredag, november 16, 2007

Nya kommunala skolor, och en friskola mindre

I onsdagskväll hade vi nämndsmöte i Barn och skolnämnd Lund Öster.

Detaljplanen för det område i Genarp där vi ska bygga om Häckebergaskolan behandlades. Beslutet att bygga om skolan tog vi för ett år sedan (?), och sedan dess har det processas genom den kommunala demokratin. Byggnadsnämnden har upprättat en detaljplan för de förändringar vi vill göra, vägar och grönområden runt skolan har diskuteratas och varit ute på remiss hos de boende runt omkring. Om allt går som det är tänkt får vi plats för 8 skolklasser eller 12 förskoleavdelningar förutom de klasser som finns idag, vilket är mycket välbehövligt. Vi bygger "kombiskolor" där rummen väldigt lätt ska kunna förvandlas från att klassrum till förskoleavdelningar eller tvärtom, beroende på i vilka åldrar vi har flest elever/barn. Mycket finurligt tycker jag. När detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft (då det inte finns några överklaganden kvar), kan vi sätta igång och göra upphandlingar och börja bygga.

På varje nämndsmöte får vi en lång lista på hur det ser ut med våra byggprojekt ute på Öster. Mycket är på gång och helst skulle man vilja att allt börjar byggas i samma vecka som vi hittar tomten, men riktigt så lätt är det ju inte. Nu kan vi snart sätta igång och planera för de nya skolorna på Påskagängsområdet i Dalby, där det ska byggas ett helt nytt stort bostadsområde. En förskola och en F-9-skola ska vi ha. I samma lista ser vi att utbildningsnämnden har beviljat pengar, 12 miljoner, för att bygga om Revinge skola.

Vi diskuterade socialsekreterare i skolan, ett samarbete mellan BSN och socialförvaltningen. En omorganisering är på gång som vår förvaltning hade åsikter om. Socialförvaltningen borde få större ekonomiska resurser så att varje rektorsområde, eller till och med varje skolan, kan ha en socialsekreterare knuten till sig.

I bibban med inkomna skrivelser såg vi att Hjärnverket, som ansökt om att få starta en friskola och fick ok av nämnden (se vår reservation), har dragit tillbaka sin ansökan (för andra gången). Det känns ju inte så jätteseriöst. Tack och lov tappade de intresset innan de hann komma igång...

Mötets allra största frågan, införandet av en direkt skolpeng, får ha ett eget blogginlägg senare.

torsdag, november 15, 2007

En eftermiddag i Dalby

Idag har jag varit på skolkonferens på Nyvångskolan i Dalby. Att vara adjungerad i en skolkonferens som politiker handlar mycket om att nicka, lyssna och le. Jag börjar bli bra på det. Skolkonferensen diskuterade föräldrarådets synpunkter på bland annat skolfoton. Vidare pratades det om en plan för förebyggande och akut arbete mot alkohol och droger, budgetuppföljning t.o.m. oktober månad, kvalitetsredovisningen (som bland annat visade att 58 procent av eleverna i nian har VG eller MVG i matte och många väljer naturvetenskap). Julavslutningarna kommer inte att vara i kyrkan, något som skolledningen är väldigt bestämd om, men som ledde till lite diskussion på mötet. Nästa vecka kommer vår "religionsfrihets"-motion upp i kommunfullmäktige, jag ser fram emot diskussionen! Skolan funderar även på en bilfri vecka under våren och i december ska eleverna få fira skolans 40-årsjublieum med att få hamburgare, coca cola (!) och marängswiss...!

Bara så ni vet

För övrigt har det varit en galen dag, med bland annat seminarium om religionsfrihet.

Vilken eller vilka skolor stänger borgarna i Lunds Stad?

Gästinlägg från svmp-oppositionen i Barn och Skolnämnd Lunds stad
Reaktion på Internbudgeten 2008 I BSN Lunds Stad från S, MP och V

Vilken eller vilka skolor stänger borgarna i Lunds Stad?

Direkt skolpeng hotar kvalitén i skolor och förskolor. Målet med 11/16 barn per avdelning i förskolan – riskerar att ändras av borgarna till 13 respektive 18 barn per avdelning.Grundskolan ställs inför så stora besparingar att det motsvarar nedläggning av flera skolor.

Redan 2007 redovisar skolförvaltningen ett underskott till följd av volymökningar i några verksamheter som omräknat i tjänster blir ca 35 stycken.

Till detta kommer för 2008 en generell besparing på 3,6 mkr, 1 % effektivisering, 1 % reserv till kommunstyrelsen samt effekter av direkt skolpeng. Det preliminära resultatet av den direkta skolpengen är att det sker en omfördelning från Lunds stad till BSN Öster på 7 mkr. Förvaltningen redovisar att BSN Lunds Stad får 37 miljoner kronor mindre 2008. Det motsvarar 3,2 % eller 4 100 kr mindre i genomsnitt per barn/elev!

Det innebär minst lika många tjänster till, sammanlagt ca 70 stycken.

Avveckling av personal tar tid och organisationen för vårterminen är svår att ändra varför de åtstramningar som måste ske i verksamheten inte kan verkställas förrän till hösten 2008. Den totala besparingen skall då genomföras på ett halvår! Det blir ca 150 tjänster för att få budgeten att gå ihop. Så blev det med den magnifika satsningen på att föra ut mer pengar i verksamheten och satsa på ökad kvalitet i skolan.

Resultatet blir det motsatta – färre tjänster blir mindre vuxna kring eleverna. Barngrupper i förskolan kan ökas till nivåer som vi hade för 20 år sedan – då klaras ekonomin för de yngre barnen. För skolorna kan effekten bli att mindre skolor får läggas ner och eleverna flytta till de större enheterna. Valfriheten och mångfalden i det kommunala utbudet försämras.

Vi är djupt oroade för de konsekvenser som vi ser redan nästa år, för våra barn och vår personal! Vilken eller vilka skolor är olönsamma och ska rationaliseras bort?

Så blir det mer pengar ut i verksamheten som följd av direkt skolpeng? Till enskilda förskolor och friskolor JA, till kommunala skolor NEJ.

måndag, november 05, 2007

2-0 till borgarna, tyvärr. Men också 1 poäng till oss...

Ganska nyss hemkommen från ett långt kommunalpolitiska-gruppen-möte, min vanliga måndagskvällssysselsättning. Vi pratade om de ganska nyligen inledda diskussionerna om översiktsplanen som ska klubbas i fullmäktige i slutet av mandatperioden. Sedan fick vi några korta rapporter från kommunstyrelsen:

"Sociala lägenheter"
Lunds kommun har ett gammalt beslut att alla privata byggherrar och byggtanter som köper mark av kommunen måste upplåta ett antal lägenheter för socialförvaltningens att använda för människor som snabbt behöver bostad (exempelvis flyktingar och hemlösa). Tyvärr följs inte detta beslut. De privata byggherrarna och byggtanterna vägrar. Och den borgerliga majoriteten är inte särskilt på i förhandlingarna. I kommunstyrelsen i förra veckan hade borgarna en möjlighet att visa framfötterna i den här frågan, men vägrade att rösta för det yrkande som oppositionen lade om att ett antal lägenheter ska upplåtas åt socialförvaltningen. Mycket lågt.

Ett utmärkt tillfälle hade varit vid JM: s bostadsutbyggnad i kvarteret Måsen 16 på Väster i Lund. Vore det inte rimligt att åtminstone 2–3 stycken av de planerade 200 lägenheterna ställdes till förfogande för sociala behov? Det tycker nog de flesta, men inte Lunds borgerlighet.

Borgerligheten har hittills bara visat att de är mer måna om byggherrarnas bekvämlighet än att hjälpa de hemlösa och ta ansvar för en social bostadspolitik. (ur vänsterpartiets reservation i KS)

Jämställda löner
Den borgerliga majoriteten har nu definitivt avslutat den tidigare majoritetens (vsmp) satsning på jämställda löner i förtid. Det sista steget var kvar, innehållande 7 miljoner för satsning på de lägsta lönerna i kommunens olika yrkesgrupper, och flyttar över dessa till de högre avlönade tjänstemännens löneökningar. Att ta från de som inte har för att ge till de som har, är receptet för den borgerliga majoriteten. Vi ville självklart genomföra hela låglönesatsningen, som hittills minskat löneskillnaderna från 2000-3000 kr i månaden, till 1000 kronors skillnad, och sedan fortsätta att jämställa tjänstemännens löner. (Läs tidigare inlägg)

Religionsfrihet i Lunds skolor
Det meddelades även nu i kväll på kompols måndagsmöte att den socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen valde att bifalla vår religionsfrihets-motion! Det är ett stort fall framåt. Miljöpartiet vacklar fortfarande. 1999 fick vi storstryk i kommunfullmäktige. Förhoppningsvis får vi lite mindre stryk när den kommer upp denna gång, nu när sossarna verkar gå på vår linje. (Läs här och hela motionen här).

Påtvingade religiösa ceremonier är inget man ska tvingas förhandla om skola för skola, med den lokala kyrkan. Med ett principiellt beslut från fullmäktige sätts en tydlig och välbehövlig ram. Därmed respekteras också alla barns och föräldrars, liksom skolpersonalens, frihet att slippa delta i en viss trosinriktnings andakter. Eventuell religion blir en privatsak – även i Lund. (ur vänsterpartiets reservation i KS)

valberedningsarbete i Stockholm

För övrigt spenderades helgen återigen i Stockholm på uppdrag för ungdomsförbundet. Satt och lyssnade på förbundsstyrelsen hela helgen. De diskuterade dokumenten inför kongressen i mars. Det var lite drygt att bara sitta och lyssna, men det är ju det som valberedningsarbetet går ut på.

Hann med att göra Stockholm lite också. Söndagseftermiddagen spenderades på Nationalmuseums Alexander Rosslin-utställning - ett hundratal 1700-tals porträtt (med allt vad det innebär av flärd...). Det var en mycket vacker utställning. Självklart är det ju så att porträtten av 1700-tals aristokratin är mycket yta och att det skiljer sig mycket från hur vanliga människor levde. Men det som slog mig mest var hur fruktansvärt många människor 1700-tals adeln bestod av (friherrar, grevar, prinsar, prinsessor, diplomater...), och hur många av tavlorna som är i privat ägo!

För övrigt vann Handels idag kampen för kollektivavtal mot Videomix. Heja!

För övrigt är Lantz i PI ett mycket underhållande program. Skämtet nedan fortsatte i ganska långa haranger om det där med att betala eller inte betala skatt...

"Regeringen kan innehålla spår av nötter... men det stämmer ju inte. Regeringen
innehåller bara nötter... och spår av skattemoral"