torsdag, mars 27, 2014

Lunds kommun bildar ett nytt naturreservat!

Det är kommunfullmäktige igen. Idag utan webbsändningar, tyvärr, pga teknikstrul, men man kan följa det hela på twitter och hashtagen #lundpol. Där kan man också "se" vuxna politiker bråka, det är ju alltid lite underhållande.

Kommunfullmäktige började idag starkt med att bilda ett nytt naturreservat. Det är väldigt roligt, eftersom naturreservat inte bara gör att naturområden blir mer uppmärksammade och lättbesökta, med till exempel informationsmaterial och guidningar, utan också för att det finns ett egenvärde i att skydda naturområden där det finns värdefulla växter och djur.

Lunds 30:e (!) naturreservatet heter "Nöbbelövs mosse med Vallkärra mader" (en mader är en våtmark, sägs det) och är på 68 hektar. Där finns framförallt ett rikt fågelliv. Området ligger precis utanför stan, strax nordväst om Lund och nära tätorterna Stångby, Vallkärra och stadsdelarna Nöbbelöv och Gunnesbo.

Naturreservatet finns här: http://kartor.eniro.se/m/chsPl och invigs i maj (men kan såklart besökas redan nu).