lördag, december 27, 2008

Gör Ungdomstinget till remissinstans!Nedanstående motion lämnades in till kommunfullmäktige strax innan jul.

Gör Ungdomstinget till remissinstans!

Hösten 2003 bildades Lunds Ungdomsting. Sedan dess har Ungdomstingets goda rykte spridits långt utanför Lunds gränser, nu senast ända till Nepal*. 2004 blev Lund årets ungdomskommun, mycket tack vare Ungdomstingets arbete. Grundpelarna för ungdomstinget är dialog, påverkan och egna aktiviteter, och i december 2008 lyftes punkten ”påverkan” upp på ett Storting. Ett av de krav som då ställdes var ”att varje beslut som politiker ska ta som rör ungdomar ska gå genom Ungdomstinget”.

Ungdomarna som är engagerade i Ungdomstinget har en enorm kompetens samt mängder av erfarenhet och åsikter av hur det är att vara ung i Lund idag, något som borde användas i den kommunala beslutsprocessen. Vänsterpartiet vill ta Ungdomstingets önskemål på allvar och vill härmed lyfta frågan om att göra Ungdomstinget till en officiell remissinstans i frågor som rör ungdomar.

*Läs mer om Ungdomstingets samarbetsprojekt med ungdomsorganisationer i Nepal på www.ungilund.se

Jag föreslår att Lunds kommunfullmäktige beslutar

att ungdomstinget blir remissorgan i alla frågor som berör ungdomars intressen att nämnder och styrelser, i sin ordinarie ärendeberedning, ger ungdomstinget möjlighet att yttra sig över så många ärenden som möjligt som berör ungdomars intressen.

Hanna Gunnarsson
vänsterpartiet

HoppsanNär man läser vissa nyheter är den enda möjliga reaktionen ett ljudligt långdraget "jävlar". Just så var reaktionen på den här nyheten. Kommentarer överflödiga.*

Domaren gick i främlingsfientlig demonstration

___
*Nej, man ska inte behöva stå tillsvars för sina ungdomssynder hela livet
Ja, en rasist är alltid en rasist
Vilka krav har vi rätt att ställa på våra jurister?torsdag, december 25, 2008

Bort med kungen!Jag har precis tittat på knugens jultal, och vill ta detta tillfälle i akt att propagera lite för avskaffandet av monarkin. Jag tror att det är läge för det nu. Det hade varit en fin (försenad) julklapp till svenska folket.

torsdag, december 18, 2008

Kommunfullmäktige 18 december, 4Kommunfullmäktige har precis avslagit en motion om att bolagsstyrelserna i kommunens bolag (ex. LKF, Parkeringsbolaget, Lunds energi m.fl) ska vara öppna för allmänheten. En självklar fråga, såklart. Det tycker inte borgarna, men det tog lång tid innan de tog sig upp i debatten. De hade ganska tama argument som "det går ändå inte att påverka på en bolagsstämma" och "bolagsstämmorna gör inte så mycket, tar bara årsredovisningen". Vad är då problemet att de är öppna för demokratisk insyn?

Vi är nu inne på sista interpellationen. Det ser ut som att vi kommer att ta oss igenom hela dagordningen - för första gången den här mandatperioden (eller?)! Fantastiskt!

Kommunfullmäktige 18 december, 3Klockan har passerat 20 och vi är inne i interpellationsdebatten. Först ut är en interpellation från demokratisk vänster om bostadsbyggande i finanskrisens spår. Siffrorna visar att det påbörjas betydligt färre än vad som beslutats i mark- och bostadsförsörjningsprogrammet. Som vanligt blir det en fajt i talarstolen om olika siffror och definitioner. Klart är att det byggs färre. Bostadsbolagen har inte pengar, hyresrätterna är dyrare och folk vill inte köpa bostadsrätter. Bygg oss ut ur krisen!

De senaste timmarna har vi behandlat taxorna i kultur- och fritidslivet. Vi vill sänka priset på lektioner inom Kulturskolan med 20 % (det som höjts de senaste åren). Det gick inte de andra med på såklart. De fem-sex andra ärendena vi har behandlat har rört vanliga konsensus-ärenden (pensionsriktlinjer, begäran om lån från Arenan, utökad borgensram för LKF, upphandlingspolicy). Ett intressant ärende har det varit mer, som vi också var överens om, var en fortsättning av projektet "Naturbussen", som nu ska utvecklas till en "Ekoexpress" (töntigt namn) som ska gälla fler kommuner i Skåne.

Kommunfullmäktige 18 december, 2Kommunen har nu beslutat att köpa ett hus i Dalby enligt den kommunala förköpsrätten. Det ligger strategiskt vid stationsområdet, där vi önskar att det någon gång ska finnas en järnväg till Simrishamn. Huset kostar 995 000. Moderaterna är emot och tror att det finns företagare i området som också hade velat vara med och bjuda.

Kommunfullmäktige 18 decemberVi har den fantastiska glädjen att återigen få ta plats i kommunfullmäktigesalen!

Mötet inleds med prisutdelningar. Först miljöledningsdiplomering av de förvaltningar som är nycertifierade. Alla förvaltningar och helägda bolag ska certifieras, och godkännas av en utomstående revision. Idag diplomeras en hel drös förvaltningar: stadsbyggnadskontoret, vård- och omsorgsförvaltningen, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Kommunen har även granskats av miljöledningsforskare, och centerpartistiske miljöutskotts-ordföranden tycker att Lund ligger bra till på området.

Sedan stadsbyggnadspriset, instiftat av LKF och som tilldelas ett nybyggt hus varje år. Syftet är att premiera arkitekter som bidragit till stadens utveckling. Pristagare är arkitekten Lotta någonting som bidragit till att plocka fram en gammal fasad på en vanlig villa på Arkivgatan. Ena fasaden gränsar till en park, och arkitekten har funderat mycket på hur man ska undvika att privatisera parken och bygga in den. Intressant. Huset är, precis som en utbyggnad av Polhemsskolan, underhållsfritt eftersom det inte finns några lister t.ex. Hon får en summa pengar och en modell av Domkyrkan (som bara jubilarer inom LKF och stadsbyggnadspristagare kan få).

Se blogg från förra årets prisutdelning, och samtliga pristagare här.

söndag, december 14, 2008

Cykla till Nova!I min iver att snabbt ta mig igenom veckans olästa tidningar såg jag den årliga artikeln om jultrafikkaoset på Nova. Jag suckar djupt och tänker att det hela är så enkelt - cykla eller åk buss till Nova (vilket också påpekas i en liten fotnot till artikeln)! Nästa år vill jag hellre se ett reportage som beskriver hur smidigt det går att cykla och åka buss till Nova, framförallt för alla oss som bor på fel sida av järnvägen.

Betydligt mer glädjande är projektet på IKDC att planera ett Lund helt utan bilar. Jag är väldigt mycket för den tanken. Stäng av centrum för biltrafik inom den gamla stadsmurens gräns (stationen - UB - Botan - Esplanaden - Mejeriet).

onsdag, december 10, 2008

Julbord och bokslutsprognosDet börjar dra ihop sig till jul, verkar det som. Jag missade hela nobelfesten på tv idag (jag älskar att se prisutdelningen), eftersom jag var på nämndsmöte med Barn- och skolnämnd Lund Öster med efterföljande julbord.

Mötet var inte så speciellt, förutom de vanliga rapporterna om gruppstorlekarna i förskolan och information om lokalsituationen (vi har en fantastisk förvaltning som ger oss uppdateringar av detta varje månad) behandlade vi ett remissvar på den nya skolplanen, bokslutsprognos och hade en diskussion om en ny skola vi ska bygga i Dalby.

Skolplanen är, ja, nästan ett skämt skulle man kunna säga. Jag har suttit med i gruppen som tagit fram den, och borgarna ville ha ett kort (och intetsägande) dokument, där vi lyckades få bort det värsta om entreprenörskap och annat. Vi har skrivit ett remissvar tillsammans med s och mp, som lägger till lite mer substans, men grunden är fortfarande ganska intetsägande. Borgarna ville på nämnden bara skicka in förvaltningens svar, och inte tycka något själva alls, och röstade därför ner vårt tillägg. Jaja, debatten får väl tas i kommunfullmäktige.

Bokslutsprognosen ser sådär ut. Vi kommer att gå back 4 miljoner, enligt prognosen, vilket är mer än prognosen från i augusti som sa 1,5 miljon back. En stor anledning är att en av våra stora grundskolor går rejält minus då elevantalet på högstadiet minskar. Antalet förskolebarn ökar, men eftersom skolpengen är högre för äldre barn blir inkomsterna mindre, samtidigt som kostnader för vaktmästare, administrativ personal, bibliotek m.m. är desamma.

Diskussionen om den nya skolan på Påskagänget i Dalby går äntligen framåt. Vi har redan beslutat att den ska ha kulturprofil, vilket man har jobbat bra med sedan det beslutet togs. Dock har vi fått en mycket dålig tomt, som sluttar mycket. Det blir svårt att anlägga fotbollsplan om hela skolgården ligger i en backe. Nu verkar det som att vi äntligen har fått gehör för våra klagomål och fått en liten bit extra tomt som kan passa. Det ska bli spännande att se ritningarna för hur huset ska se ut.

Det efterföljande julbordet var såklart trevligt. Genarps rektorer framförde ett litet julspel och skolchefen höll ett tal med budskap om frid och fred. Vi fick varsin pannlampa i julklapp och jag satt vid ett bord med en massa trevliga och bra rektorer.

måndag, december 08, 2008

Veckans feministhjälteVeckans feministhjälte. Det är dock lite mesigt att han bara tar ut två månaders föräldraledighet och inte hälften, men Rom byggdes inte på en dag sägs det.
ps. Jag vill påpeka att jag är ironisk när jag upphöjer Danielsson till "feministhjälte". Det påpekas norrifrån att Danielsson egentligen är en mycket dålig feminist (vilket inte är så underligt då han är moderat). Dock tycker jag att det är bra att kommunalråd tar ut föräldraledighet, men det borde ha varit hälften av tiden.

torsdag, november 27, 2008

Kommunfullmäktige 27 nov del 5Marta från vänsterpartiet har ställt en interpellation till utbildningsnämndens ordförande (m) om modersmålsundervisningen. Den drabbades ganska hårt när direkt skolpeng infördes, och vi har påpekat detta många gånger. Nu har det kommit upp igen, när vi har sett att antalet timmar modersmål har minskat denna termin, att det i grupperna nu finns elever med många olika kunskapsnivåer m.m. Vi har länge krävt att den centrala finansieringen av modersmålet ska återinföras. Borgarna nöjer sig med att utvärdera när terminen är slut. Det blir en ganska hätsk debatt.

Skolorna får med det nya systemet mycket olika mycket pengar att köpa in modersmålsundervisning för. Skolorna får extra skolpeng för elever med utländsk bakgrund. Om man räknar ihop dessa pengar och delar det med antalet elever som är berättigade modersmålsundervisning (det skiljer sig nämligen) så kan vissa skolor få 3000 kronor per elever medan andra skolor får mångdubbla det beloppet. För dessa pengar ska skolorna sedan köpa in modersmålsundervisning.

Nyligen kom det ut en skolverksrapport där det presenterades att elever som läser modersmål klarar sig bättre i skolan än elever med invandrarbakgrund utan denna undervisning (visserligen kan det ha med elevernas ambition att göra, men siffrorna är slående ändå).

Kommunfullmäktige 27 nov del 4Detaljplan på gång
Nu har vi en detaljplan att besluta om, 180 nya bostäder i Stångby (liten ort precis i utkanten av stan, nära pågatågsstation), dessutom en förskola/skola, vilket inte finns i Stångby idag, samt ev ett äldreboende (bra!). Vi i oppositionen vill bygga lite högre hus, få lite fler bostäder och spara lite på "den goda jorden". På fikonspråk handlar det om att "höja exploateringsgraden". LKF, kommunala bostadsbolaget, har fått mark att bygga, vilket såklart är väldigt bra! Det blir, som vanligt i byggärenden, en massa diskussion.

Detaljplan på gång (2)
Vi beslutar också om en detaljplan om Fäladstorget, där det ska byggas en större livsmedelsbutik och sjuvåningshus med lägenheter för äldre. Verkar supersnyggt. Och eftersom det är en detaljplan som vi är överens om, så måste alla gå upp och säga att vi är överens och att allt är bra. Det byggs fler parkeringsplatser, 200 till, vilket kan tyckas vara onödigt. De hade man kunnat stryka anser jag, men borgarna tycker att det är en självklarhet: "folk tar ju bilen när de ska iväg och handla".

Kommunfullmäktige 27 nov del 3Klockan 20.00 kommer vi att behandla en interpellation (skriftlig fråga) från vänsterpartiet som handlar om modersmålsverksamheten. Den har drabbats ganska hårt efter införandet av direkt skolpeng, något som vi visste skulle hända, och som vi påpekade redan innan beslutet fattades. Modersmålsverksamheten har agerat mycket i denna fråga hela det senaste året. Idag delade elever och föräldrar ut flygblad innan fullmäktigemötet. Mycket bra gjort!

I detta ämne kan man också läsa i senaste Lärarnas tidning från Lärarförbundet, som hade modersmålsundervisning som tema. Där nämndes att Lund precis infört en så kallad "köp och sälj-modell", något som ratats i Malmö eftersom man där befarar att det skulle minska modersmålsundervisningen.Kommunfullmäktige 27 nov del 2Etik i finanspolicyn
Vi har precis antagit en ny finanspolicy, som innehåller en massa ord och begrepp som jag bara vagt kommer ihåg från min tid som student i nationalekonomi. Jag nöjde mig med att läsa det stycke som har rubriken "etik", det var det enda jag förstod mig på. I detta stycke slås fast att kommunen inte ska investera i företag som har 10 % eller mer i verksamhet som har med pornografi, alkohol, tobak eller krig att göra. Det är ju en underlig formulering. 9 % porr är allstå ok, men inte 11 %? Borgarna menade att det är svårt att investera alls om man har krav om 0 %, men eftersom jag är politiker och inte ekonom, och menar att vi inom politiken har möjlighet att visa på hur vårt idealsamhälle ser ut (eller iallafall peka något i den riktningen) så yrkade jag att ersätta det nämnda stycket med en lite sossigare skrivning:

Kommunen bör av etiska skäl inte tillåta investering i företag vars produktion och/eller försäljning innehåller element av krigsmaterial, pornografi, tobaksvaror eller alkoholvaror. En absolut övre gräns för sådan verksamhet i dessa företag är 10 %".

Det gick såklart inte igenom. Just nu diskuterar vi personalkostnader. Regeringen har, som bekant kanske, sänkt arbetsgivaravgifterna. Det betyder att det kostar lite mindre för kommunen att anställa folk. Regeringens retorik vad gäller detta brukar vara att företag och kommuner ska ha råd att anställa fler människor, för att på så sätt öka kvaliteten i sina verksamheter. Men vad gör Lunds borgare? Jo, de låter inte dessa pengar gå till att anställa fler personer! Istället för att låta nämnderna (skolan, socialen, omsorgen, park- och teknik) använda dessa pengar till att anställa fler, som ju tanken är, tar kommunen in pengarna och stoppar dem i sin egen kassakista. Underligt. Vi befinner oss i en kris och ett sätt att komma ur kriser att är investera och "stimulera efterfrågan", att anställa folk för att de på så sätt ska ha pengar att köpa saker för, och genom detta kan vi ta oss ur krisen. Men så blir det alltså inte. Borgarna menar nu att eftersom kommunen centralt håller på pengarna slipper vi skära ner senare. Det är ju ett sätt att resonera. Vi skulle kanske inte sänkt den där skatten som vi gjorde...

Kommunfullmäktige 27 novNär jag kommer in i fullmäktigesalen, har startat datorn och plockat fram handlingarna brukar jag känna ett visst lugn. Det är lite som att sätta sig på tåget upp till stockholm. Man vet att man ska sitta ner i flera timmar och att man inte kan göra så mycket annat än att liksom hänga med... Det är lite svårt att slappa och sova under kommunfullmäktige, men det går att göra en massa annat som är avstressande. Jag brukar använda tiden till att jobba undan saker. Det handlar mest om att svara på mejl, skriva mejl, boka in möten, fundera på dagordningar/strategier/annat och läsa tidningar. Helt enkelt jobba bort sådana småsaker som lätt stressar en. Just nu har jag ett antal mejl som väntar på att tas tag i, vilket ska göras när detta blogginlägg är skrivet. Jag måste även ta tag i läsandet av Luther (och eventuellt läsa inför seminariet imorgon, men just nu har jag lånat ut papperna till min kursare Lars som sitter och läser dessa fem platser till höger om mig).

Just nu har vi en inledande information från Lunds Energi om kraftvärmevärket i Örtofta. Eftersom jag inte förstår sånt så tänker jag inte skriva mer om det. Miljövänlig energi är bra och Örtofta sägs vara det (det ska användas för biogas tror jag). Första etappen kostar 1,85 miljarder och ska vara klar 2011, den andra etappen kostar 600 miljoner och är eventuellt klar 2015. Det hela är överklagat och miljööverdomstolen ska fatta beslut om några veckor.

onsdag, november 26, 2008

Ny pressekreterarePartiet centralt har anställt en ny pressekreterare. Det bästa är följande formulering, som jag stödjer med stor emfas:

Och han har redan klart för sig hur det ska gå till.- Lite mindre palestinasjalar, gärna radikalt, men med struken skjorta.torsdag, november 20, 2008

Musik och politikVissa kan det där med media. Varför vill inte sydsvenskan göra ett musikreportage med mig?(Nej, ni behöver inte skriva det i kommentarerna, jag säger det själv: Jag har en obefintlig musiksmak, så ett sådant reportage hade blivit en total katastrof). Men ändå...

Bläddra i dagens (19/11) City Helsingborg och läs om Sofie på sidan 12.

onsdag, november 12, 2008

Ya Basta!Politisk kamp kan föras på många olika sätt. Varje mål vi vill uppnå och sammanhang vi befinner oss i kräver sin speciella strategi. Många sätt är bra, några sätt är dåliga, men de allra flesta strategi ligger någonstans däremellan.

Husockupationer kan vara en bra metod. De senaste veckornas ockupationer började mycket bra. Ett gäng välorganiserade, välartikulerade och allmänt trevliga ungdomar flyttade in i ett tomt vitt hus på Kävlingevägen. Jag var där och hälsade på under ockupationens andra eller tredje dag, och blev mycket positivt överraskad av hur välorganiserat det var. Ockupanterna förklarade i medierna att de ville ha någonstans att bo, att det är svårt att få en hyresrätt och omöjligt att köpa en bostadsrätt. Snabbt fick de medierna och allmänheten på sin sida. Många äldre lundabor mindes säkert sin egen radikala ungdomstid, kanske en tid då de själva husockuperat. ”Extremvänstern” tillägnades hyllningskrönikor i sydsvenskan och alla partier utom moderaterna menade i kommunstyrelsen att vi måste bygga fler hyresrätter i Lund. Flera lugna och folkliga demonstrationer genomfördes och vanliga människor skrev peppande insändare i tidningarna. Så långt var allt bra, frid, fröjd och ett utmärkt exempel på bra politisk kamp.

Sedan revs Smultronstället. ”Tar ni ett av oss tar vi två av er” – två nya hus ockuperades och polisen bar ut ockupanterna. Någonstans där började det gå galet. Det som hittills varit en bra och folklig aktion för att sätta fokus på bostadsbristen och hyresrättsbyggande, fortsatte i de vanliga autonoma extremvänster-fotspåren. Affischer med namn, hemadress och telefonnummer till opolitiska tjänstemän sattes upp, vilket såklart ledde till hot och polisanmälan. Det är inte bara korkat att affischera stan med folks mobilnummer, det är synnerligen korkat och idiotiskt att lägga skulden på opolitiska tjänstemän. Lägg istället skulden där den hör hemma! Det är inte på tjänstemän, utan på Lunds borgerliga majoritet och de nämndsordförande som fattar politiska beslut. Det är dessa som vi i vänstern ska peka ut och ställa till svars. Att gå på en tjänstemän är lågt, barnsligt, dålig politisk analys och strategi och helt enkelt jävligt dumt.

Idag hörde jag om ”ockupantrörelsens” nästa steg. De har utlyst en ”politikerförakt-vecka”. Det är något av det mest korkade som gjorts på länge. Att utse hela gruppen ”politiker” till sitt hatobjekt för att man inte tror på parlamentarism i allmänhet är okej, det är i så fall ett tecken på en världssyn som jag förstår (men inte håller med om). Att utse hela gruppen ”politiker” till sitt hatobjekt för att ett hus som man ockuperade i två veckor rivits är inte okej. Det är barnsligt och tyder, återigen, på dålig politisk analys och strategi. Jag läste att det i helgen ska anordnas ”folkdomstol” på Stortorget i Lund. ”Det utlovas skampåle, och kanske en och annan "avrättning". Alla är välkomna att vittna mot politikerna, visa upp allt ert missnöje” (kan man läsa). Kanske ska man ta sig dit och låta sig bli spottad på i sin roll som politiker.

Skärpning. Det räcker nu. Ägna er tid och kraft åt att fortsätta sätta fokus på bostadsbristen, de ökade priserna i kollektivtrafiken och försvagade fackliga rättigheter. Sluta upp med sådana barnsligheter som ”politikerförakt-veckan”, väx upp och skaffa er en vettig politisk strategi!

lördag, november 08, 2008

Fokus på bostadsbristen

Den senaste tiden har mycket hänt i Lund som har satt fokus på bostadsbristen. Det hela började med den numera klassiska ockupationen av ett hus på Kävlingevägen, "Smultronstället". Ockupanterna fick vara kvar i två veckor, innan huset revs. En demonstration anordnades, två nya hus ockuperades men utrymdes snabbt av en stor polisinsats. Idag var det en ny demonstration med fokus på bostadsbristen i Lund. Igår gjorde Vänsterns Studentförbund en liten aktion med en kort "ockupation" av Samhällsvetarkårens kårhus. Responsen i media var stor, och ännu en gång sattes fokus på bostadsbristen.

Samtidigt rapporteras att det tar tre år att få en hyresetta genom Lunds kommunala bostadsbolag. Tre år. Det är nästan en hel utbildning för en student som kommer hit för att plugga. Vi behöver bygga mer! Förra mandatperioden hade vi ett mål om 1000 bostäder om året. Det är dags att precisera det målet lite mer. Det står över 20 000 personer i LKF:s kö - vi behöver bygga 1000 hyresrätter om året om vi ska kunna lösa problemet med bostadsbristen i Lund!

Fotoblogg


Fotoblogg från förra KF. En mycket trött, lagom uttråkad och stressad KF-ledamot, förevigad av fp-Oskar som sitter till vänster om mig. Lägg märke till att man kan se fyra datorer på fotot, det tyder på att vi är Ungdomsbänken, längst bak i KF-salen.

onsdag, november 05, 2008

Som man bäddar får man ligga...Uttalande från vänsterpartiet Lund

Som man bäddar får man ligga...

Ockupationen av "Smultronstället", det nu rivna huset på Kävlingevägen, satte fokus på behovet av en ny bostadspolitik. Lunds borgerliga majoritet valde i detta läge att kommunicera med ungdomarna genom arresteringar och grävskopor. Att ungdomarna då svarar med att ockupera två andra hus är inget att förvåna sig över. Det är något kommunen genom sitt agerande bett om. Så länge bostadsbristen består lär vi få se nya aktioner. Om den borgerliga majoriteten vill slippa fler ockupationer finns det bara en väg att gå: att börja lyssna på ungdomarna och de hemlösa. Tillsammans med vänsterpartiet och den övriga rödgröna oppositionen kan då de nödvändiga besluten tas för att få många fler hyresrätter med rimliga hyror i Lund.

Mats Olsson (v)
Marta Santander (v)
Olof Norborg (v)
Lars A Ohlsson (v)

tisdag, november 04, 2008

Smultronstället är rivetIdag vid lunchtid revs huset på Kävlingevägen i Lund, som ockuperats under nästan en månads tid av ungdomar, i protest mot bostadsbristen i Lund (läs sydsvenskans artiklar och skånskans). Nedan finns Vänsterpartiet Lunds uttalande. Det kommer att hållas en manifestation på Stortorget kl 18.00.

Vänsterpartiet fördömer avhysningen av Smultronstället

Vänsterpartiets medlemmar är chockade och upprörda över kommunens oväntade och drastiska åtgärd. Polisingripande och grävskopor är inget bra sätt attkommunicera med människor, vare sig det gäller hemlösa eller ungdomar i allmänhet.

Ungdomarnas ockupation har naturligtvis inte varit någon långsiktig lösning på bostadsproblemen, varken för dem själva eller för Lund som helhet. Men den har satt fokus på behovet av en ny bostadspolitik och behovet att bygga många fler hyresrätter i Lund, med hyror som ungdomar kan bära.

Ungdomarnas harmlösa ockupation har inte försenat någon annan användning av huset eller tomten eftersom det inte finns några sådana planer fastlagda. En detaljplan för ny bebyggelse av tomten tar minst 1½ år att få fram, och den processen har inte ens påbörjats.

Huset har stått tomt i flera år. Genom att nu påbörja rivning visar kommunen inte bara brist på humanitet mot de drabbade ungdomarna. Kommunen uppvisar dessutom en ignorant, fyrkantig och stabbig attityd, och försämrar möjligheterna till dialog med ungdomar.

För vänsterpartiet i Lund
Mats Olsson
Marta
Santander
Olof Norborg
Lars A Ohlsson

torsdag, oktober 30, 2008

KommunfullmäktigeJag har varit en dålig bloggare ikväll, eller rättare sagt, en icke-bloggare. Jag har helt enkelt inte orkat. Det är för mycket annat att tänka på just nu, och jag ska åka till VSF-kongress i Stockholm med nattåget.

Vi har diskuterat delårsrapport, vilket gick väldigt snabbt. Jag kom sent till mötet och missade därför det mesta av denna fråga. Förutom lite småsaker (sammanträdestider 2009 och annat) tog vi två intressanta motioner. En om att utveckla kollektivtrafiken på Dalbyvägen, och en om att anlägga spårbunden trafik längs med motorvägen till Malmö. Intressanta, men jag orkar inte riktigt sammanfatta dem nu. Det får bli efter helgen. Påminn mig. Nu har vi en motion från (s) om att inrätta ett natur- och miljövårdsråd i kommunen. Vi har en del råd idag (handikappråd, pensionärsråd, studentråd, integrationsråd), som är diskussionsförsamlingar mellan berörda parter och kommunen.

Annars sitter jag och försöker plugga lite (kategoriserar inläggen i Aftonbladets Ramadanblogg från i olika teman), och småpratar med mina bänkgrannar och försöker följa debatten trots att jag är hur trött som helst.

tisdag, oktober 28, 2008

Det här med kultur...Jag ska nu bryta en av mina principer: att skriva om sverigedemokraterna. Jag kan helt enkelt inte låta bli. I helgen var det visst en artikel om nämnda parti och intervju med deras främsta företrädare i Lund (alla partier har intervjuats de senaste veckorna), som jag idag läste på nätet. På frågan om kultur blir svaret såhär:


– Uppåkra, Kulturen i Lund och sådana som sysslar med gamla folkdräkter, sånt
som finns ett värde i att bevara. Det är ändå en del av vår identitet.


Komiskt. Kulturen kritiserades av nämnda företrädare för ett år sedan för sin utställning A History of Sex och kallades på det ena och det andra i svavelosande inlägg från talarstolen, så det är ju väldigt roligt att det nämns som något som det finns ett värde i att bevara. Men det roligaste är ju det där om folkdräkterna, vilket ju är en fantastiskt viktig del av vår kultur och identitet. Vi ser fram emot framtida kulturdebatter i kommunfullmäktige.

lördag, oktober 25, 2008

Stiltje...Det är lite stiltje här på bloggen, som ni förstår. Jag är inne i den minst politiska perioden i mitt liv på många många år. Det finns helt enkelt andra saker som är roligare och mer intressanta. Den här bloggen kommer förmodligen därför att hängas upp på kommunfullmäktige-rapporter den närmaste tiden. Nästa är på torsdag.

Veckans Fagerström i Sydsvenskan var mycket rolig. Läs den!

söndag, oktober 12, 2008

Husockupation i LundSydnytt rapporterar nu ikväll om en just inledd husockupation i norra Lund. Ett tjugotal ungdomar har flyttat in i ett övergivet hus, som enligt uppgift ägs av kommunen men enligt ungdomarna har stått tomt i flera år. Syftet med inflyttningen i huset är såklart att ungdomarna vill ha någonstans att bo, men samtidigt på ett politiskt plan protestera mot bostadsbristen i Lund. Ungdomarna har frågat kommunen om att få hyra huset, vilket de av någon anledning inte fick göra.

Bostadsfrågan är en av de viktigaste politiska frågorna i Lund. Byggandet av hyresrätter försämrades direkt efter den borgerliga regeringens tillträde för några år sedan. Representanter för LKF menar idag att det är svårt att bygga lägenheter som får en vettig hyra. Tyvärr befinner sig Lund i den situationen att lägenheter blir uthyrda oavsett hur hög hyran är, med en ökad segregering i sydvästra Skåne som resultat. De som inte har råd med att hyra en lägenhet i Lund får flytta till Eslöv eller Svedala, och betala dyra pengar för pendelkort.

I dessa tider av ekonomisk kris verkar folk börja tänka om vad gäller boendet. Omöjligheten eller oviljan att ta ekonomiska lån gör att trycket på hyresrätter blir ännu större. Sydsvenskan skrev nyligen att antalet ansökningar till den kommunala hyresrättskön hos LKF ökade med 1000 stycken under sommaren. I mitten av augusti skrevs också många artiklar om studenter, framförallt utbytesstudenter, som kommit till Lund för terminsstart utan någonstans att bo. Kommunen hyrde hela vandrarhem i brist på lägenheter. Innan sommaren pratade den borgerliga majoriteten om att studenter kanske måste inhysas i idrottssalar i brist på annat, vilket är en helt absurd lösning.

Med denna bakgrund är det inte alls konstigt att husockuapationer snart är enda vägen att få någonstans att bo. Vi har inte råd att ha hus ståendes tomma i Lund, framförallt inte bland kommunens fastigheter! En genomsyn borde göras för att ta reda på om det finns fler tomma hus i Lund som bara står och väntar på hyresgäster. Vad gäller det nu ockuperade huset kanske LKF kunde göra om det till ett kollektivhus med inriktning på ungdomar?

söndag, oktober 05, 2008

SöndagskvällsunderhållningVia Esbati. Den mest fantastiska söndagsunderhållningen någonsin:

Kung Fu Election

Jag, i form av Michelle Obama, gav precis Cindy McCain storstryk! Cindy hade dock en coolare dräkt.

söndag, september 28, 2008

Motion: Bostäder för sociala ändamål

Alla måste hjälpa till med bostäder för sociala ändamål!

Bostadssituationen är mycket svår i Lund för flera utsatta grupper. Det gäller t.ex. vid famil­jesplittring, för ungdomar som tvingas lämna föräldrahemmet, för personer som saknar fast anställning och för flyktingar.

Ett ständigt återkommande problem är att det nästan uteslutande är det kommunala bostadsföretaget, LKF, som tar ansvar för lägenheter för sociala ändamål. När bo­s­tads­anvisningslagen upphörde på 1990-talet sades uttryckligen från alla inblandades sida, inklusive fastighetsägarnas organisationer, att privata bostadsföretag på frivillig väg skulle fortsätta hjälpa till med sociala förturer. Lund är ett paradexempel på att så inte sker. Under 2000-talet har ingen lägenhet i det privata beståndet upplåtits till so­cialförvaltningen. Det finns redan ett fullmäktigebeslut om att kommunal mark ska överlåtas i första hand till exploatörer som tillhandahåller lägenheter för sociala än­damål. Det är hög tid för mark- och exploateringsenheten att leva upp till detta.

De privata fastighetsägarna har nu haft mer än 15 år på sig att visa att de på frivillig
väg tar ett socialt ansvar. Inget har hänt. Nu är det dags att tvinga fram åtgärder. Många företag vill bygga i Lund, såväl bostäder som byggnader för olika typer av verksamheter. Lunds kommun säljer ofta mark till sådana företag. En del av dem äger och förvaltar bostäder i kommunen. Lunds kommun bör ställa som oavvisligt krav, i samband med att exploateringsavtal upprättas, att företagen ställer en viss del av lä­genheterna till kommunens förfogande för sociala ändamål, dels av det nybyggda be­ståndet, dels i eventuellt befintligt bestånd.

Den enda bärande invändningen mot detta är farhågan att företag kan slingra sig ur sådana avtal genom att sälja fastigheterna vidare. Det finns naturligtvis sätt att komma åt detta, t.ex. genom att exploateringsavtalet utformas som en villkorad för­hyrning tills dess att hyresgästerna flyttat in. Företag som genom sådant trixande medvetet saboterar avtal riskerar naturligtvis också sitt goda rykte och därmed fram­tida affärer med kommunen.

Vi föreslår
att Lunds kommun i alla exploateringsavtal där så är möjligt skriver in skyldighet för exploatören att lämna visst antal styckelägenheter till kommunen för sociala ändamål.

Mats Olsson, Nita Lorimer

torsdag, september 25, 2008

Kommunfullmäktige 25 sept, del 4Min motion om social jour har nu äntligen kommit upp. Den skrevs för två år sedan, strax efter valet. Här är mitt anförande. Tyvärr stödjer inte (s) och (mp) oss längre, dock har (dv) yrkar bifall.


Anförande, motion om social jour.

Under kvällar och helger ställs samhällets problem på sin spets. Våld och missbruksproblem stängs in bakom hemmets fyra väggar och samhället runtomkring varken ser eller hör. Under kvällar, när skol- och arbetskamraternas stöd och gemenskap upphör för dagen, känns säkert dessa problem ännu jobbigare att bära på för de som är inblandade och många fattar säkert då sina beslut om att söka hjälp och stöd från samhället. Lund är en av de få kommuner i sin storlek som inte har en social jour heltäckande över veckans alla dagar. Lundabornas behov av en social jour lär inte vara mindre än invånarna i andra jämnstora kommuner. Vi tror inte att Lund skulle vara så unikt att just vi saknar sociala problem på vardagskvällarna.

Vi vill därför att socialnämnden ska utreda former och kostnader för en sådan jour, bemannad av personer med rätt utbildning. Där ska man kunna få snabb och bra stöd och hjälp utan att först behöva ta kontakt med de myndigheter som har beredskap under vardagskvällarna. Nu har den sociala jouren endast kvällsöppet under fredagar, lördagar och söndagar, då vanliga människor kan kontakta jouren direkt utan att gå via andra myndigheter vid icke-livshotande händelser. Idag måste man under vardagar först vända sig till polisen eller vården, som sedan sållar och beslutar om de vill vända sig till den sociala jouren.

Vårt förslag skulle öppna jouren även under vardagskvällar, alltså därmed under kvällarna alla veckans dagar. Vi vill inte nu binda oss till speciella öppettider, utan nöjer oss med att säga att vi vill utöka till veckans alla dagar och kvällstid. Vi inser ju allihopa att människors behov av hjälp och stöd under vardagar inte anpassar sig till socialförvaltningens kontorstider, och att det är viktigt att fånga upp problem så tidigt som möjligt.

Ett beslut att utöka den sociala jouren här skulle självklart innebära att socialnämnden får återkomma med en mer detaljerad utformning och ekonomiska uträkningar.

Jag yrkar därmed bifall på motionen.

Kommunfullmäktige 25 sept, del 3Dags att blogga igen, det var några timmar sedan sist. Vi biföll ansökan om att bli kulturhuvudstad med stor majoritet (50 för, 7 emotm 7 avstod). Debatten var inte så jättebra. Vi är ju trots allt ganska överens om ansökan. Det där partiet längst ut till höger med två mandat var uppe och tjaffsade en del om mångkultur, nationella identiteter och satsningar på svensk kultur. Pinsamt.

Sedan dess har vi avklarat två intressanta ärenden till. Det första handlade om politiska sekreterare till 2 av kommunalråden. Den borgerliga majoriteten vill att kommunstyrelsens ordförande (m) och andra vice ordförande (s) ska få varsin politisk sekreterare. Vi är emot det, eftersom vi tycker att det är en fråga helt och hållet för dessa två partier och de två största partierna har råd att anställa sådana politiska sekreterare om de anser sig behöva det. Vi håller helt och hållet med om att dessa två heltidsanställda politiker har mycket att göra, men att det inte är kommunens uppgift att tillhandahålla sekreterare. Så vi röstade emot. Det gick såklart igenom ändå.

Det andra ärendet handlade om ombyggnationen av saluhallen vid Mårtenstorget. Detta har diskuterats en längre tid, och nu har det kommit ganska långt i processen. Hela kalaset med en ny byggnad med restaurangtorg och ganska mycket uppfräschning inuti (dock är saluhallen kulturminnesmärkt så det måste göras med stor försiktighet) kommer att kosta 79 miljoner.

Nu är vi inne i interpellationstimmen. De två interpellationer som har diskuterats har handlat om upphandlingen av vårdverksamheten som Attendo Care vann tidigare i år. Socialdemokraterna ställer nu vård- och omsorgsnämndens moderata ordförande mot väggen.

Kommunfullmäktige 25 sept, del 2Kulturhuvudstadsåret

Vi har nu Diskussionen om kulturhuvudstadsåret. Nu ska anmälan lämnas in på riktigt, ingen återvändo, ingen tid mer att fila på formuleringarna eller visionerna. 31 oktober ska det vara inne hos Statens kulturråd, 1 januari vet vi om vi är en av tre finalister och 1 januari 2010 nominerar Sverige en av städerna som har ansökt.

Vi i vänsterpartiet kommer att rösta för ansökan. Vi anser att det är bra för den breda kulturen i Lund och ser fram emot satsningar på olika kulturprojekt runt om i stan. Dock kommer vi att lämna in en protokollsanteckning där vi påpekar att vi vill att kulturhuvudstadsåret ska blicka utanför EU och Europa, så att även de som inte räknas som EU-medborgare ska känna sig välkomna. Vi vill se ett globalt och internationellt kulturhuvudstadsår. Vi är lite skeptiska till de fjöntiga begreppen som används "jakten på den femte friheten" och "playground Europe".

Centerpartiet vill satsa mindre pengar. Lund har satsat 50 miljoner på ansökan (en halv F-9 skola) och kommer att satsa 75 miljoner till om vi "vinner". Centern vill halvera kostnaderna rakt av.

Miljöpartiet vill ha mer fair trade och klimatanpassning i ansökan, något som vi anser redan finns.

Samtidigt som vi säger ja till kulturhuvudstadsåret påtalar vi de nedskärningar som har gjorts på kultur- och fritidsområdet de senaste två åren. Det är den nämnd som har fått ta störst smällar när skattesänkningen skulle tjänas in.

För övrigt tycker jag att det är fint när skolklasser dräller in på åhörarläktaren och sitter som tända ljus när de lyssnar på debatten (nåja...).

Kommunfullmäktige 25 sept, del 1Mina damer och herrar, det är kommunfullmäktige igen. Intryckningen med den numera inte så jättenya voteringsanläggningen gick smidigt. Vi har redan avhandlat två ärenden, en revisionsrapport och en liten ändring i reglementet om minnesgåvor. De som har jobbat i kommunen i 25 år (eller haft politiska förtroendeuppdrag i 20 år), får minnesgåva eller förtjänsttecken. Den består av en medalj i silver med stadens medeltida sigill i relief eller ett armbandsur i guld, samt diplom. Namnen på de som tilldelas minnesgåva eller förtjänsttecken skrivs också upp i en bok. Dagens fjärde ärende är ansökan för Lund som Europas kulturhuvudstad 2014. Debatten har precis börjat, alla partier kommer att yttra sig och det blir kanske en lång debatt. Centern och miljöpartiet har reserverat sig.

Senare under mötet kommer vänsterpartiets motion om social jour upp. Den skrevs för nästan exakt två år sedan, precis efter valet. Äntligen kommer vi att fatta beslut.

onsdag, september 24, 2008

Gatstenar

Jag har tidigare ondgjort mig över gatstenarna i Lund. Det är snyggt och charmigt, javisst, men fruktansvärt opraktiskt. Dessutom är gatstensgatorna på många håll dåligt underhållna - det är för lite sand mellan stenarna vilket gör att man hoppar och studsar med cykeln i innerstan och andra ställen. Döm av min förvåning och glädje när det helt plötsligt börjar dyka upp mer sand på stadens gator! Heja tekniska förvaltningen som sprider ut sand i stan! Bilden visar en bit av Stora Södergatan precis vid Stortorget, med ny sand mellan stenarna!
För övrigt gillar jag starkt Lindex-reklamen med tjejen som bär runt på en stickad röd fana. Jag ska nog göra en sådan till första maj.

torsdag, september 18, 2008

Fler barn i barngrupperna?Gårdagen avslutades med nämndsmöte i Barn- och skolnämnd Lund Öster. Jag var otroligt trött efter en lång dag, så jag var inte världens bästa nämndsledamot igår. Vi fick träffa tre nya biträdande rektorer, vilket verkade mycket bra. Den stora punkten på dagordningen var halvårsbokslutet. Ekonomerna tror att nämnden kommer att gå back 1,6 miljoner under 2008. Egentligen kan man säga att det är mycket mer. Skolan och förskolan går back 5 miljoner tillsammans, men resultatet räddas av att vi får in mer pengar än beräknad i förskoleavgifter eftersom det är fler barn i förskolan. Skolorna går back väldigt mycket eftersom det helt enkelt är färre elever, framförallt på högstadiet, än tidigare. Just när jag är klar lärare ska det självklart inträffa en dipp i antalet elever... Precis som tidigare rapporter har sagt, finns det inte tillräckligt med pengar för att hålla målet om 11 barn i småbarnsgrupperna (1-2 år) och 16 barn i storbarnsgrupperna (3-5 år). Förvaltningen skriver:

"Även här [förskoleverksamheten] har den direkta skolpengen minskat i
förhållande till barn- och skolnämnd Lund Östers barnpeng för 2007. Det är
främst till de yngsta barnen som pengen har minskat. 2008 års barnpeng räcker
inte till att uppfylla målet med små barngrupper (11 respektive 16 barn i
barngrupperna) med 2,75 årsarbetare per barngrupp. De flesta förskolor försöker
ta in fler barn för att gå budgeten att gå ihop."

Ytterligare kommentarer är egentligen överflödiga. Förskolan och skolan behöver mer pengar.

Bildblogg från demokratidagen
Jag var tvungen att gå mitt i grupparbetet igår för att hinna till en föreläsning om svensk imamutbildning (mycket intressant!). Under grupparbetet (vi delade för övrigt upp oss i grupper genom att ställa oss i åldersordning, kreativt. Gissa vem som fick ställa sig först i raden av politiker?). I min grupp pratade vi om tjänstemännens makt, hur vi ska se till att motionerna hinns med, om mediabevakningen (min folkpartistiska nämndsordförande dissade förslaget om presskonferens senare på kvällen), temamöten med KF och möten under dagtid. Det sista är jag mycket starkt emot, även om det inte är helt oproblematiskt att ha möten på kvällstid.

Nedan ser ni kommunpolitiker i grupparbete. Nöjd med motljusbilden.
onsdag, september 17, 2008

Demokratidag!Vi har demokratidag med kommunfullmäktige. Spännande. Tanken med eftermiddagen är att vi ska få möjlighet att diskutera hur vi vill utveckla vårt fullmäktige, göra det roligare, effektivare, mer demokratiskt eller mer välbesökt. Lite som en klubb för inbördes beundran, om man ska vara elak, men samtidigt såklart viktiga diskussioner att föra. Om vi vill att medborgarna ska ta större del av vad som sägs i kommunfullmäktige - hur ska vi göra då? Vi har haft ett inledande föredrag av en representant från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som pratade övergripande om demokratiutveckling i kommuner. Det är spännande, men många gånger självklarheter. Jag ägnade mig ganska mycket åt att kolla mejlen och läsa igenom extra-handlingarna till nämndssammanträdet igår (halvårsbokslut, vi beräknas gå back 1,6 miljoner i min barn- och skolnämnd). Det finns kanske anledning att skriva lite längre om det som sades senare.

Nu går vi igenom den enkät som vi i fullmäktige fick fylla i innan sommaren, som en uppföljning på den som gjordes 2005. Den visar en massa saker.

- Åldersgruppen 18-29 är klart underrepresenterad, 9 % i KF och 29 % i kommunen.
- Män har suttit längre i KF än kvinnor, vilket ju visar på en tydlig maktobalans.
- Personliga möten är det mest effektiva för att ta del av medborgarnas åsikter (surprise...) medan internet ses som minst effektivt (generationsfråga?). Vi blir också mest sällan kontaktad via internet och mest via personliga möten (vilket verkligen inte stämmer in på mig).
- 58 % anser sig sitta inne i salen mer än tre fjärdedelar av sammanträdena, vilket ledde till lite skratt bland de som nu sitter i salen och mummel om att det inte stämmer...
- Hälften av ledamöterna anser att de förväntas prioritera de politiska uppdragen framför privatlivet. Det är en skrämmande hög siffra, men inte alls oväntad.

En del av det som kommer fram i enkäten är intressanta att analysera och fundera över, andra saker är självklara och ointressanta. Att kommunstyrelsen har mest inflytande och barn under 18 minst, är ju inte helt oväntat. Medborgarna anses ha minst i förhållande till vad de borde ha, och massmedia mer än vad de borde ha. Inte heller oväntat.

Snart ska vi ha grupparbete, men först kaffe.

lördag, september 13, 2008

Må vi icke lägga allt arbete på några fåJag hittade en gång (förmodligen på partilokalen eller Expen i Malmö) en utskrift av en artikel i tidningen Arbetet från 1905. Den är undertecknad J.A.H-n, med rubriken "Bort med nattvaket i möteslokalerna!". Då lördagsmorgonen ägnades åt att rensa papper (vad annars?) hittade jag den igen och konstaterade återigen vilka visheter som skrevs för mer än hundra år sedan:

(...)
Midt uppe i det brinnande intresset för sammanslutningens betydelsefulla sak, eldad af en mäktig viljekraft och därtill ung och frisk, tror man sig kunna trotsa allt, till och med naturens lagar. Efter ett hårdt dagsarbete går man på sin förening eller i sin loge och där håller man ut, ofta långt in på "småtimmarna, för att på morgonsidan söka stärka sina utmattade kropps- och själskrafter med ett par timmars orolig slummer. (...) Så går det ena kvällen efter den andra, ifall man tillhör många föreningar, har blifvit en "framskjuten" person och fått en hop förtroendeuppdrag.
(...)
Detta ständiga nattvak har redan lagt allt för många af våra bästa män och kvinnor i en för tidig graf. Så får icke ske. Vi samla icke dessa lefnadsfriska män och kvinnor omkring oss, ge dem ett mål att arbeta för och ett fast hopp på det godas seger, för att sedan tyst åse hur de vissna bort likt en blomma som mister näring.
(...)
Vi måste tänka på att reglera arbetet inom våra organisationer och förena det nyttiga med det nöjsamma på ett klokt sätt, så att hvarken kropps- eller själskrafterna skadas utan i stället utvecklas. Och framför allt måste vi söka att sätta en gräns för ett onaturligt nattvak som nu hotar alldeles förstöra det uppväxande släktet. Och så till sist en sak: må vi icke lägga allt arbete på några få. Det är redan många nog af våra bästa, som tillintetgjorts på detta sätt.

fredag, september 12, 2008

Jag, en mupp.Idag har jag hängt på kårkansliet, snackat skit och strategi med min ledningsgrupp och hängt upp affischer om fyllnadsval till Teologkårens fullmäktige. Sedan fikade jag på LUS (Lunds universitets studentkårer) med några andra kårpresidier där jag lyssnade på diskussioner om huruvida man kan upplösa ett fullmäktige och bara ha en styrelse, och vilken av rektorskandidaterna (där jag inte känner till en enda) som gjort bäst ifrån sig i intervjuerna som pågår nu i dagarna. Det var en mycket trevlig eftermiddagstimme och avslutning på veckan. Med detta sagt är det nu ett faktum - jag har gått och blivit kårmupp. En jävligt bra sådan.

Det blev förresten en studentrabatt i kollektivtrafiken. Dock en mycket urvattnad rabatt. Läs pressmeddelandet från LUS.

torsdag, september 11, 2008

En present från svenskt näringslivJag fick en present idag, från Svenskt Näringsliv. En liten bok, eller snarare ett häfte, med titeln "Lokalt företagsklimat - så ökar du trivsel, investeringar och tillväxt i din egen kommun". Jag blev såklart jätteglad - en present liksom! Bläddrade och insåg att det mest var bullshit. Jag menar, det är klart att jag fattade att det var bullshit så fort jag såg vem som var avsändare, men vid en genombläddring insåg jag att det inte ens var bra bullshit.

Låt mig beskriva boken:
På framsidan finns en skissad bild på fyra leende människor och en liten ruta med ett utropstecken bredvid: "Detta är en gör-det-själv-bok". Det utlovas tips och checklistor. Oj. Jag ser genast framför mig hur diverse folkpartister och centerpartister genast kokar en god kopp kaffe, hoppar i mysbyxorna och kryper upp i soffhörnet för att spänt vända till första bladet:

I kapitel 1 (nej, jag har inte läst hela boken, bara tittat på rubrikerna - jag har bättre saker för mig!*) läser vi att "många möten och en lyhörd dialog" är bra. Aha. Vi ska träffas och prata med varandra för att förbättra det lokala företagsklimatet. Smart. Nästa kapitel är kort: "Med rätt inställning kommer man långt". Tjo. Det kan man ju inte annat än att hålla med om. Vi ska vara glada och trevliga och har en bra "attityd". I kapitel 3 börjar det bli intressant: "God kommunal service - en nyckel till framgång". Där förespråkas bland annat företagslots. Det har vi i Lund, kostar ungefäe 1 miljon om året. Den berättar för företagen att de ska söka bygglov hos byggnadsnämnden. Grattis. I kapitel 4 släpper de bomben. "Bjud in till konkurrens!" heter det och skriker ut ord som offentlig upphandling, kundval och avknoppning. Till sist uppmanas vi att sätta på oss konkurrensglasögonen. Nej tack.

Men boken var underhållande, så jag ska nog spara den för regniga dagar.

* Till exempel att dricka vin med präststudenter

måndag, september 08, 2008

Poesi...Framför mig ligger ett papper som ska agera möteshandling till morgondagens möte med skolplanegrupp (vi som ska ta fram en ny skolplan i raketfart). Highlightat i fet- och kursiv stil står:

"Lunds skolor är en diamant som hela tiden behöver poleras och då och då slipas för att skina ännu starkare. Det viktigaste är att den blir synlig och tillgänglig för alla."


Det är fint. Jag ska tänka på detta imorgon när borgarna kör sitt race i skolplanegruppen.

söndag, september 07, 2008

Inför en riktig studentrabatt på kollektivtrafik i Skåne!Nyligen skickade studentkårerna på Skånes lärosäten (Lund, Malmö, Kristianstad och SLU i Alnarp) ut ett öppet brev angående studentrabatter (som nådde mig som studentkårsaktiv). De beskriver där sitt arbete med att lobba för regionpolitikerna inför valet 2006, glädjen över beslutet i maj och ilskan över förändringen i augusti. Studentrabatt är en självklarhet, även om jag helst skulle se att priset för alla kollektivtrafikresor i region Skåne sänktes rejält, istället för att höjas varje år. Argumenten handlar självklart om både miljö och klass: kollektivtrafik gynnar miljön och sänkta avgifter minskar klassklyftorna. För oss studenter är kollektivtrafiken en nödvändighet för att kunna bedriva våra studier i Skåne. Många bor och pluggar i olika städer och köper dyra pendlarkort varje månad. Priserna på kollektivtrafiken höjs hela tiden, men studiemedlet står mer eller mindre och stampar på samma ställe.

(v) (s) och (mp) utlovade en studentrabatt om vi vann valet 2006. Vi vann inte, men frågan fortsatte att diskuteras av den nya borgerliga majoriteten. 22 maj i år skickades ett pressmeddelande ut från den borgerliga majoriteten i region Skåne, där ett ettårigt försök med 35 % studentrabatt på kollektivtrafiken utlovades. Studentkårerna jublade och nyheten presenterades som en seger för studenterna.

Nyligen, i mitten av augusti, förändrade borgarna sitt förslag. Efter att ha plockats bort från dagordningen en gång, kommer det nu upp på kollektivtrafiknämndens möte 12 september. Det förslag som presenterades i augusti var enligt studentkårerna en urvattnad studentrabatt som inte kommer den stora delen av Skånes 60 000 studenter till godo. Rabatten skulle endast införas på månadskort för resor över 6 zoner i Skåne. Enligt studentkårsamarbetet reser majoriteten av Skånes pendlade studenter fler än 6 zoner och köper därmed inte de månadskort som får den nya rabatten.

Hur ska borgarna krångla sig ur detta? Blir det en studentrabatt, och i så fall - hur ser den ut?

torsdag, september 04, 2008

Centerpartist som hoppar

Dagens frukostläsning utgjordes av tidningen "Dagens Samhälle". För er som inte känner till den fantastiska publikation är det en tidning för kommuner och landsting, som jag får som KF-ledamot. Jag brukar plikttroget bläddra igenom den för att sedan kasta bort den ganska snabbt. Veckans upplaga skulle kunna klassificeras som nördig, på ett gulligt sätt. Ni vet, man ler med det där "klappa-på-huvudet"-leendet och tänker "jaja, det är bra att ni engagerar er...". Det är på något sätt fint att det finns en tidning som skriver om stort och smått i den kommunala/regionala världen: att det finns en spricka i SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) kring lag om vårdval, att Heby profilerar sig som en hästkommun och att Lysekils kommunalråd gärna sjunger allsång. Men det roligaste, och det som föranledde detta bloggande, var nog ändå den längdhoppande centerpartisten från Krokom som profilerades i en "Hallå där...":
Centerpartisten har hoppat längdhopp i Finnkampen och nått resultatet 7,55 meter. Han meddelar att han har haft problem med en fot men ändå är nöjd med resultatet. "Jag försöker att inte göra alltför stor sak av det [vara längdhoppare]. Jag är noga med att inte blanda ihop rollerna." Tyvärr ska centerpartisten sluta med politiken för att satsa på länghoppet istället. Det var på det hela taget en fin intervju.

tisdag, september 02, 2008

visionerGårdagens kompol-möte var ganska trevligt och visionärt. Vi diskuterade frågan om ett grönt bälte runt Lund, något som vi pratat om tidigare. Återigen inser jag att jag måste ta mig ut i stans ytterkanter och njuta av naturen mer, det är pinsamt hur dålig koll jag har på åar, raviner och skogsdungar. Vi pratade också hemlöshet, där det också fanns intressanta visioner. Dessutom återkom vi till den ständigt aktuella frågan om förskolegruppernas storlek. I samtliga frågor finns anledning att återkomma. Håll ögonen öppna efter våra utspel!

torsdag, augusti 28, 2008

Augusti-KF, del 6Vi är nu inne på motionsbehandling. Listan på motioner är lång, men mötet är snart slut, så vi kommer att behöva bordlägga en hel del motioner igen. Den första motionen som vi behandlar är för socialdemokraterna med rubriken "Skapa enhetliga regler för politisk information på Lunds skolor". Sossarna vill helt enkelt att vi ska anta riktlinjer för politiska organisationers besök på skolorna (inte bara partier, utan även exempelvis Djurens Rätt). Motionärerna har visat på att man får olika besked om vad som gäller när man kontaktar olika skolor, och att de helt enkelt har olika principer för detta. Majoriten anser att detta redan finns i lagar och riktlinjer från skolverket, och att skolorna ska informeras om detta. Det räcker inte, riktlinjer som är gemensamma för hela kommunen behövs, men så lär det inte bli...

Augusti-KF, del 5 - mest tjat

En gång om året reviderar vi Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet. Det är ett viktigt program, eftersom det pekar ut vilka områden vi kan/ska bygga på i framtiden och ungefär vad vi ska bygga. Det blir alltid mycket diskussion, även om detaljerna slås fast i kommande detaljplaner. I denna revidering har det inte tillkommit något viktigt alls. Det är EXAKT samma diskussioner som förra gången vi diskuterade MBP:n. Vi i vänsterpartiet för således fram samma synpunkter som förra gången, att stryka den nya motorvägsavfarten vid Råby. Vi kommer att fortsätta protestera mot denna fram tills dess att de har börjat gräva. Det pratas kolonilotter, eller om det är odlingslotter - debattörerna är lite oeniga om vad det är egentligen de pratar om, och vad som ska hända med dessa och när.


Det har faktiskt utvecklat sig till ett riktigt tråkigt möte. Fp-Oskar till vänster om mig tror att det handlar om att vi är mitt i mandatperioden, och att diskussionerna ska få lite mer substans när vi närmar oss valet. Förhoppningsvis.Tills dess fortsätter de eviga diskussionerna om att vi behöver fler bostäder och att borgarna bygger färre bostäder än vad vi gjorde, vilket borgarna protesterar emot och skyller på att det var vi som tog detaljplanerna. En sådan debatt kan pågå i 20 minuter. Och det är bara gubbar i talarstolen. Kanske borde man gå upp och hålla en brandtal om kolonilotter.

Augusti-KF, del 4Efter en interpellationsdebatt om kraftvärmeverket i Örtofta, som Lunds Energi äger. Det ska byggas om och priset har sedan beslutet togs för några år sedan stigit från utlovade 1 miljard till 2,5 miljarder.

Nu diskuteras en fråga från en s-ledamot till en fp-ledamot angående Attendo Care, som vann upphandlingen av 6 äldreboenden i kommunen för några månader sedan. Nyligen visade det sig att Attendo Care inte hade sina tillstånd klara från länsstyrelsen, för att ta över verksamheten från 1 september. Kommunen har därför fått bygga upp en beredskap för att gå in och rädda verksamheten om det privata företagen inte har sina papper klara. Från den borgerliga majoriteten redovisas nu att tillstånden är i sin ordning. Det kvarstår dock en obehaglig känsla av att de privata företag som ska ta över ansvaret för en del av kommunens vård och omsorg på grund av tillståndsproblem kan lämna verksamheten vind för våg. Kommunen måste, precis som när det gäller privata skolor, ha en ständig beredskap att på bara ett par timmars varsel kunna gå in och rädda en verksamhet. Galet. Det äldreboende som hittills varit det enda som drivits i privat regi i Lund, Nibblegården, är för övrigt det äldreboende med flest antal anmälningar om missförhållanden i kommunen.

Augusti-KF, del 3Plaskdammar och trädsponsring

Vi diskuterar plaskdammar. Det egentliga ärendet är "GNP:n", "Åtgärdsprogram för grönstruktur och parkvård". Det är ett program som beskriver alla planerade projekt som har med gröna saker att göra, parker och annat. Tekniska nämnden ansvarar för det gröna, och verkar ha lagt mycket tid på att diskutera plaskdammar. Detta är dammar som är mycket grunda och lämpliga för barn att plaska i (varför man skulle vilja låta sina barn göra det är för mig en gåta, men Lund har ju inget hav så det är kanske därför). Dessa plaskdammar har för smutsigt vatten och behöver reningsanläggningar som är dyra. Dock kom tekniska fram till att de ville ha sådana och det är ingen som protesterar egentligen.

I GNP:n finns också en skrivning om trädsponsring. Vi i vänsterpartiet har valt att gå med på det efter en lång diskussion, men jag är mycket skeptisk. I förslaget står "För att finansiera en del nyplantering föreslås ett koncept för sponsring och miljökompensation tas fram och administreras". Nita (v) argumenterade på ett väldigt bra sätt i talarstolen. I den rådande situationen, med almsjukans stora härjningar i staden där många träd varit tvungna att huggas ner (hela alléer har tagits bort som den längs med Trollebergsvägen, och alla de stora fina träden längs med Tunavägen). Vi behöver plantera fler träd, men träd är mycket dyra. Ska vi då tillåta Ericsson eller Astra Zeneca att köpa träd till oss? Hur skulle det då kunna gå till? Ska vi tillåta dem att ha en ceremoni vid planeringen, där chefen/den som sponsrar får visa hur duktig hon eller han är på att ta hand om miljön? Ska de få sätta upp en liten skylt "Det här trädet sponsras av Ericsson"? Ska de få välja vilken sorts träd och var det ska planteras? Jag är skeptisk till att släppa in privata företag för att finanisera vår gemensamma välfärd, som parker och träd faktiskt måste anses ingå i.

Augusti-KF, del 2

Det går ganska snabbt idag, men nu har vi påbörjat detta mötes stora ärende: "Fördjupning av översiktsplanen för Linero-Norränga-Stora Råby". Vi ska bygga en helt ny stadsdel på åkrarna på båda sidor om Dalbyvägen bortanför Gastelyckan, som en förlängning på Linero (som redan finns). Det rör sig totalt om 2300 nya bostäder. Det är jättehäftigt att sitta och bläddra i papper med ritningar och bilder över områden som bara än så länge är på det allra första planeringsstadiet. Jag försöker se framför sig hur en helt ny stadsdel på det som nu bara är åkrar, skulle kunna se ut om 20 år. Vi är för planen, även om det såklart går att ha mycket synpunkter på vägdragningar och hushöjder. Men sådant får vi tillfälle att återkomma till mer i detalj senare. Centerpartiet utmärker sig i en annars stor politisk enighet. Centern vill nämligen inte bygga öster om den gamla sockengränsen mellan Stora Råby och Hardeberga. Ja, ni läste rätt, den gamla sockengränsen, tillika kommungränsen fram till sammanslagningen 1974. Det hela är mycket underhållande. Sockengränsen utmärks på kartorna i våra handlingar, och centern stryker alla områden öster om den. Där vill de ha kvar den goda åkermarken. Kulturhistoria i all ära, men vi har inte länge socknar, och Lund är ingen småstad. Lund behöver fler bostäder, och därför vill vi ha den nya stadsdelen i sydöstra Lund.

Augusti-KF, del 1Dagens kommunfullmäktige börjar med en presentation av projekt Kulturhuvudstad 2014. Lund ansöker, tillsammans med några andra svenska städer (Umeå - "Nordic Light", Gävle - "Kulturell allemansrätt", Uppsala - "Metafor", Norrköping - har en osäker politisk majoritet än så länge), att få bli EU:s kulturhuvudstad (Sverige och Lettland ska ha en kulturhuvudstad var 2014). Vårt tema är "Den femte friheten" (EU har som ni vet fyra friheter sedan tidigare). Denna femte frihet ska ge oss en gemensam kulturell spelplan - "Playground Europe". Se Lunds 2014-hemsida. Som en del av ansökningshandlingarna kommer det att tryckas en 200-sidig bok som presenterar Lunds vision. Jag är skeptisk, men det kan säkert bli skoj.

Enligt kultur- och fritidschefen ska det kulturella värdet för EU och Europa som Lund presenterar komplettera EU och göra befolkningen mer intresserad. Nu inleds alltså "jakten på den femte friheten" (låter som en dålig äventyrsfilm, men det är faktiskt en officiell slogan). Lund ska vara ett öppet laboratorium för kultur, hela Skåne presenteras som en annorlunda storstad och Öresundsregionen som ett EU i miniatyr. 2014 ska denna "Playground Europe" fyllas med innehåll av Europas befolkning. Lund är "de många små scenernas stad", kanske Shakespeare i Dalby stenbrott, föreslår kultur- och fritidschefen. Det finns även planer på ett nytt kulturhus.

I september tar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslut. En enig kultur- och fritidsnämnd har ställt sig bakom ansökan. I december träffar Lund juryn, och i januari 2010 utses vinnaren. Om vi vinner inbjuds då olika kulturfolk att fylla spelplanen med innehåll.

Från vår sida handlar det om 75 miljoner under fem år, staten beräknas bidra med 170 miljoner, EU med 15 och sedan näringslivet med en del.

Stadshallens sessionssal har renoverats under sommaren. Borden och golvet har slipats, det är nytt ljus och, det bästa av allt, elluttag under bordsskivorna! (Gissa vem som föreslog det i demokratiberedningen...)

Politisk show...

I want you to ask yourselves: Were you in this campaign just for me? Or were you in it for that young Marine and others like him? Were you in it for that mom struggling with cancer while raising her kids? Were you in it for that boy and his mom surviving on the minimum wage? Were you in it for all the people in this country who feel invisible? (Läs hela Clintons tal)


Jag skulle kunna ge ganska mycket för att vara på Demokraternas konvent i Denver just nu. Tänkt att stå där mitt i folkhavet och lyssna på Hillary Clintons och Barack Obamas tal live. Uppleva denna politiska show. Istället får jag hålla mig till godo med kommunfullmäktige i Lund ikväll. Det är också en politisk show, dock kanske inte lika färgsprakande...

onsdag, augusti 27, 2008

Vårdnadsbidrag i Lund? Nej tack!I dagens sydsvenskan diskuterades frågan om vårdnadsbidrag i Lund. På vårt budgetmöte i juni startade kommunfullmäktige en utredning av frågan (läs blogginlägget), och nu verkar kd vilja skynda på utvecklingen. Kd vill införa vårdnadsbidraget (3000 kronor för att ta hand om sina barn hemma alternativt låta någon annan ta hand om ens barn hemma) i januari nästa år, medan moderaterna vill vänta. Folkpartiet är splittrade och vill precis som centern veta vad det kostar. 20-30 personer förväntas söka bidrag. Det hela är ju såklart galet, och ett införande flyttar oss många år tillbaka i tiden. Lunds förskolor är bland landets bästa. Det är idiotiskt att ta pengar från skola och förskola och istället ge dem till högavlönade familjer (för det är bara sådana som kan klara sig med att ena föräldern stannar hemma för 3000 kr i månaden). Självklart säger vi nej till hemmafrubidrag i Lund (och hemmamanbidrag också för den delen)!

"Mina barn och andras ungar"Det regnar ute. Dagar som denna är den bästa sysselsättningen att sitta inne, dricka te och lyssna på P1. Nyligen satte jag teet i halsen och gapade en lång stund när jag lyssnade på ett reportage i Studio Ett. Det handlade om en stockholmsförort där föräldrar i villaområden och föräldrar i höghusområden inte vill ha sina barn i samma skola. De intervjuade föräldrarna menade att de svenska barnen (främst från villaområdet men även från höghusområdet) skulle lära sig "riktig svenska", inte svenska med brytning som talades i skolan i höghusområdet. En förälder menade, på största allvar, att integration inte kan börja med "försvarslösa barn" utan måste börja "någon annanstans". Otroligt. Man blir ju mörkrädd mitt på ljusa dagen.

Vidare intervjuades Pia Sundhage, förbundskapten för USAs fotbollslandslag, som vägrade åka till Vita Huset för att träffa Bush. Det hedrar henne. Jag trodde att det skulle komma vassa politiska kommentarer, men tyvärr slingrade hon sig lite och var klok och pragmatisk istället.

fredag, augusti 22, 2008

E-postadresser åt alla!Dagens underhållning stod kommunfullmäktiges Demokratiberedning för. Om man dömer efter gruppens namn kan man kanske tro att det är vi som upprätthåller demokratin i Lund. Så är det kanske inte riktigt.
Vi pysslar mest med sånt som måste göras men som ingen annan gör. Som att se till att alla politiker får mejladresser som slutar på @lund.se (vilket i sig är en demokratifråga då det kanske blir lättare för folk att kontakta oss), att följa utvecklingen med byte av golv, lampor och installation av eluttag i fullmäktigesalen (inte lika viktigt för demokratin i stort men underlättar för oss ledamöter), se till att fullmäktiges möten sänds på nätet (en riktigt demokratifråga!) och bestämma ramarna för fullmäktiges demokratidag om en månad.
Idag fick vi se resultaten från den enkät fullmäktigeledamöterna gjorde innan sommaren. Den kartlägger vilka vi är, vad vi tycker om våra uppdrag och hur vi bedömer effektiviteten i medborgarnas olika sätt att kontakta oss, med mera. På ett sätt är det ju intressant att analysera, men samtidigt kommer det ju inte fram något som man inte redan visste eller kunde fundera ut själv. Åldersgruppen 40-49 år är mycket överrepresenterade om man jämför med folket i stort och min åldersgrupp, 20-29 år, är mycket underrepresenterad (Lund har visserligen en onormalt stor befolkning i den åldern).

En viktig sak framkom när vi såg statistik på hur lång tid ledamöterna suttit i fullmäktige. Bland män är det relativt jämnt mellan grupperna som sitter sin första, andra och tredje mandatperiod. Bland kvinnorna sitter 50 % sin första period. Det är anmärkningsvärt och kan analyseras massor. Det kan förklara den skeva könsstatistiken bland talarna på mötena. De som sitter sin första period kanske inte lika gärna går upp i talarstolen, och om det är så många kvinnor så bordet det påverka statistiken. Vilket ju är ett problem. Mer analyser kommer på kommunfullmäktiges demokratidag!

onsdag, augusti 20, 2008

Arbetsro > kunskapsmålIkväll utspelade sig höstens första nämndsmöte i Barn- och skolnämnd Lund Öster. Dagordningen var inget att jubla över, ganska tråkig om man, med all respekt, får säga så. Barngrupperna redovisades som vanligt, precis som om- och nybyggnadsprojekten i östra kommundelarna. Vidare detaljplaner för en del av Torna Hällestad och kvarteret Åbrodden i Genarp. Den senare är viktig för oss då den innebär en ut- och ombyggnad av Häckebergaskolan, vilket är nödvändigt. Vi fick även en (ganska tråkig - varför läser folk upp det som de skrivit på powerpointen ordagrant?) presentation av resultatet av ett antal enkäter som delats ut bland föräldrar och personal. Föräldrar fick svara på sådant som om deras barn trivs i skolan, om det finns mobbing, hur information mellan hem och skola funkar, med mera. De fick även värdera hur viktiga de tyckte dessa frågor var. 98 % av föräldrarna tyckte att arbetsro i skolan var en mycket viktig/viktig fråga (inte helt oväntat) och 78 % av samma föräldrar tyckte att det var mycket viktigt/viktigt att eleverna känner till sina kunskapsmål. Detta fick borgarna att rynka ögonbrynen, humma lite och ifrågasätta. Hur kunde det komma sig att de så välutbildade föräldrarna i Lund inte värderade kunskapsmålen högre än så?, verkade de fråga sig. För mig är det en självklarhet. För barn i grundskolan, åldrarna 7-15 år, är det viktigare att ha arbetsro i skolan än vid varje givet tillfälle vet hur duktiga de är i olika ämnen och vad de måste göra för att bli duktigare. Men ibland verkar det som att kunskapsmålen lever sina egna liv, högt svävandes med vingar av glänsande guld. Kvar på golvet sitter vi andra, vi som värderar arbetsro, och är djupt försjunkna i sådant som verkligen intresserar oss utan att fundera på om vi är bättre eller sämre än våra klasskamrater.

V, fildelning och upphovsrättDet händer att jag funderar över vad som händer utanför kommungränsen också, ibland till och med över sånt som händer långt borta i Stockholm. Vänsterpartiet har nyligen startat en blogg för att utreda hur partiet ska ställa sig i fildelningsfrågan: "V, fildelning och upphovsrätt". Jag gissar att det kommer att vara väl värt att följa händelseutvecklingen där.

onsdag, augusti 13, 2008

Bygg fler små och billiga hyresrätter!Jag hoppas att det inte är nyhetstorka, utan att medier (sydsvenskan, svt samt Sveriges Förenade Studentkårer) politiker och övriga samhället nu har fått upp ögonen för bostadsbristen. Idag har medierna belyst bristen på studentbostäder, samt det låga studiemedlet. Lunds kommunstyrelseordförande Helmfrid (m) löser problemet med att hyra hela vandrarhemmet Tåget samt "letar efter andra lämpliga lokaler", i en intervju i Rapport. Det har tidigare pratats om att studenter utan bostad ska kunna inhysas i skolsalar, idrottshallar m.m. Skitsnack. Enda lösningen är att bygga fler små och billiga hyresrätter, för alla människor, inte bara studenter. Och höj studiemedlet!

fredag, juni 13, 2008

Vårdnadsbidrag i Lund?Vi är nu inne på sluttampen på budgetdebatten. Nu ska vi ta skattesatsen. Borgarna föreslår oförändrad skattesats (20,84 per hundralapp), medan vi vill återgå till det som fanns 2006 (21,24 kr per hundralapp).

Borgarna i Lund vill också starta en utredning om införande av vårdnadsbidrag i Lund. Det är uppenbart att det är kd som har drivit igenom detta i majoriteten och fått in en utredning. Vi är jättemycket emot. Vårdnadsbidraget är en kvinnofälla, oftast är det kvinnan som tjänar minst i familjen och det är den lönen som kan ersättas med ett vårdnadsbidrag. Regeringens förslag om att det ska uppgå till 3000 kronor är ett skämt. Det är bara de som redan nu har hemmafruar/au-pairer som kommer att kunna inkassera ytterligare pengar för detta. Förskolan har varit en av de viktigaste skälen till att kvinnor i Sverige har tagit sig ut på arbetsmarknaden. Att införa vårdnadsbidrag är att gå många år tillbaka i tiden.

Centern kritiserar vänsterpartiets matvanor då vi refererar till hamburgare när vi pratar om skattesänkningen (den första skattesänkningen på 25 öre var ungefär 50 kr i månaden för en normalinkomsttagare - alltså lika mycket som en hamburgare kostar). Vi i vänstern meddelar att vi delar flygblad hela dagarna och hinner inte laga riktig mat och har inte råd att gå på bra restauranger, därav hamburgarna (alternativt tre och en halv falafel). Jag lugnade centerns företrädare och menade att han inte skulle oroa sig, jag har nämligen ätit mycket frukt under detta budgetmöte...

Budget-KF, dag 2, Skola"Det är härligt att debattera skola samtidigt som de glada slutprodukterna hörs utanför"
Lars Hansson, en av fp:s ledande politiker, om gymnasiestudenter, som helt i linje med borgarnas marknadslösningar, jämförs med produkter från en (utildnings)fabrik.


Vi pratar skola. För trehundraelfte gången. Vi lägger tillbaka alla nedskärningar som har gjorts på Lunds skolor de senaste tre åren. Det blir totalt 64 miljoner, och om man drar bort de 15 som vi lägger på utbildningsnämnden (gymnasieskolor, komvux) blir det 49 miljoner kvar till grundskolan och förskolan. Det innebär också en återgång till skattesatsen vi hade innan valet 2006. Sossarna lägger cirka 40 miljoner totalt (36 miljoner till för- och grundskolan), och 30 öres skattehöjning. Vi anser att Lunds skolor behöver dessa pengar för att vi ska nå den kvalitet som fanns 2006. 49 miljoners nedskärning är mycket mer än den "effektivisering" borgarna pratar om. Det handlar inte längre om att "minska administration" (vilket man inte har gjort, men ändå), utan om att tjäna in till skattesänkningar. Vi ser konsekvenserna av detta när vi får rapporter från skolorna om underskott och därefter åtgärder och nedskärningar. Detta är en otroligt stress för skolledarna, men framförallt för föräldrar och i slutänden även eleverna.

Borgarna stirrar sig blindra på att Lund ligger högt, topp 5 senaste 6 åren, i Lärarförbundets "bästa skolkommun"-rankning. Men bara för att man är bäst behöver det ju inte betyda att man är bra. Om vi satsar 100 kr och alla andra 50, är vi bäst. Om vi sänker till 90, 80 och sedan 70, är vi fortfarnade bäst, men inte lika bra. Vi kan inte hela tiden bara jämföra oss med andra, vi måste också se på hur vi har det själva, och skilja mellan relativa och absoluta resultat.


Läs hela anförandet.

Jag trodde att resten av skoldebatten skulle gå ganska snabbt nu efter lunch, men det har blossat upp debatt om 11/16-målet. Det har vi alltid betraktat som ett seriöst mål som man ska arbeta efter, även om vi tyvärr väldigt få gånger faktiskt har nått målet. Ibland har det varit lokalproblem, andra gånger budgetproblem. Idag har folkpartiet gått från detta mål med orden "11/16 är inte en norm utan en långsiktig planering". Det har gått från att vara mål, till ambition. Detta är mycket intressant, en helvändning i Lunds förskolepolitik. Sossarna har yrkat att detta ska vara ett av kommunfullmäktiges mål, och moderaterna går med på detta. Hur ska de ha det?

För övrigt verkar det som att Irland röstar nej till Lissabonfördraget. Det var ju för väl.

Budget-KF, dag 2, Vård och omsorgNu var vi igång med andra dagen. Fler och fler datorer viks upp i salen för varje sammanträde. Jag var en av de allra första... Borgarna har gått fram som en ångvält inom vård och omsorg det senaste året. 6 boenden har lagts ut på entreprenad. Nu har en ny enhet inom vård och omsorgs-förvaltningen för att säkerställa kvaliteten, efter entreprenaderna, detta skulle man ju såklart gjort tidigare!

Vänsterpartiet och sossarna vill satsa på utbyggnad av boendena, och ytterligare 48 platser inom det som vi kallar Trygghetsboende (ett borgerligt begrepp som vi har adopterat), dit man ska kunna flytta även om man inte har så stort behov av vård och kunna bo kvar om/när man blir sjukare. Detta blir 3,6 miljoner extra för 2009.

(m) satsar på stort och småttUnder intryckning och inledning av andra dagens budget-KF hinner jag kolla mejl och sydsvenskan. Lite underhållande är det att läsa att moderaterna i Malmö vill flytta havet, medan moderaterna i Lund nöjer sig med att jobba på att minska cykelstölderna. Kanske borde ambitionerna ha hamnat någonstans däremellan.

Nu ska vi prata vård och omsorg.

torsdag, juni 12, 2008

Budget-KF, dag 1, 19.26Nu har vi ätit middag och gått in på Kultur- och fritidsnämnden. Det går ganska snabbt. Det är kanske för att vi denna gång har voteringsapparater, vilket sparar mycket tid och frivillig talartidsbegräsning på fem minuter eller så beror det på att många frågor som vi i oppositionen lyfter samma frågor som förra året och att borgarna därför inte är lika debattvilliga i år. Vi kommer iallaflal inte att få samma tidsbrist som vi fick i slutet av andra dagen förra året, då vi inte riktigt hann med skoldebatten. Så sur jag var då... =)

I KoF yrkar vi 6 miljoner mer än borgarna. Tillsammans med (s) och eventuellt även mp och dv, vill vi lägga mer pengar på underhåll av anläggningar (alltid en fråga som hamnar långt ner på prioriteringslistan med förödande konsekvenser), 2 miljoner mer på bibliotek, kulturskolan och ökade föreningsbidrag (bidragen har sänkts av borgarna). Vi lägger 1 miljon på att sänka avgifterna för kulturskolan ("kommunala musikskolan"). Det kostar väldigt mycket att spela musik och dansa idag, och snart blir det definitivt en klassfråga. Borgarna höjde avgifterna i sin förra budget för att tjäna ihop till skattesänkningarna. Skamligt.

Budget-KF, dag 1, 16.51Medan studenterna från Spyken (?) åker runt utanför Stadshallen (vi hör dunket från lastbilarna) sitter vi här och diskuterar busstaxan. Vi driver fortfarande vårt krav på att sänka till 10 kronor, från nuvarande 15, på stadsbussarna, och de övriga partierna hånar oss. Det är lite underhållande, men samtidigt lite irriterande att inte ens miljöpartiet stödjer oss denna fråga. Det är både en miljöfråga och en klassfråga. Vi tror att fler kommer att välja att åka buss istället för bil om vi sänker priset, vilket är bra för miljön. Det är också en klassfråga då ständiga höjningar av avgifter och småpengar som ska betalas hit och dit (exempelvis när man har tunga matkassar och ska åka hem från affären) blir ganska mycket pengar för den som redan har en tom plånbok. Det är också en satsning som gynnar ungdomar. Sänkta priser för bussbiljetter är en fråga som man ständigt möter när man är på olika former av ungdomsting. Ett motargument som kommer från vänsterhåll och det gröna hållet är att cyklister börja åka buss istället för att cykla när det blir billigare. Det tycker jag är att underligt argument, och jag blir både konfunderad och lite ledsen när ens oppositionskamrater inte stöjder en sådan här satsning. Lund är trots allt en stad som det många gånger är mycket enklare att cykla i än åka buss. Vi ska snart rösta, och detta kommer väl inte att gå igenom det här året heller.

Budget-KF, dag 1, 14.45

Nu går det lite undan. Vi klubbade servicenämnden utan nästan någon debatt. Det är den nämnd som administrerar kommunens byggnader (ex. skolor). En ganska okontroversiell nämnd.

Nu är vi inne på byggnadsnämnden. Denna nämnds verksamhet handlar mycket om att anta detaljplaner för olika områden, varje gång någon vill bygga något stort (ex. ett nytt bostadsområde). Byggnadsnämnden diskuteras ofta och mycket i kommunfullmäktige, framförallt de planer som är så stora eller kontroversiella att de måste antas av kommunfullmäktige istället för att antas av nämnden. Men när det gäller budgetfrågor så är det ofta inte så kontroversiellt. Nämnden har en budget på "bara" 20 miljoner (kostnader på 50, intäkter på 30), eftersom man får in mycket pengar på att just upprätta planer för de utomstående som vill ha sådana. Men den här nämnden har en mycket pratglad ordförande (m) och en mycket pratglad andra vice (s) - båda gubbar såklart - som gärna berättar om alla sina visioner för staden i långa inlägg... Kan tyckas lite onödigt då de två ofta är överens. De som utgör den stora oppositionen i byggnadsnämnden är (v) och (mp). Hela oppositionen har dock ett eget yrkande på en extra halv miljon för extra satsningar på miljö och energiarbete.

Budget-KF, dag 1, 13.55Nu har vi ätit lunch och dragit igång debatten på riktigt. Första debattrundan har handlat om vårt yrkande om att ta bort de 2,5 miljoner som används för näringslivslots inom kommunen, alltså det som borgarna ofta kallar förenkling för förtagandet. Vi är lite skeptiska till sånt och satsar hellre de pengarna på skolan. För övrigt har tre partier nu i talarstolen tagit äran för att ha lagt förslaget om att inrätta just denna. Diskussionen har mest handlat om vilket parti som tycker vad om småföretagande.

Vi har haft möte i snart fem timmar. Det är för så lång tid vi får arvode, så från och med om en kvart så "jobbar" jag gratis. Och vi har bara börjat. Det känns lite hopplöst att veta att vi knappt ens har kommit någonstans på fem timmar. Förmiddagen var en enda lång allmänpolitisk debatt, för lång tycker jag. Och för många gubbar i talarstolen.

Budget-KF, vänsterpartiets reservationEgentligen behöver jag inte skriva mer om denna budgetdebatt, än att lägga upp vår reservation från kommunstyrelsen, som egentligen säger allt. I den tryckta versionen finns det också en bild på de apor som omnämns.


Reservation till kommunstyrelsen ärende 2 Ekonomi- och verksamhetsplan 2009–2011 med budget 2009

Borgerliga nedskärningar: Inte se – inte höra – inte tala

Många hade nog hoppats att majoriteten i kommunstyrelsen i alla fall skulle ha tagit någon typ av intryck av den massiva opinionen mot försämringar i skolor och förskolor. Men borgaralliansen i Lund påminner nu starkt om de klassiska Tre Rikenas Apor, de som håller för ögon, öron och mun. Borgarna vägrar att se vad som håller på att hända med Lunds skolor. De vägrar att lyssna på alla dem som försöker påtala vad som håller på att hända. De vägrar dessutom att tala om vad de gör, utan försöker dölja sina nedskärningar för allmänhet, media och personal.

Ytterligare ett slag mot Lunds skolor

Majoritetsförslaget innebär en ny nedskärning på sammanlagt 18,5 miljoner kronor på Lunds skolor 2009. Det betyder att de borgerliga sedan de kom till makten 2006 har sparat in totalt 64,3 miljoner kronor på Lunds skolor och förskolor, en nedskärning som saknar motstycke i Lunds historia. Samtidigt har de inte tillstått en enda åtgärd, allt är ju bara ”något mindre uppräkning”, varför inga som helst konsekvensbeskrivningar av nedskärningarna gjorts. När signaler från verkligheten emellanåt trängt in i det borgerliga glastornet har de avfärdats som ondsint vänsterpropaganda eller med en variant på det dåliga samvetets pedagogik: Kvaliteten i Lunds skolor är i utgångsläget högre än i många andra kommuner – andra har det värre, så kom inte och gnäll! Verkligheten har emellertid nu hunnit ifatt Lunds borgerlighet. Folkets dom är hård, och inga finter, ingen demagogi kan längre skyla deras usla skolpolitik.

Struken jämställdhetssatsning

Den majoritet av vänsterpartiet, socialdemokraterna och miljöpartiet som styrde Lund fram till senaste valet, inledde en satsning på att jämställa lönerna i Lunds kommun genom att stegvis höja lönerna för kvinnodominerade yrkesgrupper. I rak motsats mot vad de borgerliga lovadeinnan valet 2006 skrotade de förra året jämställdhetssatsningen inom Kommunal. Nu stryker de borgerliga den planerade fortsättningen för andra yrkesgrupper, t.ex. sjuksköterskor och förskolelärare. Vänsterpartiet vill i sitt budgetalternativ återuppta arbetet med att jämställa Lund.

Funktionshindrad med rätt till eget boende? Var god dröj!

Den borgerliga budgeten ger inte heller tillräckliga resurser för utbyggnad av boenden enligt lagen om stöd och service (LSS). Det innebär ännu längre väntetider för funktionshindrade med rätt till eget boende. Lund kommer istället att få fortsätta betala straffskatt till kommuner som sköter sig bättre och antagligen också viten för beslut som inte blir verkställda.

40 öre kan betyda mycket

Allt detta, fortsatta nedskärningar på skolorna, utebliven jämställdhetssatsning och otillräcklig LSS-utbyggnad sker bara med ett syfte, att behålla de skattesänkningar på totalt 40 öre per tjänad hundralapp som de borgerliga genomdrivit 2007 och 2008. Detta trots att vi vet att de flesta är beredda att betala mer i skatt om pengarna går till skolan och vården.

Vänsterpartiets alternativ: Vi återställer allt borgarna skurit ner på skolan

I vänsterpartiets budgetförslag återställs 2006 års skattenivå (+ 40 öre). Därmed kan vi återföra de 64,3 miljoner kr de borgerliga skurit ner på skolan och förskolan. De behövs för att minska förskolegrupperna, öka lärartätheten i grund- och gymnasieskola och kvalitetssatsa på Komvux.
Vidare återupptar vi satsningen på jämställda löner och fullföljer utbyggnaden av LSS-boenden. Också tio öre betyder en del. På flera punkter överensstämmer vänsterpartiets budgetförslag med socialdemokraternas och miljöpartiets. Men på några viktiga punkter skiljer det sig. Socialdemokraterna och miljöpartiet vill bara återställa skatten med 30 av de 40 öre som borgarna sänkt med. Därmed kan de bland annat inte satsa lika mycket på skolan och förskolan som vänsterpartiet, även om även de ligger långt över de borgerliga.

Sänkt busstaxa: Ta tian tillbaka!

Vänsterpartiet är vidare ensamt om att vilja sänka busstaxan från 15 till 10 kr med motsvarande sänkning för rabatterade resor och återinförd pensionärsrabatt. Om vi menar allvar med att vi vill att kollektivtrafiken ska öka måste den både vara bra och billig. Detta är dessutom god fördelningspolitik, eftersom det till exempel är betydligt fler kvinnliga lågavlönade än manliga HSB-chefer på bussarna.

Att bo hemma ska vara en möjlighet men inte ett tvång för de äldre

I valrörelsen 2006 lovade både vänsterpartiet och de borgerliga partierna att verka för så kallat trygghetsboende för äldre som inte har tillräckliga vårdbehov för att få plats på särskilt boende, men som har behov av omfattande stöd i vardagen och kanske är ängsliga och känner sig ensamma i sina hem. De borgerliga påstår att de uppfyllt sitt vallöfte genom att de bytt namn på en avdelning på Mårtenslund och kallar den trygghetsboende. Men ska vi gå mot mer av verklig valfrihet för äldre vårdbehövande måste givetvis platserna i äldreboenden totalt öka. Med den borgerliga politiken har inga nya platser tillkommit. I vänsterpartiets budget sätter vi av pengar för att bygga ett nytt äldreboende. Detta bör vara i form av trygghetsboende med kvarboendeprincip. Därigenom återupprättar vi ålderdomshemmet i dess bästa betydelse.

Ge föreningslivet chansen och satsa på Kulturskolan

Lund har högtflygande kulturella planer inför 2014. Men de borgerliga är just nu i färd med att sänka det folkliga stödet för kulturhuvudstadssatsningen. Hur kan en sådan satsning vinna respekt, när de samtidigt skär ner på biblioteken och det vardagliga kultur- och fritidslivet? Föreningarna tvingas nu minska sin verksamhet, enbart på grund av politiskt beslutade borgerliga nedskärningar. Vi kräver ett stopp för urholkningen av Lunds ideella föreningsliv, satsning på bibliotek och Kulturskola och att underhållet till kommunens idrottsanläggningar återställs till en acceptabel nivå. Allt detta kostar cirka två miljoner kronor.

Vi avsätter dessutom extra pengar för att sänka taxorna i Kulturskolan. Om nuvarande utveckling fortsätter kommer Kulturskolan att bli en exklusiv angelägenhet för barn med föräldrar som har råd. Detta är raka motsatsen till den demokratiska grundtanken med verksamheten.

Träd, gräs och stenar

Den borgerliga budgeten betyder försämrat parkunderhåll, färre planterade träd och mindre resurser till lekplatser. När Lund växer måste också det gröna Lund få växa. Med nuvarande anslag kommer det att ta årtionden innan kommunens lekplatser utvecklats och gjorts tillgängliga för alla barn. Vänsterpartiet vill tillsammans med den övriga rödgröna oppositionen satsa inom dessa områden genom anslag till tekniska nämnden. Dessutom vill vi ge stadsbyggnadskontoret möjlighet att utveckla miljöbyggprogram och energideklarationer.

Visst går det att spara vettigt

De enda nysatsningar som borgarna prioriterat sedan de kom till makten i Lund är på företagen. Näringslivsenheten har fått mer pengar och en näringslivslots har inrättats som till exempel ska berätta för företagare att det är stadsbyggnadskontoret och inte vård- och omsorg som ska kontaktas om man vill söka bygglov. Att dra in denna onödiga funktion ger en besparing på 2,5 mkr.

Genom att avstå från att bygga en ny motorvägsavfart vid Tetra Pak sparar vi 2009 5,5 miljoner kronor och längre fram nästan 10 miljoner kr om året. Givetvis ska vi med tanke på klimathotet satsa på kollektivtrafiken istället för på onödiga motorvägsinvesteringar.

Återställd kommunalskatt för utvecklad välfärd

De besparingar vi föreslår räcker dock inte för att finansiera kvalitetssatsningarna i den kommunala verksamheten. Vi återställer därför med gott samvete 2006 års skattesats, + 40 öre. Detta har lundaborna betalat förut och vi vet att de flesta är beredda att göra det igen, i förvissning om att Lunds kommunalskatt används till något viktigt: att utveckla skolan och välfärden istället för att montera ner den.

Därtill vill vänsterpartiet lägga mer pengar än majoriteten för att förbättra arbetet mot hemlöshet och inom psykiatrin. Av tabellbilagan framgår alla vänsterpartiets förslag till förändringar gentemot majoritetens i kommunstyrelsen.

Budget-KF, dag 1, 10.37

Nu har vänstepartiet hållit ett bra inledningsanförande, med fokus på skolan och resten av vårt budgetförslag. Vi yrkade även på nya mål för Lunds kommun (övergripande mål som är flummiga och stora). Våra, tillsammans med sossarna och miljöpartiet och antagligen även demokratisk vänster, ser ut såhär:

Yrkande om övergripande mål

I det nära Lund...
- bryr vi oss om varandra
- utförs service och verksamhet i samråd med människorna
- fattas beslut nära medborgarna
- har vi en väl utbyggd omsorg anpassad efter behoven
- finns ett gott samspel mellan land och stad

I miljöLund ...
- tas klimathotet på allvar
- finns möjligheter att leva enligt principerna för ett långsiktigt hållbart samhälle
- tar all planering och verksamhet hänsyn till miljön
- finns en utbyggd och miljöanpassad kollektivtrafik

I idéernas Lund...
- finns högkvalitativ pedagogisk verksamhet och utbildning från förskola och grundskola till universitet och högskola
- finns mångfald av meningsfulla arbeten, fritids- och kulturaktiviteter
- finns ett kreativt och innovativt klimat
- är förutsättningarna goda för såväl stora som små företag

I det öppna Lund...
- är de internationella kontakterna många och det regionala ansvaret stort
- råder ett demokratiskt och jämställt klimat där alla får sin röst hörd
- motverkar vi all diskriminering och tar vara på mångfaldens möjligheter