torsdag, mars 26, 2009

Kommunfullmäktige, mars 2009Det är kommunfullmäktige igen! Eftersom jag knappt har ätit idag och varit igång nonstop sedan kl 8, känner jag att jag börjar bli lite kinkig.

Jag begärde ordet i det allra första ärendet, "anmälningar". I anmälningarna står två protokoll från medborgarstämmorna i Dalby och Östra Torn/Lineor registrerade. Jag skulle gärna vilja ha dessa i handlingarna, så att vi som inte har möjlighet att vara där kan ta del av vad som sagts. Ordförande noterade detta. Anmälningarna är något som vi bara klubbar lite snabbt, vanligtvis, men nu begärde både jag och Lars Larsson (fp) ordet. Han pratade om revisionsrapporter.

Det roligaste idag är att Tove Klette (fp) har en praoelev som har fått ordförandes tillåtelse att sitta bredvid Klette i fullmäktigesalen för att "känna av stämningen". Det är väldigt skojigt och mycket bra att kommunalråden har praoelever! När jag satt i region Skåne hade vi ett lite roligt projekt där vi var med en politiker, och en politiker var med oss!, under en dag. Jag var tyvärr av någon anledning inte delaktig, med de andra hade väldigt roligt!
Ordförande meddelar att rådhuset och stadshallen kommer att släckas ner under "Earth Hour", det är ju väldigt bra och lite coolt.