torsdag, mars 26, 2009

Kommunfullmäktige, mars: DetaljplanerNu har vi kommit in på två detaljplaner. Vi är negativa till båda, och kommer att avslå dem.

Den första, med rubriken "Värpinge 14:7", handlar om att bygga en ny rondell uppe vid Nova och Gunnesbos företagsområde. Dessutom slår det fast att man får bygga en gång- och cykeltunnel under Fjelievägen. Vi anser att planen underlättar för biltrafik och att det förmodligen då kommer att bli mer biltrafik i området. Eftersom vi vill minska biltrafiken, så går vi emot sådana planer.

Sossarna yrkade i byggnadsnämnden att planen skulle ses över i ett genusperspektiv, eftersom gång- och cykeltunnlar ofta är dåliga ur trygghetssynpunkt. Det är ett bra förslag, men som tyvärr blev nedröstat. Sossarna valde då att gå med på planen.

Den andra planen har rubriken "kvarteret Välten" och handlar om en ny livsmedelsbutik i samma område, vid Mobilia (på andra sidan vägen från Nova). Vi tycker att detta är dåligt av samma anledning som ovan, det underlättar för och leder till mer biltrafik. Livsmedelsbutiker ska ligga på gång- och cykelavstånd, stora externa- eller halvexterna köpcenter riskerar att försämra för stadsdelscentra, vilket är dåligt.