tisdag, juni 20, 2017

Nedskärningsbudgeten blev beslutad i kommunfullmäktige

Det årliga budgetmötet var som vanligt två dagar långt och hölls som vanligt mitt i studentveckan. När försommaren är som finast sitter kommunfullmäktige inomhus och debatterar siffror. Det var i det stora hela socialdemokraternas och miljöpartiets budget som gick igenom i kommunfullmäktige, förutom på kultur- och fritidsnämnden där den borgerliga budgeten vann. Alla Lunds kommuns nämnder, utom just kultur- och fritidsnämnden, kommer tvingas göra nedskärningar nästa år.

Precis som tidigare år fanns ett stort antal budgetförslag på bordet, totalt sju stycken. S och Mp la fram en gemensam budget som kommunens styrande partier och M, C och KD samarbetar. Övriga partier la helt egna förslag.

Budgetarna kan sammanfattas med ett enda ord: “nedskärningar”. Det var bara Vänsterpartiets och Feministiskt initiativs budget som innehåller satsningar på välfärden, men även de borgerliga partierna har en del specifika satsningar på olika hjärtefrågor.

Den socialdemokratiska och miljöpartistiska budgeten var tyvärr en besvikelse. Från början fanns inte en enda satsning, de enda ökningarna var kostnader som vi redan visste att vi skulle ha (ett dyrare färdtjänstavtal, ökning av undersöterskornas löner, finansiering av nästa års riksdagsval). Nedskärningar var det genomgående temat hos S och Mp. Varje nämnd ska göra besparingar. S-Mp-budgeten var väldigt lik de budgetar som borgarna la under sin senaste mandatperiod: Nedskärningar på en eller två procent, och inga särskilda satsningar. En passiv, tråkig och sorglig budget.

De få satsningar som kom in i budgeten var 3,6 miljoner för fortbildning på lärare och en satsning på ökat arbete mot hedersrelaterat våld, båda satsningarna efter samarbete S-Mp-L. Den borgerliga budgeten gick igenom på kultur- och fritidsnämnden, vilket betyder att nämnden får ett generell ökning på 3,3 miljoner.

Generella nedskärningar nämnd för nämnd:
Kommunkontoret (med mera): 4 miljoner kronor
Byggnadsnämnden: 496 000 kronor
Tekniska nämnden: 3,6 miljoner kronor
Socialnämnden: 4,4 miljoner kronor
Miljönämnden: 281 000 kronor
Vård- och omsorgsnämnden: 28 miljoner kronor
Utbildningsnämnden: 5,3 miljoner kronor
Barn- och skolnämnden: 37 miljoner kronor

Kultur- och fritidsnämnden kommer inte behöva göra någon nedskärning. Kommunfullmäktige beslutade också att tillsätta pengar för att införa en “check” för musikundervisning, något som ska genomföras av kultur- och fritidsnämnden.

Vänsterpartiets budget
Vänsterpartiets budget innehåller däremot stora satsningar på välfärden: 40 miljoner extra till vård och omsorg (äldreomsorgen m.m.) och 35 miljoner extra till skolan, från förskolan till vuxenutbildningen. I vänsterpartiets budget finns dessutom viktiga feministiska satsningar på jämställda löner, avskaffa delade turer och prova 6 timmars arbetsdag i äldreomsorgen. Vi stryker kommunens deltagande på Almedalen och fastighetsmässan Mipim, avskaffar kommunens kostnader för alla internfakturor, ger extra resurser till byggnadsnämnden och tekniska nämnden för planering och underhåll samt lägger nästan 15 miljoner på kultur- och fritid för att sänka avgifter och ge fler ungdomar möjlighet att utöva kultur och idrott.

Vänsterpartiets budget finns att läsa i sin helhet, och i sammanfattning, här: http://www.lundavanstern.se/inlagg/vansterpartiets-budget-for-aren-2018-2020/

Vänsterpartiets inledningsanförande finns att läsa här: http://hannagunnarsson.blogspot.se/2017/06/inledningsanforande-i-budgetdebatten.html
onsdag, juni 14, 2017

Inledningsanförande i budgetdebatten 2017 - om en vänsterbudget i Lunds kommun!

Vänsterpartiet inledningsanförande Lunds kommuns budget 2017-06-14
Hanna Gunnarsson, gruppledare

Kära lundabor och kommunfullmäktige!

Vänsterpartiet kommer idag att lägga fram en budget i Lunds kommun som bygger på att stärka välfärden och att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda, framförallt för alla som jobbar inom omsorgen där arbetsbelastningen idag är väldigt hög. En stor del av de som jobbar inom omsorgen är kvinnor. Vänsterpartiets budget är en stark feministiskt budget som omfördelar resurser och utjämnar klyftor i samhället.

Vänsterpartiets budget innehåller rejäla satsningar på välfärden, på det som är grunden i kommunens arbete. Vår budget ger möjligheten att anställa fler i skolan och omsorgen, ge mer tid för varje enskilt barn och äldre, att höja löner, förbättra arbetsmiljön eller sänka arbetstiden. Sådant som gör att välfärden blir starkare och kommunen anställda får en bättre vardag. Vi vet att det behövs, vi ser det i den lundensiska verkligheten varje dag. I vänsterpartiets budget finns 40 miljoner mer till äldreomsorgen och 35 miljoner mer till Lunds skolor och vuxenutbildning. Det är pengar som vi vet behövs.

I Vänsterpartiets budget finns flera viktiga feministiska satsningar, framförallt att förbättra arbetsmiljön för de anställda, oftast kvinnor, inom äldreomsorgen. Vi går från ord till handling med tre viktiga förbättringar. Den första är att avskaffa de ofrivilliga delade turerna i kommunen. Kommunfullmäktige har redan sagt ja till att avskaffa de delade turerna genom att bifalla en motion från Vänsterpartiet. Att avskaffa de delade turerna är inte bara en förbättring för de som arbetar i Lunds kommun nu utan också en satsning som kommer göra det enklare att rekrytera personal och behålla den personal som vi redan har.

Den andra är att sänka arbetstiden inom delar av äldreomsorgen till 6 timmar. Inom äldreomsorgen är det idag en stor risk att personalen inte orkar arbeta hela arbetsdagar och tvingas gå ner i arbetstid för att orka med sitt jobb. Runt om i landet, i både offentlig och privat verksamhet, har 6 timmars arbetsdag provats med goda resultat, framförallt för arbetsmiljön och i minskning av sjukskrivningar, men också genom mer effektivt arbete under de timmar som man jobbar. Vi tror att detta är framtiden och Vänsterpartiet vill att Lund sällar sig till kommuner som provar detta.

Den tredje satsningen är på att jämställa lönerna. Det finns ett lönegap mellan yrken som domineras av kvinnor respektive män med likartad utbildningsnivå. Vi måste aktivt satsa på löneökningar inom de branscher som har lägst löner idag. Dessa arbetsplatser domineras av kvinnor.

Men det absolut viktigaste i Lunds kommuns budget är att stoppa nedskärningar. I Vänsterpartiets budget finns inga nedskärningar i välfärden. Inga alls. Inte någonstans.

Det är både svårt och lätt att vara ett vänsterparti i Lunds kommunfullmäktige. Det är svårt eftersom vi som står till vänster i kommunpolitiken inte får särskilt mycket draghjälp från det rödgröna styret i arbetet för en starkare välfärd och mer rättvist Lund. Men det är också lätt, eftersom vi nästan helt saknar konkurrens på vänstersidan. Vi som står till vänster kan relativt ohotat visa på vad det faktiskt skulle gå att göra i Lund om det fanns lite större vilja och lite mer mod. Det går att lägga fram förslag på förändringar och, håll i er, det går att göra satsningar på välfärden om man bara vill.

Jag ska erkänna att jag blev lite dyster när jag såg S och Mp-s budgetförslag. Jag vet inte hur jag ska säga det här på ett snällt sätt - S och Mp:s budget är inte bra. Om man lägger den bredvid någon av alliansens budgetar från slutet av förra mandatperioden så ser man knappt några skillnader. I S och Mps budgetförslag för Lunds kommun finns nästan inte en enda satsning. Ingenting som gör Lunds välfärd starkare eller vårt lundasamhälle mer rättvist. De enda tilläggen är sådana kostnader vi vet att vi ändå kommer att ha, som färdtjänstavtalet. Istället innehåller S och Mps budgetförslag en lång rad av nedskärningar. Varje nämnd ska spara, oavsett om det är på skolan, äldreomsorgen, miljötillsynen eller det sociala arbetet. Nedskärningar överallt.

En tröst för S och Mp är att borgarnas budgetar är sämre. Antalet miljoner som sparas in på välfärden, barnen, de gamla, de som behöver mest stöd av samhället, är hisnande.

Vänsterpartiet protesterar å det bestämdaste mot alla försök att ta ut mer pengar ur våra kommunala bolag. Nu börjar det nästan likna en plundring. De extra vinstutdelningarna ur de kommunala bolagen hindrar bolagen att använda dessa pengar för nödvändiga förbättringar i sin egen verksamhet. Våra bolag är framförallt bra på att arbeta med miljö- och energifrågor.  
Det absolut värsta är när de borgerliga partierna vill ta ut mer pengar ur vårt kommunala bostadsbolag LKF. Detta är pengar som kommer direkt från hyresgästernas hyresinbetalningar, och är pengar som skulle gå till renoveringar och upprustningar i LKFs områden. Att ta ut mer pengar ur vårt kommunala bolag är en dubbelbeskattning av oss som bor i hyresrätt. LKFs överskott ska investeras i LKFs lägenheter, inte tas till någon annan del av kommunen. Ett extra vinstuttag drabbar hyresgästerna och gör kommunen mindre jämlik. Det hedrar S och Mp att de inte har följt de borgerliga i detta.

Kommunpolitiken handlar om det som ligger allra närmast människor. Det är här i kommunfullmäktige vi pratar om skolan och äldreomsorgen, om att motverka utsatthet och hemlöshet, om bättre cykelvägar och ökat bostadsbyggande. Det är i kommunpolitiken som vi kan se de största skillnaderna mellan de politiska partierna och de ideologiska skiljelinjerna i samhället. Det spelar roll vilka partier man röstar på och vilka partier som styr.  Vänsterpartiet är i opposition i Lunds kommunpoltik. Vi lägger en egen budget och vi lägger den budget som har det tydligaste vänsteralternativet i Lunds politik. Vi vill att kommunens verksamheter ska styras av lundaborna tillsammans, utan vinstintressen för privata företag och där resurser fördelas efte behov, inte efter plånbokens storlek eller till den som skriker högst.

Lund är en fantastisk stad. Vår stad ska genomsyras av feminism och antirasism, och till och med socialism. Men detta gör vi inte på en dag och inte heller med en enda kommunal budget. Från vänsterpartiets sida lovar vi att vi i alla sammanhang ska arbeta för en starkare välfärd, mer makt och inflytande för lundaborna och en hållbar politik på alla plan - helt enkelt mer vänsterpolitik, varje dag och överallt.
 
onsdag, december 07, 2016

Stora nedskärningar på vuxenutbildningen i Lund 2018?

Lunds kommun har börjat arbeta med budgeten för 2018. Stora nedskärningar är pågång, alla olika nämnder ska göra besparingar på antingen 3 %, 5 % eller 7 %. Det är ganska mycket pengar. Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget för 2018 i juni 2017. 

Min partikamrat Jesper har skrivit om utbildningsnämndens förslag på besparingar:

"Bland dessa besparingar finns minskade möjligheter för människor att läsa på Komvux, stora allmänna ospecificerade effektiviseringar i gymnasieskolan, Komvux och Internationella grundskolan på totalt 18 miljoner. Hur det egentligen är tänkt att dessa effektiviseringar är tänkta och genomföras är ytterst oklart i de handlingar som finns tillgängliga hittills och därmed är det ytterst oklart vilka konsekvenser som dessa kommer att få. Det är därmed också oklart om det faktiskt rör sig om några effektiviseringar eller ifall detta snarare är en vackrare omskrivning av att genomföra nedskärningar i dessa verksamheter."

Läs hela Jespers artikel här, i Vänsterpartiet Lunds nyhetsblad Politiken

tisdag, december 06, 2016

En liten e-post-kampanj om spårvägen - och mitt svar

Under den gångna veckan har Lunds politiker fått ta emot en liten e-post-kampanj om spårvägen från ett trettiotal lundabor som är kritiska mot bygget. Kritiken som har framförts i mejlen handlar om stadsmiljön, avverkning av träd, trafikproblem för bussar och kostnaden. 

Såhär har jag svarat på mejlen, utifrån vad Vänsterpartiet tycker om spårvägen: 


Hej!

Tack för ditt mejl!

Vänsterpartiet har varit starkt drivande i både byggandet av Lundalänken för ungefär 20 år sedan och sedan i planerna på att bygga spårväg. Inom Vänsterpartiet har det hela tiden funnits personer som har haft en annan åsikt om spårvägen, men medlemmarna har varje gång frågan har varit uppe för diskussion och beslut varit för byggandet, med stor majoritet.

Vänsterpartiet är av den åsikten att spårväg är en effektiv och miljövänlig infrastruktur, och dessutom finns i flera städer i Europa idag exempel på moderna och bekväma vagnar (jag var själv i Berlin i förra veckan och provade deras spårvägar med stor nöjdhet).

Jag håller inte med om era farhågor. Spårvägen kommer till största delen byggas på en väg (Lundalänken) som redan finns och som är anpassad för spårväg. Väldigt få ombyggnationer kommer behöva göras. Vi kommer inte behöva ta ner särskilt många träd (ett fåtal på Clemenstorget). De omledningar av bussar på St Laurentiigatan som måste göras är det största problemet med bygget. Det har diskuterats länge och mycket, och Lunds kommun har bestämt att en utvärdering ska göras av de nya sträckningarna för se till att det blir så bra som möjligt för så många som möjligt.

Den största anledningen till att Lunds kommun bygger spårväg är miljön. För att motverka klimatförändringarna måste bilåkandet minska. Det är alldeles för mycket bilar i Lunds stad, speciellt i Ideon-området. Snabb, bekväm och effektiv kollektivtrafik är kommunens bästa medel för att minska bilåkandet.

Jag hoppas att mitt svar har kunnat förtydliga lite om hur jag och vänsterpartiet ser på spårvägen. Det har funnits många olika alternativ på vägen och kommunen har valt att gå vidare med ett av dessa. Jag ser fram emot när spårvägen är på plats och hoppas att vi alla, oavsett vad vi har tyckt under arbetets gång, kommer vara iallafall lite glada och nöjda när allt är klart.

Mvh
Hanna Gunnarsson (v)lördag, juli 09, 2016

Almedalen 2016, dag 5, fredag- sista dagen


Fredagen blev sista riktiga dagen på Almedalen. Tält håller på att plockas ner, det var inte lika mycmet folk på gatorna och vi kunde till och med få bord på välbesökta Creperiet! Det här hände under fredagen: 

- "Dagens snackisar - kommunikation, samhälle och politik". PR-byrån Nowa och tidningen Resumés dagliga frukostdiskussion om gårdagens tal och parti. Lite framtidsspaning om hur viktigt det är att behålla, och återta, Almedalens öppenhet,
- "The Arab Spring - what went wrong and right?" Statsvetenskapliga dagens första seminarium där forskare ger sina infallsvinklar, 
- "Den transatlantiska länken och säkerhetspolitisk utveckling i Europa" också på statsvetenskapliga dagen, som arrangeras av Swepsa, statsvetenskapliga förbundet. Forskare från försvarshögskolan föreläste om USAs säkerhetspolitiska val, Brexit:s påverkan och såklart Ryssland.
- "Gotland nu och i framtiden" - den lokalpolitiska debatten, arrangerad av Gotlanda allehanda! Mycket folk och diskussioner om bland annat sjukvården, flyktingmottagande och almedalsveckan betydelse för ön.
- "Förhandla eller DÖ - decemberöverenskommelsena uppgång och fall" statsvetenskapliga dagens sista seminarium, utifrån en nyligen utgiven bok om DÖ. Lite alkoholfri dryck och snittar efter det.
- Inspelningen av Lantzkampen i P1, mycket underhållande!

Isabella Lövins (mp) tal och sedan middag med delegationen på Creperiet. Vi var så trötta att vi sedan gick direkt hem. 

fredag, juli 08, 2016

Almedalen 2016, dag 4, torsdag

Såhär såg torsdagen ut! Veckan håller helt klart på att tunnas ut nu. 

- "Så får vi fart på det hållbara skogsbruket?" Frukostseminarium hos Naturskyddsföreningen med utfrågning av Skogsstyrelsens relativt nya (?) generaldirektör. Han pratade bland annat om utbildning av skogsägarna. 
- "Vart är världens 'modernaste' land påväg?" Diskussion i domkyrkan mellan flera filosofiskt inspirerade journalister och akademiker, samt ärkebiskopen. Lite svårt att höra då det alltid är svårt med ljudet i en stenkyrka. Det kom mycket att handla om Luther.
- "Who will take the political responsibilty to protect free speech?" Sveriges radios andra höjdarseminarium. En azerbadjansk journalist på skype, som suttit i fängelse och nu har husarrest, och Unescos generaldirektör (och kandidat till FNs generaldirektör, sägs det) Irina Bokova samt kulturministern. 
- "Påven till Sverige - vilken är religionens plats i samhällsdebatten?" Det enda seminariet i tidningen Dagens serie (G) som i Gud som jag gått på. Det tog avstamp i just påven och hans roll och gick sedan över till svenska kontexten. Sansat. 
- "UK and Europe - what happens now?" Brittiska ambassadören, korrespondenten Staffan Sonning och en journalist från webbtidningen Politico pratade om Brexit, det mest omtalade ämnet i almedalen. Bästa seminariet på det här ämnet, även om ambassadören är väldigt proffsig och neutral. 

Vi lyssnade inte på Sverigedemokraternas tal på plats i parken, utan jag gick istället på...

- "Kan en drink påverka?" Alkoholfria Almedalsdrinkens femårsfirande i Soberian, den nyktra mötesplatsen. Drinken har funnits i fem år och finns på många mingel och barer. I år är det rabarber och ingefära, och trots den senare ingrediensen är drinken riktigt god. Diskussion om alkoholen på almedalsveckan. 

torsdag, juli 07, 2016

Almedalen 2016, dag 3, onsdag

Det här hittade jag på igår, en mycket regnig förmiddag som blev lite bättre framåt dagen: 

- "Överlever EU?" EU-ministern Ann Linde och journalisten Alexandra Pascalidou diskuterade EU-politiken och den europeiska identiteten. Det hettade till rejält när flyktingpolitiken berördes och det är tydligt att regeringen är stressad i den frågan.
- "Now that we have a Paris agreement on climate change - what next?". Panel av forskare på de årligen återkommande Östersjödagarna om klimatpolitiken och hur befolkningen ska kunna ha kvar hoppet och optimismen.
- "När tar robotarna över politiken och media?". Ett av Sveriges Radios stora seminarium med key note speaker om automatiserade faktatexter. Otroligt intressant! Diskussion om att yrken förändras och att det kanske inte är panik med automatisering, men svårare att ställa till svars.
- "En ny skogspolitik på väg - vem sätter agendan?". Tyvärr lite för teoretiskt och föreläsningsmässigt så jag gick vidare till...
- "Vad ska vi ha naturen till?" Ett mycket spetsigt seminarium där Göran Greider och Maria Wetterstrand diskuterade med Jägarförbundet om alla aspekter på naturen: Bruka, bevara, betrakta, vara rädd för, ta bort... 
- "Finns det almar i Visby i framtiden? Följ med i almsjukans spår". SLU, Skogsstyrelsen och Umeå universitet bjöd in till unikt seminarium i Visbys botaniska trädgård (där man aldrig annars får ha seminarier) om almssjukan samt förevisning av ett vaccinerat almträd! 

Det blev sedan en vända till campingen för att checka ut tältet och checka in i stuga, samt middag inne i Visby. 

- Nikodemussamtal i Visbys domkyrka med Jakob Forssmed (kd). Mycket trevligt! 

onsdag, juli 06, 2016

Almedalen 2016 dag 2, tisdag

Det här var vad jag hann med att se och höra på Almedalsveckan igår, tisdag:

- "Så får vi fart på energiomställningen". Naturskyddsföreningens generalsekreterare frågade ut Vattenfalls vd. Lite om brunkol, men mest om sol, vind och vatten. 
- "FNs framtid - ny generalsekreterare, förändrad värld". Diskussion mellan bland annat kabinettsekreterare på UD, visselblåsaren Anders Kompass och FN-förbundet. FN får en ny generalsekreterare nästa år och Sverige pressar på för öppenhet i processen. Krav på visionärt och moraliskt ledarskap.

Snabb tur till Svensk kärnbränsles båt Sigrid. Ett måste på Almedalen. Det här året har hon flyttat till en annan del av hamnen, längre bort från de stora glasscaféerna. 

- "The end of the western world". Dagens Nyheter bjöd in till höjdarseminarium med journalisten Ann Applebaum, Estlands president, Polens förre utrikesminister och såklart Carl Bildt. Det var diskussioner om Ryssland och USA. Seminariet filmades, finns nog på DN.se 
- "Är vårt dricksvatten hotat?" Snabb tur för att lyssna lite på vad dricksvattenutredning kom fram till, om starkare skydd för vattentäkter. Stannade inte på hela. 
- "Ett modernt totalförsvar - hur säkrar vi helheten?". Överbefälhavaren, försvarsministern och inrikesministern på samma ställe. Antalet SÄPO-vakter gick inte att räkna. Uppenbart att behovet av att återinföra någon form av värnplikt är stort, speciellt för den allmänna krisberedskapen.
-"Innobattle" i Öresundshuset, där Lunds kommun håller till. Innobattle är en ny typ av tillställning, där företag eller organisationer presenterar nya idéer inför en jury och publiken. Tre idéer presenterades: Om hur bygga skolor, om kameror i äldrevården och om datorspel för geologiundervisning. Det sistnämnda vann. 
- "Science slam" i Öresundshuset. Klassiker numera. Unga forskare presenterar sin forskning på ett underhållande sätt under några minuter. Publiken avgör vinnaren. 
- "Sverige och FNs säkerhetsråd". Utrikesministern berättade om Sveriges kampanj och vad vi vill arbeta med i säkerhetsrådet samt fundera lite om hur arbetet i rådet ska förankras i riksdagen och hos befolkningen.

- Stefan Löfvens tal i Almedalsparken 
- Uppsala universitets mingel 
- Politisk allsång, i år arrangerat av region Västerbotten. Festligt, folkligt och fullsatt! 

tisdag, juli 05, 2016

Almedalen 2016, dag 1, måndag

Det här hann jag med under måndagen på Almedalen: 

- "Så får vi fart på det gröna samhällsbygget". Naturskyddsföreningens generalsekreterare frågade ut LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. LO kräver stora investeringar i bland annat järnvägen, vilket gynnar både miljön och ger arbetstillfällen. 
- "No, Russia can't isolatr the Baltics". Intressant diskussion med ministrar från Baltikum om läget i närheten av Ryssland, både säkerhet och handel. Hölls i vardagsrummet i en privat villa med havsutsikt.
- "De nya regionerna - nya grannfejder eller ny grannyra". Region Dalarna hade bjudit in sina grannar för att prata om en ny region ("Svealand"). Alla var glada och ville samarbeta mer. En moderat och en liberal i publiken var sura. Hölls i en kyrkoruin.
- "Och nu då - om följderna av folkomröstningen i Storbritannien". Storbritanniens ambassadör i Sverige intervjuades (på svenska!) av Dagens industri. Han gjorde sitt bästa för att reda ut och mana till lugn. 
- "När Medelhavet kom till Norden - vad händer med det nordiska samarbetet efter flyktingrkrisen?" Ambassadörer eller motsvarande från de nordiska länderna inklusive Åland samt arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Ganska hård kritik från olika håll. 
- "EUs framtid". EU-kommissionen i Sverige arrangerade diskussion med bland andra Carl Bildt om kaoset i EU och Storbritannien just nu. Ingen vågar förutse vad som händer dag för dag.
- "Nordens försvar och Ryssland". Debatt med amabassadörer, tidigare försvarsministern i Finland sa,y Peter Hultqvist, Sveriges försvarsministern. Sverige varken är eller påväg in i ett krig, konstaterade panelen.
- Annie Lööfs tal på plats i Almedalen (parken) 
- "FN-svensken om tro och tvivel, och att handla rätt även när man inte blir trodd". Ander Kompass, visselblåsare, tidigare anställd på FN, om att tro på sig själv och agera utifrån sin värdegrund.
- Nikodemussamtal med centerpartiets partisekreterare i Visby domkyrka St Maria. 

måndag, juli 04, 2016

Almedalen, för sjätte året i rad...


Det är Almedalen igen! Det är faktiskt en av sommarens höjdpunkter, en festival för oss som är intresserade av politik och samhällsfrågor med ett enormt utbud av olika seminarier, diskussioner och debatter men även kulturinslag. Allt placerat i ett vanligtvis sommarfint Visby, med smala gränder, klätterrosor, kyrkoruiner, havet och solnedgångarna. Alla är här, man springer på ministrar och företagsledare överallt. Och stämningen är sådär "sista dagarna före semestern". Alla frågor är på bordet, varenda kontorslokal, torg, restaurang, café, parkeringsplats, gräsmatta och även privata hem (!) hålls seminarier, 3800 stycken totalt. Stora teman i är är såklart asyl/integration och Brexit men även regionindelningen, höghastighetståg och det ständiga temat bostäder. Det internationella deltagandet känns större än tidigare, med utländska ambassadörer och ministrar på seminarierna. Framförallt för att prata om EU eller säkerhetspolitik, såklart...


Jag åker till Almedalen helt privat och på egen bekostnad, precis som tidigare år, och alltså inte som en del av Lunds kommuns delegationen. Kommunen lägger 700 000 kronor på Almedalen, och erbjuder alla politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott att åka med, med gratis resa och boende. Vi i vänsterpartiet är moståndare till satsningen på Almedalen, och för att leva som jag lär åker jag alltså på egen bekostnad. 

Vänsterpartiets senaste reservation, där vi förklarar vår syn på kommunens deltagande i Almedalsveckan, finns att läsa här: http://hannagunnarsson.blogspot.se/2016/01/lunds-kommun-bor-inte-aka-till.html

(Se gärna också en gammal artikel från Sydsvenskan där jag fick ett riktigt bra citat om min syn på det hela:  http://www.sydsvenskan.se/lund/lundapolitiker-till-almedalen/)

Boendeformen blir i år några dagar tält och några dagar stuga på Norderstrands camping norr om Visby, där jag bott varje år. Årets delegationen består av mig själv och mina vänner Christian, Elina, Linn och Erica, alla bekantskaper från Lunds kårvärld. Vi har folkbildningssemester! Ingen representerar längre någon organisation utan vi är fria att lyssna på det som är intressant för stunden. 

Jag åker till Almedalen för att det är otroligt roligt! Det finns seminarier om allt och lära sig väldigt mycket. Stämningen är avslappnad och semestrig. Ministrar och kändisar springer runt i vimlet. TV- och radiosändningar görs inför spontan publik. Visby en fantastisk stad, där man kan gå runt i timmar och njuta av kyrkoruinerna, små gränder och såklart ringmuren.