tisdag, oktober 18, 2011

Avstamp för nytt kapitel i miljöarbetet

Dagen idag börjar på seminarium om Lunds kommuns miljöarbete, med revideringen av kommunens miljöprogram, "LundaEko", i fokus. I LundaEko har Lunds kommun tagit fram lokala miljömål, baserade på riksdagens nationella miljömål, och strategin läggs upp för hur vi ska nå målen.

Seminariet inleddes med en presentation av Naturskyddsföreningens riksordförande, för att sätta saker och ting i perspektiv (till på köpet med en flashig powerpoint. Sånt gillar jag). Fokus sätts bland annat på de ekonomiska och samhälleliga kostnaderna för miljöförstöringen. Naturskyddsföreningen menar att miljöpolitiken måste synliggöra det osynliga, som kostnaderna för de tjänster naturen bidrar med. Av riksdagens 16 miljömål, som vi har byggt LundaEko på, bedöms nio mål inte uppnås till 2020. 15 mål kräver mycket mer arbete för att uppnås. Det enda gröna, det vi har uppnått, är skyddandet av ozonskiktet, där världens länder tillsammans har gjort en jätteinsats och inom en generation beräknas ozonskiktet vara återställt till förindustriell "nivå".

Naturskyddsföreningen vill se en demokratisk miljöpolitik, folkbildning bland allmänhet och bättre utbildning i skolan, intensivare forskning samt hållbara investeringar och upphandlingar i offentlig och privat sektor. Nytänkande, empati och engagemang krävs.

Lunds kommuns miljöprogram LundaEko ska revideras 2012, då det "går ut". Processen för att uppdatera programmet börjar nu, för att kunna presenteras för kommunstyrelsen i slutet av våren. I processen ska kommunens olika typer av miljödokument (det finns ganska många) samordnas. Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott (som jag sitter i) är styrgrupp för arbetet, och ett antal temagrupper för de olika nationella miljömålen ska arbeta med att ta fram programmet i sig. Det ska bli spännande att följa arbetet påväg mot LundaEko II!

onsdag, augusti 31, 2011

Bygg på försvarets mark!

Revingeby, där jag bor sedan ett och ett halvt år tillbaka, omges på två sidor av Försvarsmaktens mark. Lunds kommun har, som alla vet, stor bostadsbrist. Även Försvarsmakten och Södra Skånska regementet P7 känner av detta, men sälja mark vill de inte: "svar: nej, vill vi inte bygga på vår egen mark", blev svaret på den frågan. Detta resulterade i en insändare, och en artikel i Skånska Dagbladet. Notera Fortifikationsverkets ganska fantastiska uttalande: "Vi säljer inte, vi köper". Alltså, svar: nej, Försvarsmakten vill inte vara med och bidra med lösningar på bostadsbristen i Lund, inte ens med en liten liten bit mark... Ett typiskt exempel på NIMBY (not in my backyard)-problematik!

Alla måste bidra till byggandet, även militären!

En fredag i mitten av augusti åkte kommunfullmäktige på utflykt. I två bussar åkte vi till utbyggnadsområden runt om i staden Lund, framförallt österut, i Södra Sandby och Dalby. Lunchen intogs på P7 Revingehed. Vi fick se de vanliga fotona på stora fordon och personer i gröna kläder (tillika en oöverstiglig mängd förkortningar). Men döm av vår förvåning när avslutningen kom: ”Försvarsmakten behöver bostäder”, lät det från talarstolen, ”vi måste erbjuda våra nya anställda soldater bostäder utanför regementet”.

Lund är en stad med stor bostadsbrist. Det är inte bara studenter som känner av detta, utan även flyktingar och hemlösa, och uppenbarligen nu också soldaterna på Revingehed! Vi i den politiska oppositionen tackar för att vi nu har fått en ny allierad som också påpekar behovet av att bygga bostäder, helst hyresrätter med låg hyra.

Men, vänta lite nu. Försvarsmakten? De äger ju en massa mark, eller hur? Jag bor i Revingeby, någon kilometer från P7, och nästan all mark jag ser när jag tittar ut på morgonen ägs av Försvarsmakten. Det är många kilometer av öppen mark, där de fina korna brukar beta. I förslaget till översiktsplan som kommunfullmäktige beslutade om 2010 fanns ett markerat utbyggnadsområde precis väster om byn, på mark som ägs av Försvarsmakten. Det är på många sätt ett idealiskt område: samtidigt som Lunds kommun får fler bostäder växer Revingeby lite och vår service i form av skola och förskola behålls, och kanske till och med en ny busstur?

Men Försvarsmakten vägrar sälja. Inte en enda liten bit mark vill de bygga bostäder på, trots av byn, kommunen och Försvarsmakten själva gärna skulle vilja se lite fler bostäder. Det är dags att inse att alla måste hjälpa till för att öka bostadsbyggandet i Lund, så Försvarsmakten, kom till förhandlingsbordet och sälj en bit mark för fler bostäder!

Hanna Gunnarsson
(v) och Revingeby-bo

tisdag, augusti 30, 2011

What have you done for MalmöLund today?

Vad: Stormöte med kommunstyrelserna i Lund och Malmö, inom projekt för tätare samarbete mellan städerna
Var: Biskopshuset, Lunds universitets representationslokaler
Hur: Inledande lunch, giveaway i form av USB-minne och powerpoint, följt av forskare från KTH.

Kommunstyrelserna i Lund och Malmö har börjat samarbeta, för gemensam utveckling av vår region. Samarbetet följs av forskare på KTH i Stockholm, som forskar om stadsutveckling.

Näringslivsgruppen har varit i Barcelona, där de bland annat har sett en häftig anläggning liknande vårt Maxlab. Alla var dock ense om att vår är bättre. Näringslivsgruppen vill ta tillvara effekterna av en stark och växande region, där MalmöLund har en regional ledarroll. Vi har de bästa förutsättningarna för näringslivets hållbara utveckling och är internationellt konkurrenskraftig, menar de. Kanske en gemensam näringslivsdag i MalmöLund-regionen 2012 och gemensam hantering av etableringsfrågor? Det senare är intressant, med eventuella samarbeten kring skolor för barn till inresande forskare till exempel. I diskussionen nämns att Lund och Malmö inte borde konkurrera om företag, eftersom en etablering i Malmö sannolikt också gynnar Lund och tvärtom.

Fysisk planering- och infrastrukturgruppen har varit i Tyskland, i Mannheim och Ludwigshafen, som ligger på varsin sida om en motorväg (i två olika gamla delstater), och i en "metropolregion" (Rhein-Neckar), 156 kommuner i tre delstater, halva Skånes yta, dubbelt så många invånare. Lärdomarna är att stadsutveckling kräver regionalt samarbete, framförallt för kollektivtrafiken, som sin tur knyter ihop regionen ännu mer och kräver samarbete över delstatsgränserna. Den fysiska planeringen sker därför inom reglerade ramar. Arbetsgruppen menar därför att MalmöLund borde fungera mer som "Twin Cities", som stöder hållbar rörlighet både för människor och varor (även cykel!). "Tid är den vara som stiger högst i värde", säger föredragande från Malmö. Gruppen har kontaktat Burlöv och Staffanstorp, som tar emot med öppna armar. Kombinationen Burlöv/Staffanstorp, bostäder och lärosäten/studenter låter väldigt positivt tycker jag!

Arbetsgruppen utbildning- och arbetsmarknad har varit i Rotterdam, en stad med 12 % arbetslöshet, men med stora samarbeten med företag och arbetsplatser i staden. Där har de bland annat arbete med växter och parkarbete för personer som har varit arbetslösa länge (dock för lägstalön, vilket ju är dåligt). I växthusen växer växter som sedan säljs vidare eller används av staden. Lunds moderater tyckte om det de såg. Vänsterpartiet har motionerat om något liknande i Lund, då röstade moderaterna mot. Gräset är grönare på andra sidan, uppenbarligen... Arbetsgruppen menar även att skillnaderna mellan Malmö och Lund är en resurs. Jag håller helt med, våra städer är olika och vi som bor här väljer att göra olika saker i de olika städerna, och så ska det vara!

Besöksnäring- och evenemangsgruppen har inte varit ute och rest än, de ska till Lille i september. Gruppen vill att staten ska se evenemang som en del av exportindustrin och framhäver nya forskningsanläggningar och kongress- och arena-anläggningar som möjliga utvecklingar av besöksnäringen i MalmöLund. Vi är ju inte jättepositiva till nya stora anläggningar, men det är samtidigt positivt med besökare och stora evenemang som förläggs i regionen (sålänge resandet sker på ett hållbart sätt!). Dock har Lunds stad snart inget vandarhem (efter det att Tåget försvinner pga byggnationer)... Illmar Reepalu undrar hur det hade gått om Malmö och Lund tillsammans hade sökt kulturhuvudstad 2014, inte bara Lund? Forskarna från KTH lyfter fram stadsmiljöerna (arkitektur och kultur, t.ex.) som en viktig del av konferensupplevelsen, och att locka tillbaka konferensdeltagarna på semester senare!

KTH-forskarna avslutar med att visa på förutsättningar och problem. Två problem de lyfter upp är vem som ska ta ansvar för Öresundsintegrationen, som de uppfattar inte riktigt fungerar som man vill, och att kollektivtrafiken inte möter varken efterfrågan eller behovet! Bostadsbyggandet lyfts också upp som ett problem för regionen, som Malmö och Lund tillsammans måste ta ett stort ansvar för.

fredag, augusti 19, 2011

Utflykt med kommunfullmäktige: Framtidens Lund

Idag åker kommunfullmäktige på utflykt! Vi gör det lite då och då, ambitionen är att KF varje år ska ha en utbildningsdag. Ofta handlar det om att tillsammans få en bild av var våra stora utbyggnadsområden är och hur de ser ut/kommer se ut. Så idag åker vi buss runt i kommunen, efter en inledande föredragning på stadsbyggnadskontoret. Bussresan går sedan Brunnshög-Revinge-Flyinge-Södra Sandby (busstationen)-Dalby (Påskagänget)-Linero/Råby (Norränga).

Stadsarkitekten börjar med att visa en karta över Kunskapsstråket, det område som all planering i Lund idag kretsar kring. Kunskapsstråket går från stationen och de kringliggande universitetsområdena (Paradisområdet, UB, universitetshuset), via sjukhusområdet, LTH och Ideon, till det nya området som kommer byggas kring ESS. Stadsarkitekten går igenom område för område, och när dragningen är klar är varje plätt längs med stråket rosamarkerad. Det finns alltså planer för ombyggnad på varenda kvarter längs hela Kunskapsstråket (Lund C, sjukhusområdet, universitetets campusplan längs Sölvegatan, Ideon, Solbjer, Brunnshög och ESS). När allt detta byggs behövs ju även kommunal service, framförallt skolor och förskolor.

I planerna finns YTTERLIGARE en motorvägsavfart, på Ideon. Detta protesterar vi högljutt emot. Det har nyligen byggts en motorvägsavfart, det finns numera fyra avfarter till Lund på E22:an. Vi var emot den senaste, och vill absolut inte ha en till!

Utöver allt detta planeras en tävling kring Lund C, där man vill ta tag i de två stora parkeringarna som finns och kanske ska byggas bort, butikerna längs Bangatan och nybyggnationer på Västra stationstorget. Och såklart massor med mer saker inom själva staden Lund. Om man tittar på planerna ser det bra ut, men spaden måste i marken och bostäderna måste börja byggas (och bli klara!) så snart som möjligt.

tisdag, augusti 02, 2011

En och en halv vecka efter Utöya: Kraft och motivation att fortsätta kämpa

Det är många som har sagt och skrivit bra, viktiga och rörande ord om katastrofen på Utöya i Norge för snart två veckor sedan.

Det fasansfulla känslan i att vakna på lördagsmorgonen och höra de då förmodade dödssiffrorna på Utöya som var uppe i 80 personer satt i länge. Det är lätt att känna med de drabbade i den sorg, tomhet och hat som ungdomarna, familjerna och alla norrmän, oavsett om de identifierar sig med socialdemokratin och arbetarrörelsen eller inte. Det är lätt att förstå att chocken är lika stor i Sverige. Den svenska arbetarrörelsen har många likheter med den norska, och mitt eget ungdomsförbund, Ung Vänster, har mycket nära kontakter med vår norska motsvarighet, SU. Uttalandet "det kunde vara jag", har nog aldrig varit så träffande.

Jag har inte varit på många politiska ungdomsläger. Faktiskt bara ett enda, Ung Vänsters socialistiska festival i Grytgöl sommaren 2002. Vi åkte kontrabussen upp, en totalt livsfarlig gammal buss. Distriktsombudsmannen sov på golvet i mittgången hela resan. Jag var precis nybliven medlem, kanske inte ens medlem än, och åkte med en kompis. Det var bad och film och seminarier i tält. Jag kommer framförallt ihåg Mikael Wiehes uppträdande en kväll. Det var magiskt. Jag har tänkt på Grytgöl många gånger den senaste veckan.

Terrorattackerna mot Oslos regeringskvarter och Utöya var politiskt motiverade. Debatten om det högerextrema våldet som har förts sedan dåden var välbehövlig. Många debattörer har visat på risken att dra alldeles för snabba slutsatser, och slentrianmässigt lägga skulden på muslimer. Många av de uttalanden som har hörts från ledande norska politiker och ungdomar som var med på Utöya bör sparas för eftervärlden som förebilder för hur den politiska världen bör hantera denna typ av katastrofer: med ledord som mer öppenhet, mer demokrati och mer förståelse mellan människor. Att kunna tala om kärlek när hatet måste kännas så stort är starkt och beundransvärt.

Jag är otroligt stolt över den norska socialdemokratin och arbetarrörelsen. Det vi har sett och hört efter katastrofdagen tjänar som exempel för oss alla, och ger kraft och motivation att fortsätta vårt politiska arbete i arbetarrörelsens fotspår.

fredag, juli 15, 2011

Första semesterveckan: Visby

Förra veckan var jag i Visby, på Almedalsveckan (”politikerveckan i Almedalen”)! Jag åkte dit helt privat, på politisk semester, tillsammans med en studentkårskollega, boddde i tält och ägnade mig åt politisk fortbildning genom att gå på många intressanta seminarier.

Som vänsterpartist är man matad med tanken om att Almedalen är något dåligt. Det är en arena för företagen och borgarna, sägs det, där vanliga människor och vi som är vänster inte passar in. Det skrivs spaltmeter av analyser av fenomenet Almedalsveckan. Folk bojkottar och vägrar åka, andra lägger hundratusentals (miljoner?) i marknadsföringsbudgeten på dessa fem dagar.

Jag hade en väldigt trevlig vecka i Visby! Det var lärorikt och intressant, men framförallt roligt! Att springa på politiska (och andra) kändisar i varje gathörn är inte bara spännande, utan avdramatiserar synen på det politiska ledarskapet för oss som är där under veckan. Helt plötsligt går Gudrun Schyman runt på gatorna i Visby och man kan gå fram och hälsa. På båten hem bytte vi några ord med Juholt. Men jag slås ändå av vanligheten på Almedalsveckan. Visst, det är gratis alkohol varje kväll och gratis lunch (om man kommer i tid till lunchseminariet...). Och gratis frukost, men det är ju inte ett särskilt ovanligt koncept i verkligheten heller. Nej, det är det inte så många ”helt vanliga” väljare på seminarierna i Visby, men stan kryllar av samhällsintresserade personer som åker till Almedalen med en intresseorgansation, som Lärarförbundet och KRIS, för att nämna två organisationer som syntes i stan hela veckan. Deras företrädare gick runt med t-shirtar och informationsmaterial för att prata med politiker och andra opinionsbildare, långt från den bild av flärd och gratismingel som den gängse bilden av Almedalen är. Det stora värdet med Almedalen är mötesplatsen, alla olika åsikter och organisationer på samma plats samtidigt.

Är politikerveckan i Visby bra eller dålig? Jag tycker utan tvekan att det är bra. Inte nödvändigt för demokratins överlevnad, men definitivt ett led i att behålla dess styrka. Vissa saker behöver lösas för att veckan ska bli ännu bättre och folkligare: fler billiga övernattningsplatser (i ex. skolsalar) för framförallt samällsintresserade ungdomar, och billiga lunch- och middagsmöjligheter (som inte innebär snyltande på gratismat. Jag saknade en falafelvagn!). Nästa år hoppas jag få se fler vänsterpartister, gärna i enhetliga t-shirtar, och ett alkoholfritt vänsterpartimingel (ja, ett mingel. Det är ett fint ord) där vi kan bygga en bra identitet och gemenskap som vänsterpartister på plats i Almedalen. Som politiskt parti måste vi vara med där det händer, synas och sätta vår prägel på spektaklet!

måndag, juli 11, 2011

Lite varmvatten vore trevligt, tack

Detta inlägg är skrivet något i affekt, då min lägenhet, återigen, inte har något varmvatten och kontaktmöjligheterna med LKF är klart begränsade.

Lunds kommun utsågs precis innan sommaren till ”bäst på e-demokrati” av en forskare vid Mittuniversitetet. Vi var många som tittade på varandra med stor förvåning när detta påtalades under budgetfullmäktige. Det måste ju vara ett skämt, tänkte vi. Kommunens hemsida är ju, fortfarande, trots att den gjordes om för ett år sedan, mycket svåranvänd, min lund.se-mejladress tog år att få att fungera och Lunds kommun finns inte på varken facebook eller twitter. Hur kan någon påstå att vi är bra på e-demokrati? Det kan ju inte bara handla om att det går att skriva ut blanketter för att ställa sina barn i förskolekö, via internet?

Just nu hade jag gärna sett att kommunen, och även kommunens fastighetsbolag LKF, hade ett twitterkonto*. Det går nämligen inte att varken mejla eller ringa till LKF på ett vettigt sätt. Mitt områdeskontor i Södra Sandby har öppet 7.30-9 (endast, förutom första vardagen i varje månad då de har öppet någon timme på kvällen – herregud, vem håller koll på om det är första vardagen i månaden?). LKF svarar inte på mejl, varken på områdeskontorets mejladress eller på info-adressen. Och som sagt, varken facebook eller twitter.

Jag har, återigen, inget varmvatten i min lägenhet i Revingeby. Det har att göra med strömavbrott, har jag förstått (men jag förstår inte det tekniska sammanhanget). Eftersom klockan är efter 9, det inte är första vardagen i månaden, LKF inte svarar på mejl och kommunen inte går att nå via sociala medier, får jag alltså sitta här och vänta till LKF själva kommer på att det inte finns något varmvatten och kommer hit och fixar det.

Herregud. Lunds kommun! Kom in i 2000-talet, för guds skull. Jag vill kunna kontakta er, om inte dygnet runt, så i alla fall klockan 10.30 en måndag i juli! Och så vill jag ha varmvatten, tack.

* Jämför med exempelvis SJ, som man kan twittra och få svar direkt, om man har frågor och synpunkter, eller, mitt senaste exempel, Destination Gotland, som inom ett dygn svarade på min kommentar om servicen på båtarna, via facebook.

måndag, juli 04, 2011

Omstart

Jag var i Helsingborg och fikade med mina vänner från gymnasiet (tio år nästa år...). Vi skålade i cola och kaffe: för nya tider och omstarter. Helt plötsligt slog det oss, när vi satt där, att vi alla var påväg att avsluta och påbörja nya saker.

Tre år och tre olika uppdrag, varav två som heltidsarvoderad, inom Lunds kårvärld. Kapitlet avslutades 30 juni, efter två månaders mental träning för att acceptera att det är slut, att det är okej att det är slut och att det kanske till och med bra att saker tar slut. Nu lever jag inte längre i två olika politiska världar till hösten, utan tack och lov bara i en.

Kårvärlden är speciell. Avsaknaden av partipolitik är på samma gång befriande och frustrerande. Man slipper (oftast) stora uppsättningar av ramar och mallar och har ett friare arbetssätt och diskussionsklimat. Samtidigt, hyckleriet i att kårerna inte skulle vara politiska. Flera kårordföranden under året som gått har eller har haft politiska uppdrag och medlemskap, vissa är öppna med det, andra lite mindre. Kårernas företrädare är en priviligerad skara. Inte bara det att vi får gratisluncher, middagar, får vara med på akademiska högtider och bjuds på bubbel när det händer bra saker, vi står också väldigt nära maktens centrum på universitetet, med representanter i den yttersta ledningen och med ett medbestämmande som fackföreningarna bara kan drömma om. Vi har maktens öron; ett snabbt samtal, meddelande på facebook eller sms räcker för att saker ska hända. Det är inte precis så det funkar ute i den verkliga världen.

Men en sak är densamma i mina två världar. Det är små världar, begränsad till ett fåtal människor, som träffas väldigt mycket. Konflikterna, skitsnacket och relationerna frodas, i Partiet såväl som i Kåren. Och jag gör på samma sätt varje gång: Kör på, dygnet runt till det att det kraschar, byter arena och gör samma sak igen...

Vi byggde en helt ny organisation under året som gick. Vi tog det bästa ur två organisationer, och lämnade det sämsta på historiens skräphög. Mycket blev bra, mycket hade kunnat göras bättre. Kårvärlden bygger på ettåriga uppdrag, och jag lämnar nu vidare. Till de bästa. Med en djup suck och ett stort leende. Till hösten ska jag bli en bra kommunpolitiker igen. Men först, hux flux lite Almedalen. Och sedan en lång och intensiv paus.

fredag, juni 17, 2011

Budget-KF 2011: avslutningen

Vi är nu på sluttampen på budgetdebatten. Det som är kvar är skattesatsen, och olika utredningsuppdrag som kommunfullmäktige vill ge kommunkontoret. Det brukar inte bli en lång diskussion, men så blev det ändå.

Borgarna förslår en oförändrad skattestats: 20,84 kronor per hundralapp. Oppositionen föreslår en skattehöjning, vi ställer tillbaka skatten till 2006 års nivå: 21,34 kronor. Det ger oss 90 miljoner extra i skatteinkomster. Vår budget, som kräver denna höjning, blev visserligen avslagen, men vi ser budgeten som en helhet och löper linan ut med förslag om skattehöjning.

Under budgetdebatten ger även KF kommunkontoret och tjänstemännen i uppdrag att påbörja stora utredningar, större än de vi kan sätta igång under året. Borgarna vill föreslå två uppdrag:

(1) Att förbättra service, bemötande och tillgänglighet för kommunmedborgarna i kontakten med kommunen
(2) Att effektivisera kommunens åtaganden i byggprocessen för att öka bostadsbyggandet

Oppositionen går i stort med på dessa, och vill även lägga till ett tredje

(3) Att kommunen tar ett samlat och övergripande grepp om hemlösheten, med kommunstyrelsen som samordnande part, där alla relevanta nämnder är involverade (inte bara socialnämnden).

Vi får se om borgarna går med på det tredje...

Budget-KF 2011: Kultur och fritid, del 2

Debatten om kultur- och fritid blev förvånansvärt konkret, även om vi alla är trötta nu efter 25 timmars budgetdebatt (inklusive pauser).

Den stora diskussionen i kultur- och fritidsdebatten blev det nya ridhuset. Det har varit på tal ett tag, och blev en diskussion i valrörelsen. Nu håller det på att utredas. Lund har idag ett ridhus ungefär mellan Kemicentrum och Delphi, precis bredvid ringleden runt stan. Det är såklart inte en bra placering, även om det säkert var mer utanför stan när ridhuset anlades än nu. Ridhuset är trångbott och kan inte uppfylla de krav som gäller för hästhållning idag, framförallt med utemiljöer och hagar. Ett nytt ridhus har därför länge stått högt upp på önskelistan. Flera platser diskuteras, bland annat i Sularp (östra Lund) och på Östra Torn. Det mest aktuella förslaget är dock Ladugårdsmarken, bortanför Norra Fäladen. Kravet är att det är en plats med bra kollektivtrafik och gärna på cykelavstånd från Lund. Nyligen har Flyinge AB, som driver en stor verksamhet kring hästavel, hästsport och undervisning i Flyinge, i Eslövs kommun en bit utanför Södra Sandby, erbjudit sig visat intresse för att ta hand om Lunds nya ridhus. Flyinge är dock inte ett särskilt bra alternativ, det ligger för långt bort och har för dålig kollektivtrafik.

Det råder politisk enighet om ett nytt ridhus, och vi i oppositionen påtalade vikten av att det inte hamnar i en liknande utredningskarusell som Folkparken eller Högevallsbadet har hamnat i (Högevallsbadet är nu igång och snart klart).

Budget-KF 2011: Kultur och fritid

Mitt inlägg i debatten om kultur- och fritidsnämnden, endast med hjälp av i-pad!


Människan lever inte av bröd allena, är ett talesätt, bibliskt, som så många andra tänkvärda uttryck. I diskussionen om kultur- och fritidsfrågor är detta en nödvändig utgångspunkt. Kulturen och fritidssektorn hamnar lätt i bakvattnet efter många av de stora diskussionerna om vård, skola och infrastruktur, som vi har diskuterat de här dagarna.

Jag skulle kunna ägna mina fem minuter åt att berätta hur viktigt det är för människan att få ägna sig åt kultur i olika former, och att ha en utvecklande och avkopplande fritid. Om idrott, studiecirklar, sommarkollo, konstmuseum, teatrar och fritidsgårdar. Men jag är helt övertygad om att alla här inne vet allt detta och håller med om kulturens och fritidens betydelsen för den enskilda människan såväl som samhället i stort.

Därför är det så konstigt att i varje budgetdebatt stå här och slåss för mer pengar till kultur och fritid. Eller, nej, det är det ju inte. För vi har en borgerlig majoritet som lever i enlighet med ett tankesätt som bygger på individualisering och minskat samhälligt ansvar. Ett tankesätt som säger att kommunen ska göra det nödvändiga, målsättningen är att resten av ska skötas av ideella eller privata intressen.

Vi har sett 6 år av nedskärningar i kommunal verksamhet, triggad av skattesänkningar. Kultur- och fritidsnämnden var kanske den nämnd som fick ta de största smällarna när majoriteten sänkte skatten i början av förra mandatperioden. Kultur- och fritidsnämnden är en nämnd som till stor del fungerar enligt principen ”många bäckar små...”. Med relativt små resurser görs väldigt mycket verksamhet, som har stor betydelse för många människor i Lund. I andra sammanhang pratar vi om miljonbelopp, i kultur- och fritid handlar det snarare om summor kring par hundra tusen, pengar som gör väldigt stor skillnad. En satsning på 300 000 gör till exempel att ett gäng kutlur- eller fritidsföreningar tillsammans kan anställa en person som samordnar verksamheten, något som kan ge ett lyft i en sektor som i övrigt går runt med hjälp av väldigt många ideella timmar.

I vänsterpartiets budget finns ett pärlband av dessa små satsningar som innebär många små förstärkningar för kulturen och fritiden, för att nämna några:

- förstärkt föreningsstöd, så att lunds föreningar kan ha ännu mer verksamhet och nå fler deltagare

- satsningar på lovverksamhet och öppen fritidsverksamhet, som framförallt når de barn och ungdomar som behöver extra stöd och aktiviteter utanför skolan, och som annars kanske hade varit ensamma på lov och eftermiddagar.

- satsningar på en skate- och aktivitetspark och ett nytt ridhus, som vi vill snabba på så mycket det går.

I vår budget finns även två stora frågor som vi har drivit under en lång tid:

- fri simundervisning för skolorna. Vi tror att genom att göra simundervisningen till en fri nyttighet för skolorna, och istället ge kultur- och fritid pengar för detta direkt, kan utöka simundervisningen och därmed denna livsviktiga kunskap hos barn och ungdomar

- sänkning av taxorna i kulturskolan. Detta blir bara dyrare och dyrare att ta kulturlektioner, och det har idag gått så långt att det faktiskt har blivit en klassfråga att ta kulturlektioner. Instrumentundervisning kostar över 2000 kr per termin, drama, bild och dans några hundralappar mindre. Vi vill sänka taxorna dramatiskt, men detta året når vi inte så långt som vi vill.

Utöver vår allmänna kompensation för pris- och löneökningar, som vi har lagt på alla nämnder, innebär våra extra satsningar mycket extra verksamhet för relativt lite pengar. Vi är övertygade om att detta höjer nivån och ger en bättre fritid för framförallt barn och ungdomar, något som ger positiva effekter både för den enskilda människan och samhället i stort.

Tack, kommunen, för ipaden!

Tekniköverskott på budget-KF
Anförande på ipaden; blogg, mejl och facebook på datorn

Kommunfullmäktigedebatt
I talarstolen: Anders Almgren (s)

Budget-KF 2011: Skola och utbildning


Nu går vi in på ett stort block: Skola och utbildning, där vi har utbildningsnämnden (gymnasieskolan och komvux) och de två barn- och skolnämnderna (BSN Lund Öster och BSN Lund Stad). Jag har lämnat skolpolitiken bakom mig, och vår man i talarstolen är Daniel Stolt.

Vi börjar med gymnasieskolan, och får ett likadant inlägg från den borgerliga majoriteten som så många gånger tidigare: "Lund är en jättebra stad att bo och verka i. Våra skolor är jättebra, nästan bäst i landet. Våra elever är jättebra, de vinner priser och är med i internationella tävlingar".

Må så vara. Lund har bra skolor, men det är inte relevant att hela tiden, som den borgerliga majoriteten, jämföra sig med andra kommuner. Vi måste satsa på vår verksamhet på det som vi vill - vi mäter oss mot oss själva, mot våra egna mål, inte mot andra kommuners verksamhet och deras mål! Lundaborna bruka tycka skola och utbildning är viktigt och är därför beredda att satsa på det, mer än i många andra kommuner. Det gör att vi drar till oss elever från andra kommuner, och på så sätt bidrar till att underminera gymnasieskolorna i grannkommunerna. Vi har "fritt sök" i Skåne, och det är inget som vi kan göra något åt. Effekten blir att Lunds skolor är fulla med elever, trots att vi nu har en generation av gymnasieungdomar som är relativt liten.

Vänsterpartiet lägger till en satsning i budgeten för att kompensera löne- och prisökningarna. Skolorna har en finansieringsmodell som bygger på att varje skola får en skolpeng, som rektor sedan fördelar. Vi gör därför inga (eller väldigt få) specifika satsningar i vår kommunfullmäktigebudget, de kommer senare i nämnderna.

Vänsterpartiets satsning på gymnasieskolorna är 12 miljoner mer än borgarnas och 55 miljoner mer på skolor och förskolor. Det är ganska många lärare. Utöver det delar vi ut det statsbidrag, på två miljoner, som skolorna får för att klara av de förändringar som sker utifrån nationella beslut: införande av lärarlegitimation, fler nationella prov och ny skollag. Den borgerliga majoriteten vill behålla dessa pengar centralt i kommunen (ett mycket underligt beslut, vi förstår verkligen inte varför!).

Budget-KF 2011: Vård och omsorg


Budget-KF dag 2.

Jag missade gårdagskvällens förhandlingar, eftersom jag var på jobbmöte med tidningen Lundagårds styrelse istället. Därför blev det inget skrivet om tekniska och socialnämnden.

Nu börjar vi dag två med Vård- och omsorgsnämnden. Kommunens största verksamhet, både vad gäller budget och antalet anställda. Nämndens uppdrag är att bedriva vård och omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning. Den moderata ordförande inleder med att berätta att man inom nämnden nu satsar på individuella lösningar och flexibilitet. Vård och omsorg är ofta den nämnd där vi har våra mest ideologiska diskussioner, långa, men väldigt intressanta.

Vänsterpartiets strategi i budgetdebatten det här året är att lägga till tillräckligt mycket pengar för att kompensera för pris- och lönehöjningar. För vård- och omsorg innebär det 3 % av nämndens budget, vilket ger 41 miljoner extra i budgeten, i förhållande till den ram som nämnden fick i mars. Efter mars har borgarna insett att Vård- och omsorg behöver lite mer pengar, och har lagt till 13 miljoner. Så nu är det 28 miljoner i skillnad mellan oppositionens och majoritetens budget.

1 351 809 000 kr (ja, en miljard!) - den första budgetramen, från mars
+
13 000 000 - borgarna la till i maj
+
28 000 000 - oppositionen lägger till ännu mer, i juni

28 miljoner innebär 70 undersköterskor, en resursförstärkning som heter duga! Vården är en mycket personalintensiv verksamhet, där det behövs människor för att kvaliteten ska vara god. Och fler människor behövs.

Tidigare år har konkurrensutsättning, alltså privatisering, av äldreboenden varit en stor fråga. Borgarna föreslår inga ytterligare privatiseringar nu, men i kommunen finns sedan tidigare ett antal privatiserade äldreboenden. Vi är väldigt mycket emot detta, då vi är övertygade om att jakten på vinst gör att verksamheten blir sämre, med färre anställda och mindre tid för var och en av de boende. Dessutom minskar den kommunala insynen i verksamheten, och därmed medborgarnas möjlighet att, genom politikerna, styra verksamheten åt olika håll.

torsdag, juni 16, 2011

Budget-KF 2011: Byggnadsnämnden

a

I diskussionen om byggnadsnämnden inleder moderaterna med att det konstatera att Lund är en bra kommun att bo i. Borgarna har uppenbarligen som strategi att upprepa detta i olika sammanhang istället för att komma med konkreta förslag inom de olika nämndernas områden.

Byggnadsnämnden ansvarar för planering av Lunds stadsbild: göra detaljplaner, bevilja bygglov och tänka strategiskt kring hur Lund ska se ut, rent fysiskt. När byggnadsnämnden är klara tar tekniska nämnden över och köper mark, ser till att det anläggs gator och parker; LKF bygger hus och till slut ansvarar servicenämnden för att upprätthålla det som vi har byggt och anlagt.

I en kommun som vill expandera krävs stora resurser hos byggnadsnämnden. Annars riskerar nya bostadsområden och andra fysiska satsningar att stoppas upp när byggnadsnämnden inte har tid att behandla detaljplaner och bygglov i den takt som krävs. Och Lund vill expandera! Byggnadsnämnden har hur mycket arbete som helst just nu med utbyggnaden av Brunnshögsområdet och ESS/MaxIV samt planeringen av spårvagnssatsningen på Lundalänken. Dessa satsningar kräver stora detaljplaneändringar och beviljande av bygglov.

Vänsterpartiet lägger därför till mer pengar i budgeten än vad byggnadsnämnden har krävt, för att stadsbyggnadskontoret ska kunna anställa fler och snabba upp planprocessen. Utöver det ger vi kompensation för de löneökningar som borgarna inte vill kompensera, och undviker därmed en nedskärning av verksamheten på 800 000.

Budget-KF 2011: Servicenämnden


Nu börjar vi diskussion och beslut om nämnderna, först ut är servicenämnden. Servicenämnden är den nämnd vars förvaltning helt enkelt ser till att resten av kommunens nämnder kan bedriva en bra och effektiv kärnverksamhet. Servicenämnden arbetar med tre ben:

(1) Måltidsservice, som levererar mat till skolor, hemtjänst och äldreboenden. Här arbetas mycket med ökad andel ekologisk och närproducerad mat.
(2) Lundafastigheter, som har hand om alla de fastigheter kommunen äger. Stora frågor på det här området är energiförbrukning och underhåll av fastigheter.
(3) Markentreprenad, som ser till att det är fint i parker och skolgårdar, plogar gator m.m.

Den stora politiska frågan vad gäller Servicenämnden har under många år varit frågan om underhållet av kommunens fastigheter. Fastighetsunderhåll låter lite tråkigt, men är fruktansvärt viktigt. En liten investering kontinuerligt gör att man inte behöver en jättestor investering när det verkligen behövs, när husen har tagit rejäl skada av väder och vind. Fastigheterna är en del av kommunens kapital, även om pengarna de är värda är bundna och inte kan användas så snabbt. Tar vi inte hand om husen bränner vi vårt eget kapital, och får inte ut lika mycket om vi någon gång vill sälja fastigheter.

Oppositionen har under många år kämpat för ett ökat fastighetsunderhåll, men vi går bet varje år.

I diskussionen om servicenämnden har vi några övriga investeringar: Kulturcentrum Väster i folkparkens lokaler och ett nytt ridhus på Norra Fäladen.


Budget-KF 2011: demokratisk vänster (dv)


Demokratisk vänster, Lunds lokala kommunala rödgröna parti, har inte presenterat en egen budget, då de inte har en ordinarie plats i kommunstyrelsen. De meddelar nu att de väljer att lägga sig nära vänsterpartiets budgetförslag, då detta är lite tydligare än (s) och (mp), menar de. Dv vill, precis som vi, bygga ett solidariskt och hållbart samhälle.

Demokratisk vänster bildades inför valet 2006. En av profilfrågorna har alltid varit just hemlösheten i Lund, något som de verkligen har lyckats lyfta på dagordningen. Tidigare var hemlösheten något som snurrade förbi i en notis någonstans varje år när socialförvaltningen räknade antalet hemlösa. Nu är det en levande politisk fråga, med debatter, redaktionella artiklar i sydsvenskan, intresseföreningar och politiska förslag. Borgarna vill inte gå med på oppositionens vilja att satsa på programmet "bostad först", som förespråkas av forskare inom socialt arbete, och som innebär att den hemlöse först och främst får en bostad, för att sedan kunna arbeta med andra problem: missbruk, sjukdom, utbildning eller arbetslöshet. Dv vill att de involverade nämnderna (framförallt socialnämnden, men även tekniska och byggnadsnämnden) ska ta ett nytt mål för verksamheten, om att man ska arbeta för att nå individuella lösningar för Lunds hemlösa.

Det är just nu 8 personer på talarlistan efter dv, som är sista inlägget i den första omgången i den allmänpolitiska debatten. Talartiden är fem minuter. Lunchen är 12.30. Hinner vi?

Budget-KF 2011: (c), (sd)


Centerpartiet hoppas på en bättre ekonomi under året som kommer, och när (om?) pengarna väl existerar kommer de att dela ut mer pengar till nämnderna. Vi håller tummarna för att centerpartiets kristallkula visar rätt, för vi ser att nämnderna verkligen behöver de där extrapengarna som centerpartiet halvt om halvt utlovar...

Centerpartiet är stolta över att kunna ge pensionärer över 75 gratis bussåkande, i lågtrafik, efter sommaren. De är även nöjda med sina konstgräsplaner i ytterområdena. Ungdomarna i byarna kan nu stanna i byarna hela sommaren (yey, eller?). De utlovade även ett inomhusbad i östra Lund, vilket nu planeras. Centerna har fått stort gehör för sina förslag i den borgerliga gruppen, verkade det som.

Centern vill ha ekologisk mat och minska byggkostnaderna vid nybyggnation, även om det är viktigt att bygga energisnålt. Det är en knivig fråga, det kostar att bygga hållbart, och det måste det få göra, menar vi.

Sverigedemokraterna vill ge mer pengar till nämnderna för att verksamheterna inte ska bli sämre och behöva göra nedskärningar. Där ser man. Och så lite om kostnaderna för invandring. Inget nytt under solen.

Kristdemokraterna noterar att fler personer vill bo i Lund, vilket ger en stor efterfrågan på vår kommunala service, men även infrastruktur och kommunikationer. Kd vill ha spårbunden trafik, och anser att stadsbussarna kommer utvecklas medhjälp av den högre taxan. Dock missar vi de östra kommundelarna, tycker Torsten Czernysson (kd). Framförallt kritiserar han att miljöpartiet inte vill satsa på Esparsvägen, i Genarp.

Kd vill ha vårdnadsbidrag i Lund, en satsning som kostar 2 miljoner. Vi har i samtliga budgetar då denna har funnits med, yrkat bort denna satsning. Vi vill hellre lägga pengarna på den gemensamt finansierade förskolan. På central nivå har kristdemokraterna börjat vända vårdnadsbidraget ryggen, men i Lund är det fortfarande en aktuell satsning, som efter många års utredning (malpåse?) nu snart riskerar bli verklighet.

Låg skatt är ett självändamål för kristdemokraterna. Lundaborna ska inte ha högre skatt än kommunerna runt omkring. Kristdemokraterna glömmer då att Lund har bättre välfärd än många andra kommuner i Skåne, och tar, enligt folkpartiet, hand om massor med gymnasielever från grannkommunerna. För att stärka och höja nivån i den offentliga servicen måste vi höja skatten.

Budget-KF 2011: Vänsterpartiet!Mats Olsson presenterar Vänsterpartiets satsningar på budget-KF, med att visa hur Lund har gått från en anda av optimism och serviceanda till att ha en nedskärningskultur. I 6 år har borgarna presenterat budget efter budget med nedskärningar och skattesänkningar. Oppositionens budgetar, vi har varsin, satsar därför främst på att återställa skatten till 2006 års nivå och därmed lägga ut 90 miljoner mer än borgarna till nämnder och styrelser.

Våra 90 miljoner kommer att gå till satsningar i den kommunala välfärden, framförallt till personalkostnader, så att de lönehöjningar som har förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare, verkligen kan genomföras, utan att det drabbar verksamheten. Borgarna lägger bara ut 1 procent till nämnderna, men vi vet att lönerna kommer att höjas närmare 2 procent, och högre inom vissa förvaltningar och yrkesgrupper. Den procent som är mellanskillnaden måste nämnden lösa själv, antingen genom nedskärningar eller genom att avskeda personal. Framförallt går dessa pengar till skolan och vården, som är de verksamheter som är personalintensiva, där antalet personer i verksamheten har stor betydelse.

Tillsammans vill oppositionen, svmp och dv, hejda dessa borgerliga nedskärningar. Det heter lite olika saker i våra budgetförslag, men vi är eniga på den här punkten - mer pengar ut i verksamheten - inga fler nedskärningar.

Budget-KF 2011: (fp) och (mp)


Lund är en toppenplats att växa upp, bo och åldras i, meddelar Tove Klette (fp), och lutar sig mot statistik och mätningar, ex. från tidningen Fokus, som rankade Lund trea i Sverige. Vi har till och med det snabbaste bredbandet! Högstadieeleverna väljer Lund i första hand inför gymnasievalet, 56 % av eleverna i Lunds gymnasieskolor pendlar in från andra kommuner. [Vad det innebär för gymnasieskolorna i våra grannkommuner kan man ju fundera på]. Klette fortsätter att hylla Lund genom att berätta om klimatmål och spårvagnssatsningar. Varje person måste fundera på vad de själva kan bidra med när det gäller klimatarbetet, menar Klette.

Majoriteten lägger in en procent för nämndernas lönehöjningar, vilket vi vet inte räcker, men hoppas med hjälp av ökade skatteintäkter under året, kunna ge mer framöver. Vidare kritiserar även folkpartiet det faktum att oppositionen inte presenterar ett enda budgetförslag. Några satsningar gör borgarna: lite till Kulturen och lite till fler bussar. En annan satsning från folkpartiets håll är att mat ska kunna lagas hemma hos vårdtagare, och volontärförmedlingen, som startade i höstas. Där kan ungdomar (oftast) engagera sig gratis för att göra aktiviteter tillsammans med äldre.

Miljöpartiets Emma Berginger vill satsa på att bygga ett hållbart, modernt och attraktivt Lund, och presenterar en vision som innehåller spårvagn, fyrspågsjärnväg förbi Lund och en pågatågsstation vid Klostergården, bra cykelleder och många cykelställ - istället för biltrafik. Lund minimerar energibehovet och bygger hus i enlighet med hållbart byggande. I närheten till universitetet skapas små företag inriktade på hållbar utveckling. Idrotts- och kulturlivet behöver inte jaga finansiering bland näringslivet, eller ha höga avgifter för deltagande. Hemlösheten avskaffas med hjälp av bostadssatsningen "bostad först".

Emma Berginger menar att vi måste sluta se Lund i ett rosa skimmer, bara då kan vi se våra brister och det vi behöver utveckla! Fokus sätts på hemlösheten och satsningar på åtgärder mot våld mot kvinnor, inom socialnämnden.

Miljöpartiet vill lägga en budget i balans, men ser att vi behöver satsa efter den hårda tid som finanskrisen innebar. Därför går de med på den övriga oppositionens skattehöjningar, för att få ett grönt och hållbart Lund, inte bara i ord utan också i handling.

Budget-KF 2011: (s)


Socialdemokraternas kommunalråd Anders Almgren är orolig. Han ser riktningen i de 6 budgetar den borgerliga majoriteten har lagt under sin tid vid makten i Lund. Lund har alla förutsättningar, menar Almgren, många fler fördelar än många andra kommuner, och en stark tradition av bra kommunal service. Kommunen har därför ett ansvar att ta tillvara detta, och inte sjunka ner till "rikssnittet". Vi ska fortsätta hålla en högre nivå än vad rikssnittet bland landets kommuner är! Annars blir vi passiva, och "backar oss in i framtiden".

Socialdemokraterna vill att vattendelarna inom politiken ska synas under budgetdebatten. Den borgerliga budgeten gynnar vissa grupper i samhället, medan andra grupper får det sämre. Det går inte längre att förvänta sig att vi om tio år har det bättre än vi har det idag.

Socialdemokraterna vill därför stärka den kommunala servicen, och utgå från de problem som finns i vardagen. Borgarnas skattesänkningar de senaste 6 åren har tagit bort 90 miljoner ur den kommunala budgeten, och gett medborgarna 60 kronor mer i plånboken, enligt Almgren. Socialdemokraterna vill återställa skatten till 2006 års nivå, en höjning med 40 öre per hundralapp.

Socialdemokraterna vill satsa på fyra områden:
- investering i kunskap. Lund konkurrerar med kunskap och kompetens!
- förbättrad kommunal service. Mantrat har varit "lite billigare", men borde vara "mycket bättre"!
- hållbar samhällsutveckling. Möta tillväxten genom att bygga bostäder!
- sociala investeringar. Det som skapar mervärdet i människans liv: kultur, fritid och föreningsstöd.

Den stora satsningen, berättar Almgren, är den satsning oppositionen (s, v, mp och dv) gör på att kompensera för löneökningarna. Borgarna ger inte förvaltningarna tillräckligt mycket pengar för att kunnat täcka löneökningarna, och vi riskerar därför att inte kunna anställa fler för att förstärka den kommunala välfärden.

Budget-KF 2011: (m)


"Lunds kommun är och ska vara en bra kommun att bo, arbeta och studera i", inleder kommunstyrelsens ordförande Mats Helmfrid (m) sitt första inlägg i den allmänpolitiska debatten på kommunfullmäktiges budgetmöte. Utmaningen är, menar Helmfrid, att kombinera tradition och historia med nytänkande och utveckling. Moderaterna tycker det är viktigt att stödja företagen i Lund, både de små som får stöd genom "inkubatorerna" och de stora, gamla företagen. Kommunen kan framförallt bidra med att se till att Lund är en stad där det finns mycket och god kompetens hos befolkningen. Och så lite om "nya företag", "starta företag", "framgång föder framgång"...

Man ska också kunna bo i Lund, i hela kommunen, i bra bostäder. Byggandet är en utmaning för Lund, menar Helmfrid. Skolan och förskolan har hög kvalitet, det ska byggas fler förskolor. [Detta är ju inte något som någon kan säga emot...] Folk ska känna sig trygga, vi ska minska klimatutsläppen och anpassa vår verksamhet efter de klimatförändringar som vi vet kommer att ske.

Helmfrid menar att vi inte ska ha komplex för Malmö (!), utan samarbete och vara goda grannar. Malmö är inte en konkurrent, menar Helmfrid. Folk ser inte skillnad på oss, vi är en region.

Slutligen ger Helmfrid en ekonomilektion: inkomsterna måste stiga snabbare än utgifterna, annars måste man låna pengar eller "höja skatten, höja skatten, höja skatten...". Oppositionen presenterar bara "överbud".

onsdag, maj 04, 2011

Högre bussbiljettpris - igen


Återigen väljer Lunds kommun att höja priset på en bussbiljett inom staden (busstaxan). 2006 var priset på en bussbiljett 12 kr. Sedan höjdes priset till 15 kr, senare till 17 kr och nu, från 1 juni, till 19 kr. Själva höjningen kommer diskuteras och klubbas av kommunfullmäktige, men vi kan redan nu konstatera att det bara var vänsterpartiet, socialdemokraterna och demokratisk vänster som röstade emot det i kommunstyrelsen. Miljöpartiet är därmed för en höjning från 17 till 19 kr. Det är synd.

Bygg mer - bygg högt!


Kommunstyrelsens mindre byggnadsärende berörde byggandet av nya bostäder på en gräsmatta i närheten av mitt första hem i Lund (som var Michael Hansens kollegium, Dag Hammarskjölds väg), på Tuna. Mellan Tunaskolan och det som tidigare var Astras område precis vid motorvägen, finns en liten liten park med en anslutande tennisbana. Den är ganska illa skött, och består mest av en gräsmatta. Ett litet byggföretag har nu ansökt om att få bygga bostäder på området.

Vår utgångspunkt är att vi måste bygga fler bostäder i Lund. Idag tycker alla partier det. Men frågan är: hur? I många byggärenden finns motstående intressen. I det förra ärendet, om Landsarkivet, handlade det om bevarande av äldre byggnader, eller byggnader med arkitektoniska och kulturella värden. I det här fallet handlar det om grönområden och parker.

Man ska självklart vara restriktiv med byggande på parkmark och grönområden. Vi ville i det här fallet bygga högre än vad förslaget var - för att utnyttja marken så bra som möjligt. När vi nu tvingas bygga bort en liten park, vill vi ta chansen att bygga ordentligt, med 6 våningar istället för 4. Men den borgerliga majoriteten ville inte bygga högre, tyvärr, så det blir ett litet hus den här gången. Dock ett hus.

Bygg mer - bygg vettigt: Två byggnadsärenden


Kommunstyrelsen beslutar på dagens möte om två byggnadsärenden, ett riktigt stort och ett litet.

Det stora ärendet är byggandet av studentbostäder i Landsarkivet. Lunds nation har under många år velat bygga fler bostäder i Lund, men har gång på gång förvägrats köpa mark att bygga på. Ett genombrott skedde för något år sedan, när de köpte det gamla Landsarkivet, precis vid gymnasieskolan Spyken, ganska centralt i Lund. De planerar nu för byggande av 180 små lägenheter. Ganska snart efter köpet kom protester från personer och grupper som vill bevara byggnaden som den är, då den är ritad av en känd arkitekt och har en säregen stil. Om bostäder ska byggas måste exempelvis fönster tas upp i fasaden. Som ju händer i Lund, har debatten rasat mellan professorer, förståsigpåare och övriga lundabor, nya förslag har presenterats - och nu ratats av kommunstyrelsen.

Vänsterpartiet har haft en intern debatt i ärendet. Vi måste verkligen bygga mer i den här stan, främst vanliga hyresrätter, men även studentbostäder eftersom bostadssituationen för studenter är så svår i Lund. Det är därför omöjligt att gå emot Lunds nations planer. Samtidigt vill vi att Lund ska vara en stad där speciella byggnader bevaras, där arbetet för att säkra ett kulturarv ges hög prioritet. Vänsterpartiet föreslog därför en lösning, där gymnasieskolan Spyken får tillgång till Landsarkivet, då de är trångbodda med lokaler för estetiska programmet, och att Lunds nation ges mark i grannkvarteret ("Stenkrossen"). Detta skulle dock tyvärr försena planerna en del.

Kommunstyrelsen ratade vår lösning, och tillstyrkte den detaljplan som har upprättats. Byggnadsnämnden kommer snart att låta detaljplanen passera första steget i planprocessen ("samråd"). Detaljplanen går nu tillbaka för eventuell omarbetning, sedan ut på ytterligare en remissrunda och efter antagande finns möjlighet för överklagande. Vi har alltså en lång process framför oss innan fler studentbostäder kan byggas av Lunds nation.

Läs om Lunds nations kamp för att bygga bostäder i Lund i Sydsvenskan och vänsterpartietsförslag om byte av mark mellan Lunds nation och kommunen (missa inte kommentarerna!). Även fantastiska studenttidningen Lundagård har skrivit om ärendet.

Det papperslösa samhället - har det kommit nu?


Kommunstyrelsens tjugo ledamöter har idag fått (låna) varsin ipad. (En läsplatta för er som vill prata riktigt språk). Lunds kommun kör en testperiod där först kommunstyrelsens arbetsutskott fick plattor och nu hela kommunstyrelsen. Under året kommer försöket att utvärderas. I slutändan ska även kommunfullmäktiges ledamöter få paddor.

Syftet är att minska mängden papper, och att sluta göra pappersutskick till ledamöterna, vilket är både en hållbarhetsfråga, en ekonomisk fråga (portot för dagens handlingar kostar 75 kronor) och en demokratifråga - ledamöterna ska kunna kolla epost och kommunicera med medborgarna oftare och effektivare. I grunden ligger en digitalisering av kommunens ärendehantering: kommunala handlingar ska skrivas på dator, pdf:as och sedan skickas genom systemet digitalt, fram till beslut, och inte skrivas ut, kopieras upp och fysiskt skickas runt. En stor del av de handlingar, säkert två tredjedelar av dagordningen, är sådant som vi bara bläddrar igenom, bifaller/lägger till handlingarna, och sedan slänger när vi kommer hem.

Nu ska alla få varsin entimmes privatlektion för att förstå hur allt fungerar, och till nästa möte, om en månad, kommer inga pappershandlingar ut! Istället får vi ta med oss ipaden. Jag är lite konservativ, men får se till att lära mig det där pdf-programmet där man kan göra anteckningar. Så blir det nog bra sedan.

Och om man skriver in en felaktig kod fem gånger raderas hela ipaden. När detta meddelades drog hela kommunstyrelsen kollektivt efter andan. IT-snubben försäkrade dock att de inte kommer explodera, eller gå sönder.

"Men hej, det var längesedan, vad har hänt sedan sist?"


Vi vaknar till liv igen, tror jag bestämt. Det har inte blivit något bloggande sedan november. Det blev så. Någon annan gång ska jag göra en liten utläggning om det här med att sitta i kommunstyrelsen, ha ett heltidsuppdrag/jobb och liv samtidigt. En annan gång.