torsdag, mars 26, 2009

Kommunfullmäktige, mars: SkolplanenSedan i höstas har kommunen arbetat med att ta fram en ny skolplan. Varje kommun måste ha en skolplan och den ska ses över regelbundet. Nu bestämde borgarna att helt skriva om den, och därmed göra den kortare, flummigare, mer abstrakt och sämre. Jag har suttit med i gruppen som utarbetat planen, men kunde tvyärr inte vara särskilt delaktig i slutet. Arbetet har gått väldigt snabbt, men trots det har många personer hunnit tillfrågats och många remisser kom in.

Ärendet återremitteras av oppositionen (minoritetsåterremiss) efter ca en timmes debatt.

Jag återkommer om vad vi sa