fredag, juni 15, 2007

Kommunfullmäktige, del 12, fredag 20.45

Tissel och tassel i KF
Det är väldigt roligt att se vilket tissel och tassel det blir när någon lägger ett förslag som inte redan har behandlats i kommunstyrelsen och i nämnderna. Nu har demokratisk vänster yrkat på att ge socialnämnden i uppdrag att prioritera arbetet med hållbara boendelösningar för hemlösa. Nu är det votering, som har föregåtts av att alla partigrupper (framför allt oppositionen) snabbt fick ta ställning. Det funkar så att alla tittar förvirrat runt omkring sig för att hitta en blick att möta och få direktiv hur de ska rösta. Man hör partipiskorna vina i luften (det gäller främst socialdemokratin). Partiföreträdarna (gubbarna) visar tummen upp eller tummen ner för att alla ska veta hur de ska rösta... De yngsta i salen börjar, så idag var det jag som fick lägga v-linjen i denna fråga. Vi röstade för dv:s förslag. Det fick dock inte gehör utan avslogs med röstsiffrorna 35-29.

Nu går vi in på Vård- och omsorgsnämnden. Jag förväntar mig en debatt om privatiseringar som det slår gnistor om! Det betyder att vi de närmaste 2-2,5 (?) timmarna kommer att besluta om en miljard kronor.

Detta var det tolfte inlägget i the neverending story om kommunfullmäktiges budgetmöte.

För övrigt myntade Mats dagens roligaste ord - regeringsjultomte - då borgarna i socialnämnden alltför mycket förlitade sig på statliga bidrag för att finansiera psykiatrin.