lördag, september 28, 2013

Lördagsmys på kommun-tjohejsan i Dalby

Det var en fin höstig lördagsförmiddag när kommunen anordnade en ... ja... uppvisningsdag av sina verksamheter i Dalby. Under några år har det pågått ett projekt kallat "Fokus Dalby", med syfte att sätta lite fokus på tätorterna utanför Lund (Dalby, Sandby, Veberöd, Genarp och småbyarna Revingeby och Torna Hällestad). Som avslutning på projektets Dalby-fas, innan Veberöd hamnar i fokus istället, visade alla kommunens förvaltningar upp sig för Dalbyborna, inklusive sopbil, brandbil, skateförening och invigning av renoverad parkpaviljong! Helmysigt!

Vi politiker som sitter i styrgruppen för tätorterna-utanför-staden-projektet deltog också i politiker-speed-dejting. Tanken var att vi under två halvtimmespass skulle vara tillgängliga för små pratstunder med intresserade medborgare. Det var inga dröser som ställde sig i kö, men jag fick några pratstunder om äldreomsorg och friskolor, skateanläggning (både för och emot), vinster i välfärden och hur man minskar biltrafiken. Dessutom kom det fram en person som funderade på att bli medlem i partiet och vid ett tillfälle fick jag en intressant pratstund om hur man gör för att påverka och engagera sig. 

Den största behållningen var nog ändå att få gå runt och prata med alla förvaltningar. Oftast träffar vi som sitter i kommunstyrelsen mest kommunala chefer, men nu fanns det tillfälle att prata med kommunanställda som jobbar närmare verksamheten. Lördagsmys med folket i soliga Dalby rekommenderas! 

Nyrenoverad parkpaviljong (även kallad "Holken") 

Utställningsskärm om Dalby centrum, något som självklart engagerar folket i Dalby.

torsdag, september 26, 2013

Septembers version av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige-kväll! Nästan en hel arbetsdag efter den vanliga arbetsdagen har slutat... Det är inte något särskilt upplyftande dagordning idag. Av 6 vanliga beslutsärenden kan 4 nog sägas vara formaliteter, beslut som måste tas av kommunfullmäktige men som det inte finns några särskilt stora motsättningar (lite utlåning till Arena-bolaget, lite ägardirektiv, lite reglementesförändring och lite "emissionsavtal").

Två stora ärenden finns dock idag: Försäljningen av två fastigheter i innerstaden (Stortorget 1 och ett hus på Kiliansgatan) och ett åtgärdsdokument för att öka bostadsbyggandet i Lunds kommun. 

Vi i Vänsterpartiet är väldigt negativ till fastighetsförsäljningarna, vilket jag har skrivit om innan. Borgarna vill sälja fastigheter dels för att delfinansiera bygget av det nya kommunhuset "Kristallen" vid stationen och dels för att man av princip inte tycker att kommunen ska äga fastigheter som inte har direkt koppling till kommunal verksamhet. Vi tycker precis tvärtom. Det finns ett värde i att kommunen äger fastigheter, speciellt i innerstaden. Även om det inte bedrivs skola eller äldreboende, eller är kontor för någon kommunal förvaltning, kan fastigheterna hyras ut till exempelvis föreningar, hantverkare, företagare eller butiker. Som fastighetsägare kan kommunen vara en aktiv part på fastighetsmarknaden  och vara med och styra hur stadens fastigheter används. Vi ser idag att de privata fastighetsägarna inte klarar av att hålla en hyresnivå som handlare, andra företag eller föreningar klarar av, med tanke på mängden tomma lokaler i stan. Samtidigt blir vi kontaktade av föreningar som inte hittar lokaler som de kan träffas och verka i. 

Åtgärdsprogrammet för ökat bostadsbyggande kan vid en första anblick verka som Den Stora Lösningen på bostadsbristen. Men så är det inte. Åtgärdsprogrammet är riktat enbart till byggföretag och handlar till stor del om att kommunen är för krånglig. Visserligen kan man korta processer för att få diverse tillstånd genom att synka möten för bättre och snabbare administration, men det lär knappast ÖKA bostadsbyggandet, utan istället hålla byggföretagen på lite bättre humör. Och det är ju trevligt, men inte Lösningen. Vi föreslog tillsammans med våra oppositionsvänner istället att kommunen bland annat ska se över möjligheten att använda tomträtt (hyra ut mark på långa avtal) och att sälja större bitar mark till samma byggföretag för att ge möjlighet till produktion i större skala för att minska kostnaden per lägenhet eller hus. 

Dock. Båda ärendena blev återremitterade, tack vare minoritetsåterremiss (en tredjedel av KFs ledamöter kan skicka tillbaka ett ärende en gång för att utreda/skriva om). Så, vi får anledning att återkomma! Det är lite snopet med återremisser ibland, men det ger möjlighet att peta på tjänstemännen och borgarna och visa på andra möjligheter att lösa problem och finna nya lösningar.

Kvällens arbetsplats: Dator, ipad, kaffe, mat, dagordning... Allt man behöver! 

måndag, september 23, 2013

Hej valstugan!

Nu är det ett år till valet (lite mindre faktiskt, valet är 14 september 2014), och ännu kortare tid till EU-valet. Det är dags att samla ihop sig, organisera upp och börja få saker gjort! 

På att-göra-listan står massor av saker. Vänsterpartiet Lunds valledningsgrupp har än så länge haft två möten och börjat konkretisera vad som måste fixas. Bland alla praktiska saker finns den kanske allra viktigaste: Hur står det till med valstugan? 

Vår valstuga är unik. Den byggdes av Byggbrigaden inför valet 2006 och har tjänat oss i två valrörelser än så länge, och vi har varit mycket nöjda och glada! Frågan är, klarar den ett varv till? 

Idag var vi ute i Saimas trädgård och inspekterade stugan. Den har bott där i trädgården i flera år och tjänat som förråd för affischbockarna (och annat). Vi har målat och putsat och tagit hand om den. Och efter dagens inspektion är svaret: Ja, valstugan klarar en valrörelse till! Leve det! 
söndag, september 15, 2013

Om kyrkovalet: Vad vill vi med kyrkan i Revingeby? (2)

Jag ska strax springa ner och rösta i kyrkovalet i Revinge kyrka. Femtio meter från min lägenhet ligger vår bykyrka. Den betjänar ungefär 400 personer som bor i och kring Revingeby, och är en av tre kyrkor i Södra Sandby församling. Vår kyrka är liten och gullig, vitkalkad och med en liten kyrkogård runt om. Den har legat på samma plats i 800 år.

I församlingen finns två nomineringsgrupper. Valet är därför inte så svårt. Eller så är det jättesvårt... De två grupperna är socialdemokraterna och "kyrkans framtid". Socialdemokraterna vet man ju vad det är och vad de står för (även om jag faktiskt inte känner någon på listan närmare). Av Kyrkans framtids lista kan man utläsa att de har flera borgerliga kandidater (eftersom jag känner en handfull av namnen från kommunpolitiken och vet vilken partibeteckning de har). Informationen som har skickats hem är minst sagt intetsägande och skiljer sig inte väsentligt åt mellan de två grupperna.

Men har det någon betydelse vilken grundideologi man har i valet till kyrkofullmäktige, alltså den lokala delen av kyrkovalet? Uppgiften är trots allt "bara" att planera verksamheten i tre relativt små kyrkor i en församling med ett par tusen (kanske 6000?) medlemmar. Församlingen har tjugo anställda och en budget som förmodligen inte är jättestor. Så nja. Kanske inte.

Jag bestämde mig därför för att den här gången vara en duktig och påläst medlem. Jag har lite åsikter om hur församlingen fungerar och är inte helt nöjd. Framförallt inte när man jämför vår församling med församlingen på andra sidan ån och kommungränsen, Löberöds församling i Eslövs kommun. En av mina vänner arbetade som präst där i våras och jag var därför på gudstjänst där lite då och då. De har också tre kyrkor, i tre byar med omgivande gårdar. Visserligen är Södra Sandby större än deras största by, Harlösa, men ändå.

När jag jämför Södra Sandby församling med Löberöds församling blir jag besviken och missnöjd. I Löberöd har varje kyrka fått var tredje söndag. Det är högmässa ("riktig" gudstjänst) på söndagförmiddagen i alla kyrkor, men också lite mysigare kvällsgudstjänster och mycket musik. De har även aktiva medlemmar i alla tre kyrkor som fixar riktigt rejält kyrkkaffe, soppluncher och våffelkvällar. Det är en riktigt trevlig församling.

I Revinge kyrka har vi som mest en gudstjänst i månaden, och nästan aldrig "riktiga" gudstjänster på söndagförmiddagen. Vi har istället "stilla mässor", som visserligen är trevligt, men mest lite tända ljus... Och vi har inget riktigt kyrkkaffe.

Jag skickade därför iväg frågor till kandidaterna för de två nomineringsgrupperna i Södra Sandby församling: (1) Vad vill ni med Revinge kyrka, hur många gudstjänster ska det vara i de mindre kyrkorna i relation till huvudkyrkan i Södra Sandby? och (2) hur ser ni på den mer sociala verksamheten i Revingeby, till exempel riktigt kyrkkaffe i församlingshemmet där man kan sitta ner och prata, istället för en snabb kopp kaffe stående i det trånga vapenhuset?

Men tyvärr fick jag inga riktiga svar, vilket var en besvikelse. Av den "borgerliga" nomineringsgruppen fick jag ett "tack för dina åsikter, det var intressant, vi tar med oss det" (!) och av socialdemokraterna "tack för dina åsikter, det var intressant, vill du engagera dig?". Det senare är såklart bättre än det förra, men det var inte riktigt så fylligt som jag hade förväntat mig och önskat. Jag väljer också att gå den säkra vägen och lägga min röst på (s) även i församlingen. Men först ska jag googla fram var kandidaterna bor och hoppas jag hittar någon som bor i byn.

Och, ja, det slutar nog med att jag, trots att jag är ateist, får bli aktiv i kyrkan. Ska man få något gjort får man väl göra det själv. Jag vet ju liksom hur man gör när man kokar kaffe.

Om kyrkovalet: För en öppen, varm och välkomnande kyrka. (1)

Missförstå mig rätt nu: Jag är innerligt trött på det negativa kampanjandet om kyrkovalet. Rösta inte emot något - rösta för något istället! Rösta för jämlikhet, för öppenhet och för en kyrka för alla. Ja, det är såklart viktigt att med alla tillåtna medel stänga ute sverigedemokraterna och andra rasister/fascister från alla samhällets delar, men vi kan ju inte bygga en valkampanj på att rösta emot sd. Vi måste ju bygga en valkampanj och ett samhälle på vad vi är FÖR, vad vi VILL HA och vad vi VILL VARA.

Jag är ateist. Det har jag alltid varit, så länge jag kan minnas. I min familj är det bara jag, min mamma och min morbror (tror jag) som är medlemmar. Min pappa, bror, syster och svåger har alla gått ur kyrkan. Mina syskonbarn har aldrig varit medlemmar. Men jag tycker mycket om religion i allmänhet och svenska kyrkan i synnerhet. Jag valde att konfirmera mig för allmänbildningen och för nyfikenheten i att förstå hur moderna människor faktiskt motiverar sin religiösa tro. Min konfirmationspräst Kent i St Olof kyrkan i Helsingborg lyckades inte frälsa mig, men jag fick en helt ny bild av modern religiositet och religion. Det är jag väldigt glad över idag.

Jag trivs i kyrkan, jag tycker om att gå på gudstjänst, framförallt när prästen lyckas predika på ett sätt som faktiskt säger mig något även som ateist (vilket händer ganska ofta). Av den anledningen bryr jag mig faktiskt om vad som händer i svenska kyrkan. Svenska kyrkans utveckling och framtid berör mig. Därför väljer jag att rösta. Inte mot sverigedemokraterna, utan för en öppen, varm och välkomnande kyrka.

Efter ett antal terminers religionsstudier på Lunds universitet och med en bekantskapskrets som består av många kyrkligt aktiva vänner, känner jag att jag har hyfsat koll på vad kyrkan håller på med, både i den religiösa och icke-religiösa verksamheten. Jag har varit på olika typer av gudstjänster, hört mycket om (men inte deltagit i) kyrkans sociala arbete, och vet att kyrkan äger både fastigheter, mark och skog. Dessutom vet jag att kyrkans och dess företrädares ställningstagande påverkar det svenska samhället när det handlar om mänskliga rättigheter och vår syn på våra medmänniskor, oftast till det positiva. Det är viktigt att svenska kyrkan tar positiv ställning om människors lika rättigheter att gifta sig, inneha ämbeten (arbete som präster), hjälper människor som har det svårt, bidrar till en generös flyktingpolitik och inte bidrar till en privatisering av välfärden genom att låta kyrkan driva skolor eller äldreboenden.

För mig som vänsterpartist möjliggörs detta genom att jag röstar på personer och grupper som jag vet kommer att stå för denna inriktning. Jag väljer därför att rösta på socialdemokraterna till stiftsfullmäktige ("regionvalet") och till kyrkomötet ("riskvalet"), eftersom socialdemokraterna är den grupp som jag som vänsterpartist känner att jag står närmast ("VISK", vänstern i svenska kyrkan ställer inte upp i Lunds stift). Detta blir det tredje kyrkovalet som jag röstar på socialdemokraterna. Och det känns riktigt bra.

fredag, september 13, 2013

Spårvägsstudier (0,1 hp)

I eftermiddag har jag bokat in mig på en liten spårvägslektion på det skånska spårvägskontoret (SPIS, Spårvagnar i Skåne). Jag känner mig väldigt okunnig i frågan, utöver de grundläggande argumenten om att kapaciteten är hög och att spårbunden trafik signalerar långsiktighet. Många har åsikter om spårvägens vara och inte vara, olika forskare och andra inläst kommer med egna idéer om vilken teknik som bör användas eller spårsträckningar. För en samhällsvetarhumanist som jag är det otroligt svårt att hänga med i sånt...

Förmiddagen har jag därför ägnat åt inläsning av saker som jag har läst en gång och borde läsa igen, och saker jag inte har läst men borde ha läst. (Samtidigt som jag har lyssnat på webbsänt seminarium om stiftelseprivatiseringen av högskolor och universitet, också en otroligt intressant fråga).

SPIS-kontoret har också en rejäl kunskapsbank på sin hemsida, och på Sydsvenskans hemsida är mängden artiklar på sökordet "spårväg" stort. Lunds kommun har startat en egen spårvägs-hemsida. Jag snubblade även idag över en intressant analys i senaste numret av Veckobladet som går igenom läget just nu, med politisk käbbel om olika delar av projektet. Parallellt finns "Aktionsgruppen för ett spårvägsfritt Lund", som man hittar på facebook.

Jag är väldigt positiv till spårvägar, framförallt för bekvämligheten (mindre svängar, mindre småstopp) och för kapaciteten (antalet resenärer som kan transportera sig). Men jag känner att jag behöver lite mer kött på benen för att kunna argumentera så bra som jag vill, och hoppas kunna råda bot på detta idag.

torsdag, september 12, 2013

Studiebesökssäsongen är inledd!

Terminen är igång, studenterna är tillbaka, Lundakarnevalen har släppt sitt tema och träden börja så smått skifta i gult. Och jag har funnit mig lite mer tillrätta i min tillvaro som "heltidspolitiker" (även om jag fortfarande hatar att presentera mig som "ja, jag 'jobbar' ju som 'politiker'"). Eftersom de flesta politiska möten ligger på sen eftermiddag eller kväll, framförallt de möten som är mer av arbetsmöten eller diskussionsmöten, har jag en del tid att disponera som jag vill. Det betyder att studiebesökssäsongen nu är inledd! 

När man jobbar samtidigt som man är fritidspolitiker har man ofta inte så mycket tid att lägga på just egna möten och besök. Det är en av de största svårigheterna med att vara just fritidspolitiker, att den tid på dagen då olika verksamheter eller personer har möjlighet att ta emot besök ju är samma tid som man själv måste vara på sitt arbete. I den situationen tvingas man göra hårda prioriteringar, mellan vad som är "jätteviktigt" och bara "viktigt". "Jätteviktiga" saker är beslutsmöten, "viktiga" saker är sådant som ökar ens egen kunskap och ger grund för egna ställningstaganden. (Det är ju egentligen en omvänd och konstig uppdelning, man borde ju prioritera att vara ute och träffa folk och verksamheter istället för att sitta på möten, men det är trots allt på mötena som besluten tas.) 

Jag har under de senaste åren byggt upp en lång lista i huvudet på verksamheter som jag vill besöka och se med egna möten, men som jag aldrig har haft tid för. Men nu kan jag äntligen beta av listan! 

Igår var jag därför på första studiebesöket, på Comung, Lunds kommuns samarbetsprojekt med olika myndigheter för att hjälpa ungdomar vidare till arbete eller utbildning. Imorgon har jag bokat in mig på en liten privatlektion på Spårvagnskontoret, och inbokade möten finns även på Modersmålscentrum och International School of Lund Katedralskolan, där jag framförallt vill se deras nya förskolelokaler. På önskelistan står även KC Ranch med sina ekologiska utegångskor och som levererar kött till Lunds skolor och äldreboenden samt ungdomsombuden, som bland annat jobbar med Lunds ungdomsting. 

Det kan bli en riktigt rolig och lärorik höst det här!