tisdag, september 29, 2009

Spårvagnsstadsnätverk, flyktingbarn, centrumutredning...Varje måndag har vi Kompol i vänsterpartiet Lund, ett kommunpolitiskt gruppmöte där alla kommunpolitiker är välkomna. Aktuella frågor från nämnder och styrelsen diskuterats, och ibland har vi temadiskussioner. På nästa möte ska vi till exempel diskutera det offentliga rummet, vilket ska bli väldigt intressant. Igår var kommunstyrelsens dagordning den stora diskussionen, och flera intressanta punkter fanns att diskutera:

  • Centrumutredningen. Under en lång tid har trafiksituationen i Lunds centrum utretts av en politisk grupp med representanter från alla partier. Lunds centrum är en svår fråga. Vi har en medeltida stadskärna, med smala gator, som vi vill bevara samtidigt som vi vill ha stadsbusstrafik och eventuellt biltrafik, och såklart en säker miljö för cyklister och gående. Ingen lätt ekvation. Tre förslag togs fram: "A" som inte innebär någon förändring, "B" som minskar bussarna i centrum och "C" som tar bort bilarna i innerstan. Vi vill självklart ha färre bilar, samtidigt som buss-systemet bör bevaras (med vissa ändringar) - en kombination av A och C. Borgarna och sossarna har bestämt sig för B men med så många modifieringar att gruppen måste fortsätta utreda förslaget. En stor diskussion har varit trafiken på Klostergatan, se en av alla artiklar i Sydsvenskan.
  • Spårvagns-stadsnätverk. Lund har under en lång tid diskuterat möjligheten att ha spårbunden trafik. Det finns ett, vad jag har förstått det, ganska klart förslag om att ha spårbunden trafik från centrum till Södra Sandby och Dalby, vardera en mil utanför stan. Vi har nu fått förfrågan att gå med i ett stadsnätverk för städer som har eller har haft spårvagnar, för att främja utbyte och forskning. 12 städer ingår, där Lund är den enda stad som aldrig haft spårvagnar. Det kostar dock 100 000 kr (en ganska stor summa). Jag hittade ingen vettig länk och vill inte länka till Stockholms stads moderata trafikborgarråd...
  • Detaljplaner för Lidl och MaxLab IV. Två spännande detaljplaner: Väster 7:1 (byggandet av en ny stor Lidl-butik) och Östra Torn 29:1 (MaxLab IV). Den första är vi emot, vi vill inte ha fler stora livsmedelsbutiker som är anpassade för att man behöver ha bil för att handla, och den andra är vi för, då vi gillar forskning och utveckling (ibland).
  • Ökande av antalet ensamkommande flyktingbarn. En mycket glädjande nyhet är att Lund vill öka antalet ensamkommande flyktingbarn i sitt avtal med migrationsverket. Arbetet har fungerat bra och det känns bra att Lund gör en insats, även om det bara handlar om 5-6 barn per år.

Förutom kommunstyrelsen fick vi korta rapporter från bland annat utbildningsnämnden, där en stor del av vuxenutbildningen föreslås läggas ut på entreprenad till en av de stora friskolekoncernerna eftersom budgeten för vuxenutbildningen är för liten, och renhållningsstyrelsen, där ett liknande beslut om att undersöka privatiseringar av hela eller delar av verksamheten då styrelsen går med ett underskott. Galenskap!


torsdag, september 24, 2009

KF sept 09: Skärpning Tekniska förvaltningen!Vi diskuterar "GNP" - Grönstruktur och naturvårdsplanen. Den presenterar varje år en genomgång av de projekt som kommunen har igång eller planerar på grönstrukturområdet. Grönstruktur är ett kommunalt fikonord för parker, träd, lekplatser, vattendrag m.m.

Från borgerligt håll påpekas att det inte finns så mycket pengar för Tekniska förvaltningen att genomföra dessa satsningar, då alla pengar läggs på skola och vård, vilket de i och för sig inte hade något emot. Jag började mitt inlägg direkt efter med att säga att jag har en lösning på det problemet: höj skatten. Men det var ju inte det GNP-diskussionen skulle handla om.

GNP:n har tre problem:

(1) Projekten blir hela till uppskjutna. Planen innehåller år efter år samma projekt, som aldrig blir klara av olika anledningar (saknas pengar, förskjutna byggprojekt som också förskjuter trädplantering m.m.). Vi räknade ut att 80 % av projekten har varit med i flera år. Det är inte hållbart att hela tiden fatta beslut om samma saker.

(2) Projekt som rör barn är strukna. Två viktiga projekt stryks helt ur planen: projektet tillgängliga lekplatser och projektet om plaskdammar för barn. Argumentet är klart och tydligt: det finns inga pengar. Tillgängliga lekplatser handlar helt enkelt om att bygga lekplatser som är byggda så att alla barn kan vara med och leka, med exempelvis stora gungor, högre bord där rullstolar får plats och gummimattor istället för sand. Detta kan vi nu inte jobba vidare med.

(3) Det finns ingen barnkonsekvensanalys (BKA). BKA är något vi, enligt FN:s barnkonventionen måste göra innan beslut fattas, för att helt enkelt utreda konsekvensen för barn. I planen väljer man att plocka bort två projekt som uttryckligen är riktade till barn. Framförallt är de tillgängliga lekplatserna något som skulle göra livet bättre och roligare för barn med funktionshinder! När tekniska förvaltningen ska fundera över beslutets påverkan på barn, skriver de att "en barnkonsekvensanalys inte anses vara relevant i sammanhanget"! Det är helt sanlöst. Efter en del svavelosande i talarstolen och hot om att motionera om att skicka hela tekniska förvaltningen på utbildning, meddelade nämndens moderata ordförande att han skulle ta upp detta med tjänstemännen. Vi får väl se.

I sista stund går en av KD:s ledamöter upp i talarstolen och medger att hon inte har sett att detta har strukits, och yrkar att alla lekplatser ska vara tillgängliga från första början. Ett sådant yrkande, inkastat i slutet av debatten, är inte seriöst politiskt arbete, och går inte att rösta för. Om hon hade ansett att detta är viktigt hade hon kunnat yrka bifall på våra yrkanden i frågan.

KF sept 09: Att bemöta eller inte bemöta, det är frågan...För tre år sedan var det riksdagsval. Debatten var vild angående hur Sveriges mest främlingsfientliga parti skulle bemötas. Ung Vänster och vänsterpartiet valde en tydlig linje om att inte debattera mot dem. All propaganda och alla torgmöten skulle bemötas inom 24 timmar, en regel som vi fortfarande upprätthåller, även om det har blivit mycket svårare den senaste mandatperioden på grund av partiets ökade inflytande i parlamentariska församlingar.

Nu har det främlingsfientliga partiet två mandat i Lunds kommunfullmäktige. De är aktiva i debatten, tar ofta repliker och pratar gärna om sina hjärtefrågor så fort ärendet vi diskuterar på något litet sätt kan vridas åt det hållet.

Det hände precis nu. Vi har ett ärende om jämställda löner, 7 miljoner ska distribueras till bland annat förskollärare och distriktssjuksköterskor. Eftersom detta påverkar skolpengen, tog partiet upp sin hjärtefråga - att skolpengen måste göras om och inte borde ge extra pengar till barn med utländsk bakgrund och jada jada hela diskussionen om det. I den situationen borde vi alla höja på ögonbrynen, konstatera att de återigen är ute och cyklar, fnissa lite, och sedan återgå till debatten om, i det här fallet, jämställda löner. Ett sådant inlägg ska knappt registreras utan bara sväva vidare ut i tomma intet. Men. Vad gör kommunstyrelsens ordförande (m)? Jo, han går upp och tar en replik och börjar diskutera sakfrågan om elever med utländsk bakgrund. På så sätt kan den första talaren, som inte vill hjälpa elever med utländsk bakgrund, en motreplik, och får på så sätt ytterligare en minut att fabulera i talarstolen - oemotsagd, då det inte går att ta replik på en motreplik. Och kunde återigen sätta sina frågor på dagordningen, inte med hjälp av sin egen skicklighet, utan för att både (m) och (s) totalt sväljer bytet och tar den helt irrelevanta diskussionen, återigen!

Vi måste sluta ta repliker mot de främlingsfientliga, och på så sätt sluta bjuda in dem i en debatt vi inte är intresserade av att föra!

KF sept 09: Mindre pengar till nämnderna, igenDet är kommunfullmäktige. Datorn är uppställd, inloggad på facebook och twitter och blogger och allting. Noterar att folkpartisten bredvid också facebookar, medan sd-aren till höger bara kör e-post än så länge. En moderat bakom snörvlar och prasslar med en påse, en folkpartist snett bakom till vänster har gips om foten och har fått egen mikrofon för att slippa gå upp i talarstolen. Hon har ingen dator. Miljöpartisten snett framför läser aftonbladet.se och moderaten lite längre bort sydsvenskan.se. Hoppas att ni med denna miljöbeskrivning gör att ni upplever det som om ni själva vore på plats, mitt i hetluften.

Dagens första ärende handlar om nämndernas budget ("Personalkostnader 2009-2010 - revidering utifrån sänkta premier och avtalsförsäkringar")*. Det hela handlar om att kommunens försäkringsbolag har beslutat att sänka premierna för 2009 och 2010. Det betyder att nämnderna som har försäkringar för alla sina anställda, får pengar över. Dessa pengar skulle nämnderna kunna använda för att anställa fler personer, och på så sätt förbättra verksamheten och dra sitt strå till stacken för att minska arbetslösheten och därmed mildra krisen. Men, vad gör den borgerliga majoriteten? Jo, pengarna ska behålla pengarna centralt i kommunen och inte använda dem i verksamhet. För skolorna innebär det sänkta skolpengar, det vill säga, de pengar som de trodde att de skulle få får de inte, och den verksamhet de trodde att de kunde genomföra kommer nu antingen inte genomföras eller gå med minus. Var ligger logiken i detta?

De fristående skolorna får ingen nedskärning eller tillbakabetalning, som de kommunala skolorna. Borgarna menar att de fristående skolorna har fått sina skolpengar beslutade för en gångs skull redan tidigare och att detta beslut inte kan ändras, vilket socialdemokraterna efter samtal med SKL har visat inte är korrekt argumentation. Skolpengen blir med detta alltså inte längre "direkt" och lika** för elever i olika skolor, utan elever i fristående skolor får mer pengar än elever i kommunala!


* Ärenden har ofta alldeles för tråkiga och långa namn. Det hela borde heta "Nedskärningar". Då hade det varit lättare för väljarna att se vad det hela handlar om!
** med lika grund- och tilläggsresurser.

torsdag, september 17, 2009

"beslut att: vinna valet 2010"Ikväll ska jag på partiöverläggningar med s och mp i kommunen. Jag har inte varit med på sådana tillställningar tidigare så det ska bli spännande att se hur formellt det är. Förmodligen blir det väldigt informellt eftersom vi har ett mycket gott samarbete och tycker lika i de flesta frågor (även om (v) såklart alltid har mest rätt). Jag funderar på att föreslå att vi under Övrigt fattar beslut om att vinna valet 2010.

onsdag, september 16, 2009

"Det blir orättvist för oss som bor på landet"Igår kväll var jag på skolkonferens på Nyvångskolan i Dalby, en mycket bra och trevlig F-9 skola. De är mycket välkänd för sitt elevdemokratiska arbete, där hälften av eleverna på skolan är delaktiga i något form av råd. Två eleverna från elevrådsstyrelsen är alltid närvarande på skolkonferensen och har en stående rapportpunkt.

Förutom ekonomiska nedskärningar (vakanta tjänster som inte tillsätts) och diskussioner om ett prognostiserat underskott på 600 000, pratade vi om ett ärende som vi haft på barn- och skolnmämnden, som handlar om så kallad kompisåkning.

En mycket stor del av eleverna på våra skolor i östra Lund åker skolskjuts, på Nyvång är det ungefär hälften av eleverna. Det framkom på nämnden i våras att det finns ett problem med kompisåkning, när elever som bor utanför exempelvis Dalby, vill ta med sig kompisar hem på bussen. Många gånger är inte detta ett problem, eftersom det finns platser på bussarna. Men ibland är bussarna fulla, och elever som är berättigade till skolskjuts får inte plats eftersom kompisåkande elever sitter på bussarna. Framförallt händer detta när lektioner blir inställda och fler elever än planerat vill åka med vissa turer. Bussarna har ofta flera upphämtningsplatser på skolorna i byn, och det kan vara svårt för chaufförerna att ha en översikt över hur många tomma platser som kommer att finnas efter sista busshållsplatsen. Vår förvaltning framhävde också säkerhetsaskpekten, då vi vid en eventuell olycka måste veta exakt vilka elever som finns på bussen (skolbussberättigade elever kan då snabbt checkas av mot sjukanmälningar).

Ärendet skickades vidare från vår nämnd till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, eftersom ändringar måste göras i skolskjutsreglementet. Det återremitterades dock av kommunstyrelsen av just den anledning som föräldrar och elever framförde igår, rättviseaspekten.

Eleverna tycker såklart att det är orättvist att de som bor på landet inte har samma möjlighet att ta med sig kompisar hem som de som bor i stan. Föräldrarna framförde att elevernas sociala liv och utveckling hindras när de inte får ta med sig kompisar hem. Jag håller såklart med i dessa argument, och hoppas att både elever och föräldrar skickar in sina åsikter till nämnden tills dess vi behandlar ärendet igen.

ps. Ja, jag har varit dålig på att blogga. Idkar självkritik och lovar att ta tag i mig själv. ds.