torsdag, mars 26, 2009

På bordet idagDet blev en väldig diskussion om deltaljplanen om rondellen, men det är ju bra att genusperspektivet på stadsplanering diskuteras!

Medan jag lyssnar kan jag passa på att presentera vilka trevliga tidningar som låg på bordet idag:
  • Årsstämma i Kraftringen AB (Lunds energi) 28/4 (noterat)
  • Inbjudan till informationsmöte i samband med LKF:s bolagsstämma 27/4 (intressant)
  • En färgglad broschyr om "Proluma" (sjukhussamarbete Malmö Lund) (noterat)
  • Tidningen "Job o magt", Öresundsregionens magasin om samhälle och ekonomi (noterat)

Dessutom fick jag ett ex av Oskar Krantz (fp), min bänkgranne, doktorsavhandling "Social Construction of Technical Aids". Intressant!