torsdag, januari 31, 2008

Regnbågsförskola

Slösurfar lite medan jag lyssnar på debatten med ett och ett halvt öra. Hittade den här artikeln på Aftonbladet, Välkomna alla regnbågsbarn, om en öppen förskola i kyrkans lokaler främst för så kallade regnbågsfamiljer. Mycket intressant.

Kommunfullmäktige 31 jan, del 4 - Högevallsbadet

Nu, mina vänner, går vi in på detta sammanträdes största och viktigaste fråga: Högevallsbadet. Kortfattat finns det två huvudförslag:

  • Borgarnas förslag, utbyggnad för 241 miljoner
  • (S) och (v)-förslaget, utbyggnad för 308 miljoner (av borgarna kallat "lyxalternativet")

Utöver dessa förslag finns miljöpartiets, med en renovering på 60 miljoner och ett nytt bad på Linero, och centerpartiets, med en renovering på 60 miljoner och ett nytt bad i Dalby.

Både vårt och borgarnas förslag innehåller stora förändringar: Ombyggt äventyrsbad med två rutschkanor, ny läktare, ny 50 meters bassäng, bättre tillgänglighet för alla, fler omklädesrumsplatser och ny teknik för att ersätta gamla pumpar m.m. I vårt förslag (s och v) ingår utöver detta en helt ny entré till badet, ännu fler omklädersrumsplatser och läktarplatser, större utebassäng, större café, bättre personalutrymmen, samt en relaxavdelning.

Det nya förslaget för Högevall gör att familjer kan utnyttja badet på olika sätt (förutsatt att barnen inte behöver vaktas), man kan äventyrbada, relaxa, motionssimma och träna utan vatten. Relaxavdelningen som ingår i vårt förslag benämns som lyx av borgarna. Men vi menar att om man ändå ska bygga ett helt nytt bad så är det lika bra att bygga en anläggning som innehåller många olika saker och som lundaborna verkligen vill nyttja. Därför vill vi ha lite mer än borgarna.

Det har tagit lång tid att utreda hur det nya badet ska se ut. I januari förra året var Kultur- och fritidsnämnden överens om ett förslag (det som är vårt nu), som sedan skickades tillbaka trots att det hade planerats grundligt, minskades ner lite och som nu är borgarnas förslag.

Förutom nytt badhus får vi också en byggnad som är långsiktigt ekologiskt hållbar, med solpaneler på taket bland annat!

Debatten går vidare. Högevallsbadets läge kritiseras, det är det "mest ocentrala centrala läget". Badet ligger i utkanten av Stadsparken, och jag håller med om att läget är dåligt. Det finns inte heller någon bra kollektivtrafik. Men det går inte att göra så mycket åt det nu. Miljöpartiet vill dfärör ha ett nytt bad på Linero, som är mer lämpat för transport dit med kollektivtrafik.

Skojigt i talarstolen: "Alla jag känner vill ha centerpartiets förslag, men kanske umgås jag i fel kretsar" Man (c)

För övrigt är jag hungrig.

Kommunfullmäktige 31 jan, del 3

Nu diskuterar vi tomgångskörning. Demokratisk vänster har skrivit en interpellation (skriftlig fråga) till miljönämndens ordförande med budskapet att tomgångskörning är ett miljöbrott och att det borde vidta åtgärder mot detta. Detta har nu diskuterats i tio minuter, och min folkpartistiska bänkgranne Oskar Krantz myntade dagens citat "Diskussionen går lite på tomgång, kan man väl säga". Miljönämndens ordförande skulle ta med sig detta till sin nämnd. Vid första anblicken kan kanske detta ses som en fråga som kanske inte passar i fullmäktige, men samtidigt är det ju inte bra med en massa tomgångskörning (och det är ju ganska mycket sådant på våra gator).

Vi har en interpellation till på dagordningen, ställd av min partikamrat Nita till kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid. Den handlar om att regionen har tagit bort det såkallade "T+" på gymnasieungdomarnas busskort. Vi vill veta hur detta kommer att påverka Lunds skolors verksamhet (ex. möjligheten att kunna åka till och från studier/övningar/konserter m.m. kvällstid). Helmfrid svarar att detta inte är en kommunal fråga men att han ska kräva en uppföljning om hur detta drabbar Lunds ungdomar. Dessutom säger han att han inte tror på gratis kollektivtrafik för ungdomar.

Kommunfullmäktige 31 jan, del 2

Det blev lite mer än en timme om förskolan, och sedan en timme om finansiella mål, en fråga som sedan bordlades.

Nu pratar vi om stationen. Lund C behövs upprustas, både i allmänhet och med tanke på att Malmö C kommer att behöva stängas av i samband med citytunnelbygget och att Lund C därmed komme att bli det ställe man behöver byta tåg om man ska hela vägen till Malmö norrifrån. Staten betalar en tredjedel, regionen en tredjedel och kommunen en tredjedel, totalt blir det 100 miljoner. Egentligen borde inte Lunds kommun vara med och betala alls, eftersom stationen inte ägs av oss utan staten, men så har det blivit. Bland annat ska en ny gång- och cykelbro byggas, samt den bro och tunnel som finns rustas upp (bland annat tillgänglighetsanpassning, de nuvarande hissarna är totalt opålitliga). Samtidigt kommer området runt om stationen att ses över och en vision för området med bland annat tunnlar under Bangatan för gångtrafikanter. Jag har varit uppe i talarstolen och tyckt att Bangatan borde stängas av för biltrafik. En centerpartist svarade nyligen att det diskuteras i den så kallade centrumutredningsgruppen, men att deras förslag inte är klart än. Så vi får väl vänta och se. Även folkpartiets representant i tekniska frågor håller med om att Bangatan borde stängas av för biltrafik, så nu har vi majoritet för det! Demokratisk vänster tycker inte om tunnlar under Bangatan, vilket han i och för sig har rätt i. Det är dumt att tvinga ner gångtrafikanter i tunnlar av olika anledningar (inte minst feministiska), men en avstängd Bangata hade varit det bästa alternativet.

Kommunfullmäktige 31 jan, del 1

Då var vi igång med årets första kommunfullmäktigemöte! Första ärendet handlar om att korrigera budgetramarna (ett finare ord för "antal kronor") för förskolan och skolan. Budgetramarna för 2008 beslutades i juni 2007. Sedan dess har vi infört "direkt skolpeng" och därför vill borgarna korrigera ekonomin lite. Vi var emot den direkta skolpengen, men hade egentligen tänkt låta det här ärendet flyta förbi och inte ta en stor debatt igen. Men sedan bestämde sossarna sig för att yrka i enlighet med de ramar de hade velat ha i juni (+ 10,5 miljoner), och då fick jag gå upp i talarstolen för att yrka i enlighet med vänsterpartiets budgetförslag (+ 40 miljoner, eftersom vi ville ha en högre skatt än sossarna).

De senaste veckorna har försämringarna i förskolan debatterats i medierna. Försämringarna har till viss del att göra med införandet av den direkta skolpengen, och en namninsamling har startats av föreskole-föräldrar med tillhörande insändare och artiklar.

Det ser ut som att det kanske ändå blir en lång debatt om skolan, vilket i sig inte är fel eftersom skolan- och förskolan är en av de absolut viktigaste politiska frågorna, men vi har en mycket lång dagordning...

Skojigt i talarstolen
Tove Klette (fp): Av fyra röster av 65 kommer ert förslag inte särskilt långt
Mats Olsson (v): Jag välkomnar dig, Tove Klette, att bli den femte och sedan kan ni andra radda upp efter henne så har vi snart majoritet.

Radiotips, uppladdning inför KF

Sitter och "laddar" inför KF (eller mest får tiden att gå innan jag kan cykla ner så att jag inte behöver sitta där och få tiden att gå). På P1:s Studio Ett pratar de om frivilliginsatserna i den offentliga sektorn, en mycket intressant fråga som samtidigt är både jättelätt och väldigt svår.

Den offentliga sektorn ska finansieras av skattepengar och de som jobbar ska vara anställda av kommunen och bedriva sin verksamhet inom kommunens ramar. Å andra sidan... Arbetet som exempelvis Röda Korsets medlemmar lägger ner på hjälp vid läxläsning och de som följer med pensionärer och handlar, gör ju ett arbete som verkligen behövs och som många gånger är bra och trevligt för alla parter.

Å andra sidan... innebär ju detta att deras volontärarbete (gratisarbete) kan ge kommunen anledningar att skära ner och sänka skatten, utan att förstöra verksamheten eftersom den inte finaniseras av kommunen. Läxläsning borde ju ske i skolans eller fritidsgårdarnas regi, med utbildade pedagoger. I Staffanstorp, det moderata kommunalrådet intervjuas i radion, har man skrivit ett avtal med en volontärförmedling och legitimerar på så sätt volontärarbetet. Billigt och bra för kommunen! Kanske kan man dra ner på antalet undersköterskor när frivilligorganisationernas gratisarbetare kan hjälpa till med pensionärernas promenader och sysselsättning. I Frölunda har man en volontär som "Händige Harry" istället för en anställd, vilket betyder att volontären inte har försäkrinar när han/hon arbetar i någons hem, och definitivt inte får semester eller pensionspoäng. Intressant fråga det här...

onsdag, januari 30, 2008

Inga fler skattesänkningar?

Dagens morgontidning gav en bra start på dagen:

Kommunstyrelsens ordförande meddelar att den borgerliga majoriteten inte planerar att sänka skatten i Lund mer denna mandatperiod. Det var skojigt att läsa. Borgarna har insett att en ytterligare sänkning på 35 öre (som vallöftet är) inte går om man samtidigt ska ha en bra verksamhet i kommunen. Och självklart är det så. Den moderata ordföranden konstaterar att kommunen istället står inför stora satsningar, bland annat badhuset och i förskolan. De nedskärningar som har gjorts de senaste två åren för att tjäna in skattesäkningarna på totalt 40 öre, har drabbat kommunens verksamhet på flera håll.

Det lär bli spännande i kommunfullmäktige på torsdag när vi ska besluta om ombyggnationen av Högevallsbadet. Flera olika förslag har tagits fram och det är mycket osäkert hur några partier kommer att rösta. (S) och (v) har ett gemensamt förslag, (m) (fp) och (kd) har ett. Övriga partier har egna förslag och har inte bestämt sig hur de ska rösta på torsdag när deras egna förslag har fallit. Kanske kommer vi att komma till mötet och behandla en fråga där beslutet för en gångs skulle inte redan är givet!

tisdag, januari 29, 2008

Borgerliga lösningar = dåliga lösningar

Det är inte ofta man som vänster kan säga att medierna är på vår sida. Men idag gav morgonläsningen av Sydsvenskan en bra start på dagen:

Partierna svänger om vårdnadsbidag i Lund
Borgarna anser att man kan lösa problemet med ökande förskolegrupper med hjälp av vårdnadsbidag. Galet.

Taxan för fritidsklubbar fördubblas.
Borgarna tjänar in skattesänkningar genom att höja avgifter. Någon som är förvånad?

Morgondagen får nog inledas med lite insändarskrivande...!

(Såg att mp-Yngve och s-Helen redan bloggat om ovanstående. Jag får vara lite snabbare nästa gång! Gemensam front i blogg-oppositionen!)

fredag, januari 25, 2008

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Interpellation till Mats Helmfrid (m), kommunstyrelsens ordförande. Inlämnad idag.


Tjänsteskrivelser på kommunens hemsida

Många människor, framförallt ungdomar, har idag Internet som sin största informationskälla. Idag kan man hitta nämndernas protokoll och föredragningslistor på Lunds kommuns hemsida. Protokoll i all ära, men de säger inte så mycket om vilka argument och fakta som ligger bakom de beslut som vi fattar i nämnder, styrelse och fullmäktige. För att förstå bakgrunden måste man läsa tjänsteskrivelserna, som går att begära ut från förvaltningarna. Detta är inte särskilt svårt, tack vare offentlighetsprincipen, men det kan ta tid. Jag tycker att det är underligt att man inte kan läsa beslutet och sätta sig in i argumenten och faktaunderlaget på samma gång, exempelvis när man sitter framför sin dator. Då alla tjänsteskrivelser idag skrivs på dator och finns lagrade digitalt, borde detta inte alls vara några problem.

Min fråga till Mats Helmfrid är

När kommer Lunds medborgare att kunna hitta kommunpolitikernas fullständiga beslutsunderlag på internet?

tisdag, januari 22, 2008

Lägre skatter – mindre skejting

insändare i Sydsvenskan 2008-01-19

I fredagens Sydsvenskan kunde vi läsa ett reportage från skejthallen på Östra Torn. ”Jag är här nästan varje dag. Men inte på helgerna för då är här inte öppet längre”, säger en av ungdomarna som besöker hallen. Anledningen till att hallen är stängd på helgerna är de besparingskrav som verksamheten har fått, som gör att en halvtidstjänst på Fritid Östra Torn försvinner – och därmed måste öppettiderna begränsas.
Kultur- och fritidsnämnden är en av de nämnder som har fått dra det största lasset när det gäller att tjäna in till de borgerliga skattesänkningarna i Lund. Det är en nämnd som man kan skära i, eftersom det finns få områden inom kultur- och fritid som kommunen enligt lag måste tillhandahålla. Tyvärr är inte fritidsmöjligheter för ungdomar lagstadgat, och därför går det att göra rejäla nedskärningar just här. Det som borgarna sa inte skulle hända sker nu – de lägre skatterna ger sämre fritidsmöjligheter för Lunds unga.
Reportaget frågar sig vad ungdomarna ska göra nu, när skejthallen är stängd på helgerna. Svaret är att ungdomarna får ta saken i egna händer. Genom att organisera sig i en förening kommer de att försöka hålla hallen öppen hela veckan, och möjliggör därmed en organiserad fritidsverksamhet inomhus istället för att skejta på gator och torg. Skattesänkningarna tvingar inte bara ungdomarna ut från sin hall på helgerna, utan tvingar även frivilliga ideella krafter att ta över den fritidsverksamhet för unga som kommunen egentligen ska stå för. Vi kräver ett omedelbart stopp på borgarnas skattesänkningar och att satsningarna på kultur- och fritid ökar igen!

Hanna Gunnarsson (v)

Externa köpcenter och politrucker

En perfekt kväll. Ett tyst och lugnt och hyfsat städat korridorskök, en kopp te och "Vita Huset" (West Wing) på TV. Som vanligt arbetar jag mest effektivt efter klockan 21. Vita Huset är min absoluta tv-serie, alla kategorier. De har fantastiska gående möten genom Vita Husets korridorer. De möts, går en liten bit tillsammans och diskuterar världsproblemen, skiljs åt, träffar någon ny att gå tillsammans med genom några fler korridorer. Undrar om det är effektivt.

Ikväll var det kompol som vanligt på måndagkvällar. Och som vanligt pratar folk lite för mycket så vi blir stressade i slutet. Efter diskussionen om målstyrning, som var kvällens tema, hann vi diskutera lite om arbetet med den nya översiktsplanen för Lunds kommun. Det är intressant, men jag kan lite för lite om plan- och byggfrågor. Tyvärr lyckades inte vår representant i gruppen få med sig de andra partierna i hårdare skrivningar om externa köpcenter - Köpcenter som man mer eller mindre måste åka bil till, eftersom de ligger lite utanför stan. Förutom motorvägar är detta nog det mest konkreta att förändra för att arbeta för ett bättre klimat - inga fler externa köpcenter! Tyvärr är vi i en situation där kommunerna runt omkring oss gärna bygger sådana. Burlöv center och Center Syd i Löddeköpinge lockar många lundabor att ta bilen för att handla. Nu fick vi rapporter att det planeras ytterligare ett externt köpcenter strax utanför Lund, i Gårdstånga i Eslövs kommun. Vi saknar en regional plan där dessa kan planeras och regleras, där kommuner kan påverka varandra att inte bygga in oss i ett bilberoende.

Vidare diskuterade vi bland annat förslaget på fler "politrucker". Lunds kommun har fem heltidsanställda kommunalråd, tre borgerliga (m, m och fp) och två från oppsitionen (s och s). Det är mycket för en kommun av vår storlek. Nu vill de två mäktigaste råden, s-man och m-man, ha varsin politisk sekreterare. De anser att de håller på med så mycket representation för kommunens räkning att de inte hinner med sitt politiska arbete. Det är skrattretande, och vi säger självklart nej till detta. S och m vill på allvar öka kommunens administration i form av fler heltidsanställda politiker, samtidigt som den borgerliga majoriteten skär ner på fritids- och skolverksamhet. Ett av argumenten för att ta bort två av skolnämnderna var ju att man ville ha färre politiker! Totalt vansinne. Jag föreslår att sossarna och moderaterna sprider det politiska arbetet mellan fler personer i sina fullmäktiegrupper, eller att kommunalråden helt enkelt representerar mindre!

För övrigt läste jag Jens Holms nyhetsbrev precis innan jag skrev den här bloggposten. Han är ett föredöme vad gäller bloggande. För två år sedan var jag på EU-parlamentetet med en grupp från VSF och träffade Eva-Britt Svensson och Jonas Sjöstedt (som var Jens Holms förträdare). Jag blev mycket imponerad över att de orkar jobba i en organisation som EU. Men Jens Holms bloggande gör till och med EU-frågor intressanta!

fredag, januari 18, 2008

Invigning av Torna Hällestad Skola

Idag på förmiddagen hade jag den stora äran att delta på invigningen av den ombyggda skolan i Torna Hällestad. Färden gick över Revingehed, där vi fick stanna för att de berömda korna, och vänta tills de gick av vägen. I Torna Hällestad är skolan inrymd i den gamla skolbyggnaden från 1800-talet, en mycket fin och robust tegelbyggnad. Det senaste året har den totalrenoverats inuti och även byggts ut, och inför denna terminsstart kunde klass F-3, samt några av förskolebarnen flytta tillbaka in i skolan. Och idag var det invigning. Barnen spelade, sjöng, rektor talade och ordförande i nämnden knöt ihop två band tillsammans med två elever. I publiken, på varsin barnstol, satt nämndspolitiker, förvaltningstjänstemän, rektorer och två äldre herrar som gick i Torna Hällestad skola på 1930-1940-talen. Det var mycket fint och trevligt. Efter invigningen minglade vi i den relativt lilla skolan, och eleverna fick ingen ro att göra skolarbete under hela förmiddagen, då vi tittade in och smög runt i alla rum. Självklart haglade det lovord över renoveringen, byggledaren sken som en sol och sossen jag åkte dit med var stolt som en tupp när han berättade för mig att borgarna egentligen hade velat riva huset och bygga helt nytt. Det var en mycket trevlig och lärorik förmiddag.

Nämndens ordförande, Carolina Nordbeck (fp) knyter ihop banden med eleverna.











Delar av den nya skolgården, samt den underbara utsikten över Revingehed.











Tårtan.















torsdag, januari 17, 2008

Effekterna av den direkta skolpengen

Innan jul meddelade skolchefen i Barn - och skolförvaltning Lunds stad att den nämnden skulle gå minus på det nya systemet med direkt skolpeng. Ganska rejält minus. Svaret hon fick av de borgerliga politikerna var: Du har räknat fel. Nu har tjänstemännen i Lunds stad räknat om, och kommit fram till samma resultat: nämnden kommer att gå minus. Ganska rejält minus. Undrar hur den borgerliga majoriten kommer att svara den här gången.

tisdag, januari 15, 2008

100 % av lönen i Lärarlyftet!

Ikväll har jag varit på gruppmöte med Barn- och skolnämnd Lund Öster. Efter att det senaste året ha promenerat sträckan från busshållsplatsen "Södra Sandby Centrum" till Skolkontoret fram och tillbaka två onsdagarskvällar i månaden, kan jag den vägen ganska bra. Man går förbi ankorna som bor vid Sularpsbäcken (tror jag att den heter, någon får gärna rätta mig), förbi butiken vid namn "Vapencentralen", för att sedan ha biblioteket och skolkontoret på höger sida. Det är väldigt trevligt att vara på gruppmöten. Det är jag (som lär mig hur östra Lund funkar mer och mer för varje dag) och ett gäng sossar i medelåldern som har bott där ute i hela sina liv och kan varenda grästuva (samt två tjejer från miljöpartiet som inte var med idag). Förra gången vi sågs diskuterade vi varför gränsen mellan Lund och Eslöv är dragen som den är (längs Kävlingeåns ursprunliga sträckning, vilket inte helt och hållet är den nuvarande) - de kan helt enkelt allt! I slutet av förra året hade vi en givande diskussionen om skillnaden på de som bodde "i byn" (hejar på Sandby IF) och de som bodde "på backen" (hejar på Hardeberga) i Södra Sandby...

På mötet gick vi såklart igenom handlingarna inför nästa veckas nämndsmöte. Flera av de skrivelser som vi i oppositionen har gjort till nämnden om saker vi vill ska hända och utredas, kommer upp nu. Vi vill att Dalbys nya F-9 skola ska få en kulturprofil, något som hade varit bra och intressant, och extra passande eftersom Lund ansöker om att bli EUs kulturhuvudstad 2014. Dessutom anser vi att lärare som deltar i regeringens fortbildningsprogram Lärarlyftet ska få 100 % av sin lön, och inte 80 % som regeringen föreslår. Vi visar med dessa skrivelser att vi i oppositionen i Barn- och Skolnämnd Lund Öster är på hugget! Vi har inte legat på latsidan det senaste året och kommer inte att sitta tillbakalutade de tre år som är kvar av oppositionsarbetet. Vi i oppositionen är också aktiva i letandet av tomter för nya förskolor, till exempel har en av sossarna "hittat en tomt" bakom Sandby-kyrka som vi kanske kan bygga på. Vi har helt enkelt öron och ögon öppna!

torsdag, januari 10, 2008

Jag vet att man inte får ... men jag hatar gatstenarna!

När jag började aktivera mig i kommunpolitiken i Lund lärde jag mig en sak ganska snabbt - det finns vissa "heliga kor" för vänsterpartiet i Lund, som folk inte brukar ifrågasätta (detta ska tas med en nypa salt, vi har ett mycket bra debattklimat i partiföreningen!):

  • Höga hus är per definition fula.
  • Gatstenar är mycket charmigt och ska alltid försvaras.

Jag håller inte med om något av ovanstående. Höga hus kan vara mycket vackra. Lund är och ska inte vara en by. Den senaste tiden har partiföreningens kommunpolitiker börjat tänka om lite i frågan, men det kippas fortfarande efter andan när man föreslår byggande av höga hus eller berömmer ett redan existerande högt hus. Gatstenarna däremot, de försvaras fortfarande in i det sista. Jag har förstått att argumenten handlar om att det är vackert och charmigt.

Jag har börjat hata gatstenar. När jag flyttade till Lund tyckte jag att det var charmigt att ha gatsten inte bara på gågator och shoppinggator, utan även på vanliga gator. Jag tycker inte det längre. För några veckor sedan hade Sydsvenskan ett par artiklar om arbetsskador hos renhållningsarbetarna orsakade av många års körning på gatstenarna. Det är ju logiskt. Man hoppar och studsar av att köra och cykla på gatstenar och man behöver inte vara läkare för att inse att det leder till arbetsskador efter 25 års hoppande och studsande.

Jag cyklar mycket på vägar med gatsten, och är fruktanvärt trött på detta hoppande och studsande. Min fortfarande ganska nya cykel skramlar och handbromsen har hoppat sönder (jag lägger skulden för detta på gatstenarna). Dessutom blir stenarna fruktansvärt hala så fort det regnar. Har man en tung ryggsäck får man snart ont av att den studsar mot ryggen. Gatorna blir också smutsigare, eftersom glasbitar och annat skit stannar i mellanrummen mellan stenarna. Lösningen är inte att asfaltera hela staden, det är nog lite för drastiskt. På gatan förbi Stadsbiblioteket har man anlagt en liten cykelfil, med asfalt. Så borde det se ut på fler gator i staden.

Jag lanserar härmed en liten omröstning. Vad tycker ni om gatstenarna i Lund? Rösta i vänstra kanten på bloggen.


För övrigt vann Hillary Clinton i New Hampshire, det gjorde mig glad. Och för övrigt tycker jag att Mike lives in Ikea är väldigt roligt

måndag, januari 07, 2008

Jag älskar att hyra

Under en tur på stan i Helsingborg idag såg jag den här löpsedeln från gratistidningen Extra:

När ska den samlade borgerligheten inse att vi inte har råd att köpa våra hyresrätter och att vi vill ha kvar de allmännyttiga hyreslägenheterna? Jag har tidigare skrivit om de galenskaper borgarna i Helsinborg håller på med, med bland annat en tydlig strategi att "erbjuda" ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i vissa stadsdelar. Läs även reportaget i Helsingborgs Dagblad.

Ett rött nytt år

I förra veckan var jag på Ung Vänsters veckokurs i motala. Det var otroligt peppande, mycket folk, många nya medlemmar och ett par bra arbetsdagar för oss i valberedningen. Det kommer att bli mycket jobb fram till kongressen i påsk, men jag ser fram emot det! Har precis bokat biljetter till Gävle för att intervjua kandidater på Bergslagens grannskaps ombudsträff om en månad! Tack alla för en mycket bra veckokurs, och ett speciellt tack till mina valberedningskamrater för en mycket konstruktiv arbetsvecka!















Veckokursdeltare i Coopet på Bona folkhögskola













Valberedningens nomineringslåda gjorde succé!

"Arbetslunch" med valberedningen

söndag, januari 06, 2008

Länge leve Public Service

Jag har fortfarande jullov, någon dag till. Idag sitter jag och tittar på dokumentären om Sveriges Radios satirprogram Public Service (SVT Play). Jag älskar public service. Söndagar 10.10 på P1 är en högtidsstund. Dokumentären varvar bakom-kulisserna-bilder från radioinspelningarna, där komikerna parodierar politiker, näringslivstoppar och kungen, och klipp från TVs barndom på 60-talet (bland annat när CH Hermasson deklararer från talarstolen att partiledare, dem räcker det att se i svartvitt!). Politisk satir är något av det roligaste som finns, jag har småfnissat och storskrattat i en timme! Tänk om man någon gång när så långt att man blir parodierad i radio...

fredag, januari 04, 2008

Röd Press julsaga

Jag är på Ung Vänsters Veckokurs. Idag hittade vi internet i huset i Motala (jippi!) och därför kan jag tipsa om detta, en julsaga från Ung Vänsters tidningsblogg Röd Press.