tisdag, september 29, 2009

Spårvagnsstadsnätverk, flyktingbarn, centrumutredning...Varje måndag har vi Kompol i vänsterpartiet Lund, ett kommunpolitiskt gruppmöte där alla kommunpolitiker är välkomna. Aktuella frågor från nämnder och styrelsen diskuterats, och ibland har vi temadiskussioner. På nästa möte ska vi till exempel diskutera det offentliga rummet, vilket ska bli väldigt intressant. Igår var kommunstyrelsens dagordning den stora diskussionen, och flera intressanta punkter fanns att diskutera:

  • Centrumutredningen. Under en lång tid har trafiksituationen i Lunds centrum utretts av en politisk grupp med representanter från alla partier. Lunds centrum är en svår fråga. Vi har en medeltida stadskärna, med smala gator, som vi vill bevara samtidigt som vi vill ha stadsbusstrafik och eventuellt biltrafik, och såklart en säker miljö för cyklister och gående. Ingen lätt ekvation. Tre förslag togs fram: "A" som inte innebär någon förändring, "B" som minskar bussarna i centrum och "C" som tar bort bilarna i innerstan. Vi vill självklart ha färre bilar, samtidigt som buss-systemet bör bevaras (med vissa ändringar) - en kombination av A och C. Borgarna och sossarna har bestämt sig för B men med så många modifieringar att gruppen måste fortsätta utreda förslaget. En stor diskussion har varit trafiken på Klostergatan, se en av alla artiklar i Sydsvenskan.
  • Spårvagns-stadsnätverk. Lund har under en lång tid diskuterat möjligheten att ha spårbunden trafik. Det finns ett, vad jag har förstått det, ganska klart förslag om att ha spårbunden trafik från centrum till Södra Sandby och Dalby, vardera en mil utanför stan. Vi har nu fått förfrågan att gå med i ett stadsnätverk för städer som har eller har haft spårvagnar, för att främja utbyte och forskning. 12 städer ingår, där Lund är den enda stad som aldrig haft spårvagnar. Det kostar dock 100 000 kr (en ganska stor summa). Jag hittade ingen vettig länk och vill inte länka till Stockholms stads moderata trafikborgarråd...
  • Detaljplaner för Lidl och MaxLab IV. Två spännande detaljplaner: Väster 7:1 (byggandet av en ny stor Lidl-butik) och Östra Torn 29:1 (MaxLab IV). Den första är vi emot, vi vill inte ha fler stora livsmedelsbutiker som är anpassade för att man behöver ha bil för att handla, och den andra är vi för, då vi gillar forskning och utveckling (ibland).
  • Ökande av antalet ensamkommande flyktingbarn. En mycket glädjande nyhet är att Lund vill öka antalet ensamkommande flyktingbarn i sitt avtal med migrationsverket. Arbetet har fungerat bra och det känns bra att Lund gör en insats, även om det bara handlar om 5-6 barn per år.

Förutom kommunstyrelsen fick vi korta rapporter från bland annat utbildningsnämnden, där en stor del av vuxenutbildningen föreslås läggas ut på entreprenad till en av de stora friskolekoncernerna eftersom budgeten för vuxenutbildningen är för liten, och renhållningsstyrelsen, där ett liknande beslut om att undersöka privatiseringar av hela eller delar av verksamheten då styrelsen går med ett underskott. Galenskap!