lördag, mars 29, 2014

Grand opening av Mötesplats Klostergården

Idag, i strålande solsken, var det officiell öppning av nya Mötesplats Klostergården, mitt i stadsdelens centrum. Mötesplatsen är ett gemensamt hus för bibliotek, fritidsgård, fritidsklubb och träffpunkt för pensionärer. Huset har fått en del kritik under byggets gång, framförallt för att tillgängligheten för rörelsehindrade anses vara bristande och för att lokalerna som föreningarna kan ha möten i är för små.

Tanken är att en och samma lokal ska fungera som träffpunkt (förmiddagarna), fritidsklubb (tidiga eftermiddagar) och fritidsgård (sena eftermiddagar och kväll). Det är en trevlig idé som möjliggör både möten mellan generationer och ett effektivt sätt för att utnyttja lokalerna, samtidigt så blir det risk att möjligheten att använda lokalen begränsas eftersom den ofta kommer vara uppbokad redan från början. Det finns en stor brist på föreningslokaler överlag i stan, vilket ju är ett hot mot olika gruppers möjlighet att träffas för att göra saker tillsammans och organisera sig i olika frågor. Dessutom är det ibland krångligt att hitta och boka de föreningslokaler som finns.

Den gamla träffpunkten för pensionärer på Klostergården lades ner innan den nya träffpunkten stod klar. Vänsterpartiet stödjer pensionärsorganisationerna i deras krav att få tillbaka en egen träffpunkt, så som det har varit.

Det ska bli spännande att se hur Mötesplats Klostergården kommer användas av föreningar och grupper på Klostergården, om de gemensamma lokalerna kan användas på ett bra sätt och om föreningslivet gynnas och kan fortsätta utvecklas och växa. Förhoppningsvis blir det ja på alla dessa frågor!