lördag, mars 29, 2014

Grand opening av Mötesplats Klostergården

Idag, i strålande solsken, var det officiell öppning av nya Mötesplats Klostergården, mitt i stadsdelens centrum. Mötesplatsen är ett gemensamt hus för bibliotek, fritidsgård, fritidsklubb och träffpunkt för pensionärer. Huset har fått en del kritik under byggets gång, framförallt för att tillgängligheten för rörelsehindrade anses vara bristande och för att lokalerna som föreningarna kan ha möten i är för små.

Tanken är att en och samma lokal ska fungera som träffpunkt (förmiddagarna), fritidsklubb (tidiga eftermiddagar) och fritidsgård (sena eftermiddagar och kväll). Det är en trevlig idé som möjliggör både möten mellan generationer och ett effektivt sätt för att utnyttja lokalerna, samtidigt så blir det risk att möjligheten att använda lokalen begränsas eftersom den ofta kommer vara uppbokad redan från början. Det finns en stor brist på föreningslokaler överlag i stan, vilket ju är ett hot mot olika gruppers möjlighet att träffas för att göra saker tillsammans och organisera sig i olika frågor. Dessutom är det ibland krångligt att hitta och boka de föreningslokaler som finns.

Den gamla träffpunkten för pensionärer på Klostergården lades ner innan den nya träffpunkten stod klar. Vänsterpartiet stödjer pensionärsorganisationerna i deras krav att få tillbaka en egen träffpunkt, så som det har varit.

Det ska bli spännande att se hur Mötesplats Klostergården kommer användas av föreningar och grupper på Klostergården, om de gemensamma lokalerna kan användas på ett bra sätt och om föreningslivet gynnas och kan fortsätta utvecklas och växa. Förhoppningsvis blir det ja på alla dessa frågor!
Nya kommun-laget är utsett! (Nu med statistik)

Förra veckan hade Vänsterpartiet Lund årsmöte och valmöte för att besluta om kommunfullmäktige-listan. Den blev såklart väldigt bra! Nu när alla kandidaternas blanketter är ifyllda till valmyndigheten kan vi ge lite statistik:

- Kommunlistan har ett åldersspann på 50 år: Den yngsta är född 1992 och den äldsta är född 1942.

- Bland yrkena finns tre professorer, en lektor och två doktorander, sex lärare, en egenföretagare, en präst och en kristen aktivist, en sportchef, en snickare, en rörläggare, en maskinförare och två undersköterskor. Bland annat!


- Och självklart är det en helt jämställd kommunlista med 16 kvinnor och 16 män.  

Jag har fått den stora äran att toppa listan, tätt följd av Mats Olsson. Idag har vi fyra ordinarie ledamöter och två ersättare. Vi hoppas på ett eller två mandat till, vilket betyder att de första 9-10 namnen är valbara vid ett bra kommunval. 

Se alla kommunfullmäktige-kandidater här!

torsdag, mars 27, 2014

Lunds kommun bildar ett nytt naturreservat!

Det är kommunfullmäktige igen. Idag utan webbsändningar, tyvärr, pga teknikstrul, men man kan följa det hela på twitter och hashtagen #lundpol. Där kan man också "se" vuxna politiker bråka, det är ju alltid lite underhållande.

Kommunfullmäktige började idag starkt med att bilda ett nytt naturreservat. Det är väldigt roligt, eftersom naturreservat inte bara gör att naturområden blir mer uppmärksammade och lättbesökta, med till exempel informationsmaterial och guidningar, utan också för att det finns ett egenvärde i att skydda naturområden där det finns värdefulla växter och djur.

Lunds 30:e (!) naturreservatet heter "Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader" (en mader är en våtmark, sägs det) och är på 68 hektar. Där finns framförallt ett rikt fågelliv. Området ligger precis utanför stan, strax nordväst om Lund och nära tätorterna Stångby, Vallkärra och stadsdelarna Nöbbelöv och Gunnesbo.

Naturreservatet finns här: http://kartor.eniro.se/m/chsPl och invigs i maj (men kan såklart besökas redan nu).