tisdag, oktober 18, 2011

Avstamp för nytt kapitel i miljöarbetet

Dagen idag börjar på seminarium om Lunds kommuns miljöarbete, med revideringen av kommunens miljöprogram, "LundaEko", i fokus. I LundaEko har Lunds kommun tagit fram lokala miljömål, baserade på riksdagens nationella miljömål, och strategin läggs upp för hur vi ska nå målen.

Seminariet inleddes med en presentation av Naturskyddsföreningens riksordförande, för att sätta saker och ting i perspektiv (till på köpet med en flashig powerpoint. Sånt gillar jag). Fokus sätts bland annat på de ekonomiska och samhälleliga kostnaderna för miljöförstöringen. Naturskyddsföreningen menar att miljöpolitiken måste synliggöra det osynliga, som kostnaderna för de tjänster naturen bidrar med. Av riksdagens 16 miljömål, som vi har byggt LundaEko på, bedöms nio mål inte uppnås till 2020. 15 mål kräver mycket mer arbete för att uppnås. Det enda gröna, det vi har uppnått, är skyddandet av ozonskiktet, där världens länder tillsammans har gjort en jätteinsats och inom en generation beräknas ozonskiktet vara återställt till förindustriell "nivå".

Naturskyddsföreningen vill se en demokratisk miljöpolitik, folkbildning bland allmänhet och bättre utbildning i skolan, intensivare forskning samt hållbara investeringar och upphandlingar i offentlig och privat sektor. Nytänkande, empati och engagemang krävs.

Lunds kommuns miljöprogram LundaEko ska revideras 2012, då det "går ut". Processen för att uppdatera programmet börjar nu, för att kunna presenteras för kommunstyrelsen i slutet av våren. I processen ska kommunens olika typer av miljödokument (det finns ganska många) samordnas. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott (som jag sitter i) är styrgrupp för arbetet, och ett antal temagrupper för de olika nationella miljömålen ska arbeta med att ta fram programmet i sig. Det ska bli spännande att följa arbetet påväg mot LundaEko II!