torsdag, augusti 27, 2009

Kommunfullmäktige augusti 2009 del 3Investeringsprövning

När man hör ordet "investeringsprövning" ska man alltid vara uppmärksam. Det betyder oftast att borgarna tycker att kommunen använder för mycket pengar och vill göra neddragningar. I det läget vill man börja titta noggrannare på de investeringar som behöver göras och dra i bromsen för sånt som man tycker är "för dyrt" eller "onödigt". Kommunens investeringar är de nya byggnader som man bygger, alltså skolor, förskolor, äldreboenden, gruppboenden, idrottshallar samt vägar. Det är dyrt att investera. En helt ny lagom stor F-9 skola kostar runt 100 miljoner. Men en investering är ju något som man gör för framtiden, och något som kommer ge tillbaka en massa bra grejor, i form av den verksamhet vi kan bedriva i huset. Investeringar är också sådant som man kan låna pengar för. Det gör privatpersoner också ofta, när man köper ett hus eller en bil - en stor kostnad när den köps men en kostnad som man kan sprida ut över många års användning.

När borgarna vill "pröva investeringar" betyder det ofta att de vill investera mindre, eftersom de anser att vi inte har råd. Det leder såklart till att vi bygger färre nya skolor och förskolor, äldreboenden eller idrottshallar. Förmodligen leder det också till att vi inte renoverar det som vi redan har tillräckligt mycket.

Borgarna vill nu att samtliga investeringar över fem miljoner (vilket innebär de flesta investeringar) ska godkännas av kommunstyrelsen (mot tidigare beslut investeringar på tio miljoner) och som tidigare att investeringar över femtio miljoner ska godkännas av kommunfullmäktige. Detta innebär bara försämringar, då mängden ärenden som ska upp och vända hos KS och KF kommer att bli stor, och större än tidigare då den ekonomiska gränsen sänks. Konsekvensen av detta blir att investeringarna fördröjs, och därmed möjligheten att få nya bra lokaler för bland annat skola och förskola. Vi är därför emot investeringsprövningen.

Jag påpekade också att barnkonsekvensutredningen på ärenden var obefintlig. Alla beslut ska analyserar för att ta reda på vilken konsekvens de får för barn och ungdomar. Något som i allra högsta grad påverkar skolan och förskolans utbyggnad och modernisering borde självklart föregås av en barnkonsekvensanalys.

Kommunfullmäktige augusti 2009 del 2Handlingsplan mot våld mot kvinnor

Vi är nu på ett mycket viktigt ärende, som har tagit lång tid att skriva och behandla. Kommunstyrelsen tog beslut om den redan i februari, men ärendet har bordlagts flera gånger sedan dess. Nu har vi flyttat fram det på dagordningen för att se till att vi faktiskt behandlar det nu. Vi anser att planen behöver förbättras, och yrkar om några ändringar, bland annat att (1) planen inte har någon nollvision - att våld mot kvinnor inte alls ska förekomma och (2) skolan inte får en tillräckligt viktig roll. Idag nämns skolan bara i diskussionen om hedersrelaterat våld, inte när det gäller förebyggande av våld mot kvinnor och jämställdhet i ett bredare perspektiv. Vi vill även att planen (3) innehåller mer konkreta åtgärder och (4) tydligare skrivningar om förebyggande arbete. Dessutom anser vi att skrivningar om (5) alkohol och våld skärps. (6) En konkret mening som vi vill ska bort från handlingsplanen är meningen "Hedersrelaterad våld är tradition inom vissa grupper" som vi i oppositionen anser är skuldbeläggande och allmänt underlig.

Kommunfullmäktige augusti 2009 del 1Höstens första kommunfullmäktige är igång. Vi har inlett med en informationspunkt från Räddningstjänsten Syd och fått se Lars Bergwall (c) dela ut kommunens miljöpris till ägaren av Värpinge golfbana.

Efter det hängdes det ut banderoller i kommunfullmäktige och sista spiken i kistan för Romano Trajo spikades.

torsdag, augusti 20, 2009

Minskad efterfrågan på dagbarnvårdareIgår hade vi höstens första nämndsmöte i BSN Lund Öster. Det blev ett kort möte, under en timme, och en bra mjukstart på terminen.

Ett av de viktiga ärendena på gårdagens möte handlade om dagbarnvårdarna i Södra Sandby (tidigare kallat "dagmammor"). Vi har länge sett att efterfrågan på att ha barn hos dagbarnvårdare har minskat, inte bara i Lund utan i hela landet. I Södra Sandby finns idag bara en dagbarnvårdare, som bara har ett fåtal barn. En ort bör ha runt fem dagbarnvårdare, med fem barn var, för att ha en effektiv verksamhet, där dagbarnvårdarna exempelvis kan vikariera för varandra, träffas och hjälpas åt. Vi har därför tidigare beslutat att dagbarnvårdaren i Södra Sandby istället börjar arbeta på förskola, och att verksamheten läggs ner. Detta beslut ska nu följas upp tydligt under hösten, för att se om efterfrågan från föräldrar i Södra Sandby ökar. Efterfrågan ser dock olika ut på de olika orterna i vårt område, och i Veberöd finns många dagbarnvårdare och högre efterfrågan.

onsdag, augusti 19, 2009

insändare och pressmeddelarePressmeddelande

Vänsterpartiet vill se dialog istället för konfrontation

Fritidshemmet Romano Trajo på Norra Fäladen har blivit utrymt. Kommunen valde att gå i konfrontation mot fritidshemmets ungdomar och övriga engagerade boende på Norra Fäladen och skickade dit polisen.

- Vänsterpartiet anser att kommunen måste börja föra dialog med engagerade kommuninvånare. När barn och ungdomar protesterar mot nedläggningen av sitt fritidshem måste politikerna från majoriteten vara beredda att försvara sina beslut och träffa ungdomarna, inte skicka polisen på dem, säger Daniel Stolt, ordförande för (v) Lund.

Vi har sett hur lundaborna protesterar mot nedskärningar, skattesänkningar och bostadsbrist flera gånger det senaste året. Många gånger har den borgerliga majoriteten har valt en konfrontationslinje, och varje gång har det slutat i kaos och våld.

- Genom att skicka polisen på ungdomar spär den borgerliga majoriteten politikerföraktet i samhället och visar att engagemang i sitt närområde inte leder till förändring. Även politikerna från majoriteten måste våga sig ut i verkligheten och diskutera med ungdomar, ansikte mot ansikte, menar Hanna Gunnarsson (v), ledamot av kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet menar att Romano Trajo bedrev en bra och uppskattad verksamhet och att den borde starta igen. Nedläggningen var en effekt av den direkta skolpengen och skattesänkningarna, en politik som vänsterpartiet vill förändra. Den borgerliga majoriteten vill inte diskutera sakfrågan, utan anklagar istället oppositionens företrädare för att vara kriminella.

- Vänsterpartiet stödjer inte olaglig verksamhet. Vi vill ha en saklig politisk diskussion och tar alltid avstånd från meningslös skadegörelse. Att protesterna vid Romano Trajo slutade i ett stort polisingripande är beklagligt och riskerar att provocera istället för att leda till konstruktiva lösningar, menar Daniel Stolt (v).

Insändare

Svar till Mats Helmfrid, Skånskan 19/8 2009

Mats Helmfrid (m) anklagar i en insändare Vänsterpartiet för att stödja olaglig verksamhet och frågar om Vänsterpartiet driver nätverket ”Lundabor mot nedskärningar”.

Fritidshemmet Romano Trajo bedrev fram till det att det lades ner, en mycket bra och uppskattad verksamhet. Många ungdomar på Norra Fäladen kom dit för att bland annat få hjälp med läxor och för att få en meningsfull fritid. Den direktaskolpengen och borgerlighetens skattesänkningar tvingade Romano Trajo att lägga ner.

Protester är en grundläggande rättighet. När vanliga lundabor organiserar sig mot den borgerliga majoritetens skattesänkningar och nedskärningar har de all rätt att göra det, så långt håller vi med Helmfrid. Men vad Helmfrid inte nämner är att vi som politiker också måste ta till oss medborgarnas åsikter och ta tillvara det engagemang som finns. Det är vår plikt att möta medborgarna och föra en dialog om fattade beslut, även om vi möter protester från meningsmotståndare. Men istället för att diskutera med ungdomarna på Romano Trajo, skickar borgerligheten dit polisen. Vad säger detta till de ungdomar som har engagerat sig i något de tror på? Tror borgerligheten att ungdomarna känner sig lyssnade på och tagna på allvar? Tyvärr är svaret förmodligen nej.

Helmfrid anklagar Vänsterpartiet för att stödja olagligheter. Vi vill lugna Helmfrid genom att tydligt säga att Vänsterpartiet inte stödjer olaglig verksamhet. Vi i Vänsterpartiet vill ha en saklig politisk diskussion och tar alltid avstånd från skadegörelse och andra olagliga metoder. Vänsterpartiet driver inte heller nätverket Lundabor mot nedskärningar. Det drivs, som namnet antyder, av vanliga lundabor som protesterar mot borgerlighetens nedskärningar. Många av de sakfrågor som nätverket tar upp, bland annat sänkta bussbiljettpriser och byggandet av fler bostäder, är frågor som också Vänsterpartiet arbetar för. Med dessa svar hoppas vi att Helmfrid kan sova gott om natten och vi i vänsterpartiet ser fram emot sakliga debatter i framtiden!

Hanna Gunnarsson (v) kommunfullmäktigeledamot
Daniel Stolt (v) ordförande Vänsterpartiet Lund

Skärpning, Helmfrid!Den kommunalpolitiska hösten har dragit igång. Ikväll ska jag på första nämndsmötet och nästa vecka har vi kommunfullmäktige. Vi fick rivstarta lite när Romano Trajo, fritidshemmet på Norra Fäladen som lagts ner, ockuperades av ungdomar. Vi har hela tiden protesterat mot nedläggningen, som beror på skattesänkningarna och införandet av direkt skolpeng, och kräver att fritidshemmet ska öppnas igen. Ungdomarna blev utkastade, och tyvärr följdes det av oroligheter. Med anledning av det senare attackerade kommunstyrelsens ordförande vänsterpartiet i insändare i lokalpressen, som vi idag har ägnat förmiddagen åt att svara på.

tisdag, augusti 18, 2009

Romano Trajo behövs!

pressmeddelande 2008-08-18

”Romano Trajo behövs!”

Efter ockupationen av fritidsgården Romano Trajo är det uppenbart att
verksamheten verkligen behövs och har varit saknad. Det menar Vänsterpartiet,
som redan från början varit emot stängningen av fritidsgården.

-Romano Trajos verksamhet erbjöd meningsfulla aktiviteter för barn och
ungdomar på Norra Fäladen, inte bara för de som var inskrivna på fritidsgården,
säger Hanna Gunnarsson, kommunfullmäktige ledamot (V), som tillsammans med
Daniel Stolt, ordförande för Vänsterpartiet i Lund besökte Romano Trajo under
måndagskvällen.

-Det stora antalet barn och ungdomar som var där när fritidsgården var
ockuperad visade tydligt att verksamheten behövs och har varit saknad. Det är
tydligt att det var fel av den borgerliga majoriteten att stänga Romano Trajo,
säger Daniel Stolt.

Det agerande som den borgerliga majoriteten i Barn och Skolnämnd Stad,
med ordförande Lars Hansson (FP) i spetsen visade prov på under ockupationen har
väckt mycket bestörtning, både hos oppositionspolitiker och hos de boende i
området.

- Lars Hansson besökte inte Romano Trajo en enda gång under ockupationen,
istället skickade han polisen för att stänga barnens fritidsgård. Det är oerhört
fegt att inte ens våga komma och prata med de som drabbas av kommunens
nedskärningar, säger Daniel Stolt.

Vänsterpartiet har sedan tidigare lämnat in en interpellation till
kommunfullmäktige angående stängningen av Romano Trajo, som troligen kommer att
behandlas under kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag i nästa
vecka.

- Vill den borgerliga majoriteten inte svara för sig hos de som drabbas av
nedskärningarna får de göra det i kommunfullmäktige istället. Där kan de inte
gömma sig bakom polisen, säger Hanna Gunnarsson.