lördag, mars 21, 2009

Bygg Hagalundsskolan nu!


Insändare av Hanna Gunnarsson (v), Tord Persson (s) och Emma Berginger (mp) - ledamöter av BSN Lund Öster

Nybyggnationen av Hagalundsskolan i Dalby skall flyttas fram till tidigast 2015 har den borgerliga majoriteten beslutat. Sedan 2000 har personal och föräldrar tillsammans arbetat med att forma en framtidens skola, en ny Hagalundsskola.

Bakgrunden är att nuvarande skolbyggnad befanns vara i för dåligt skick för att renoveras. Att bygga nytt blir billigare. Personal och föräldrar började planera en ny skola, en skola för framtidens pedagogik.

Dåvarande majoriteten (s, v, mp) anvisade 2006 ett färdigt förslag, inkl. finansiering. 2007 tillträde den nya borgerliga majoriteten. Förslaget till ny skola tyckte man var en för dyr lösning och pedagogernas idéer ignoreras Efter att underkänt personalens och föräldrars idéer presenterar den borgerliga majoriteten ett kraftigt bantat förslag i oktober 2008. Deras argument är att man anser att det ursprungliga förslaget är för dyrt. Detta är en osanning, för egentligen fanns ingen kostnad att ta ställning till, då projekteringen eller upphandlingen inte var klar.

Under flera år har nödvändigt underhåll av Hagalundsskolan inte gjorts, med hänvisning till att det skulle bli en ny skola. I dag är skolbyggnaden i verkligt dåligt skick. Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har hela tiden drivit frågan om att bygga skolan. I kommunstyrelsen, i samband med den reviderade budgeten, lade våra tre partier ett förslag som skulle möjliggöra byggstart. Detta inkluderade de ursprungliga planerna, inkl. aula och förskola. Ett mycket starkt argument för att bygga nu är de drastiskt sänkta byggkostnaderna, en minskning med upp till 20 %.

Vi vädjar till den borgerliga majoriteten, tänk om och bygg skolan nu!