måndag, mars 16, 2009

Öppen källkodPå dagens kompol har vi haft tema "öppen källkod". Två kamrater från (v) Malmö inledde om öppen källkod i allmänhet, initativ i andra kommuner och deras eget arbete med frågan i Malmö. Det är mycket intressant, både ur ideologiska, demokratiska och ekonomiska synvinklar.