söndag, september 15, 2013

Om kyrkovalet: För en öppen, varm och välkomnande kyrka. (1)

Missförstå mig rätt nu: Jag är innerligt trött på det negativa kampanjandet om kyrkovalet. Rösta inte emot något - rösta för något istället! Rösta för jämlikhet, för öppenhet och för en kyrka för alla. Ja, det är såklart viktigt att med alla tillåtna medel stänga ute sverigedemokraterna och andra rasister/fascister från alla samhällets delar, men vi kan ju inte bygga en valkampanj på att rösta emot sd. Vi måste ju bygga en valkampanj och ett samhälle på vad vi är FÖR, vad vi VILL HA och vad vi VILL VARA.

Jag är ateist. Det har jag alltid varit, så länge jag kan minnas. I min familj är det bara jag, min mamma och min morbror (tror jag) som är medlemmar. Min pappa, bror, syster och svåger har alla gått ur kyrkan. Mina syskonbarn har aldrig varit medlemmar. Men jag tycker mycket om religion i allmänhet och svenska kyrkan i synnerhet. Jag valde att konfirmera mig för allmänbildningen och för nyfikenheten i att förstå hur moderna människor faktiskt motiverar sin religiösa tro. Min konfirmationspräst Kent i St Olof kyrkan i Helsingborg lyckades inte frälsa mig, men jag fick en helt ny bild av modern religiositet och religion. Det är jag väldigt glad över idag.

Jag trivs i kyrkan, jag tycker om att gå på gudstjänst, framförallt när prästen lyckas predika på ett sätt som faktiskt säger mig något även som ateist (vilket händer ganska ofta). Av den anledningen bryr jag mig faktiskt om vad som händer i svenska kyrkan. Svenska kyrkans utveckling och framtid berör mig. Därför väljer jag att rösta. Inte mot sverigedemokraterna, utan för en öppen, varm och välkomnande kyrka.

Efter ett antal terminers religionsstudier på Lunds universitet och med en bekantskapskrets som består av många kyrkligt aktiva vänner, känner jag att jag har hyfsat koll på vad kyrkan håller på med, både i den religiösa och icke-religiösa verksamheten. Jag har varit på olika typer av gudstjänster, hört mycket om (men inte deltagit i) kyrkans sociala arbete, och vet att kyrkan äger både fastigheter, mark och skog. Dessutom vet jag att kyrkans och dess företrädares ställningstagande påverkar det svenska samhället när det handlar om mänskliga rättigheter och vår syn på våra medmänniskor, oftast till det positiva. Det är viktigt att svenska kyrkan tar positiv ställning om människors lika rättigheter att gifta sig, inneha ämbeten (arbete som präster), hjälper människor som har det svårt, bidrar till en generös flyktingpolitik och inte bidrar till en privatisering av välfärden genom att låta kyrkan driva skolor eller äldreboenden.

För mig som vänsterpartist möjliggörs detta genom att jag röstar på personer och grupper som jag vet kommer att stå för denna inriktning. Jag väljer därför att rösta på socialdemokraterna till stiftsfullmäktige ("regionvalet") och till kyrkomötet ("riskvalet"), eftersom socialdemokraterna är den grupp som jag som vänsterpartist känner att jag står närmast ("VISK", vänstern i svenska kyrkan ställer inte upp i Lunds stift). Detta blir det tredje kyrkovalet som jag röstar på socialdemokraterna. Och det känns riktigt bra.