fredag, september 28, 2007

Svenskt Näringsliv i min brevlåda

När jag kom hem idag såg jag ett stort kuvert som stack fram ur min brevlåda. Loggan längst ut gick inte att ta miste på - den röda och gula vingen som representerar Svenskt Näringsliv. Arbetsgivarorganisationen vill att jag ska ta lite av min dyrbara tid för att besvara deras "Enkät om företagsklimatet i Lund".

Nu vill vi veta vad du anser om företagsklimatet i din kommun och hur det kan bli bättre.

Jag ska svara på vad jag anser om allmänhetens attityder till företagande, skolans attityder, kommunens service och om jag känner någon lokal företagare som jag brukar diskutera företagsklimat och samhällsfrågor med. Jag vet inte hur jag ska göra. Ska jag svara eller ska jag slänga den? Kan man svara på ett vänster-sätt? Hur gör man för att motarbeta enkätens syfte? Jag har ingen aning om attityden till företagande i min kommun (den är nog för bra) och jag känner inga företagare. Men jag vet att Lunds borgerliga majoritet hellre sänker skatten än satsar på att bygga ett nytt och modernt badhus. Hellre sänker skatten än ger tillräckliga resurser för att minska grupperna i förskolan. Hellre satsar på fribyggartomter än hyresrätter.

Vad krävs för att företagen ska kunna anställa fler medarbetare? (Flera svar möjliga!): A. Tillgång till kompetent arbetskraft B. Sänkta arbetsgivaravgifter C. Tillgång till riskkapital D. Sänkta skatter E. Ökad erfterfrågan F. Flexiblare anställningsregler

Jag tror faktiskt att jag slänger enkäten.

Hela politikereliten på Facebook...

Dagens roligasteDagens roligaste 2. Jag har haft en röd tröja på mig idag. Visst, det förändrar inte världen att folk har röd tröja på sig. Men ibland måste man kunna göra politiska saker som inte är samhällsomstörtande direkt. Man måste ju självklart föra en politisk kamp samtidigt också.

torsdag, september 27, 2007

Kommunfullmäktige 27 sept. del 5

Policy för kameraövervakning

För ett par möten sedan ville borgarna installera kameraövervakning på Polhem och Vipan, två av kommunens gymnasieskolor. Vi ville självklart inte det, och fick igenom en återremiss till kommunstyrelsen för att ta fram en policy om hur man ska göra med kameraövervakning. Detta skulle kosta 700 000 kronor. Nu har vi fått tillbaka ärendet och fått en policy, som är helt okej (kameraövervakning är ju inte bra alls, men om man ska ha det måste man ju ha någon form av policy att gå efter). Det ska nu göras en bedömning i varje fall inte bara om övervakning ska göras utan även när på dygnet. Nu är det så roligt att borgarna har dragit tillbaka sitt förslag att kamerövervaka Polhem och Vipan! De har helt enkelt tänkt efter, tack vare oss. Det måste ju betyda att vi är bra och borgarna är dåliga.

Kommunfullmäktige 27 sept. del 4

Nu har vi en votering om huruvida vi ska avgöra ärendet om vilka dagar vi ska ha budgetmöte nästa år. Eftersom borgarna av någon anledning inte har kunnat bestämma sig så har vi nu bordlagt detta ärende och ska alltså vänta med att avgöra vilka datum vi ska ha möte. Hur svårt kan det vara att bestämma sig för om det ska vara 12-13/6 eller 18-19/6.

Det här mötet har tagit väldigt lång tid. Det har varit många äldre män uppe i talarstolen och upprepat sig själva. De tycker uppenbarligen om att höra sina egna röster. I ärenden som handlar om viktiga stridsfrågor och budgeten måste debatten få ta tid. Men nu har vi ägnat mycket tid åt frågor som inte kan anses vara kontroversiella. Det är underligt. Även om det ibland framkommer nya saker och nya yrkanden, så är det väldigt ofta så att ärendena redan är avgjorda när de hamnar i kommunfullmäktige. Nu har en moderat stått i talarstolen länge för att bara konstatera i slutet av sitt anförande att alla partierna var eniga i byggnadsnämnden om den detaljplan vi nu ska ta. Nu fortsätter en sosse med att konstatera att vi är överens och att denna detaljplan är viktig. Vi hade förmodligen kunna klubba den ganska snabbt, om de medelålders vita männen inte varit så angelägna om att stå i talarstolen för att höra sina egna röster. "Det är viktigt att planen inte försenas", säger centerpartisten. Men vad bra, då kanske vi kan klubba den nu!?

Sverigedemokraterna var uppe och ställde en fråga tidigare, där de kritiserade en konstutställning som är på Kulturen just nu, som enligt sd innehåller perversa och omoraliska konstverk. Det borde inte skattebetalarna finansiera (Lunds kommun ger ett litet bidrag till Kulturen, som är fristående). Det var lite skojigt. Vi hoppas i konsekvensens namn att de lappar som skickas i salen inte innehåller perversiteter.

"Reklamen" vi får på vår plats varje möte

Ganska ofta ligger det en hel del papper på våra platser när vi kommer till mötet. Idag låg tidskriften Öi där (med danskt ö), Öresundsinstitutets tidskrift, som skriver om hur fina kompisar vi är trots att vi bor på olika sidor Sundet. Min partikamrat Nita skickade en lapp (värsta mellanstadie-fasonerna) och bad mig räkna hur många kvinnor respektive män som var på bild i tidningen. Jag räknade. 23 personer på bild: 4 kvinnor, 19 män. Heja näringslivet.

Kommunfullmäktige 27 sept. del 3

Jag har ställt en fråga till tekniska nämndens ordförande (m). Det kan man göra när man har konkreta (aktuella) frågor som man sedan debatterar enbart frågeställaren mot den som svarar (till skillnad från en interpellation, där alla får vara med och debattera, och där svaret måste komma skriftligt till alla ledamöter innan mötet).

Fråga till tekniska nämndens ordförande Tomas Avenborg (m)

I lördags, 22 september, var det den internationella bilfria dagen. Detta uppmärksammades på många håll i världen. I Lund firades dagen med en miljöbilsutställning på Mårtenstorget. Lund var alltså inte bilfritt, utan fylldes med ännu fler bilar än vanligt.

1. Anser du att miljöbilar inte är bilar?

2. Kommer du att arbeta för att Lund blir bilfritt på riktigt nästa år den 22 september?

Avenborg svarade att ja, miljöbilar är bilar. Sedan sa hanatt han tyckte det var ett bra evenemang att visa miljöbilar. Det hade gettmycket medial uppmärksamhet och det är ju bra att köra miljövänligt om manväljer att köra bil. Men poängen med den bilfria dagen är ju att man inte skavälja bilen, utan cykla, gå eller åka kollektivt istället! Så jag uppmanadehonom att till nästa år tänka på alternativ som är verkligt bilfria, och detsvarade han inte på. Kanske kan man säga att han såg lite skamsen ut...

Jag fick ett sms om stöd till burmeserna

"In support of our incredibly brave friends in Burma: May all people around the world wear a red shirt on Friday, September 28".

Jag har inte så många röda kläder, men jag kanske hittar något. För övrigt lät min hindiusm/buddism-föreläsare bekymrad idag när han pratade lite om munkarna i Burma.

Kommunfullmäktige 27 sept. del 2

Utbyggnadsprogrammet för Lunds kommun 2007-2013, med utblick mot 2017

Lund gick för en liten tid över 105 000 invånars-gränsen, meddelade tekniska nämndens moderata ordförande från talarstolen. Av den anledningen är det extra viktigt att vi tar ett bra utbyggnadsprogram, fortsatte han. Och det ska vi göra nu. Bostadsbyggandet är nog ett av de politiska områden där vi ser de ideologiska skillnaderna tydligast i Lund. Varje gång vi i oppositionen får möjlighet yrkar vi tillägg för att betona vikten av att bygga hyresrätter. Och varje gång de får tillfälle yrkar borgarna avslag på hyresrätterna och vill istället ha fler fribyggartomter (tomma tomter för att bygga privat-hus). Så ligger läget på det här programmet, betoning på hyresrätter eller betoning på fribyggartomter. (För många)fribyggartomter är dumt, förutom för att det kräver mer pengar och större lån för att bygga en villa än att hyra en hyresrätt, eftersom det tar mer plats och kräver mer åkermark och ger oftast sämre trafiklösningar då det går vägar fram till varenda bostad och inte som i flerbostadshus-områden, där parkeringar byggs i utkanten av områdena. "Det ska byggas mer stadsmässigt" hörs från talarstolen, vilket betyder högre (men inte för höga) hus.

Moderaterna för fram att 33 % av Lunds lägenheter är bostadsrätter och resterande 67 % privata och kommunala (hälften, hälften) hyresrätter, och menar att vi måste ha ett varierat boende. Sossarna för fram att 8 500 personer står i LKF:s kö och att behovet måste få styra. Ibland kan sossarna briljera. Borgarna anser att socialdemokraterna skapar motsättningar som inte finns, och att det faktiskt finns de som vill ha bostadsrätter. En av folkpartisternas kvinnor tycker att sossarna för fram plakatpolitik i stil med "ropen skalla hyresrätter åt alla". Svaret kommer snabbt från sossen: "nej, Tove (fp, min anm.), vi ska inte tvinga dig att flytta ifrån Professorsstaden!". Ridå.

För övrigt fick jag två apelsinklyftor av min sverigedemokratiska bänkgranne. Det var snällt. Och folkpartisten som jag hade som bordsherre på Teologkårens novischfest för en vecka sedan kom fram och tackade för senast. Det var trevligt. Ibland måste man vara snäll, inte bara mot sossarna utan även mot borgarna.

Kommunfullmäktige 27 sept. del 1

Då var det dags igen. Idag har vi spännande saker på dagordningen: utbyggnadsprogram för Lunds kommun, en detaljplan för en del av Dalby samt en policy för kameraövervakning. Dessutom har vi en motion frå (s) om antirasistiskt arbete och en motion från s/v/mp om rättvisa inköp i kommunen.

Mötet inleddes med att Erikshjälpen fick ett miljöpris av kommunen, framförallt för att deras verksamhet handlar med återanvända saker. En äldre herre med borgerlig partifärg (okej, centerpartist) delade ut priset. Erikshjälpen representerades av en man och två kvinnor. Den äldre herren räckte fram checken med prispengarna till mannen med orden:

"Vi gör väl såhär att vi ger mannen pengarna..."

Kvinnorna fick därmed varsin bukett (rättvisemärkta) rosor. Alltid fint när borgarna positionerar sig i feministiska frågor.

tisdag, september 25, 2007

På besök i verkligheten, del 2

Återigen ett besök i verkligheten idag, på Nyvångskolan i Dalby. Det är kul att vara ute på skolkonferenser, både som politiker och som blivande lärare. Tyvärr var ingen av Nyvångskolans 630 elever närvarande på mötet, trots att Nyvångskolan har ett väl utvecklat elevdemokrati-arbete. Det var ett kort möte, men jag fick reda på att kommunens IP-telefoni fortfarande inte funkar till belåtenhet. Den kostar Nyvångskolan 600 000 kronor. En rolig grej var istället att man från skolledningens sida funderar på att göra Nyvångskolan till en godisfri zon! Det tycker jag låter riktigt bra. Det antogs en läxpolicy, vilket är väldigt viktigt för att alla elever ska ha samma möjligheter i skolarbetet. Alla har ju inte föräldrar som kan hjälpa till hemma.

På besök i verkligheten

Det har inte blivit så mycket skrivet den senaste tiden. I torsdags var jag på besök på Hagalundsskolan i Dalby, ett besök i verkligheten alltså. En av rektorerna visade mig runt och berättade om skolans tematiska undervisningsform. Biblioteket och slöjdsalen är skolans hjärtan. Hagalund ska byggas om helt och hållet, ett projekt i storleksordningen 100 miljoner och som förhoppningsvis är klart 2010. Det ska bli spännande att se. I Hagalunds ansvarsområde finns också Torna Hällestads skola, som också har blivit ombyggd. Det projektet ska vara klart till terminsstarten till våren. Just nu håller skolgården på att anläggas. Hoppas att jag får komma på invigning... Skolkonferensen var lite orolig för hur de små skolorna (Torna Hällestad och Revinge) finansieras. De går inte runt på sina skolpengar (ett antal tusenlapppar per elev) utan måste få extra bidrag från nämnden. Det ska bli intressant att se hur detta blir när den direkta skolpengen är genomförd.
I eftermiddag ska jag återigen till Dalby, den här gången för att gå på skolkonferens på Nyvångskolan (man brukar få gott fika där). Kanske kommer det en rapport om det senare.

För övrigt var jag och tränade spinning med Lisett igår. Det var jobbigt.

onsdag, september 19, 2007

Två pärmar med kommunala handlingar

Nu har vi diskuterat vår religionsmotion i min skolnämnd. Som väntat blev den avslagen (se vår reservation nedan), men det var en intressant diskussion. Jag gick ut lite lugnt med att säga att vi inte är emot kyrkorna och att skolavslutningarna visst ska vara fina, men att det är problematiskt med religiösa ceremonier, såsom bön, trosbekännelse, predikan, textläsning och välsignelse. Borgarna verkade inte riktigt förstå, de pratade fortfarande om att skolavslutningarna ska vara fina och traditionella, medan förvaltningen sa att det finns vissa problem och att frågan borde kunna belysas mer (så det ska vi se till), och miljöpartisten tyckte att jag var hård och röstade med borgarna. Den folkpartistiska ordföranden log och konstaterade att det kommer att bli en intressant diskussion när motionen kommer till fullmäktige, och det håller jag verkligen med om. Religion och politik i skön förening.

Annars ser vi återigen hur borgarnas nedskärningar slår på verksamheten. Hittills har förvaltningen fått två procent mindre de senaste två budgetarna jämfört med vad våra budgetar hade gett. Förvaltningen skriver nu i delårsbokslutet att vissa förskolegrupper "har stora svårigheter att bedriva verksamhet inom tilldelade medel". Det betyder att borgarnas skattesäkningar gör att det går för lite pengar till skolan. Men vi är bra på ekologisk mat och att införskaffa gröna flaggor och andra utmärkelser. Det är ju trevligt. Någon gång snart kommer den nya organisationen med direkt skolpeng att slutbehandlas i KF. Än så länge är det ingen som vet hur det kommer att påverka skolornas verksamhet, och det känns väldigt underligt att inte alls veta hur nästa års budget kommer att se ut.

Nu har jag fyllt två pärmar med handlingar från nämnden, redan i år. Hur ska jag förvara alla dessa papper? Jag behöver mer yta...

Reservation, "religionsmotionen"

Reservation, Barn- och skolnämnd Lund Öster 2007-09-19, Ärende 3

Vänsterpartiets motion: ”Religionsfrihet i Lunds skolor”

Vi reserverar oss mot nämndens beslut att avslå vänsterpartiets motion ”Religionsfrihet i Lunds skolor”. Vi ville bifalla motionen då vår fasta övertygelse är att skolavslutningarna i våra skolor och förskolor ska vara högtidliga ceremonier utan religiöst innehåll. Ibland hålls skolavslutningarna, av praktiska skäl, i en kyrka. I dessa fall anser vi att skolavslutningen riskerar att få ett religiöst innehåll om den leds av en präst och om ceremonin exempelvis innehåller bön. Vi anser att religiös verksamhet ska ske utanför den ordinarie skolverksamheten för att inte riskera att elever och deras föräldrar utesluts från att delta i skolavslutningarna.

Hanna Gunnarsson (v)
Tord Persson (s)

Rädda hyresrätterna!

Av någon anledning står jag i Helsingborgshems bostadskö. Det är det kommuala bostadsbolaget i Helsingborg, min hemstad. Om jag någon gång skulle vilja flytta tillbaka "hem" så kan det ju vara bra att stå i kön, resonerade jag för något år sedan. Idag surfade jag in på hemsidan för att uppdatera min ansökan och möts av rubriken "Hyresgäster på Dalhem erbjuds ombilda till bostadsrätter". Helsingborgs kommunfullmäktige har ändrat i ägardirektivet för sitt eget bolag och Helsingborgshem ska nu "aktivt medverka till att hyresgäster i ekonomiskt resurssvaga områden erbjuds ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter". I och med detta beslut stoppar Helsingborgshem sitt program för underhåll av hyreslägenheterna i området. Det är ju totalt vidrigt, det här. Den borgerliga majoriteten tror alltså att hyresgästerna i ett de bostadsområden i Helsingborg där, som de själva skriver på Helsingborgshems hemsida, det bor "flest antal familjer med låg köpkraft och låg inkomst [samt] en hög andel arbetssökande som får ersättning från a-kassa", ska ta lån för att köpa loss sina lägenheter!

Ett år har gått på den borgerliga mandatperioden, och för varje dag som går så vill man bara krypa längre och längre ner under den där filten som man drar över huvudet när man inte riktigt vågar titta på allt hemskt som händer runt omkring en.

söndag, september 16, 2007

"...och så går de in och leker friskola ett tag, tills det inte är kul längre..."

Enough to make you crazy if you let it.

Ett år efter valet. Moderaternas siffror har nått ännu en bottennivå sedan valet, hörde jag på p1 i morse. Tyvärr är vänsterpartiets ganska låga också, så man får glädja sig åt att de röd/gröna har bra siffror tillsammans. I helgen var det kommundagar i partidistriktet här i Skåne. Vår enda skånska v-riksdagsledamot började med att konstatera att borgarna har genomfört 8 av 10 vallöften på ett år, vilket man väl får säga är handlingskraftigt. Hon visade även siffror på att en person som tjänar 16 000 i månaden har fått 245 kronor mer i plånboken per månad, medan den som tjänar 50 000 kronor har fått 830 kronor mer. Gött.

Vi pratade bostadspolitik. Kommunerna måste inte längre ha ett allmännyttigt bostadsbestånd, och flera kommuner tävlar nu om vem som kan sälja ut mest och snabbast. Borgarna vill gör lagändring som gör det möjligt att ombilda hyresrätter till bostadsrätter om hälften av de boende är för, och inte som idag om två tredjedelar stödjer det. Kommunernas (d.v.s. vårt gemensamma) kapital blir privat kapital. Dumt. Malmöpolitikerna kunde glädja oss med att berätta att de kommer att starta en kommunal bostadsförmedling nästa år. Vi andra, vi som lever och andas i borgerliga kommuner och är lite ledsna över det, får helt enkelt glädjas åt Malmö.

Vi pratade skolpolitik. Den svenska skolan förlorar sin likvärdighet i och med den ökande andelen privatskolor. I Göteborg är 20 av 25 gymnasieskolor privata. Dåligt. Företaget Vittra, som driver skolor överallt i landet, gick med 26 miljoner i vinst 2006. Skattepengar blir privat kapital. Heja. Man ska inte kunna gå in och leka friskola för att sedan sluta leka när det inte är kul längre, och då låta kommunen ta hand om eleverna igen. Gymnasieskolorna borde även i fortsättningen få ha elevmajoritet i styrelsen, för att eleverna ska få riktig makt över sin skolgång. Yrkeseleverna behöver också läsa engelska och historia, och man kan inte fatta livsavgörande belsut som 15-åring. Och så behöver vi en sammanhållen lärarutbildning, vi är alla lärare oavsett om vi jobbar med treåringar eller sjuttonåringar.

Och glöm inte att kunskap är makt.

fredag, september 14, 2007

"Du som är ung i politiken..."

Fler gånger de senaste dagarna har jag fått en fråga som har börjat med de orden. Då gäller det att ta ett djupt andetag och koppla på det stora leendet. Ja, det är roligt att hålla på med politik, ja, de äldre politikerna behandlar mig väl, ja, jag har tid att göra andra saker på min fritid också, ja, det är viktigt att kommunpolitiken blir mer synlig hos folk i allmänhet och kanske ungdomar i synnerhet. Det är okej, jag orkar besvara frågan ett par gånger till, men lite trött blir man.

torsdag, september 13, 2007

Live från kommunfullmäktige 30 augusti, del 2

Motorväg för cyklar!
Dagens andra ärende (sd-motionen blev avslagen efter principen "sd mot världen"), handlar om gång- och cykelbanor. Detta är en stor fråga i Lund, med alla våra cyklister och gångtrafikanter. Många gånger är det en enda röra på dessa cyklister och gångtrafikanter. Folk går och cyklar huller om buller, med stor olycksrisk som följd. Demokratisk vänster vill att gångdelen och cykeldelen ska vara separerade, inte bara med ett streck utan med en kant, så att gångbanan ligger lite högre upp än cykelbanan. Detta gör att det blir väldigt tydligt vem som ska befinna sig var. Dessutom kommer cyklarna fram fortare vilket förhoppningsvis främjar cyklandet. Jag tänker på Tunavägen som jag ofta cyklar, där man kommer i hög fart och ofta får plinga bort de gående så att de håller sig på sin del av banan. Jag tycker att motionen låter som en bra idé och röstar för. Det betyder dock inte att vi ska bygga om utan bara tänka på detta när vi bygger nytt.

(Kd tycker att det är viktigt att cykelbanorna går dit man vill.)

Votering avklarad: Motionen blev avslagen.

För övrigt tyckte folkpartisten jag sprang på i dörren till fikarummet här att min kopp med partiloggan ("flergångsmugg") var snygg. Snubben som står för fikaserveringen hade ett halsband av godis (ni vet ett sånt man hade med godisbitar i olika färger), som en del av ett vad. Lite kul.

Live från kommunfullmäktige 30 augusti, del 1

Hej och välkomna till dagens kommunfullmäktigemöte! Detta är ett extrainsatt möte då vi har en del punkter från tidigare dagordningar som vi inte har hunnit med. Efter ett långt upprop är vi nu igång, och som ni förstår så funkar det trådlösa nätverket idag!
Min dag började med två föreläsningar om hinduismen. Efter det skyndade jag till Stadshallen (där vi har KF-möte), för att bli intervjuad av P4 radio Malmöhus. Rubriken var "ett år efter valet" och diskussionsämnet det gamla vanliga: "Varför är det så få unga i kommunpolitiken, och varför hoppar fler unga än äldre av sina platser". Så jag drog de gamla vanliga svaren. Hur det lät får ni lyssna på på måndag (eller på nätet senare).

Motion om insynsplatser i nämnderna
Just nu diskuteras dagens första punkt: En motion från sverigedemokraterna som handlar om att de (och andra små partier) vill ha insynsplatser på nämndsmöten. Det krävs fem platser i kommunfullmäktige för att man ska få en plats i varje nämnd. Vänsterpartiet har 4 platser och därmed får vi inte automatiskt platser i nämnderna. Men tack vare att vi hade ett bra samarbete med (s) och (mp) förra mandatperioden, lyckades vi förhandla till oss platser i alla nämnder, genom att vi helt enkelt fick några av sossarnas platser. En ren förhandlings- och samarbetsfråga. Vissa nämnder är öppna för alla att komma och lyssna. I min nämnd, Barn- och skolnämnd Lund Öster, har vi även en "allmänhetens frågestund". Det borde vara en självklarhet att alla nämndsmöten är öppna för allmänheten, förutom under de stunder då sekretessbelagda ärenden behandlas (som t.ex. handlar om enskilda personer). Alla protokoll och handlingar är också offentliga, och kan hämtas ut hos respektive förvaltningskontor. På så sätt kan man hänga med i diskussionen även om man inte är på mötet. Vi är däremot inte med på att tillsätta ytterligare platser i nämnderna. (Till vår nämnd har det inte kommit någon politiker från Sverigedemokraterna för att lyssna. Men det kanske är så att byggfrågor är viktigare och mer intressanta än barn- och skolfrågor...).

Dagens ordlista
nämnd: även kallad "facknämnd". Arbetar med ett speciellt ämnesområde, exempelvis skola, tekniska frågor, renhållning, kultur och fritid, m.m. Platserna tillsätts av de olika partierna och det behöver inte vara kommunfullmäktigeledamöter som sitter i nämnderna.
insynsplatser: plats i ex. nämnd som innebär att man bara får lyssna (alltså inte prata och rösta).
handlingar: de papper som beskriver de olika ärendena i nämnden och förslaget till beslut.
förvaltning: de anställda tjänstemännen som arbetar under politikerna med att driva verksamheten och ger förslag till beslut på de frågor som nämnden ska besluta om.

tisdag, september 11, 2007

Vad var det vi sa...?

Sydsvenskan hade två intressanta artiklar i Lundadelen idag.

Den ena handlade om sommarjobb. Borgarna minskade antalet kommunala sommarjobb (eller sommarpraktikplatser) med en hel del inför denna sommaren. Tidigare blogg. Nu har socialförvaltningen insett att det kanske inte var så lyckat. Nu var det ju så att det fanns ju ungdomar som blev utan! Det behövs alltså större satsningar nästa år. Vad var det vi sa?

Den andra artikeln var resultatet av den presskonferens Anne och Marta höll igår. Borgarna har beslutat av avsluta satsningen på jämställda löner i förtid, den satsning som vi drev igenom förra mandatperioden. Vi har självklart yrkat om att lägga till den pengar som behövdes för att slutföra satsningen. Nu har vänsterpartiet anmält Lunds kommun till jämställdhetsombudsmannen för att kommunens jämställdhetsplan inte har genomförts. Detta blir alltså dagens andra vad var det vi sa?

Den där obekväma sanningen, ni vet...

Nu har jag sett den, An Inconvenient Truth, Al "I used to be the next president of the United States" Gore och hela baletten. Den var bättre än jag trodde den skulle vara, lite plastig men inte fullt så amerikansk ändå. I en vecka nu har jag tänkt att jag ska skriva om Lunds Energis seminariedag om energin och miljön som jag var på förra onsdagen. Men det får nog vänta tills imorgon (trots att jag nog har hela blogginlägget formluerat i huvudet), jag är för trött nu.

För övrigt rullar religionsvetenskapen på. Igår hade vi "kickoff", vilket betydde mingel med snittar och vin på CTR (Centrum för teologi och religionsvetenskap). Sånt gillar jag...

torsdag, september 06, 2007

Religion och politik

För övrigt har jag börjat läsa religionsvetenskap. Det är verkligen intressant. Fem världsreligioner under en halv termin, det betyder en föreläsning i varje religion varje vecka. Idag var det fyra timmar hinduism. På nästa nämndsmöte har vi uppe vänsterpartiets motion om att skolavslutningar inte får ha ett religiöst innehåll. Diskussionen om denna motion började så smått på fikat efter nämndens AU igår. Det blev en mycket intressant diskussion, om kyrkan, tro och präster. Jag, sossen och den samlade borgerligheten. Sossen förstörde nästan min pragmatiska mittenlinje. Det ska bli kul att fortsätta att prata religion och politik i kommunfullmäktige senare. Det gäller att ta det här med Gud på största allvar (jag skulle kunna utveckla det, men avstår).

För övrigt var det här och det här dagens absolut roligaste.

söndag, september 02, 2007

Det är nog nu!

Jag är trött på att höra att den breda vänstern slår sönder och bränner upp stadsdelar. Jag gillar inte sånt. Det för inte den breda vänstern framåt mot en mer rättvis värld, det flyttar oss snarare flera steg bakåt. Urartade demonstrationer förstör för det seriösa politiska arbetet. Det är nog med sånt nu. Ta tag i era liv och engagera er på riktigt i ett vettigt vänsterparti (jag vet att det är ont om sådana i Danmark, men ändå).

För övrigt har jag ägnat hela dagen åt att lära mig snickra affischbockar. 14 nya blev det. Ett riktigt bra dagsverke.

lördag, september 01, 2007

augusti-kommunfullmäktige, del 3

Privatisering av parkmark

"Bytaregränden är en liten fin park i centrala Lund, precis vid Mårtenstorget. Tidigare i år stängde man av parken, satte upp en grind och låste den. På så sätt hindrar man de personer som brukar uppehålla sig i parken att göra så i framtiden. Kanske är det de väl bemedlade invånarna i bostadsrätterna som inte vill ha folk i parken. Nu har man därför bestämts sig för att bebygga en stor del av det som tidigare var park, och så får de boende trevliga stängda innergårdar. En privatiserad park. Lite kommer dock att vara kvar mot Mårtenstorget, men det är bara en bråkdel av det som finns nu. Hela området blir också skuggat då det ska byggas på fler antal våningar på husen runtomkring. En mycket dålig lösning. Låt hela parken vara park för alla även i fortsättningen!"

augusti-kommunfullmäktige, del 2

Hyresrätten är starkt hotad

"Det finns även ett program som beskriver alla byggprojekt de närmaste två åren. Det är spännande, för det byggs mycket. Vi vill såklart ha fler hyreslägenheter, då behovet och efterfrågan är väldigt stort i Lund, medan borgarna är inne på sin marknadslinje, det vill säga gör och tycker som bostadsbolagen vill att de ska tycka och göra. Förutom att det byggs för lite hyresrätter, blir det höga hyror nu när subventionerna för hyreslägenhetsbyggande inte finns längre. Sossarnas ledamot i tekniska nämnden visade en intressant statistik:

1999-2002 (borgerligt styre): 541 av 1183 bostäder var hyreslägenheter
2003-2006 (svmp styre): 1293 av 2398 bostäder var hyreslägenheter
Det är alltså både procentuellt och absolut fler hyresrätter när vi har makten.

Borgarna vill hellre gynna de som bor i tomtkön, de som vill köpa en tomt och bygga eget.
Folkpartisterna är glada över att sossarna visar att borgarna bygger många hyresrätter. Sanlöst… Ibland är underhållningen faktiskt på hög nivå!

Centern vill inte att vi bygger på åkrarna, för att spannmålspriserna är påväg upp, men de tycker att man kan fundera på om vi inte ska bygga i närheten av de natursköna friluftsområdena istället… Det är lite konstigt då att man vill gynna fribyggartomter istället för hyreshus då, som ju tar mindre plats per bostad!

Moderaterna säger sig veta att 80 procent av landets befolkning vill äga sin bostad. Så varför ska vi bygga så många hyresrätter? Spännande uttalande. Varifrån ska jag få pengar att köpa min bostad, om jag nu hade velat göra det? (Detta påpekade även sossarna – ibland kan dem!). Jag älskar att äga min bostad tillsammans med andra. I kommunstyrelsen ville vi i svmp lägga till att det speciellt ska föras en dialog med byggföretagen om att bygga och förvalta hyreslägenheter långsiktigt! Då blev förslaget avslaget, men i omröstningen på kF röstade hela fp- gruppen och c-gruppen på vår linje, vilket gjorde att det gick igenom med 43-21! Kanske ger det några fler hyresrätter."

Bättre sent än aldrig, augusti-kommunfullmäktige, del 1

Kära läsare,
det blev inget bloggat från kommunfullmäktige i torsdags, på grund av tekniken. Men jag skrev ändå, i word. Offlinebloggande. Så nu blir det kopiera-klistra in, så att ni som också tycker att kommunpolitik är en avancerad form av nöjesliv får er månatliga kommunfullmäktige-dos.

"Jag hatar teknik… Stadshallsnätverket funkar inte, och en av talarstolarnas mikrofoner har lagt av. Vid närmare undersökning var det webb-tv-folket som sabbat nätverket, men de lovade att det skulle funka igen på nästa sammanträde. Så det blir att blogga offline, i word och uppdatera senare. Dessutom är det svinkallt i fullmäktigesalen.

Grönstruktur och naturvård är dagens första dagordningspunkt. Det finns en plan för alla projekt som har med träd och gräs och sånt att göra under de kommande två åren. Vi ville ha bort tanken om att träd ska kunna sponsras, och istället skriva in att vårdträd är en trevlig idé. Ja, ni vet hur det här med träd fungerar nu, eller hur? Vi, jag, är på väg in med en motion till kommunfullmäktige om att folket ska bjudas in när det planteras träd. Jag ser framför mig en förskolegrupp som dansar runt ett träd, eller sjunger en sång för det, och kramar trädet varje gång de går förbi just ”sitt” träd. Det låter väl bra och gulligt, eller hur? Sådana vårdträd hade förmodligen ökat kunskapen och intresset för det gröna i Lund.

I minglet innan mötet började berättade att sosse-Helen att hon har gått och blivit småföretagare, skaffat F-skattesedel och allt. Det är väl lite Mona Sahlin över det, eller hur Helen?"