torsdag, mars 26, 2009

Blommor och rehabiliteringMotionen nedan behandlas nu av kommunfullmäktige. Vi tycker att detta är en verksamhet som slår två flugor i en smäll: gladare människor och fina blommor. Både tekniska nämnden och socialnämnden är positiva, och kommunen kommer förhoppningsvis kunna spara in lite pengar på att köpa in blommor från någon form av blomsterföretag. Kommunstyrelsen har svarat att de inte har några pengar nu, utan vill skjuta fram motionen till budgetarbetet (som drar igång nu och klubbas i juni). Vi tycker att detta är ett bra svar, ett positivt svar och vi kommer såklart föreslå pengar till detta i budgeten.


Motion till Lunds kommunfullmäktige 08-06-04, Mats Olsson (v)

För länge sedan hade Lunds kommun egna växthus och drog upp egna plantor för utsmyckning av staden. I samband med att de gamla växthusen inte längre kunde användas avvecklades denna verksamhet. Numera köps blommor in för dyra pengar från leverantörer, vilket ständigt skapar frågetecken om hur mycket kommunen egentligen har råd att satsa på blomsterprakt. Det är dessutom en källa till ständig träta med Lunds Handelsförening då kommunen, med vissa rätta, hävdar att dess medlemmar bör vara med att betala utsmyckningen.

Samtidigt vet vi att antalet arbetsplatser där personer med permanent eller tillfälligt nedsatt arbetsförmåga, eller med olika typer av psykiska eller fysiska funktionshinder, kan anställas minskat betydligt. De kommunalt anställda förväntas idag undantagslöst vara ständigt högpresterande, vara sig de arbetar inom service eller förvaltning, eller vare sig de arbetar inom kommunens mjuka eller hårda sektorer. Det finns en god lösning som kan åtgärda bägge dessa problem. Återupprätta de kommunala växthusen, med inriktning på rehabilitering. Det är välbekant att odling är en lisa för själen. Att så ett frö, eller att sätta en stickling, är att tro på framtiden. Genom att tillskapa en nyttig, utvecklande och fast verksamhet ökar kommunens möjlighet att bedriva bra rehabiliteringsverksamhet. Samtidigt skulle blomsterutsmyckningen av Lunds kommun kunna få ett verkligt lyft.

En lämplig tomt finns direkt intill Lunds energis anläggning på Gunnesbo. Denna placering skulle antagligen möjliggöra utnyttjande av spillvärme från värmeverket.

Jag föreslår att Lunds kommun startar rehabiliteringsverksamhet genom att inrätta växthus för sitt blomsterprogram