torsdag, november 05, 2015

Vänsterpartiet föreslår jämställdhetssatsning och slut på nedskärningar

Lunds kommun styrs av en koalition mellan rödgrönrosa partier, men de kan inte genomföra sin politik. De borgerliga med stöd av SD och FNL tvingar istället fram nya nedskärningar inom äldreomsorg, förskola, skola, kultur, renhållning, ja alla kommunal verksamhet.

Budget för 2016 togs i juni, men sedan dess har tre saker förändrats. För det första har det visat sig att kommunen inte kan skära ner på grundskolan i enlighet med det borgerliga segrande budgetalternativet, då går Lund miste om statsbidrag till skolan. För det andra har en ny lönekartläggning gjorts som visar att kvinnodominerade yrken tappar kraftig mot mansdominerade. För det tredje har prognosen för kommunens intäkter försämrats på grund av att 800 invånare försvunnit ur folkräkningen.

Vänsterpartiet föreslår att Lunds kommun äntligen, efter nio raka år med nedskärningar, slutar plåga förskola, skola, vård och omsorg och andra verksamhet med nya sparbeting. Vi motsätter oss att statsbidraget för återställandet av arbetsgivaravgifterna för unga (26 miljoner kronor) dras in från verksamheterna från den 1 januari 2016. Annars drabbas till exempel vård och omsorg av ett nytt sparbeting på 13 miljoner kronor, utöver de 8 miljoner kronor som borgarna skar bort i juni.

Vänsterpartiet föreslår att ett första steg tas för att jämställa lönerna mellan kvinno- och mansdominerade yrken under 2016. Det är ett arbete som egentligen skulle kommit igång redan 2015, men de borgerliga partierna förhalade det med ett nytt utredningsuppdrag. Nu är utredningen klar. I denna insats krävs 10 miljoner kronor för att lyfta lönerna för de underbetalda kvinnodominerade yrkesgrupperna som är nödvändiga för välfärden: Vårdbiträden, städare, ekonomibiträden,barnskötare och undersköterskor.

Slutligen föreslår Vänsterpartiet att kommunens försämrade ekonomi möts med en skattehöjning på 30 öre.
Tyvärr har vi inte fått gehör för dessa förslag bland våra samarbetspartier. För oss är politikens innehåll det avgörande, inte presidieposter och uppdrag. Vi ser dock fram emot ett fortsatt gott samarbete med S, MP och Fi i Lunds kommuns nämnder och styrelser.  

torsdag, september 24, 2015

Vänsterpartiet föreslår extra val i Lunds kommun

Vänsterpartiet har lämnat in ett förslag om att utlysa extra val i Lunds kommun, för att välja ett nytt kommunfullmäktige. Vi har gjort det av två huvudsakliga anledningar:

1) Lundaborna röstade för ett maktskifte när de fyra rödgrönrosa partierna blev större än de fyra allianspartierna. Men trots att vi har ett rödgrönrosa styre i kommunen, har Lunds kommun numera en borgerlig budget. Det betyder att den borgerliga nedskärningspolitiken fortsätter i hela den kommunala verksamheten, trots att alliansen inte vann kommunvalet i Lund. Den borgerliga budgeten gäller med stöd av FörNyaLund-partiet och Sverigedemokraterna.

2) Lunds kommun har idag ett mycket svårt parlamentariskt läge. Kommunen har borgerlig majoritet med FNL och SD i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, men rödgrönrosa majoritet i nästan alla facknämnder. Nämnderna är de som faktiskt utför verksamheten och spenderar pengarna. Och de som också måste göra nedskärningar. Det ger flera svårigheter i styrningen av kommunen, framförallt att blir det svårt att förutse det kommunala beslutsfattande och därmed svårt för både tjänstemän och politiker att planera. Det blir helt enkelt hattigt, stor risk för ogenomtänkta och oförberedda förslag som medför extraarbete för våra tjänstemän (det ser vi till exempel i de många uppdrag som nämnderna fick i budgeten, många som är nästintill omöjliga att genomföra).

Att gå till extra val är självklart riskabelt, ett val går ju precis så som lundaborna vill. Men det är vår största och viktigaste möjlighet att fråga lundaborna hur de vill ha den politiska situationen i Lund.

På kommunfullmäktiges debatt idag röstades vårt förslag ner, det blir alltså inget extra kommunfullmäktigeval i Lunds kommun. De borgerliga partierna är relativt nöjda med situationen, de får igenom sin budget men slipper ta ansvar för den. Socialdemokraterna och miljöpartiet vill visa sig ansvarstagande och göra så gott de kan med en borgerlig budget.

Läs vår skrivelse om extra val här.

onsdag, juni 10, 2015

Mer vänsterpolitik i Lund! (v)-inledningsanförandet på budgetdebatten

Inledningsanförande på kommunfullmäktiges budgetmöte 10/6 2015
(Det talade ordet gäller)


Kära lundabor och godmorgon kommunfullmäktige!

Vänsterpartiet har, tillsammans med våra rödgrönrosa vänner, nu lagt fram en budget för Lunds kommun. Det har varit bråda dagar och man kan ju säga att det aldrig är tråkigt att vara kommunpolitiker i Lund, speciellt inte i tider som dessa. Det händer saker varje dag.

Den rödgrönrosa budgeten ger Lund en återställare efter åtta år av borgerligt styre. Välfärden får en välbehövlig injektion av syre som gör att vi alla kommer orka ställa oss upp och sträcka på oss igen. Det första steget i detta arbete är också det viktigaste: Att få ett stopp på nedskärnignarna i skolan, vården, omsorgen, kulturen och det sociala arbetet. I åtta långa år har nämnderna varje år förvägrats tillräcklig täckning för ökade löner och priser. Det kan låta som en liten fråga, men för varje år ökar kostnaderna för nämnderna med runt 2 %, och finns det inte tillräckligt med pengar för att täcka detta riskeras nedskärningar för att få budgeten att gå ihop. Med den rödgrönrosa budgeten stoppas dessa nedskärningar, när de stora nämnderna som utgör välfärdens kärna får full kompensation för ökande priser och löner. För de allra yngsta barnen i förskolan innebär vår budget dessutom en riktig förbättring, med en utökad budget på 6 miljoner kronor. Vi är extra nöjda med just denna satsning.

För oss är detta en minimibudget, det är just denna och inga andra förslag som vi står bakom. En mindre budget än den vi har föreslagit är inte möjlig. En sådan skulle innebära nedskärningar.

Men vi vet att det inte räcker. Lund har alla möjligheter att bli en bättre plats att leva och verka i. Från vänsterpariets sida vet vi att samhället i stort behöver större mer genomgripande förändringar och Lund är inget undantag. Vi vill se en feministisk politik i Lund, där vi jämställer löner, möjliggör för en arbetstidsförkortning och avskaffar de ofrivilliga delade turerna. Vi vill att Lunds arbetsmarknad blir mer solidarisk genom att vi avskaffar FAS 3 för att istället satsa på riktiga anställningar och erbjuder rehabilitering och andra arbetsuppgifter till de av våra anställda som behöver det istället för ett antal månadslöner och uppsägning för de som är sjuka. Vi menar att billig kollektivtrafik och mindre bilkörande är vägen fram för ett mer hållbart samhälle. Vi menar att ökat bostadsbyggande är den enda lösningen för att avskaffa hemlösheten och vara med och bidra till en säker och trygg tillvaro för de som tvingas lämna sina hemländer på grund av krig eller fattigdom. Vi i vänsterpartiet vet att vi har stora utmaningar framför oss som kräver politiskt mod, lyhördhet och vilja. Och vi är beredda att göra detta.

Vänsterpartiet är kanske inte det första partiet att prata om att arbeta över blockgränserna i politiken och samarbeta med partier på den borgerliga sidan. Vi tror att det är viktigt att politiken på alla nivåer visar på skillnaderna mellan olika politiska åskådningar och ideologier - eftersom det just finns skillnader i våra olika synsätt på hur samhället bör se ut.

Med det sagt är vi i vänsterpartiet självklart medvetna om att dagens politiska läge, i Lund såväl som i landet, kräver levande samtal mellan de politiska företrädarna för olika partier. Vi vet att vi kan dela uppfattning i sakfrågor även om vi har olika syn på de stora frågorna. En sådan fråga där vi framgångsrikt arbetade över blockgränserna är när vi tog ett första steg mot att möjliggöra för författare och kulturarbetare att få en fristad i bland annat Sverige.

I de borgerliga budgetarna finns definitivt en hel del öppningar för sådana samarbeten i sakfrågorna. Vi uppskattar framförallt de borgerligas vilja att förbättra möjligheten för våldsutsatta kvinnor och satsningar på biblioteken, som är så viktiga för demokratin.

Vi är dock mindre nöjda med att de borgerliga partierna vill minska lundabornas makt överfler kommunala verksamheter och istället lägga ut dessa på privata företag. Vi menar att ett starkt samhälle är ett samhälle där medborgarna har insyn i och inflytande över alla olika delar. Det har vi inte över privata företag. Vi i vänsterpartiet är starkt kritiska till förslaget om att lägga entré på Konsthallen, vi vill att kulturen ska vara tillgänglig och öppen för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar. Och vi ser med bestörtning på de borgerliga partiernas vilja beskatta hyresgästerna extra genom att ta ut mer pengar ur vårt kommunala bostadsbolag LKF. Det leder till en ökad ojämlikhet bland lundaborna.

Att bygga ett Lund som i all sin fantastiskhet genomsyras av feminism, antirasism och till och med socialism, gör vi inte på en dag och inte heller med en enda kommunal budget. Den rödgrönrosa budgeten är en grund och ett första steg mot att återställa en stärk välfärd i Lund. Vi har vänt skutan men den har ännu inte fått fart. Vi behöver göra mer och från vänsterpartiets sida lovar vi att vi i alla sammanhang ska arbeta för en stärkare välfärd, mer makt och inflytande för lundaborna och en hållbar politik på alla plan - helt enkelt mer vänsterpolitik, varje dag och överallt.