torsdag, mars 26, 2009

Blommor och rehabiliteringMotionen nedan behandlas nu av kommunfullmäktige. Vi tycker att detta är en verksamhet som slår två flugor i en smäll: gladare människor och fina blommor. Både tekniska nämnden och socialnämnden är positiva, och kommunen kommer förhoppningsvis kunna spara in lite pengar på att köpa in blommor från någon form av blomsterföretag. Kommunstyrelsen har svarat att de inte har några pengar nu, utan vill skjuta fram motionen till budgetarbetet (som drar igång nu och klubbas i juni). Vi tycker att detta är ett bra svar, ett positivt svar och vi kommer såklart föreslå pengar till detta i budgeten.


Motion till Lunds kommunfullmäktige 08-06-04, Mats Olsson (v)

För länge sedan hade Lunds kommun egna växthus och drog upp egna plantor för utsmyckning av staden. I samband med att de gamla växthusen inte längre kunde användas avvecklades denna verksamhet. Numera köps blommor in för dyra pengar från leverantörer, vilket ständigt skapar frågetecken om hur mycket kommunen egentligen har råd att satsa på blomsterprakt. Det är dessutom en källa till ständig träta med Lunds Handelsförening då kommunen, med vissa rätta, hävdar att dess medlemmar bör vara med att betala utsmyckningen.

Samtidigt vet vi att antalet arbetsplatser där personer med permanent eller tillfälligt nedsatt arbetsförmåga, eller med olika typer av psykiska eller fysiska funktionshinder, kan anställas minskat betydligt. De kommunalt anställda förväntas idag undantagslöst vara ständigt högpresterande, vara sig de arbetar inom service eller förvaltning, eller vare sig de arbetar inom kommunens mjuka eller hårda sektorer. Det finns en god lösning som kan åtgärda bägge dessa problem. Återupprätta de kommunala växthusen, med inriktning på rehabilitering. Det är välbekant att odling är en lisa för själen. Att så ett frö, eller att sätta en stickling, är att tro på framtiden. Genom att tillskapa en nyttig, utvecklande och fast verksamhet ökar kommunens möjlighet att bedriva bra rehabiliteringsverksamhet. Samtidigt skulle blomsterutsmyckningen av Lunds kommun kunna få ett verkligt lyft.

En lämplig tomt finns direkt intill Lunds energis anläggning på Gunnesbo. Denna placering skulle antagligen möjliggöra utnyttjande av spillvärme från värmeverket.

Jag föreslår att Lunds kommun startar rehabiliteringsverksamhet genom att inrätta växthus för sitt blomsterprogram

Naturromantisk poesi i talarstolen

"Den som sår ett frö tror på framtiden, den som ser något växa växer med
det"

(Mats Olsson v i fullmäktigedebatt)

Kommunfullmäktige, mars: Besökscentrum och KillebäckEfter att ha klarat av två interpellationer (om översiktsplanen och personaladministrativa system), kom vi fram till min interpellation om Domkyrkans besökscentrum. Domkyrkoförsamlingen har länge planerat bygga ett vettigt besökscentrum till kyrkan. Detaljplan antogs, tävling utlystes och vanns av en spansk arkitekt. Av olika anledningar har inte bygget kommit igång, och nyligen lämnade Arne Paulsson (välkänd byggmästare med mycket åsikter) in ett eget förslag, som enligt de ritningar som har presenterats i medierna inte anses ligga inom rådande detaljplan. Vi i vänsterpartiet är också oroliga för den grönska som finns söder om Domkyrkan, om Paulsson får härja fritt där.

Jag ställde därför en interpellation till byggnadsnämndens ordförande (m) om det skulle krävas en ny detaljplan om Arne Paulssons förslag skulle genomföras, om det var vettigt att lägga resurser på att ta fram en sådan och om grönskans fortlevnad kunde garanteras. Ordföranden svarade att han inte kunde svara, och inget skriftligt svar lämnades in. Motiveringen var att inget nytt förslag lämnats in till nämnden. Interpellationen bordlades för att ett skriftligt svar skulle kunna lämnas in.

Det är ganska underligt. Först och främst så måste byggnadsnämndens ordförande ha en åsikt om stora frågor som diskuteras i medierna, framförallt om det gäller stora hus mitt i stan. Även om det inte exakt går att veta om det krävs en ny detaljplan, måste man kunna svara "ja, troligen" eller "nej, förmodligen inte", med viss reservation såklart för kommande behandling av förvaltningen. Det är relevant att veta byggnadsnämndens ordförandes åsikt i frågan, då vi vet att Paulsson är en byggherre som brukar tvinga igenom sin egen vilja. Det har bland annat gällt byggnadet av arenan, samt nya bostadshus på Klostergården. När han har låtit en arkitekt ta fram ett nytt förslag så finns det en stor risk att detta nya förslag på hus kommer att drivas vidare, även om det inte är kommunen som ska bygga det i slutändan.

Kommunfullmäktige, mars: Bilar bilar bilarSom sagt, det blev en väldigt diskussion om planärendena. Nu har vi diskuterat ärende två, ett nytt livsmedelsköpcentrum strax utanför stan. Det har pratats bilar, cyklar, regionala perspektiv och en massa annat i en timme. Många gubbar i talarstolen, som det alltid är när det handlar om planärenden. Bara två gubbar kvar nu, visserligen två bra gubbar. Tre. Det tillkom precis en.

Det ska påpekas att det klart och tydligt i planärendet om livsmedelsbutiken står att det gör det svårare att nå upp till målen i "Lundaeko" om koldioxidutsläpp. Det är helt sanslöst att man idag, när vi vet så mycket om effekterna av koldioxidutsläpp och miljöförstöring, låter en plan som uttryckligen inte hjälper till att arbeta för en bra miljö i Lund antas!

På bordet idagDet blev en väldig diskussion om deltaljplanen om rondellen, men det är ju bra att genusperspektivet på stadsplanering diskuteras!

Medan jag lyssnar kan jag passa på att presentera vilka trevliga tidningar som låg på bordet idag:
  • Årsstämma i Kraftringen AB (Lunds energi) 28/4 (noterat)
  • Inbjudan till informationsmöte i samband med LKF:s bolagsstämma 27/4 (intressant)
  • En färgglad broschyr om "Proluma" (sjukhussamarbete Malmö Lund) (noterat)
  • Tidningen "Job o magt", Öresundsregionens magasin om samhälle och ekonomi (noterat)

Dessutom fick jag ett ex av Oskar Krantz (fp), min bänkgranne, doktorsavhandling "Social Construction of Technical Aids". Intressant!

Kommunfullmäktige, mars: DetaljplanerNu har vi kommit in på två detaljplaner. Vi är negativa till båda, och kommer att avslå dem.

Den första, med rubriken "Värpinge 14:7", handlar om att bygga en ny rondell uppe vid Nova och Gunnesbos företagsområde. Dessutom slår det fast att man får bygga en gång- och cykeltunnel under Fjelievägen. Vi anser att planen underlättar för biltrafik och att det förmodligen då kommer att bli mer biltrafik i området. Eftersom vi vill minska biltrafiken, så går vi emot sådana planer.

Sossarna yrkade i byggnadsnämnden att planen skulle ses över i ett genusperspektiv, eftersom gång- och cykeltunnlar ofta är dåliga ur trygghetssynpunkt. Det är ett bra förslag, men som tyvärr blev nedröstat. Sossarna valde då att gå med på planen.

Den andra planen har rubriken "kvarteret Välten" och handlar om en ny livsmedelsbutik i samma område, vid Mobilia (på andra sidan vägen från Nova). Vi tycker att detta är dåligt av samma anledning som ovan, det underlättar för och leder till mer biltrafik. Livsmedelsbutiker ska ligga på gång- och cykelavstånd, stora externa- eller halvexterna köpcenter riskerar att försämra för stadsdelscentra, vilket är dåligt.

Kommunfullmäktige, mars: SkolplanenSedan i höstas har kommunen arbetat med att ta fram en ny skolplan. Varje kommun måste ha en skolplan och den ska ses över regelbundet. Nu bestämde borgarna att helt skriva om den, och därmed göra den kortare, flummigare, mer abstrakt och sämre. Jag har suttit med i gruppen som utarbetat planen, men kunde tvyärr inte vara särskilt delaktig i slutet. Arbetet har gått väldigt snabbt, men trots det har många personer hunnit tillfrågats och många remisser kom in.

Ärendet återremitteras av oppositionen (minoritetsåterremiss) efter ca en timmes debatt.

Jag återkommer om vad vi sa

Glädje


"Ditt kommunfullmäktigebloggande är något av det bästa jag vet" (sagt av min vän M.)


Kommunfullmäktige, mars 2009Det är kommunfullmäktige igen! Eftersom jag knappt har ätit idag och varit igång nonstop sedan kl 8, känner jag att jag börjar bli lite kinkig.

Jag begärde ordet i det allra första ärendet, "anmälningar". I anmälningarna står två protokoll från medborgarstämmorna i Dalby och Östra Torn/Lineor registrerade. Jag skulle gärna vilja ha dessa i handlingarna, så att vi som inte har möjlighet att vara där kan ta del av vad som sagts. Ordförande noterade detta. Anmälningarna är något som vi bara klubbar lite snabbt, vanligtvis, men nu begärde både jag och Lars Larsson (fp) ordet. Han pratade om revisionsrapporter.

Det roligaste idag är att Tove Klette (fp) har en praoelev som har fått ordförandes tillåtelse att sitta bredvid Klette i fullmäktigesalen för att "känna av stämningen". Det är väldigt skojigt och mycket bra att kommunalråden har praoelever! När jag satt i region Skåne hade vi ett lite roligt projekt där vi var med en politiker, och en politiker var med oss!, under en dag. Jag var tyvärr av någon anledning inte delaktig, med de andra hade väldigt roligt!
Ordförande meddelar att rådhuset och stadshallen kommer att släckas ner under "Earth Hour", det är ju väldigt bra och lite coolt.

lördag, mars 21, 2009

Eva-Britt Svensson i LundJag har varit lite dålig på att blogga på sistone, för mycket att göra, för lite tid. Som vanligt, men värre. Rensade mobilen på bilder i förmiddags och hittade några från Eva-Britt Svenssons besök på 8 mars. Hon höll först tal på demonstrationen, och pratade sedan EU med oss på partilokalen. Det är val snart, 7 juni. Det ska bli otroligt kul och intressant, inte bara för att det är roligt och peppande att driva valrörelse, dela flygblad, organisera och träffa folk, utan också för att det ska bli intressant att se EU-frågorna på den svenska politiska dagordningen. Det är för sällan det händer. Vänsterpartiet är det enda riktigt EU-kritiska partiet i Sverige nuförtiden, något som vi måste prata mycket om i valrörelsen. Vår grupp i EU-parlamentet, GUE-NGL, är den enda där parlamentarikerna tillåts rösta precis som de vill, även om de ger varandra röstningsförslag.
För två år sedan var jag med på VSFs Brysselresa. EU-parlamentarikerna får bjuda in grupper (som får betalt för att traska runt i parlamentet två dagar!), och förutom att se parlamentet och gå den officiella guidningen, träffade vi företrädare för de andra partier i GUE-NGL-gruppen, där det holländska socialistpartiet var och är det mest intressanta. Dessutom är Bryssel en mycket trevlig stad. Förhoppningsvis blir det en resa nästa vår, när våra nya parlamentariker är installerade.

Jag måste erkänna att jag är otroligt dåligt insatt i våra frågor inför EU-parlamentsvalet. Har kommit så långt att jag har skrivit ut valplattformen och studiematerialet, så nu är det bara att plugga!

Bygg Hagalundsskolan nu!


Insändare av Hanna Gunnarsson (v), Tord Persson (s) och Emma Berginger (mp) - ledamöter av BSN Lund Öster

Nybyggnationen av Hagalundsskolan i Dalby skall flyttas fram till tidigast 2015 har den borgerliga majoriteten beslutat. Sedan 2000 har personal och föräldrar tillsammans arbetat med att forma en framtidens skola, en ny Hagalundsskola.

Bakgrunden är att nuvarande skolbyggnad befanns vara i för dåligt skick för att renoveras. Att bygga nytt blir billigare. Personal och föräldrar började planera en ny skola, en skola för framtidens pedagogik.

Dåvarande majoriteten (s, v, mp) anvisade 2006 ett färdigt förslag, inkl. finansiering. 2007 tillträde den nya borgerliga majoriteten. Förslaget till ny skola tyckte man var en för dyr lösning och pedagogernas idéer ignoreras Efter att underkänt personalens och föräldrars idéer presenterar den borgerliga majoriteten ett kraftigt bantat förslag i oktober 2008. Deras argument är att man anser att det ursprungliga förslaget är för dyrt. Detta är en osanning, för egentligen fanns ingen kostnad att ta ställning till, då projekteringen eller upphandlingen inte var klar.

Under flera år har nödvändigt underhåll av Hagalundsskolan inte gjorts, med hänvisning till att det skulle bli en ny skola. I dag är skolbyggnaden i verkligt dåligt skick. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har hela tiden drivit frågan om att bygga skolan. I kommunstyrelsen, i samband med den reviderade budgeten, lade våra tre partier ett förslag som skulle möjliggöra byggstart. Detta inkluderade de ursprungliga planerna, inkl. aula och förskola. Ett mycket starkt argument för att bygga nu är de drastiskt sänkta byggkostnaderna, en minskning med upp till 20 %.

Vi vädjar till den borgerliga majoriteten, tänk om och bygg skolan nu!

måndag, mars 16, 2009

Öppen källkodPå dagens kompol har vi haft tema "öppen källkod". Två kamrater från (v) Malmö inledde om öppen källkod i allmänhet, initativ i andra kommuner och deras eget arbete med frågan i Malmö. Det är mycket intressant, både ur ideologiska, demokratiska och ekonomiska synvinklar.

måndag, mars 09, 2009

Ung Vänsters önskelista till partietUng Vänster ställer krav på partiet i Lund - jättebra!
  • Arbeta mer med fritidsgårdarna i Lund, speciellt Wickmanska där ungdomarna har fått ta mer ansvar helt ideellt, vilket kanske inte är helt lyckat. Det senaste beskedet verkar vara att öppettiderna kommer att försämras.
  • Mer utbyte mellan partiets kommunpolitiker och Ung Vänster behövs generellt, om vad som händer i kommunen.
  • Partiet måste bli bättre på utåtriktat arbete i bostadsområdena!
  • Mer engagemang från partiet vid 8 mars, Kristallnatten och 30 november!
Såklart har Ung Vänster rätt i allt, som vanligt. Partiet måste bli bättre på att kommunicera med Ung Vänster och vara mer engagerade i aktioner och demonstrationer, inte bara till 1 maj. Både kompol och styrelsen tar till sig Ung Vänsters åsikter, idkar lite självkritik, och bättrar sig i fortsättningen.

Domkyrkans besökcentrumSitter på Vänsterpartiets kommunalpolitiska måndagsmöte. En av dagens största frågor är Domkyrkans besökscentrum. Det är en fråga som har diskuterats länge, Domkyrkan har idag ingen riktigt bra plats att ta emot besökare och presentera Domkyrkans historia och andra utställningar. Kyrkan utlyste en internationell arkitekttävling (som man ofta gör när det ska byggas nya stora offentliga hus), och en spansk arkitekt vann. Sedan hoppade Lunds egen kung Arne, byggherren Arne Paulsson, fram och ville helt plötsligt bygga något annat.

Vi är alla överens om att det behövs ett besökscentrum, och att det ska ligga i ett hus som ska byggas bredvid det hus där bokhandeln Arken nu ligger. Det nya huset ska såklart passa in i omgivningarna, och att träden ska bevaras. Den detaljplan som kyrkan har fått för området godkänner förmodligen inte det bygge som Arne Paulsson vill ha, men det hus som vann arkitekttävlingen får plats inom planen. Frågan är om det nu ska tas fram en ny detaljplan, om Paulsson ska få sin vilja fram (vilket han inte helt automatiskt ska ha, om vi ska följa de demokratiska principerna. Vill Paulsson ha förändringar i Lund får han göra som alla andra, antingen ställa upp i valet eller skriva ett medborgarförslag!).

En positiv del av kung Arnes förslag är att han även vill bygga bostäder (som han kan tjäna pengar på). Bostäder är alltid välkommet, framförallt hyresrätter - men för att få bygga sådana ska man enligt kommunfullmäktiges tidigare beslut ge lägenheter till den sociala förturen. Det brukar Paulsson vara väldigt pigg på (inte).

Vi befarar att grönskan söder om Domkyrkan ligger risigt till vid byggandet av det nya besökscentrumet. Vid bokhandeln Arken finns Lunds tidigast blommande syrener, som är helt fantastiska. Samma buskar finns lite längre bort vid café Ariman. Där finns även fina (iallafall på sommaren) gräsmattor och ståtliga kastanjeträd. Allt detta måste bevaras! Dessutom måste man vid byggandet se över trafiklösningarna runt omkring Domkyrkan. Idag stannar många turistbussar på precis utanför, på Kyrkogatan, vilket inte är så lyckat.


söndag, mars 08, 2009

Medierna och kravallporrenVi är många som idag är mycket besvikna på mediernas, framförallt Sydsvenskans, rapportering från Stoppa Matchen-demonstrationen igår. Olof Holmgren säger i en intervju att medierna ägnar sig åt "kravallporr", vilket i sammanhanget är ett mycket bra begrepp.

Sydsvenskans förstasida pryds idag av en stor bild på den numera rikskända anarkoidioten som hoppar på en piketbuss och sparkar sönder dess sirener. I bildtexten står att ett par hundra personer attackerade polisen, men att det parallellt med detta rådde folkfeststämning. Det är tyvärr högre nyhetsvärde i kravaller än folkfest, framför allt som medierna hela veckan piskat upp stämningen inför den stora demonstrationen mot Sveriges match mot Israel igår. Ledaren fokuserar också på det negativa med rubriken "Men våldet tog över" och en stor bild på svartklädda idioter med stenar. Ledarskribenten anklagar arrangörerna för att ha misslyckats med genomförandet, och menar att arrangörerna inte borde vara förvånade med tanke på det "uppskruvade tonläget".

Idag visar Sydsvenskan sitt rätta borgerliga ansikte. Två saker kan sägas om ledarskribentens verklighetsbild:

1. Demonstrationen var i det stora hela mycket lyckad. Mellan 6000 och 7000 personer deltog i en stor och bred demonstration mot matchen, som både vid start och mål var en folkfest med tal, musik och dans.
2. Det uppskruvade tonläget innan demonstrationens start igår var till mycket stor del Sydsvenskans eget fel. Sydsvenskan har genom sitt otroliga fokus på de som vill kravalla själva piskat upp de stämningar som arrangörerna velat lugna ner i sina många anti-vålds-uttalanden, som det i DN för någon vecka sedan - kan det sägas tydligare än såhär?:

"Nätverket ”Stoppa matchen” arrangerar den stora demonstrationen som hålls på lördag.
Det ska bli en folkfest utan våld, sade initiativtagaren Olof Holmgren på en presskonferens på onsdagen. Vi har 100 egna ordningsvakter som går med i tåget och vi vill inte ha några maskerade deltagare som går med."


Man kan i det här fallet verkligen fråga sig vilken dagordning Sydsvenskan själva har.

Sydsvenskan fortsätter i sitt huvudreportage (sidan 6-7, som jag tyvärr inte hittar på den nya hemsidan) att konstatera "Lönlöst försök att stoppa våldet" (rubrikens ord). Efter en okej inledning om samlingen på Stortorget fokuserar större delen av artikeln på de 200 idioterna, istället för på de 6000 lugna och glada demonstranterna. De sista 6 raderna berättar om ringdans och glad stämning. 200 är fler än 6000, verkar vara Sydsvenskans matematik.

Det våldsinriktade reportaget räddas till viss del av de kommande två sidorna, där vanliga demonstranter får komma till tals på frågan "varför är du här?". För min del hade jag gärna sett dessa två sidor före de mer våldsinriktade.

Mamma rapporterar hem-hemifrån att Helsingborgs dagblad har en mer nyanserad bild av läget (och att jag är med på bild). HD rapporterar om "Folkfest med kravallinslag" medan Sydsvenskan istället tenderar åt "kravaller med folkfestinslag". Det är en mycket stor skillnad. Det förvånar mig, jag uppfattar HD som överlag lite sämre på politisk rapportering om vad vänstern gör än Sydsvenskan (men rätta mig om jag har fel!), som många gånger lyckas bra i sina rapporteringar. Men inte den här gången.

lördag, mars 07, 2009

Anarkopacket beter sig som idioter igenAnarkopacket* har betett sig som idioter igen. Precis som alltid annars drabbar dessa idioters agerande oss vanliga aktivister som går i demonstrationståg för att vi faktiskt vill föra fram ett politiskt budskap. Anarkopacket förstör gång på gång våra lugna, breda och fredliga demonstrationer genom att gå längst bak, maskera sig, kasta sten och bete sig som svin. Nej, de beter sig inte som svin - de är svin.

Stoppa Matchen-demonstrationen lockade 6000-7000 personer. Vi samlades på Stortorget i Malmö där vi lyssnade till tre otroligt bra tal av vänsterpartiets partiledare Lars Ohly (se talet), Per Gahrton från Palestinagrupperna och Dror Feiler, ordförande för organisationen Judar för israelisk-palestinsk fred. Framförallt Drors tal var väldigt bra, där han säger det som alla borde tycka är självklart - kritik mot Israels ockupation och krigspolitik är inte antisemitism! Vi gick till Baltiska Hallen där det var fler tal, bland annat från Proletären FF om idrottsbojkott och musik. Några hade med sig en enorm palestinsk flagga som vi höll i tio-tolv personer och medan barnen och andra sprang under.

När demonstrationen kom fram till Baltiska Hallen drog sig anarkopacket i det svarta blocket, som tack och lov gick längst bak, ur demonstrationen och började ägna sig åt det som de brukar ägna sig åt - alltså idiotiska saker. Jag var långt därifrån och såg ingenting, mer än att det började bli oroligt bland folk, polisen formerade sig och att demonstrationsledningen från scenen vädjade om lugn. Alla vi som ville ha en fredlig samling med bra tal skanderade "inget våld" och "kom tillbaka", men anarkopacket tycker uppenbarligen att stenkastning och annat trams är bättre politisk kamp än att vara många och tillsammans lyssna på bra politiska tal. Enligt Sydsvenskan och andra medier ville anarkopacket storma Baltiska Hallen, och fotona och webb-tv-klippen på sydsvenskans hemsida ser skrämmande ut. Tack och lov uppfattade vi som stod framför scenen längre bort inte exakt vad som hände.

Demonstrationen var i det stora hela sjukt bra och otroligt peppande. Stoppa Matchen-kampanjen har gjort ett fruktansvärt bra jobb och lyckats lyfta en intressant och viktig fråga, om Israels ockupation i allmänhet och idrottsbojkott i synnerhet, högst upp på dagordningen.

*Med det något onyanserade begreppet "anarkopack" menar jag personer som i demonstrationer maskerar sig med huvor, sjalar, solglasögon och annat, vars huvudsakliga mål ofta är att slåss med polisen och därmed förstör för alla oss andra som vill hålla på med politik. Jag bär på ett mycket stort hat mot dessa grupper. Vanliga ideologiska anarkister, som exempelvis inte tror på parlamentarism, ingår inte i detta begrepp - så länge de inte kastar sten och beter sig som svin i demonstrationer.


torsdag, mars 05, 2009

Höj studiemedlet!Sveriges förenade studentkårer (SFS) presenterade idag en rapport som slår fast att studiemedlet fortfarande är för lågt. Trots några små höjningar senaste åren, går studenterna fortfarande i genomsnitt nästan 900 kronor back varje månad (868 kr för att vara exakt). Läs pressmeddelandet på SFS hemsida.

Vänsterpartiet och Vänsterns studentförbund har länge drivit frågan om högre studiemedel. Vårt krav på 1500 kronor står fast. Studenterna ska inte bara gå runt eller plusminusnoll, en student behöver kunna lägga undan lite varje månad, för investeringar (dator är en nödvändighet som student idag) och för att ha något att leva på under sommaren. Det rådande ekonomiska läget gör inte att det dräller av sommarjobb precis.

SFS släpper fem rapporter om studenternas situation under den kommande månaden. Som vanligt har de gjort ett mycket gediget arbete!

Regeringens förslag om att begränsa antalet år med studiemedel till fyra är självklart total galenskap. Min utbildning till lärare är fem år lång. Jag började mitt studentliv med ett års studier utanför min utbildning, vilket inte är ovanligt bland studenter. Det är svårt att veta exakt vad och var man vill läsa, det tar ofta en termin eller två att lära sig hur studierna på universitetet fungerar. Då räcker inte fyra års studiemedel. Regeringen vill uppenbarligen att studenter ska jobba vid sidan om, inte ha någon fritid över huvudtaget, och ha en tillvaro splittrad mellan två eller tre jobb/studier.

Heltidsstudier ska vara heltidsstudier! Studenter ska inte behöva jobba vid sidan om, eller behöva låna ihop pengar i slutet av varje månad. Höj studiemedlet!

måndag, mars 02, 2009

Gör Ungdomstinget till remissinstans!, del 2För en liten tid sedan skrev jag en motion till kommunfullmäktige: Gör Ungdomstinget till remissinstans! Nu ska den behandlas i kommunstyrelsen, och på dagens måndagsmöte (som pågår i skrivandets stund) diskuterade vi handlingarna till KS-mötet på torsdag. Kommunkontorets svar på min motion är mycket underligt.

Kommunkontoret har först och främst inte inhämtat synpunkter från den nämnd som ansvarar för Ungdomstinget - Kultur- och fritidsnämnden. Om någon ska uttala sig i frågan är det ju de politiker och tjänstemän som kan Ungdomstingets verksamhet bäst, och som har planer och idéer för dess utveckling!

För det andra har kommunkontoret skrivit ett svar med en att-sats som föreslår rakt avslag på motionen. Vanligtvis skriver kommunkontoret ett svar med argument för och emot frågan och hintar lite vad de själva tycker, och lämnar sedan till politiker att besluta, men nu har de av någon anledning valt att avslå direkt.

För det tredje är svaret på mitt förslag att det inte går eftersom Ungdomstinget inte är en fast grupp med valda personer. Det är ett mycket fegt svar. När vi skickar saker och ting på remiss i kommunen gör vi det för att vi vill ha in synpunkter och åsikter från människor som har erfarenheter av frågan det handlar om. Remissvaren är alltid ett underlag, man måste inte besluta så som remissvaren säger! Att Ungdomstinget är en löst sammansluten grupp är därför inget problem, de svar de kommer att komma med är ändå bara vägledande. När det gäller den nya skolplanen har vi t.ex. lagt ut den på kommunens hemsida och inhämtat svar från vanliga medborgare och föreningar - kan det bli lösare sammansatta remissgrupper än så?

Sammanfattningsvis. Varför tycker kommunkontoret att det är så farligt att inhämta ungdomarnas åsikter? Vad har vi att förlora på det? Vi har såklart absolut ingenting att förlora, däremot kan vi vinna ungdomarnas tankar, erfarenheter, åsikter och förtroende!