torsdag, augusti 27, 2009

Kommunfullmäktige augusti 2009 del 2Handlingsplan mot våld mot kvinnor

Vi är nu på ett mycket viktigt ärende, som har tagit lång tid att skriva och behandla. Kommunstyrelsen tog beslut om den redan i februari, men ärendet har bordlagts flera gånger sedan dess. Nu har vi flyttat fram det på dagordningen för att se till att vi faktiskt behandlar det nu. Vi anser att planen behöver förbättras, och yrkar om några ändringar, bland annat att (1) planen inte har någon nollvision - att våld mot kvinnor inte alls ska förekomma och (2) skolan inte får en tillräckligt viktig roll. Idag nämns skolan bara i diskussionen om hedersrelaterat våld, inte när det gäller förebyggande av våld mot kvinnor och jämställdhet i ett bredare perspektiv. Vi vill även att planen (3) innehåller mer konkreta åtgärder och (4) tydligare skrivningar om förebyggande arbete. Dessutom anser vi att skrivningar om (5) alkohol och våld skärps. (6) En konkret mening som vi vill ska bort från handlingsplanen är meningen "Hedersrelaterad våld är tradition inom vissa grupper" som vi i oppositionen anser är skuldbeläggande och allmänt underlig.