fredag, juni 17, 2011

Budget-KF 2011: Kultur och fritid, del 2

Debatten om kultur- och fritid blev förvånansvärt konkret, även om vi alla är trötta nu efter 25 timmars budgetdebatt (inklusive pauser).

Den stora diskussionen i kultur- och fritidsdebatten blev det nya ridhuset. Det har varit på tal ett tag, och blev en diskussion i valrörelsen. Nu håller det på att utredas. Lund har idag ett ridhus ungefär mellan Kemicentrum och Delphi, precis bredvid ringleden runt stan. Det är såklart inte en bra placering, även om det säkert var mer utanför stan när ridhuset anlades än nu. Ridhuset är trångbott och kan inte uppfylla de krav som gäller för hästhållning idag, framförallt med utemiljöer och hagar. Ett nytt ridhus har därför länge stått högt upp på önskelistan. Flera platser diskuteras, bland annat i Sularp (östra Lund) och på Östra Torn. Det mest aktuella förslaget är dock Ladugårdsmarken, bortanför Norra Fäladen. Kravet är att det är en plats med bra kollektivtrafik och gärna på cykelavstånd från Lund. Nyligen har Flyinge AB, som driver en stor verksamhet kring hästavel, hästsport och undervisning i Flyinge, i Eslövs kommun en bit utanför Södra Sandby, erbjudit sig visat intresse för att ta hand om Lunds nya ridhus. Flyinge är dock inte ett särskilt bra alternativ, det ligger för långt bort och har för dålig kollektivtrafik.

Det råder politisk enighet om ett nytt ridhus, och vi i oppositionen påtalade vikten av att det inte hamnar i en liknande utredningskarusell som Folkparken eller Högevallsbadet har hamnat i (Högevallsbadet är nu igång och snart klart).