fredag, juni 17, 2011

Budget-KF 2011: avslutningen

Vi är nu på sluttampen på budgetdebatten. Det som är kvar är skattesatsen, och olika utredningsuppdrag som kommunfullmäktige vill ge kommunkontoret. Det brukar inte bli en lång diskussion, men så blev det ändå.

Borgarna förslår en oförändrad skattestats: 20,84 kronor per hundralapp. Oppositionen föreslår en skattehöjning, vi ställer tillbaka skatten till 2006 års nivå: 21,34 kronor. Det ger oss 90 miljoner extra i skatteinkomster. Vår budget, som kräver denna höjning, blev visserligen avslagen, men vi ser budgeten som en helhet och löper linan ut med förslag om skattehöjning.

Under budgetdebatten ger även KF kommunkontoret och tjänstemännen i uppdrag att påbörja stora utredningar, större än de vi kan sätta igång under året. Borgarna vill föreslå två uppdrag:

(1) Att förbättra service, bemötande och tillgänglighet för kommunmedborgarna i kontakten med kommunen
(2) Att effektivisera kommunens åtaganden i byggprocessen för att öka bostadsbyggandet

Oppositionen går i stort med på dessa, och vill även lägga till ett tredje

(3) Att kommunen tar ett samlat och övergripande grepp om hemlösheten, med kommunstyrelsen som samordnande part, där alla relevanta nämnder är involverade (inte bara socialnämnden).

Vi får se om borgarna går med på det tredje...