lördag, mars 20, 2010

Vänsterpartiet stödjer AF BostäderPressmeddelande

Vänsterpartiet beslutade redan på sitt möte i måndags att i adressfrågan för studentlägenheter ställa sig bakom den smidiga linje som AF Bostäder föreslagit - att komplettera befintliga studentadresser med lägenhetsnummer, vilket den nya lagen om lägenhetsregister ger utrymme för. Byggnadsnämndens beslut är olyckligt och har inte tillräckligt tagit hänsyn till de problem som 2500 helt nya adresser kommer att skapa för studenterna och deras bostadsföretag: Öakade kostnader, problem med internetuppkopplingar, folkbokföringsadresser m.m. Denna typ av byråkratisk stelbenhet gynnar ingen, varken Lunds kommun eller studenterna. Vi kräver att hänsyn nu tas till de synpunkter som framkommit av AF Bostäder och Lunds studentkårer.

För Vänsterpartiet i Lund

Hanna Gunnarsson och Mats Olsson

Läs studenternas reaktioner, i sydsvenskan: "Studenterna rasar mot nya adresser"