torsdag, juni 16, 2011

Budget-KF 2011: (fp) och (mp)


Lund är en toppenplats att växa upp, bo och åldras i, meddelar Tove Klette (fp), och lutar sig mot statistik och mätningar, ex. från tidningen Fokus, som rankade Lund trea i Sverige. Vi har till och med det snabbaste bredbandet! Högstadieeleverna väljer Lund i första hand inför gymnasievalet, 56 % av eleverna i Lunds gymnasieskolor pendlar in från andra kommuner. [Vad det innebär för gymnasieskolorna i våra grannkommuner kan man ju fundera på]. Klette fortsätter att hylla Lund genom att berätta om klimatmål och spårvagnssatsningar. Varje person måste fundera på vad de själva kan bidra med när det gäller klimatarbetet, menar Klette.

Majoriteten lägger in en procent för nämndernas lönehöjningar, vilket vi vet inte räcker, men hoppas med hjälp av ökade skatteintäkter under året, kunna ge mer framöver. Vidare kritiserar även folkpartiet det faktum att oppositionen inte presenterar ett enda budgetförslag. Några satsningar gör borgarna: lite till Kulturen och lite till fler bussar. En annan satsning från folkpartiets håll är att mat ska kunna lagas hemma hos vårdtagare, och volontärförmedlingen, som startade i höstas. Där kan ungdomar (oftast) engagera sig gratis för att göra aktiviteter tillsammans med äldre.

Miljöpartiets Emma Berginger vill satsa på att bygga ett hållbart, modernt och attraktivt Lund, och presenterar en vision som innehåller spårvagn, fyrspågsjärnväg förbi Lund och en pågatågsstation vid Klostergården, bra cykelleder och många cykelställ - istället för biltrafik. Lund minimerar energibehovet och bygger hus i enlighet med hållbart byggande. I närheten till universitetet skapas små företag inriktade på hållbar utveckling. Idrotts- och kulturlivet behöver inte jaga finansiering bland näringslivet, eller ha höga avgifter för deltagande. Hemlösheten avskaffas med hjälp av bostadssatsningen "bostad först".

Emma Berginger menar att vi måste sluta se Lund i ett rosa skimmer, bara då kan vi se våra brister och det vi behöver utveckla! Fokus sätts på hemlösheten och satsningar på åtgärder mot våld mot kvinnor, inom socialnämnden.

Miljöpartiet vill lägga en budget i balans, men ser att vi behöver satsa efter den hårda tid som finanskrisen innebar. Därför går de med på den övriga oppositionens skattehöjningar, för att få ett grönt och hållbart Lund, inte bara i ord utan också i handling.