torsdag, februari 28, 2008

Så här ser det ut...


Så här ser det ut när vi sitter och voterar, manuellt eftersom anläggningen inte fungerade. Pinsamt nog var jag iväg på toa under voteringen (felbedömning från min sida vad gällde tiden), så jag fick rösta sist istället för först...

Kommunfullmäktige, bibliotek i köpcenter?

Nu har vi betat av en kulturpolitisk strategi och en biblioteksplan. I den senare var jag uppe i talarstolen (det har blivit mycket idag, jättekul!) och yrkade bort lite text. Jag fick med mig mp s och dv, men det föll såklart i voteringen sedan.

I förslaget till biblioteksplan fanns en text om att biblioteket måste finnas där människor befinner sig. Jo, det låter ju bra, det är ju därför biblioteken ligger i centrum eller i stadsdels-/bycentrum. Men i förslaget menade man, lite flytande och visionärt sådär, att bibliotek borde kunna finnas i t.ex. köpcentrum. Det är ett absurt förslag. Biblioteken handlar inte om att bara gå in och hämta en bok och sedan gå därifrån. Biblioteken är mer än bara bokförvaring. De ska fungera som mötesplatser, "demokraticentraler" vad gäller inhämtande av ny kunskap som kan ligga till grund för tankar och åsikter, informationscentraler där man kan använda internet och platser där man kan sitta ner, andas, läsa en bok eller bara fundera. Detta går inte ihop med stressen på ett köpcenter. Men borgarna höll tyvärr inte med i det resonemanget.

Kommunfullmäktige

Vi har varit igång med mötet nästan en timme, och är nu på dagens andra ärende. Det handlar om Habo Gård, en stiftelse som får ekonomiskt stöd från Lund men som fysiskt befinner sig i Lomma. Gården används av pensionärs- och handikappföreningar, som mötesplats och för rekreation. Alla instämmer i att Lund ska stå för 12 miljoner för att renovera gården, trots det hade vi ganska lång debatt.

Nu går vi in på ett intressant ärende, politiskt program för unga i Lunds kommun.

[paus]

Debatten om politiskt program för unga var otroligt frustrerande. I korthet: Det har tagits fram ett förslag till program som innehåller en bra analys och bra konkreta saker vad gäller ungdomspolitik i Lunds kommun. Dock saknades en feministiskt analys. I programmet påpekas att unga tjejer känner sig otrygga och ibland är rädda för att gå ut, men man föreslår inga konkreta åtgärder i feministisk riktigt. Svagt. Men förutom det är det bra. Man måste såklart också påpeka att det inte finns en ungdomspolitik. Jag påpekade i mitt anförande i talarstolen att vissa ungdomar har föräldrar som kan köpa dyra bostadsrätter och semesterresor, andra ungdomar får ställa sig i den kommunala hyreslägenhetskön och stanna hemma på fritidsgården på sommaren.

Borgarna har länge hållit med om programmets innehåll. När programmet dock kommer till kommunstyrelsen för beslut byter borgarna namn från "program" till "idéprogram". Idéprogram är ett nytt påhitt. Grejen med att ha ett program är att det årligen utvärderas av samtliga nämnder, och vi politiker kan på så sätt se om det händer något och gör det inte det kan vi snabba på utvecklingen. Det är såklart otroligt svagt av borgarna att inte anta programmet som ett program. På sittande möte idag ändrade sig borgarna igen. De vill inte längre ha ett ideprogram, utan att hela alltet ska bli ett "underlag" för kultur- och fritidsnämnden, och för andra nämnder som vill. Fruktansvärt svagt. Man blir helt perplex.

Borgarna degraderar allt arbete ungdomarna har lagt ner, klappar dem på huvudet och stoppar förmodligen sedan "underlaget" i byrålådan. Jag blir mycket frustrerad på detta, och var återigen uppe i talarstolen och skällde ut borgarna. I slutet av debatten gick en av folkpartiets ledande politiker upp i talarstolen. Han gick emot den borgerliga alliansen genom att helt enkelt föreslå att hela programmet, som nu bara var ett "underlag", helt enkelt ska läggas ner (eller "läggas till handlingarna", vilket betyder ungefär att nicka, säga jaja, och sedan skita i hela alltet). Jag har författat en insändare om borgarnas svek mot Lunds ungdomar, och uppmanat ungdomarna att kämpa på för att någon gång förhoppningsvis bli tagna på allvar av Lunds borgare.

Kommunfullmäktige, åter till ordningen

Ja, åter till ordningen med manuellt upprop (se inlägget nedan). Det innebär ett par minuter av väntan innan alla är uppropade och på rätt plats. Voteringsapparaten är lagd åt sidan. Synd, men så är det väl med tekniken.

På dagens föredragsningslista finns inte något jätteupphetsande. Kulturpolitisk strategi, "politiskt program för unga" (där ska jag tjaffsa lite), biblioteksplan, lite om budgeten 2009 och något om starta-eget-utbildningar för personal som ska konkurrera med kommunens verksamhet. Inte så jättehäftigt. Sedan tillkommer en del motioner, om lekplatser, hemlöshet, simundervisning och vår religion-i-skolan-motion, samt bland annat min interpellation om kommunens hemsida.

Nu är kommunstyrelsens ordförande i talarstolen och pratar om investeringar... Here we go...

Kommunfullmäktige lämnar stenåldern... eller...?


Det är dags för kommunfullmäktige igen! Detta är det första mötet vi använder vår voteringsanläggning, som är helt nyinstallerad. Det har varit mycket fniss och stora ögon. Den funkade i början och ordförande meddelade att "man får inte hålla på och trycka hela tiden". Det låter ju vettigt. Nu känner jag mig som en riktig politiker, röda och gröna voteringsknappar och en schema på storbild som visar alla platser och hur man har röstat. Det är tänkt att detta ska spara tid, och det gör det säkert när vi har lärt oss systemet och alla personer är inlagda med rätt namn, parti och plats. Sedan började det strula, rätt person var kopplad till fel nummer, ersättare stod som ordinarie. Där tog underhållningen slut vi gick tillbaka till vår vanliga manuella stenåldersröstning. Då systemet inte var helt rätt blev jag under en kort stund markerad som sverigedemokrat. Jobbig upplevelse.

onsdag, februari 27, 2008

Budget, miljöhus och vandrande skolbuss

Igårkväll var jag på skolkonferens på Uggleskolan i Södra Sandby. Det var trevligt och lärorikt som vanligt. Att få möjlighet att åka till skolor och förskolor och delta på skolkonferenser är otroligt lärorikt för mig. Där får man insyn i hur arbetet på skolorna funkar, kan ställa frågor och träffa skolledning, personal och föräldrar. Dessutom kan man ju snappa upp frågor som borde lyftas till nämnden för diskussion.

Den stora frågan på Uggleskolans skolkonferens igår var budgeten för 2008. Skolan, som har klasserna F-5 och cirka 200 elever, har en total budget på 12 miljoner. Förra året gick man, efter att ha använt lite av det egna kapitalet, +/- 0, vilket ju såklart är väldigt bra. Nämnden som helhet gick minus 11 miljoner, vilket inte var lika bra. Den direkta skolpengen är igång, och det vi ser än så länge är att skolornas får mer pengar i budget MEN samtidigt har skolorna fått fler utgifter att betala, sådant som tidigare låg på nämndsnivå. Nu får skolorna till exempel vara med och finansiera tjänster på förvaltningens kontor (barnomsorgskö-administration t.ex.). Ett annat budgetproblem är att de ökade lönerna inom Lärarförbundet inte finns i budgeten. Ett tredje problem är att modersmålsundervisningens organisations slogs sönder i och med införandet av den direkta skolpengen. Det betyder att den enskilde rektorn nu är ansvarig för att organisera undervisningsgrupperna, inte som tidigare, en speciell rektor för modersmålet. Det kommer att betyda ett antal timmars organiserande och runtringande extra. Ett fjärde problem för skolorna just nu är de enormt höga kostnaderna för IT och nät. Vi måste göra något åt det. Å andra sidan kanske inte pengarna avsatta för snöröjning behöver användas, på grund av den globala uppvärmningen!

Förutom budgeten fick vi se ritningar på ett nytt miljöhus för återvinning, som också ska kunna användas i undervisningen (perfekt!) och som innehåller parkeringsplats för tjänstecyklarna (!), ritningar för en ny paviljong-förskola med plats för fyra avdelningar (mycket välbehövligt), diskussion om att de vandrande skolbussarna kanske kan komma igång under våren och avslutningsvis en demonstration av den nya "smartboarden" (en mycket häftig sak som revolutionerar undervisningen - en sån ska jag ha när jag blir lärare!).

torsdag, februari 21, 2008

Stoppa privatiseringarna av psykiatrin!

På KomPol i måndags (kommunpolitiskt gruppmöte) diskuterade vi privatiseringarna av den skånska psykiatrin (detta kommer även Lars Ohly att prata om i Helsingborg i eftermiddag). Vård- och omsorgsfrågor är verkligen inte mitt starkaste ämne, så diskussionen i måndags gav massor med nya kunskaper och insikter.


Pyskiatrin är indelad i öppenvård och slutenvård. Slutenvården handlar om att människor är inlagda på sjukhus och sover där. Detta kan ske frivilligt eller med tvång, och sker det med tvång är det myndighetsutövning och kan därför inte läggas ut på någon annan än en myndighet. Slutenvården står därför sällan eller aldrig inför privatiseringshot. Det gör däremot öppenvården, dit människor kommer under dagtid för att träffa läkare. En del av psykiatrins öppenvård i Lund flyttades nyligen från St Lars-området till universitetssjukhuset (USIL). De vill inte gärna ha sin verksamhet på St Lars, eftersom det är Lunds gamla mentalsjukhus och därför klingar lite dåligt i psykiatri-sammanhang. På USIL fick man nya och fina lokaler, och när man nu har anpassat sig har diskussionerna om privatisering börjat. Blir privatiseringen av kommer det privata företaget alltså på köpet få nya fina lokaler centralt i stan.

I april förra året beslutades att psykiatrin i Helsingborg ska privatiseras. Privatiseringsbesluten ligger i linje med borgarnas, framförallt moderaternas, mycket starka politiska vilja att minska den offentligt styrda vården (och annan verksamhet). Det har inte genomförts än utan är ute på anbud just nu. Vårdföretag har då möjlighet att lämna in anbudsförslag till region skåne där de berättar vad de kan göra och för hur mycket pengar. Regionen väljer sedan mellan anbuden och skriver avtal med det företag man har valt. Denna process tar tid, och riskerar sedan att överklagas av de som "förlorade". Anbudsförfarandet beräknas vara klart i mars. Alla de företag som anses ha möjlighet att lägga anbud på att ta över öppenvården i psykiatrin är vinstdrivande. Det anses inte finnas möjlighet för exempelvis stiftelser att driva en så stor verksamhet som detta är, dessutom har de svårt att lägga lägre anbud än de stora riskkapitalbolagen. Beslutet att privatisera i Helsingborg fattades så snabbt att personalen och vi i oppositionen knappt hann reagera. Men nu när det gäller Lund är vi laddade!

Konsekvenserna av privatiseringar i psykiatrins öppenvård befaras bli mycket stora och dåliga. Det finns en poäng med att öppenvård och slutenvård bedrivs i nära samarbete, av samma huvudman för att ha så bra kommunikation som möjligt och gärna ett utbyte av personal. En person som behandlas i öppenvården och som blir dramatiskt sämre, måste snabbt kunna skrivas in i slutenvården. Om dessa bedrivs av olika huvudmän riskerar överflyttningen från öppenvård till slutenvård att ta för lång tid, vilket riskerar ödesstigna konsekvenser. Vården kommer förmodligen att bli lika bra i privat regi som i offentlig, eftersom det är samma personer som bedriver vården. Det finns alldeles för få personer med psykiatrisk utbildning, och med privatiseringar finns en risk att fler och fler väljer att jobba privat (där lönerna tack vare riskkapital och vinstmaximering kan vara högre). Den offentliga riskerar då att bli kvar med de tyngsta patienterna (som inte har möjlighet att välja privat vård av olika anledningar) och den person som har sämst utbildning, alternativt inte heller vill eller kan välja en privat arbetsgivare. Slutenvården, som kommer att vara kvar i offentlig regi på grund av myndighetsutövningen, är den verksamhet som är i behov av den allra bästa personalen. Konsekvensen av privatiseringarna kan alltså bli kompetensflykt och att de som byter till privat utövar inte bara får högre lön utan också ett lindrigare jobb. Motsatsen blir då att de som är kvar i offentlig regi får samma löner som innan men ett relativt sätt hårdare jobb än tidigare, då det inte lika lätt går att jobba lite i slutenvård och lite i öppenvård.

Förhoppningsvis kan vi förhala privatiseringsbeslutet om Lund ett tag till, så att upphandlingen inte hinner göras innan vi vinner valet 2010...!


För övrigt gick det väldigt bra med Lasse Ohly i Malmö idag. Vi fick ett mycket bra mottagande när vi delade ut frukost för högre studiemedel, och fick möjlighet att samtala med representanter för Malmö studentkår på fikat efter. Mycket lyckat.

söndag, februari 17, 2008

Lasse Ohly i Skåne!

Reklam

På torsdag kommer vänsterpartiets partiledare till Skåne (Malmö och Helsingborg). Klockan 9 delar Lasse Ohly ut frukost till studenterna på Malmö högskola för att belysa frågan om högre studiemedel. Cirka 9.15-9.45 kommer han att finnas i caféet för att dricka kaffe och snacka med folk. Sedan beger han sig till Helsingborg för att klockan 11 åka buss längs linje 1 och erbjuda gratis kollektivtrafik för de som hoppar på just vår (v)-buss!

uppdatering. Idag hade sydsvenskan en artikel från Lasses presskonferens i Malmö. Vår aktion, som vi ska förbereda ikväll, nämns:
Under torsdagsmorgonen deltar Ohly tillsammans med Vänsterns studentförbund i en aktion för högre studiemedel utanför Malmö högskola. (SDS 20/2)

torsdag, februari 14, 2008

Folkpartiet beklagar sig

Jag blev inkvoterad i en debatt idag, jag var såklart enda kvinnan i panelen. Nu gillar jag ju det med kvotering, så det var inget problem. Jag och ett gäng kommunstyrelsegubbar utgjorde panelen i en skoldebatt på Klostergården idag. Temat var de nedskärningar som hotar Klostergårdsskolan (1o tjänster), och den direkta skolpengen (det nya finansieringssystemet för skolan). Under debattens två timmar fick vi i oppositionen ungefär två sylar i vädret var. Resterande tid var en enda lång utskällning av den folkpartistiska ordförande från föräldrar och lärare på skolan och förskolan. Till och med journalisten deltog i den vassa utfrågningen.

Folkpartisten erkände att "systemet har vinnare och förlorare", vilket fick föräldrarna att ifrågasätta varför just deras barn stämplas som förlorare redan från början, och journalisten att fråga vilka som egentligen var vinnarna - eftersom de inte kunde hitta några. Folkpartisten menade att vinnarna var skolorna på Öster (trots att vi också fått generella neddragningar två år i rad) och privatskolorna (!). Modersmålslärarna berättade att de under terminens första en och en halv månad sett att det blivit färre modersmålstimmar för eleverna. Avsaknaden av möjligheter att påverka beslutet om den direkta skolpengen innan det fattades kritiserades. Folkpartisten skyllde ifrån sig då han inte varit med i utredningsgruppen kring den direkta skolpengen.

Sedan kom de gamla klassiska argumenten om "onödig" administration, "svällande kostadsbubblor" och att skolförvaltningarna är "pappersmaskiner". Med detta menar borgarna att lärarna och rektorer inte förstår vad saker och ting kostar och helt enkelt sprider pengar runt omkring sig utan någon som helst kontroll. Detta är såklart strunt. Självklart vet rektorerna hur stora IT-kostnader just deras skola och förskola har, även om IT-kostnaderna inte ligger inom deras egen budget. Vi påpekade såklart även skattesänkningarna de senaste två åren som kostat skolan i Lund 40 miljoner kronor. När argumenten från borgarna var slut påpekade de att Lund faktiskt har landets bästa skola och satsar mycket mer per elev än andra jämförbara kommuner och snacket om de fria nyttigheterna.

Folkpartisten beklagade sig över att Klostergårdsskolan har blivit en av förlorarna i det nya systemet. För föräldrarna är naturligtvis ett beklagande och en vetskap om att Lund har Sveriges bästa eller näst bästa skola, en väldigt dålig tröst när 10 tjänster ska bort innan höstterminen börjar. Debattens bästa påpekade var kommentaren från en av föräldrarna som menade att nedskärningarna i skolan är samhällspolitiskt livsfarliga, då det leder till att grupper av människor ställs mot varandra. Modersmål och extra undervisning i svenska är högt prioriterat, vilket gör att andra ämnen får mindre resurser och därmed läggs skulden för samhällets neddragningar på barnen vars föräldrar kommer från andra länder.

söndag, februari 10, 2008

Fler kommunala hyresrätter i Malmö!

Idag gör vi en liten utstickare till Malmö.

I gårdagens tidning rapporterades att MKB, Malmö Kommunala Bostadsbolag, köper trehundra lägenheter vid Möllan. MKB har fått ett erbjudande och tackat ja till att helt ta över ett privat fastighetsbolag, med 300 lägenheter vid Möllan och Dalaplan, samt lokaler, till det facila priset av 340 miljoner kronor. Det betyder alltså 300 extra kommunala hyresrätter, förutom de som MKB själva bygger. Under 2008 ska det investeras en miljard i hyreslägenheter i Malmö. Detta går stick i stäv mot den utveckling av utförsäljningar som vi har sett i Skåne det senaste året. Staffanstorp och Lomma har gjort sig av med (eller planerar att) hela sitt kommunala lägenhetsbestånd. I Lund har vi än så länge inte sett någon sådan utveckling. Borgarna här är inte intresserade av att sälja ut och några kampanjer, à la Helsingborg, om att ombilda till bostadsrätter, har vi inte sett. Det går förresten väldigt dåligt med ombildande i Helsingborg, har jag hört av partikamrater där.

Föredömligt, Malmö!

(Nämde jag att Malmö har svmp-majoritet, med ett vänsterpartistiskt kommunalråd?)

lördag, februari 09, 2008

Stoppa borgarna!

Idag har vänsterpartiet Lund haft årsmöte. Det var, som vanligt, en trevlig tillställning, om än lite lång... Efter lunchpausen var vi tvungna att ajournera oss en timme för att springa och hämta flygblad för att bemöta den nasistiska demonstration som vi råkade upptäcka när den marscherade genom stan. Vänsterpartiet tar "24-timmars-regeln" på allvar, och bemöter rasistisk och nasistisk propaganda inom ett dygn. Idag lyckades vi alldeles utmärkt med detta! No pasarán!

Marta omvaldes till ordförande, Daniel höll ett mycket bra hälsningsanförande från VSF och diskussionerna om verksamhetsplanen blev mycket bra. Jag lämnade min plats i styrelsen efter tre år. Det här året ska jag ägna mig åt Vänsterns studentförbunds styrelse istället. Undrar hur det skulle vara att ha ett år utan styrelseuppdrag helt och hållet... Mycket skumt förmodligen.


Uttalande från vänsterpartiet Lunds årsmöte 2008-02-09

Stoppa borgarna!

Lund drabbas nu fullt ut av konsekvenserna av den borgerliga politiken. Inom skola och förskola har hittills 40 miljoner kronor skurits ner, och ytterligare kraftiga sparbeting är att vänta 2008 och 2009. Inom vård och omsorg är privatisering och utförsäljning orden för dagen, samtidigt som resurserna inte räcker till för att täcka behoven. För de hemlösa räcker inte platserna ens i tillfälliga boenden till, samtidigt som kommunen plockar bort bänkar och genomför upprensningsaktioner mot de tält och skjul som utgjort de hemlösas tillflyktsort.

Nu har invånarna i kommunen också på allvar börjat reagera mot den förda politiken. De ser att detta inte är vad borgarna sa att de skulle göra innan valet 2006. Visserligen utlovades då sänkningar av kommunalskatten, något som de lyckas genomföra, åtminstone till hälften. Men samtidigt lät borgarna påskina att skattesänkningarna inte skulle påverka kvaliteten i verksamheten. Alla kan nu se att detta var en lögn.

Den borgerliga politiken är inget annat än en katastrof för Lund. Skolan, förskolan, vården och omsorgen måste värnas. Vi uppmanar kommunens invånare att protestera mot nedskärningar, försämringar och privatiseringar. För Lunds skull – stoppa borgarna!

måndag, februari 04, 2008

Bryt borgarväldet!

Det börjar bli sent, och jag har lovat mig själv att inte blogga mitt i natten, men det var ju KomPol ikväll och det måste jag ju rapportera från! Lite smått och gott blev det:

Kundval i äldreomsorgen
Borgarna har bestämt sig för att införa kundval i äldreomsorgen i Lund. Inte så oväntat men desto mer beklagligt. Nu har man dessutom bestämt sig för att det är okej för personalen att jobba halvtid för kommunen och driva ett eget företag i samma bransch på halvtid, alltså konkurrera med sin egen arbetsgivare. Vi i oppositionen anser att det strider mot kommunallagen och har överklagat.
Det kommer att bli ont om platser på äldreboendena i framtiden, ju äldre 40-talistgenerationen blir. I framtiden kommer vi att behöva bygga ett äldreboende ("särskilt boende") med 4o lägenheter vartannat år.

Budget 2009
De första ramarna för budgeten för nästa år har offentliggjorts, men budgeten klubbas inte förrän i juni. Borgarna väljer att låta skatten vara och inte sänka nästa år, men drar ändå ner runt 17 miljoner på kommunens verksamhet. Det betyder 0,8 procent på alla nämnder. Skamligt. De har under mandatperioden sänkt skatten med 4o öre, vilket motsvarar en minskning av kommunens verksamhet med 70 miljoner. Inga småpengar precis. Vi har inte bestämt oss för vår linje än men en gissning är att vi återställer borgarnas nedskärningar och yrkar på samma skatt som 2006.

Genusperspektiv på översiktsplanen...
...blev det tyvärr inget av, trots vårt idoga förhandlande. Borgarna anser inte att översiktsplanen för kommunen har med människor att göra och nöjer sig med att skriva något luddigt om "sociala hänsyn".

Hemlösheten
Vid årsskiftet tog en ny organisation över Lunds "härbärge" och det är nu öppet dygnet runt. Antalet besökare har ökat mycket under årets första månad, och hittills har 12 personer nekats tillträde eftersom det inte funnits några platser. Detta är otroligt problematiskt. Samtidigt byggs det på alla håll och kanter i Lund, och trots att det är beslutat vägrar borgarna kräva byggbolagen på att tillräckligt många lägenheter ska avsättas till den sociala förturen.

För övrigt har årets andra årsmöte gått av stapeln, och jag blev invald i VSFs styrelse. Det ska bli väldigt roligt!
För övrigt är det Super-Tuesday imorgon. Eftersom jag ska på studentmässa i Helsingborg kan jag inte ha min Hillary-tröja på mig, men jag hoppas att det går bra för henne ändå.

lördag, februari 02, 2008

Det där med skolavslutningarna

Det är skojigt med omröstningar här på bloggen. Betydligt fler än jag trodde har röstat, och det tackar jag såklart för! Om det är någon som har idéer om kommande omröstningar så får ni gärna höra av er. Den första omröstningen, om skolavslutningar, resulterade i detta:1. "Helst i kyrkan, med bön, välsignelse och allt som hör till!"

2. "Det är väl ok att vara i kyrkan, men strunta i helst i de kristna inslagen"

3. "Absolut inte i kyrkan och ta bort allt det religiösa!"

4. "Det är dags att tänka bredare - ha skolavslutningen i moskén eller synagogan!"

Länge såg det ut som att alternativ 1 skulle vinna, men trean spurtade förbi och tog hem segern. Av 20 röstande var alltså flest (9) som inte vill ha skolavslutningarna i kyrkan alls. Det glädjer mig, även om jag också hade varit nöjd med en seger för tvåan (som är den linje vi driver i vår motion i kommunfullmäktige). Motionen i fråga har stått på dagordningen flera möten i rad nu men tyvärr inte hunnits med än.

"Sådan är socialismen..."

Den som vill ha ett par minuters underhållning såhär på lördagsförmiddagen (om inte den strålande solen ute är underhållning nog), rekommenderas denna läsning: Johan Stael von Holstein skriver en krönika om socialismen, modell 1A från MUFs grundutbildning, och får ett strålande svar av kulturredaktören på Sydsvenskan (en oberoende liberal tidning). Skojigt. Läs också den inledande kommentaren i denna skriftväxkling, även den mycket underhållande.