torsdag, juni 16, 2011

Budget-KF 2011: Vänsterpartiet!Mats Olsson presenterar Vänsterpartiets satsningar på budget-KF, med att visa hur Lund har gått från en anda av optimism och serviceanda till att ha en nedskärningskultur. I 6 år har borgarna presenterat budget efter budget med nedskärningar och skattesänkningar. Oppositionens budgetar, vi har varsin, satsar därför främst på att återställa skatten till 2006 års nivå och därmed lägga ut 90 miljoner mer än borgarna till nämnder och styrelser.

Våra 90 miljoner kommer att gå till satsningar i den kommunala välfärden, framförallt till personalkostnader, så att de lönehöjningar som har förhandlats fram mellan fack och arbetsgivare, verkligen kan genomföras, utan att det drabbar verksamheten. Borgarna lägger bara ut 1 procent till nämnderna, men vi vet att lönerna kommer att höjas närmare 2 procent, och högre inom vissa förvaltningar och yrkesgrupper. Den procent som är mellanskillnaden måste nämnden lösa själv, antingen genom nedskärningar eller genom att avskeda personal. Framförallt går dessa pengar till skolan och vården, som är de verksamheter som är personalintensiva, där antalet personer i verksamheten har stor betydelse.

Tillsammans vill oppositionen, svmp och dv, hejda dessa borgerliga nedskärningar. Det heter lite olika saker i våra budgetförslag, men vi är eniga på den här punkten - mer pengar ut i verksamheten - inga fler nedskärningar.