fredag, juni 15, 2007

kommunfullmäktige, del 13, fredag 23.20

Efter en lång debatt om Vård- och omsorgsnämnden och de privatiseringar av 6 äldreboenden som ska ske, har vi nu, efter lite diskussion, beslutat att vi ska fortsätta att behandla budgeten klart ikväll. Utbildningsnämnden och BSN-nämnderna kostar tillsammans två miljarder, det vill säga halva kommunens budget.

Det betyder att Lunds kommunfullmäktige knappast kommer att debattera kommunens största utgiftspost och viktigaste verksamhet överhuvudtaget! Det är mycket olyckligt. För att inte säga för jävligt. Vi hade kunnat avsluta nu och fortsätta i nästa vecka, även om det hade blivit svårt att få ihop. Och borgarna sitter och suckar, och smäller i dörrarna när de går ut ur salen. Lunds kommunfullmäktige är just nu en sandlåda, bestående av en drös folk som beter sig som tonåringar.

Vårt förslag är det förslag som är mest ambitiöst. Vi lägger 39 miljoner mer än borgarna och ett antal miljoner mer än (s) och (mp). Det förutsätter en återställd skatt. Dessa pengar behövs i Lunds förskolor och skolor. Vi har ett mål om hur stora barngrupperna ska vara (det så kallade 11/16-målet). Det är beslutat i politisk enighet. Men med den budget som den borgerliga majoriteten lägger för 2008 finns inte en chans att nå detta mål. Det betyder att borgarna idag överger målet. Men budgeten drabbar inte bara förskolornas barngrupper, utan hela utbildningsväsendet i Lunds kommun. Vår budget kompenserar de nedskärningar på komvux som den borgerliga regeringen har genomdrivit.

Nu har ett antal debattörer kommit och gått i talarstolen. Anförandena är korta, det är ingen debatt, mest en upprapande av olika yrkanden. Fullständigt värdelöst. Lund, som har blivit både bästa skolkommun och bästa ungdomskommun de senaste åren, håller på att försämra skolan utan nästintill någon som helst debatt! Skamligt. Ja, jag fick iallafall lite tid i talarstolen till att skälla ut den borgerliga majoriteten.

Det här var en snörplig avslutning på årets budgetdebatt. Men så blir det när majoriteten tar varje möjlighet att smita från debatt om de nedskärningar som sker på alla möjliga håll i den här kommunen. Den där varningssignalen vi hörde igårmorse visade sig varna för en verklig fara: den borgerliga majoritetens framrusningar i Lunds kommun.

Bifall vänsterpartiets reservationer i kommunstyrelsen.