torsdag, mars 25, 2010

Kommunfullmäktige 25 marsDet är kommunfullmäktige igen. Bakom mig sitter den moderata ersättarbänken, de är väldigt tjattriga, och just idag väldigt många.

Vi inledde med medborgarmingel. En grupp elever från Spyken kom och protesterade mot flytt av teaterklasserna. Jag hade dock inte tillfälle att prata med dem. Dessutom fick vi lite information om klimatarbetet från två kvinnor som jobbar på miljöstrategiska enheten. De har genomfört medborgardialog om just klimatfrågor och fått fram många intressanta synpunkter. Vi fick varsin broschyr om detta.

På dagordningen idag står bland annat medarbetarpolicyn (som bordlades på förra mötet), tilläggsbudget (vi har fått statliga pengar som ska delas ut), bildandet av ett naturreservat vid Sularpskärret utanför Södra Sandby, motion från (v) om frukt i skolan, motion från (sd) om mångkulturellt bokslut, medborgarförslag och interpellationer.

tisdag, mars 23, 2010

Revingeby i översiktsplanenLunds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan (ÖPL). Planen är ute på remissrunda, och Stadsbyggnadskontoret har varit ute och presenterat utbyggnadsplanerna för Lunds kommun i flera bostadsområden och byar. Även Revingeby omnämns i ÖPL och jag fick äran att skriva byföreningens styrelses remissvar. Vi är ganska nöjda med ÖPL:ens utbyggnadsplaner, men är lite oeniga om ett av de två områdena. Det verkar inte vara lika bra överallt dock. Sydsvenskan rapporterar idag att Veberödsborna är i uppror över planen och dess förslag till utbyggnad. Vår byförenings ordförande bloggade om översiktsplanen i Skånskan för någon dag sedan. Läs blogginlägget.

Eftersom det av någon underlig anledning inte går att kopiera in text i bloggen, finns byföreningens remissvar som ett googledokument.

söndag, mars 21, 2010

Vänsterpartiets kommunlista 2010Idag hade vi Det Stora Medlemsmötet, del 1 - medlemsmötet där kommunlista inför valet 2010 sattes. Nästa stora medlemsmöte är det då vi klubbar valplattformen om ungefär en månad. Dagens medlemsmöte var mycket trevligt, lugnt, sakligt med bra diskussioner - och inga slutna voteringar! Det visar att läget i partiföreningen är bra, vi kan hantera våra meningskiljaktigheter genom konstruktiva och sakliga diskussioner, vilket känns väldigt bra. Annorlunda från samma medlemsmöte för fyra år sedan, då vi precis var påväg ut ur en fyra år lång turbulent period, där meningskiljaktigheterna inte hanterades lika konstruktivt.

Valberedningens förslag kom ut någon dag innan mötet, och var på det hela taget okej, men långt ifrån perfekt. Jag slipade argumentationen igår, innan och under lördagspromenaden till Revinge mölla och tillbaka. På medlemsmötet gjordes några förändringar i valberedningens förslag, och slutresultatet blir riktigt bra! Några av de längre diskussionerna handlade om procedurfrågor: vad vi ska skriva efter våra namn - är kandidaternas ålder relevant för väljarna? - och vad det innebär att ha en könskvoterad lista. Jag hävdar att ålder är av intresse, vi bor trots allt i en studentstad och många vill säkert rösta på kandidater i sin egen ålder. Flera av de första namnen på vår lista är unga och det bör vi framhäva. Detta blev dock nedröstat och vi kommer enbart skriva sysselsättning efter våra namn (vilket för min del inte är helt lätt...). Vi hade även en intressant diskussion om kvotering av listan, där valberedningens förslag om en helt varvad lista röstades ner till förmån för möjligheten att någon gång ha två kvinnor eller två män efter varandra (se plats 4 och 5 nedan). Tanken att listan bör ha en majoritet kvinnor då kvinnor oftare hoppar av (erfarenheter från tidigare mandatperioder) framfördes också.

Kommunlistan ser ut som följer (de första namnen):

1. Mats Olsson (idag KF, KS)
2. Hanna Gunnarsson (idag KF, BSN Öster)
3. Daniel Stolt (idag utbildningsnämnden, renhållningsstyrelsen)
4. Nita Lorimer (idag KF, Tekniska nämnden)
5. Angelica Svensson (idag Centrumutredningen)
6. Lars A Ohlsson (idag Servicenämnden)
7. Charlotte Wikander (inga uppdrag idag)
8. Olof Norborg (idag KF, utbildningsnämnden)
9. Nilla Bolding (idag Byggnadsnämnden)
10. Gösta Eklund (idag BSN Staden)
11. Anne Dederichs (idag KS)

Idag har Vänsterpartiet fyra mandat i kommunfullmäktige, vilket ger två ersättare (de första sex namnen utgör fullmäktigegruppen). Fem mandat ger tre ersättare (de första åtta namnen) och sex mandat ger också tre ersättare (de första nio namnen). Vi satser självklart på att öka från fyra till minst sex mandat.

Jag är såklart mycket glad över att ha mina partikamraters förtroende att ha andraplatsen på listan! Vid förra valet stod jag på plats fem, och fick efter ett tidigt avhopp plats fyra och ett ordinarie mandat. Det sades många fina saker på mötet, som jag tar med mig in i valrörelsearbetet. Mats som förstanamn på listan känns väldigt tryggt - det kommer att blir en riktigt bra valrörelse!

lördag, mars 20, 2010

Vänsterpartiet stödjer AF BostäderPressmeddelande

Vänsterpartiet beslutade redan på sitt möte i måndags att i adressfrågan för studentlägenheter ställa sig bakom den smidiga linje som AF Bostäder föreslagit - att komplettera befintliga studentadresser med lägenhetsnummer, vilket den nya lagen om lägenhetsregister ger utrymme för. Byggnadsnämndens beslut är olyckligt och har inte tillräckligt tagit hänsyn till de problem som 2500 helt nya adresser kommer att skapa för studenterna och deras bostadsföretag: Öakade kostnader, problem med internetuppkopplingar, folkbokföringsadresser m.m. Denna typ av byråkratisk stelbenhet gynnar ingen, varken Lunds kommun eller studenterna. Vi kräver att hänsyn nu tas till de synpunkter som framkommit av AF Bostäder och Lunds studentkårer.

För Vänsterpartiet i Lund

Hanna Gunnarsson och Mats Olsson

Läs studenternas reaktioner, i sydsvenskan: "Studenterna rasar mot nya adresser"

lördag, mars 06, 2010

På twitter, igen

Jag kände mig tvungen att bita i det sura äpplet. Ett twitterkonto är
(åter)skapat, men vi får se vad som händer med det. Senast slutade jag som
väldigt skeptisk twitteranvändare och tog bort kontot. Men nu finns det alltså
igen - vi går ju faktiskt snart in i en valrörelse...